Αναρτήσεις στο Διαύγεια για το HIV/AIDS

Αποφάσεις του τρέχοντος μηνός

Α.Δ.Α.: 6Κ3Τ469Β7Θ-31Π
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Εντολή δαπάνης έργου #21452 #88466
Ημερομηνία: 21/02/2018 13:32:43

Α.Δ.Α.: ΩΡΓΦ469Β7Θ-ΜΔΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Σύμβαση Έργου #15304 #88375
Ημερομηνία: 21/02/2018 13:30:26

Α.Δ.Α.: 78ΕΩ46904Τ-ΣΧΤ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ ΚΩ
Θέμα: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
Ημερομηνία: 21/02/2018 12:31:40

Α.Δ.Α.: 6ΡΨ446907Ξ-Φ15
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»
Θέμα: ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ημερομηνία: 21/02/2018 12:07:01

Α.Δ.Α.: 68ΝΣ46907Ξ-0Σ7
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»
Θέμα: ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ
Ημερομηνία: 21/02/2018 12:02:41

Α.Δ.Α.: 61ΘΧ46907Κ-ΖΨΓ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
Θέμα: ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ
Ημερομηνία: 21/02/2018 10:41:15

Α.Δ.Α.: 6Β1Ψ4690ΩΛ-2ΝΨ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣ. ΑΘΗΝΩΝ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ «Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ»
Θέμα: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημερομηνία: 21/02/2018 10:39:45

Α.Δ.Α.: Ω1074690ΩΛ-65Ο
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣ. ΑΘΗΝΩΝ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ «Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ»
Θέμα: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημερομηνία: 21/02/2018 10:30:04

Α.Δ.Α.: 60ΓΠ4690ΒΩ-ΛΘ7
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 'ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕIO'
Θέμα: ΣΥΝΟΠΤ. ΔΙΑΓΩΝ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ
Ημερομηνία: 20/02/2018 12:18:10

Α.Δ.Α.: 78ΖΨΟΡ1Ο-ΠΨΦ
4Η ΔΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
Θέμα: ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ 10ΗΣ/20.10.2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ Ε.Λ.Κ.Ε.Α. ΤΗΣ 4ΗΣ Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
Ημερομηνία: 20/02/2018 11:24:22

Α.Δ.Α.: 62ΝΞ46904Υ-Α3Φ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
Θέμα: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημερομηνία: 20/02/2018 09:46:46

Α.Δ.Α.: Ψ2ΠΤ46Ψ8ΧΒ-10Α
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Εντολή δαπάνης έργου #1191338 #630623
Ημερομηνία: 16/02/2018 21:19:14

Α.Δ.Α.: ΨΚΒ346904Θ-ΧΙ7
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ ΚΥΜΗΣ
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ - ΑΒΒΟΤΤ ΑΕ_ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΑ
Ημερομηνία: 16/02/2018 14:54:07

Α.Δ.Α.: 97ΖΦ4690Β5-2ΗΜ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Θέμα: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ - ΜΕΘ
Ημερομηνία: 16/02/2018 14:49:24

Α.Δ.Α.: ΩΚ7Σ469Η2Ξ-9ΑΜ
2Η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 2ΗΣ ΥΠΕ.
Ημερομηνία: 16/02/2018 14:46:19

Α.Δ.Α.: 6ΟΝΞ4690Β1-ΜΜΛ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 'ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ'
Θέμα: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 19ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 12-10-2017 ΘΕΜΑ 28ο: «Έγκριση προμήθειας αντιδραστηρίων του Δ΄ τριμήνου έτους 2017 για το Μικροβιολογικό Τμήμα της Οργανικής Μονάδας «Ο Άγιος Δημήτριος», βάσει των τεχνικών προδιαγραφών και περιγραφών του Νοσοκομείου με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και τις τιμές του Παρατηρητήριου Τιμών».
Ημερομηνία: 16/02/2018 09:49:50

Α.Δ.Α.: 7ΖΥΩ46ΨΖ2Ν-6ΧΚ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Οριστική κατακύρωση αποτελέσματος συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (CPV 33696300-8), συνολικού ποσού €58.925,00 καθαρή αξία, πλέον ΦΠΑ, στην εταιρεία ΑΝΤΙΣΕΛ, ΑΦΟΙ Α. ΣΕΛΙΔΗ Α.Ε.
Ημερομηνία: 15/02/2018 13:07:57

