Αναρτήσεις στο Διαύγεια για το HIV/AIDS

Αποφάσεις του τρέχοντος μηνός

Α.Δ.Α.: 7ΑΠΘ46ΨΖ2Ν-ΣΩΑ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Εγκρίσεις Πρ/σμων Ερευνητικών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων
Ημερομηνία: 15/06/2018 14:54:02

Α.Δ.Α.: ΨΙΕΧ46ΨΖ2Ν-ΕΦΩ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Εγκρίσεις Πρ/σμων Ερευνητικών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων
Ημερομηνία: 15/06/2018 14:52:47

Α.Δ.Α.: 6ΕΟΝ4690ΒΥ-ΞΞ5
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Θέμα: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 5099/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΠΥΥ2015
Ημερομηνία: 15/06/2018 13:35:05

Α.Δ.Α.: ΩΚΧ1ΟΞ7Μ-Η69
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Θέμα: Σχετικά με διαδικασίες Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής- Επικαιροποιημένα ειδικά έντυπα παραπομπής
Ημερομηνία: 15/06/2018 09:46:29

Α.Δ.Α.: 6Β0Ε4690ΒΘ-ΘΡ9
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Θέμα: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ
Ημερομηνία: 15/06/2018 08:55:05

Α.Δ.Α.: Ψ5Ξ846ΨΖ2Ν-9ΧΓ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Καθορισμός αμοιβών στο πλαίσιο συμβάσεων ανάθεσης έργου
Ημερομηνία: 14/06/2018 15:09:37

Α.Δ.Α.: 6ΩΦΓ46907Ξ-Ξ23
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ
Ημερομηνία: 14/06/2018 14:37:30

Α.Δ.Α.: ΩΛΘΧ46904Υ-ΨΧΖ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ
Ημερομηνία: 14/06/2018 14:33:13

Α.Δ.Α.: ΩΡΚ946906Ψ-ΛΛΨ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 'ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ'-Γ.Ν.Δ.Α. 'Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ'
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
Ημερομηνία: 14/06/2018 11:59:20

Α.Δ.Α.: 7ΝΒΙ46904Τ-ΧΗΝ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ ΚΩ
Θέμα: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
Ημερομηνία: 14/06/2018 11:41:41

Α.Δ.Α.: ΩΩΔ046ΨΖ2Ν-5Χ5
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: απευθείας ανάθεσης
Ημερομηνία: 14/06/2018 10:23:17

Α.Δ.Α.: 7ΣΠΠΟΕΤΖ-0ΗΑ
Κ.Α.Π.Η ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ-ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ ΣΤΑ 14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ημερομηνία: 14/06/2018 09:37:54

Α.Δ.Α.: 6Φ4Δ46906Ρ-ΠΙ5
ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ 'ΑΓΛΑΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ'
Θέμα: ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ
Ημερομηνία: 13/06/2018 08:00:22

Α.Δ.Α.: ΡΛΘΥ46Ψ8ΧΒ-ΥΚΦ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Αμοιβή για διάστημα από 06/06/2018 έως 10/06/2018 #619288 #674123
Ημερομηνία: 12/06/2018 21:10:03

Α.Δ.Α.: ΩΚΘΕ46906Ρ-Ρ5Σ
ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ 'ΑΓΛΑΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ'
Θέμα: ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ
Ημερομηνία: 12/06/2018 16:29:18

Α.Δ.Α.: 6ΗΝΒ46906Ρ-Υ61
ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ 'ΑΓΛΑΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ'
Θέμα: ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ
Ημερομηνία: 12/06/2018 15:42:12

Α.Δ.Α.: ΨΞΘΤ469Η2Π-ΧΩΕ
Γ. ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ»
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ « ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΗΣ» ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ προϋπολογισμού 6.696,00 ¤ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς η οποία προσδιορίζεται μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Ημερομηνία: 12/06/2018 15:22:33