Α.Δ.Α.: Ω10Σ46904Θ-2ΕΞ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ ΚΥΜΗΣ
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ? Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ
Ημερομηνία: 15/02/2018 11:29:51

Α.Δ.Α.: 6Η5Ε4690Ω3-ΔΚΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ
Θέμα: ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση κατακύρωσης των αποτελεσμάτων προμήθειας Αντιδραστηρίων, μετά από έρευνα αγοράς, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών διαφόρων Τμημάτων-Εργαστηρίων του ΠΑ.Γ.Ν.ΕΒΡΟΥ ?Νοσηλευτική Μονάδα Π.Γ.Ν.Αλεξ/πολης, συνολικής δαπάνης 207.446,36€ με Φ.Π.Α (ΠΧ 459 έως ΠΧ 480)»
Ημερομηνία: 15/02/2018 09:31:15

Α.Δ.Α.: ΩΕ4Ρ4690Ω3-ΨΝ9
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ
Θέμα: Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την προμήθεια Αντιδραστηρίων
Ημερομηνία: 15/02/2018 07:36:33

Α.Δ.Α.: 7ΥΤΦ46Ψ8ΧΒ-9ΗΞ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Αποφάσεις κατ' εξουσιοδότηση της Συνεδρίασης 690_13-02-2018_Α1. Αποδοχές Διαχείρισης, Προϋπολογισμοί
Ημερομηνία: 14/02/2018 12:47:21

Α.Δ.Α.: ΩΞΚΨ46906Λ-9Κ3
ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 'ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ'
Θέμα: Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας εντύπων- γραφικής ύλης, συνολικής δαπάνης 11.225,89 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Ημερομηνία: 14/02/2018 12:15:32

Α.Δ.Α.: ΩΦΠ646904Υ-Χ7Ν
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
Ημερομηνία: 14/02/2018 11:22:30

Α.Δ.Α.: ΩΝ5ΩΟΡ1Π-4ΧΝ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ)
Θέμα: ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ ΕΝΟΣ (1) ΛΙΤΡΟΥ
Ημερομηνία: 14/02/2018 10:38:50

Α.Δ.Α.: 7Ν0Σ4690ΒΨ-ΜΘ3
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Θέμα: Προμήθεια εξωσυμβατικών ειδών
Ημερομηνία: 14/02/2018 10:07:21

Α.Δ.Α.: Ω0Γ8Ω-Φ95
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Θέμα: Κύρωση της Συμφωνίας Εμπορίου μεταξύ της Ευ- ρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών - μελών της, αφενός, και της Κολομβίας και του Περού, αφετέρου, μετά των συνημμένων σε αυτήν Παραρτημάτων.
Ημερομηνία: 14/02/2018 07:20:35

Α.Δ.Α.: 7ΑΞΩ469Η2Π-ΖΚΔ
Γ. ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ»
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : 1. ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΟΔΗΓΟ, (αφορά μεταφορά βιολογικού υλικού) CPV 60183000-4 & 2. ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΟΔΗΓΟ, (αφορά την μεταφορά δειγμάτων αίματος για μοριακό έλεγχο προς το Κέντρο Μοριακού Ελέγχου του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ρίου ) CPV 60182000-7.
Ημερομηνία: 13/02/2018 14:44:10

Α.Δ.Α.: 6Ω0246906Ω-9ΨΟ
ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝ.'Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ'
Θέμα: ΑΡΙΘ. 13/18 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ
Ημερομηνία: 13/02/2018 14:10:57

Α.Δ.Α.: 62ΑΨ46ΨΖ2Ν-ΞΙΝ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Καθορισμός αμοιβών στο πλαίσιο συμβάσεων ανάθεσης έργου
Ημερομηνία: 13/02/2018 13:02:44

Α.Δ.Α.: ΨΜΥ446ΨΖ2Ν-ΡΨΘ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Καθορισμός αμοιβών στο πλαίσιο συμβάσεων ανάθεσης έργου
Ημερομηνία: 13/02/2018 13:01:46

Α.Δ.Α.: 635046ΨΖ2Ν-Λ7Τ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: απευθείας ανάθεσης
Ημερομηνία: 13/02/2018 10:32:07

Α.Δ.Α.: 6Φ0Μ46ΨΖ2Ν-1ΓΓ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: απευθείας ανάθεσης
Ημερομηνία: 13/02/2018 10:30:29

Α.Δ.Α.: ΨΚΖΜ469ΗΔΜ-1Γ4
6Η ΔΥΠΕ ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ 6ΗΣ ΥΠΕ ΠΕΡΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟ Υ.Υ. ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ, ΑΠΟ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 6ΗΣ ΥΠΕ.
Ημερομηνία: 12/02/2018 14:20:09

Α.Δ.Α.: ΨΜΣΘΟΞ7Μ-ΓΘΑ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Θέμα: ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ
Ημερομηνία: 12/02/2018 13:17:42

Α.Δ.Α.: ΨΨΘ7469060-ΛΝΓ
ΠΕΡΙΦ. ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ΛΑΡΙΣΑΣ
Θέμα: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ.Θ73/20/12-12-17 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΤΟΥ ΠΓΝΛ-ΓΝΛ"ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ"
Ημερομηνία: 12/02/2018 11:49:47

Α.Δ.Α.: ΩΧ9Χ4690ΒΥ-ΧΡ3
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Θέμα: ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ
Ημερομηνία: 12/02/2018 11:29:10

Α.Δ.Α.: Ω21Ο4690ΒΩ-ΔΤΩ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 'ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕIO'
Θέμα: ΣΥΜΒ. 42/2018 ΑΒΒΟΤΤ ΑΒΕΕ
Ημερομηνία: 12/02/2018 11:24:35

Α.Δ.Α.: Ω5ΟΔ469066-ΤΨΛ
ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Θέμα: ΔΙΕΚΡΙΝΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2363/05-02-2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΣΙΩΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝΛΑΡΙΣΑΣ
Ημερομηνία: 12/02/2018 09:54:51

Α.Δ.Α.: 7ΔΚ0469Β7Θ-4Υ1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Σύμβαση Έργου #14466 #86055
Ημερομηνία: 12/02/2018 08:43:21

Α.Δ.Α.: 6ΨΜΙ469Β7Θ-ΘΛ4
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Αμοιβή για διάστημα από 15/01/2018 έως 30/01/2018 #15391 #86045
Ημερομηνία: 12/02/2018 08:43:12

Α.Δ.Α.: 78Ε6469Β7Θ-1ΧΓ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Αμοιβή για διάστημα από 04/12/2017 έως 03/01/2018 #15390 #86036
Ημερομηνία: 12/02/2018 08:43:08

Α.Δ.Α.: ΩΦ9Δ469Β7Θ-4ΨΨ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Αμοιβή για διάστημα από 04/01/2018 έως 03/02/2018 #15389 #86035
Ημερομηνία: 12/02/2018 08:43:06

Α.Δ.Α.: ΩΞΦΗ469Β7Θ-ΤΜΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Αμοιβή για διάστημα από 01/01/2018 έως 31/01/2018 #15349 #85862
Ημερομηνία: 12/02/2018 08:36:56

Α.Δ.Α.: ΨΛΠΘ46Ψ8ΧΒ-ΝΧΩ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Εντολή δαπάνης έργου #1188155 #628409
Ημερομηνία: 09/02/2018 21:23:22

Α.Δ.Α.: 9Ο4Λ4690ΩΝ-ΧΤΨ
ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 'Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ'
Θέμα: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-ΤΙΜΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ
Ημερομηνία: 09/02/2018 17:28:06

Α.Δ.Α.: 6Σ8Ω46907Φ-4ΕΓ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 5219/8-2-2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ''ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ''
Ημερομηνία: 09/02/2018 14:17:31

Α.Δ.Α.: ΨΣ4646ΨΖ2Ν-ΔΥ1
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Καθορισμός αμοιβών στο πλαίσιο συμβάσεων ανάθεσης έργου
Ημερομηνία: 09/02/2018 12:35:56

Α.Δ.Α.: Ω8ΙΙ469073-ΙΣΩ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
Θέμα: Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών και οικονομικών προσφορών
Ημερομηνία: 09/02/2018 11:49:39