Α.Δ.Α.: ΨΗΕΞ46907Ξ-ΒΜΩ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»
Θέμα: ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημερομηνία: 12/06/2018 15:12:46

Α.Δ.Α.: 7ΧΖΞΩ9Β-6ΥΦ
ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ
Θέμα: ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΪΟΣ 2018
Ημερομηνία: 12/06/2018 13:14:35

Α.Δ.Α.: ΨΖ0Ψ4690Β6-ΦΞΘ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
Θέμα: Έγκριση για την σκοπιμότητα και προμήθειας διαφόρων υλικών και υπηρεσιών.
Ημερομηνία: 12/06/2018 10:40:16

Α.Δ.Α.: ΩΨΒΒ4690ΒΩ-ΛΝ8
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 'ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕIO'
Θέμα: ΣΥΜΒ. 251/2018 ΑΒΒΟΤΤ
Ημερομηνία: 12/06/2018 09:03:59

Α.Δ.Α.: Ψ4Σ146Ψ8ΧΒ-4ΑΟ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Εντολή δαπάνης έργου #1234873 #673927
Ημερομηνία: 11/06/2018 21:12:15

Α.Δ.Α.: ΨΖΤ946Ψ8ΧΒ-ΑΡΘ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Αμοιβή για διάστημα από 08/05/2018 έως 31/05/2018 #619112 #673676
Ημερομηνία: 11/06/2018 21:08:43

Α.Δ.Α.: ΨΩΝΩ4690ΒΦ-ΤΔΡ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Θέμα: ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
Ημερομηνία: 11/06/2018 14:33:55

Α.Δ.Α.: ΩΤΥΝΩ6Χ-8ΧΚ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1115 για :ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΙΣ 02-01-2018 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ.Ε. ΑΙΓΙΟΥ»
Ημερομηνία: 11/06/2018 13:29:36

Α.Δ.Α.: 7Θ9Λ46907Η-ΤΚΜ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ
Θέμα: Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Πρόληψης και Ελέγχου Λοιμώξεων της Ν.Μ. Σπάρτης
Ημερομηνία: 11/06/2018 13:29:35

Α.Δ.Α.: 6ΞΤΘΩ6Χ-ΡΓ7
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1114 για :ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΙΣ 02-01-2018 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ.Ε. ΑΙΓΕΙΡΑΣ»
Ημερομηνία: 11/06/2018 13:29:31

Α.Δ.Α.: Ω2Γ946ΨΖ2Ν-0ΥΓ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Απόφαση Aνάληψης Υποχρέωσης
Ημερομηνία: 11/06/2018 12:37:57

Α.Δ.Α.: 60Δ74690ΒΒ-ΨΩΠ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ
Θέμα: Προμήθεια εξωσυμβατικών αντιδραστηρίων.
Ημερομηνία: 11/06/2018 11:06:03

Α.Δ.Α.: 6Ψ7Υ4690ΒΒ-Ξ9Λ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ
Θέμα: Προμήθεια εξωσυμβατικών αντιδραστηρίων
Ημερομηνία: 11/06/2018 10:50:18

Α.Δ.Α.: ΩΔΙΝ469061-ΘΩΓ
ΠΕΡΙΦ. ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Θέμα: EΓΚΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Ημερομηνία: 11/06/2018 09:43:25

Α.Δ.Α.: Ψ16546ΨΖ2Ν-ΕΜΙ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Απόφαση Aνάληψης Υποχρέωσης
Ημερομηνία: 09/06/2018 11:30:57

Α.Δ.Α.: 600Κ4690ΩΔ-Π8Ε
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. 'ΑΤΤΙΚΟΝ'
Θέμα: Έγκριση του πρακτικού διενέργειας (ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση υποφακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς) του υπΆαριθμ. Δ26/2017 ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Αντιδραστηρίων Μικροβιολογικού Εργαστηρίου ? Μικροβιολογικές Εξετάσεις» (α/α 40227,3)
Ημερομηνία: 08/06/2018 16:22:37