Α.Δ.Α.: ΩΘΥΛ4690Β2-80Ε
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
Ημερομηνία: 09/02/2018 11:00:10

Α.Δ.Α.: Ω3Μ04653ΠΣ-Θ99
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Θέμα: Εθνική Χρηματοδότηση σε ερευνητικά ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά έργα για τα έτη 2016 - 2017 με δικαιούχο το Ερευνητικό Κέντρο ΕΚΕΤΑ
Ημερομηνία: 09/02/2018 10:42:04

Α.Δ.Α.: 6Υ1Α46ΨΖ2Ν-ΕΝΑ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Καθορισμός αμοιβών στο πλαίσιο συμβάσεων ανάθεσης έργου
Ημερομηνία: 09/02/2018 10:40:29

Α.Δ.Α.: 72Υ04690ΒΩ-ΥΤ2
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 'ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕIO'
Θέμα: Έγκριση σκοπιμότητας και επικύρωση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης της πρόσκλησης με Αριθμ. Πρωτ. 1651/24-1-2018 για την προμήθεια αντιδραστηρίων, για την εξακρίβωση της ομάδας αίματος προϋπολογιζόμενης δαπάνης 14.216,60 € με ΦΠΑ και ποσού κατακύρωσης 14.216,60 με ΦΠΑ». ΑΠΟΦΑΣΗ 22 ΤΗΣ 5ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΟΥ Γ.Ν.ΒΟΛΟΥ
Ημερομηνία: 09/02/2018 10:27:36

Α.Δ.Α.: 6Ε304690Β2-Ν2Ν
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
Θέμα: ΘΕΜΑ 12ο 28η ΔΣ 26-10-2017
Ημερομηνία: 08/02/2018 14:03:14

Α.Δ.Α.: ΩΘΦΦ4690ΒΘ-930
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Θέμα: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ»
Ημερομηνία: 08/02/2018 13:39:51

Α.Δ.Α.: Ψ4Ξ74690Β2-Θ7Κ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
Θέμα: ΘΕΜΑ 7ο 32η ΔΣ 30-11-2017
Ημερομηνία: 08/02/2018 12:53:28

Α.Δ.Α.: 7ΚΛ94690Β2-75Ω
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
Θέμα: ΘΕΜΑ 4ο 34η ΔΣ 19-12-2017
Ημερομηνία: 08/02/2018 12:40:51

Α.Δ.Α.: 6Η3Τ4690ΒΣ-9ΘΒ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 'ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ'
Θέμα: Έγκριση αιτημάτων προμήθειας υγειονομικού υλικού, αντιδραστηρίων και αναλωσίμων υλικών Αιμοδοσίας ? Μικροβιολογικού Εργαστηρίου του Γενικού Νοσοκομείου «Μαμάτσειο»-«Μποδοσάκειο», Φορέας Νοσοκομείο Κοζάνης, με ή χωρίς συνοδό εξοπλισμό, από 12-01-2018 έως 30-01-2018
Ημερομηνία: 08/02/2018 11:44:40

Α.Δ.Α.: Ω4674690Β5-Ν6Ζ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Θέμα: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημερομηνία: 08/02/2018 11:12:21

Α.Δ.Α.: 6ΛΛΧΩΕΒ-3ΨΠ
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ
Θέμα: Έγκριση Τοπικού Σχεδίου Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά στο Δήμο Ιλίου
Ημερομηνία: 08/02/2018 10:52:39

Α.Δ.Α.: 6ΩΦΞ469Η2Π-ΞΦΟ
Γ. ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ»
Θέμα: Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης της ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας κάτω των ορίων για την προμήθεια «Αντιδραστηρίων για την εξακρίβωση της ομάδας αίματος» (cpv: 33696100-6) και «Αντιδραστηρίων αιματολογικών τεστ» (cpv: 33696200-7) του ΠΠΥΥ 2014, σε ετήσια βάση για τις ανάγκες του Γ.Π.Ν. Τρίπολης, προϋπολογισμού δαπάνης 161.837,02 €, με Φ.Π.Α. (Αρ. Διακήρυξης: 6868/26.04.2017).
Ημερομηνία: 08/02/2018 09:20:36