Α.Δ.Α.: ΩΤΛΣ469Β7Θ-ΡΧΜ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Αμοιβή για διάστημα από 01/05/2018 έως 31/05/2018 #20117 #136501
Ημερομηνία: 08/06/2018 13:37:42

Α.Δ.Α.: 63ΡΤ469Β7Θ-Ι7Β
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Αμοιβή για διάστημα από 04/05/2018 έως 03/06/2018 #20114 #136494
Ημερομηνία: 08/06/2018 13:37:26

Α.Δ.Α.: 6Λ5Ν469Β7Θ-29Η
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Αμοιβή για διάστημα από 01/05/2018 έως 31/05/2018 #20116 #135784
Ημερομηνία: 08/06/2018 13:06:03

Α.Δ.Α.: 63Α9Ω6Χ-6Δ9
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1097 για :ΜΙΣΘΩΜΑ ΘΥΡΙΔΑΣ
Ημερομηνία: 07/06/2018 11:01:34

Α.Δ.Α.: 7ΖΠ446907Φ-Λ5Ψ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Θέμα: ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 103/7-6-2018 ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ABBOTTL LABORATORIES (ΕΛΛΑΣ) Α.Β.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
Ημερομηνία: 07/06/2018 09:55:29

Α.Δ.Α.: 6ΔΛΟ469045-ΓΕΠ
Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Θέμα: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και διενέργειας διαγωνισμού προμήθειας Αντιδραστηρίων Βιοχημικών Αναλυτών, Αντιδραστηρίων Εργαστηρίων και Συσκευών Ανάλυσης για Ανοσολογικές Εξετάσεις με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού. (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
Ημερομηνία: 07/06/2018 09:22:10

Α.Δ.Α.: ΡΨΔΞ46Ψ8ΧΒ-027
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Σύμβαση Πρόσθετης Απασχόλησης #509401 #671946
Ημερομηνία: 06/06/2018 21:19:25

Α.Δ.Α.: Ρ38Ρ46Ψ8ΧΒ-ΔΔ3
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Σύμβαση Πρόσθετης Απασχόλησης #509326 #671920
Ημερομηνία: 06/06/2018 21:17:05

Α.Δ.Α.: 9ΛΟ246ΨΖ2Ν-4ΔΒ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Έγκριση απασχ. προσωπ. που ασκεί ερευνητικό έργο
Ημερομηνία: 06/06/2018 16:20:00

Α.Δ.Α.: ΩΙΛΑ4690ΒΞ-Η3Ι
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ 67/2018
Ημερομηνία: 06/06/2018 11:09:27

Α.Δ.Α.: 6Φ5Ρ46906Π-ΤΕ6
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΑΤ)
Θέμα: ΔΣ Νο 16/22-05-2018
Ημερομηνία: 06/06/2018 09:48:34

Α.Δ.Α.: 9Ω8Ε46Ψ8ΧΒ-Λ9Ν
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 96808 #3711130 #671149
Ημερομηνία: 05/06/2018 21:26:06

Α.Δ.Α.: 6ΓΚΚ46Ψ8ΧΒ-7ΤΥ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 96808 #3711124 #671148
Ημερομηνία: 05/06/2018 21:26:01

Α.Δ.Α.: 7ΥΜΟ4690ΒΩ-ΗΙΝ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 'ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕIO'
Θέμα: προσκληση δσ του γνβολου της 18ης τακτικης συνεδριασης 31-5-18- αποφασεις δσ
Ημερομηνία: 05/06/2018 15:58:20

Α.Δ.Α.: 72Ε9469064-3ΘΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ
Θέμα: Έγκριση σκοπιμότητας για την προμήθεια από το ελεύθερο εμπόριο, μετά από έρευνα αγοράς, αντιδραστηρίων αναγκαίων για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του Τμήματος Ειδικών Λοιμώξεων του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου του Νοσοκομείου, κατά το 2o τετράμηνο έτους 2018
Ημερομηνία: 05/06/2018 14:48:36

Α.Δ.Α.: 7Ν5Ε46Ψ8ΧΒ-ΠΦΤ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) Ακαδημαϊκού Υποτρόφου για την Α΄ Παθολογική Κλινική του Α.Π.Θ., με σύμβαση έργου ορισμένου χρόνου, στο γνωστικό αντικείμενο «Αιματολογία με ιδιαίτερη έμφαση στις αιματολογικές κακοήθειες των HIV οροθετικών ασθενών»
Ημερομηνία: 05/06/2018 13:18:16

Α.Δ.Α.: 6ΒΓΞ4690Ω3-ΓΙ7
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ
Θέμα: «Έγκριση κατακύρωσης των αποτελεσμάτων προμήθειας Αντιδραστηρίων, μετά την πρόσκληση υποβολής προσφορών, που αφορούν την κάλυψη λειτουργικών αναγκών διαφόρων τμημάτων του ΠΑ.Γ.Ν ΕΒΡΟΥ ?Ν.Μ. Π.Γ.Ν.ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ, συνολικής δαπάνης 24.430,11¤ με ΦΠΑ, (ΠΧ 132 ΕΩΣ ΠΧ 137)».
Ημερομηνία: 05/06/2018 13:11:13

Α.Δ.Α.: ΨΕΙ94690Ω3-ΑΥΠ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ
Θέμα: «Έγκριση κατακύρωσης των αποτελεσμάτων προμήθειας Αντιδραστηρίων, μετά την πρόσκληση υποβολής προσφορών, που αφορούν την κάλυψη λειτουργικών αναγκών διαφόρων τμημάτων του ΠΑ.Γ.Ν ΕΒΡΟΥ ?Ν.Μ. Π.Γ.Ν.ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ, συνολικής δαπάνης 23. 886,62¤ με ΦΠΑ, (ΠΧ 124 & ΠΧ 127 εως ΠΧ 131)».
Ημερομηνία: 05/06/2018 13:09:42

Α.Δ.Α.: ΩΧΝΔ46Ψ8ΧΒ-0ΦΖ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) ακαδημαϊκού υποτρόφου για την Α΄παθολογική Κλινική του Α.Π.Θ., στο γνωστικό αντικείμενο "Παθολογία-Λοιμωξιολογία"
Ημερομηνία: 05/06/2018 12:06:48

Α.Δ.Α.: 6Ω4Θ46Ψ8ΧΒ-Σ55
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Αποφάσεις Συνεδρίασης 705_29-05-2018_Γ2. Λοιπά
Ημερομηνία: 05/06/2018 10:43:00

Α.Δ.Α.: Ω3ΑΤ46907Μ-Ο03
ΝΟΣΟΚ. ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ & ΔΕΡΜ. ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ»
Θέμα: 1745/24-05-2018 Πράξης της Εφορείας του Νοσοκομείου «ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ» για θέματα αρμοδιότητας Διοικητικού Συμβουλίου.
Ημερομηνία: 05/06/2018 10:32:11

Α.Δ.Α.: ΩΞ5Ω46907Ξ-ΒΨΚ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ημερομηνία: 05/06/2018 10:06:13

Α.Δ.Α.: 72ΗΔ4690Β5-ΟΡΥ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημερομηνία: 05/06/2018 09:43:12

Α.Δ.Α.: 6ΜΨ24690Β5-ΓΤΗ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημερομηνία: 05/06/2018 09:42:04

Α.Δ.Α.: Ω2Ξ94690Β5-92Ξ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημερομηνία: 05/06/2018 09:31:07

Α.Δ.Α.: 616Α4690ΒΒ-ΙΕΚ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ
Θέμα: Υγειονομικό υλικό Α & Β.
Ημερομηνία: 05/06/2018 08:21:03

Α.Δ.Α.: 6ΩΚ446907Λ-ΖΚΠ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Θέμα: Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ
Ημερομηνία: 05/06/2018 07:32:30

Α.Δ.Α.: ΨΡ1Ψ46907Ε-Ζ9Ρ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ
Θέμα: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣ Ν.Μ. ΠΥΡΓΟΥ
Ημερομηνία: 04/06/2018 14:36:50

Α.Δ.Α.: 7ΔΧΧ4690Ω3-ΕΙΕ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ
Θέμα: Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την προμήθεια Αντιδραστηρίων
Ημερομηνία: 04/06/2018 13:21:28

Α.Δ.Α.: ΩΠΜ446904Μ-1ΚΔ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Θέμα: « Τροποποίηση αποφάσεων έγκρισης οικονομικού πρακτικού και πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης διαγωνισμού για την προμήθεια αντιδραστηρίων για την εξακρίβωση ομάδας αίματος ΑΡ.ΔΙΑΚ 14011/2017».
Ημερομηνία: 04/06/2018 11:01:25

Α.Δ.Α.: ΩΑΘΦ46Ψ8ΧΒ-ΚΣΕ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Εντολή δαπάνης έργου #1231397 #669952
Ημερομηνία: 01/06/2018 21:31:32

Α.Δ.Α.: 9ΩΘΓ46907Ξ-ΩΗΨ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ημερομηνία: 01/06/2018 14:54:03

Α.Δ.Α.: Ω728Ω0Ο-5ΔΠ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΚΡΗΤΗΣ)
Θέμα: ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 44/2012 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
Ημερομηνία: 01/06/2018 12:13:49

Α.Δ.Α.: Ψ6ΒΖ46907Ε-3ΜΘ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ-Ν.Μ. ΠΥΡΓΟΥ ΜΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημερομηνία: 01/06/2018 11:00:32

21/2/2017
News : Το ΚΕΕΛΠΝΟ σε Χίο και Μυτιλήνη για τη διαχείριση περιστατικών HIV στις προσφυγικές δομές. Ο πρόεδρος του ΚΕΕΛΠΝΟ, αναπληρωτής καθηγητής Θεόφιλος Ρόζενμπεργκ, ανακοινώσε την αποστολή διεπιστημονικού κλιμακίου του Οργανισμού εντός των επόμενων ημερών, στα δύο νησιά. Προς το σκοπό της προάσπισης της δημόσιας υγείας, το κλιμάκιο του ΚΕΕΛΠΝΟ θα επικεντρωθεί στην ενημέρωση των επαγγελματιών υγείας για την ορθή διαχείριση των περιστατικών HIV στον προσφυγικό/μεταναστευτικό πληθυσμό και στην αγωγή υγείας στην κοινότητα και την ψυχοκοινωνική στήριξη.
14/2/2017
News : Θεσσαλονίκη: Δωρεάν τεστ για HIV, ηπατίτιδες Β και C σήμερα. Η ΜΚΟ PRAKSIS και το Κέντρο Ζωής γιορτάζουν τη μέρα του Αγίου Βαλεντίνου στην Καμάρα με δράσεις ενημέρωσης, πρόληψης και εξέτασης. Στελέχη της PRAKSIS με την Κινητή Μονάδα Εξέτασης θα βρεθούν την Τρίτη 14 Φεβρουαρίου, από τις 18.00 έως και τις 22.00 στην Καμάρα παρέχοντας τη δυνατότητα να ενημερώσουν τους πολίτες για τον HIV και για τις Ηπατίτιδες, ενθαρρύνοντας τους παράλληλα να εξεταστούν δωρεάν, ανώνυμα και γρήγορα. Η εξέταση αφορά όλα τα άτομα που έχουν ενεργή σεξουαλική ζωή.
9/2/2017
News : Το ABX464 είναι ένα μοναδικό αντι-ιικό σύμπλεγμα μικρών μορίων που στοχεύουν την RNA βιογένεση. Αυτό το μόριο είναι το πρώτο στην κατηγορία του με μοναδικές ιδιότητες και τρόπο δράσης. Συγκεκριμένα, αναστέλλει την πρωτεΐνη REV HIV, η οποία είναι κρίσιμη για την αντιγραφή του HIV. Το ABX464 αναστέλλει in vitro και in vivo την αντιγραφή του ιού και προκαλεί μακρόχρονη μείωση του ιικού φορτίου μετά τη διακοπή της θεραπείας σε ένα προκλινικό μοντέλο του HIV. Συνεπώς, το ABX464 μπορεί να είναι η πρώτη ανάπτυξη μιας λειτουργικής θεραπείας για το HIV

Το video της ημέρας

Video

Το νέο μόριο της ABIVAX και ο τρόπος δράσης του κατά του HIV

Δημοσιεύθηκε στις 2015-03-19

Το ABX464 αναστέλλει την βιογένεση του ιικού RNA που απαιτείται για την αντιγραφή του HIV, ένας μηχανισμός δράσης που ποτέ δεν είχε μελετηθεί. Για πρώτη φορά, η φαρμακευτική αντιμετώπιση του AIDS με το μόριο αυτό, θα μπορούσε να εξασφαλίσει μία μακράς διαρκείας καταστολή του ιικού φορτίου μετά από θεραπεία λίγων μόνο εβδομάδων.
Lancet

Πρόσφατες δημοσιεύσεις στο περιοδικό The Lancet HIV

Accelerating epidemic control: the role of HIV self-testing

Testing and treatment for HIV infection decreases transmission and delays time to AIDS.1 UNAIDS has proposed ambitious 90-90-90 targets to control HIV by 2020; however, an estimated 35–44% of HIV-infected people worldwide do not know their HIV status.2

HIV and cardiovascular disease: defining the unmeasured risk

Cardiovascular disease occurs more frequently in people living with HIV,1 is a leading cause of morbidity and mortality in countries with established antiretroviral treatment programmes,2 and will probably increase worldwide as the population of people with HIV ages. The higher incidence of cardiovascular disease that is observed in people with HIV cannot be fully explained by traditional risk factors alone, leading to a hypothesised so-called unmeasured risk of cardiovascular disease in people with HIV.

Understanding the HIV care continuum

The HIV care continuum is a method of examining the sequential stages of medical care that people with HIV should go through between diagnosis and achieving sustained viral suppression.1 The care continuum, which was made popular by Gardener and colleagues,2 is an important public health tool that can provide crucial insights into the cascades of care within and across countries. However, this approach is limited by comparability issues and the inability to incorporate different care trajectories, which do not always have a linear distribution.

About us

Στο hivaids.gr, φιλοξενούμε αφιλοκερδώς το "Πρόγραμμα Συνεργασίας" Μονάδων Λοιμώξεων για την ανάπτυξη διαδικτυακής τράπεζας κλινικών παραμέτρων. Το Πρόγραμμα δημιουργήθηκε από έναν γιατρό ειδικό στην HIV λοίμωξη με τη συμμετοχή των Μονάδων: Περισσότερα

% Αναπηρία και HIV

Νέος κανονισμός

Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας

Ημερολόγιο

@ Διαύγεια

ΔιαύγειαΔι@ύγεια

διαφάνεια στο κράτος

Διαδικτυακές αναρτήσεις διοικητικών αποφάσεων για το HIV/AIDS

Έρευνα

Σας έχει σπάσει ποτέ το προφυλακτικό κατά τη διάρκεια μιας ερωτικής επαφής;
Ναι
Όχι
Δεν χρησιμοποιώ

Επικοινωνία

Newsletter

Ανακοινώσεις

Χρήσιμες πληροφορίες