Α.Δ.Α.: ΡΣΩ046Ψ8ΧΒ-ΝΣΒ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Εντολή δαπάνης έργου #1186878 #627669
Ημερομηνία: 07/02/2018 21:49:54

Α.Δ.Α.: 93ΠΓ46906Ω-Ρ71
ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝ.'Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ'
Θέμα: ΑΡΙΘ. 8/18 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
Ημερομηνία: 07/02/2018 20:21:47

Α.Δ.Α.: ΨΩΠ046Ψ8ΧΒ-ΥΦΛ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Αποφάσεις κατ' εξουσιοδότηση της Συνεδρίασης 688_31-01-2018_Α1. Αποδοχές Διαχείρισης, Προϋπολογισμοί
Ημερομηνία: 07/02/2018 15:38:15

Α.Δ.Α.: Ψ6ΗΡ4690Β2-ΝΒ5
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΥΣΗΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
Ημερομηνία: 07/02/2018 12:45:04

Α.Δ.Α.: 7ΤΦ9465ΦΥΟ-ΟΜΜ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Θέμα: Έκδοση Καταλόγου Κωδικών της Διεθνούς Στατιστικής Ταξινόμησης Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας (ICD-International Classification of Diseases)
Ημερομηνία: 07/02/2018 12:04:40

Α.Δ.Α.: ΩΞΦΘ465ΦΥΟ-ΟΣ0
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Θέμα: Έκδοση Καταλόγου Κωδικών της Ελληνικής Ταξινόμησης Ιατρικών Πράξεων
Ημερομηνία: 07/02/2018 11:55:41

Α.Δ.Α.: 675Υ4690ΩΔ-ΦΡΖ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. 'ΑΤΤΙΚΟΝ'
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ειδών/υπηρεσιών αξίας έως 20.000,00€ (ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ - ΤΕΧΝΙΚΗ -ΕΝΤΟΣ ΠΤΥ - ΕΚΤΟΣ ΠΤΥ ? ΕΚΤΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ) (από 1/11/2017 έως 27/12/2017)
Ημερομηνία: 07/02/2018 10:53:16

Α.Δ.Α.: 7ΖΦΚ469064-Ε5Ζ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ
Θέμα: Έγκριση σκοπιμότητας για την προμήθεια από το ελεύθερο εμπόριο, μετά από έρευνα αγοράς, αντιδραστηρίων αναγκαίων για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του Τμήματος Ειδικών Λοιμώξεων του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου του Νοσοκομείου, κατά το 1o τετράμηνο έτους 2018
Ημερομηνία: 06/02/2018 14:09:55

Α.Δ.Α.: ΩΠΔΤ4690ΒΦ-ΤΣΡ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ 18-ΑΠΕΥΘ.10-01 <<ΑΒΒΟΤΤ LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ>> ΑΦΜ 094027257
Ημερομηνία: 06/02/2018 13:28:43

Α.Δ.Α.: Ψ3Ο9469ΗΔΧ-ΘΟ8
ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΓΕΝ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 'ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ
Θέμα: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ
Ημερομηνία: 06/02/2018 13:15:39

Α.Δ.Α.: 6ΓΑ74690ΩΜ-2ΔΟ
ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 'ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ'
Θέμα: ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Ημερομηνία: 06/02/2018 08:02:22

Α.Δ.Α.: 969Β469066-16Θ
ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝΛΑΡΙΣΑΣ
Ημερομηνία: 05/02/2018 14:15:28

Α.Δ.Α.: ΨΩΓΥ4690ΩΝ-13Ο
ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 'Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ'
Θέμα: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ
Ημερομηνία: 05/02/2018 14:11:21

Α.Δ.Α.: 61ΩΚΟΡΕΕ-Ω1Ψ
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
Θέμα: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ημερομηνία: 05/02/2018 12:57:04

Α.Δ.Α.: Ψ1ΡΜ46ΨΖ2Ν-Σ2Ω
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Εγκρίσεις Προϋπολογισμών Ερευνητικών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων
Ημερομηνία: 05/02/2018 12:08:13

Α.Δ.Α.: 785Ζ469066-ΛΡΩ
ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Θέμα: ΘΕΜΑ 126ο: «Έγκριση πρακτικού τεχνικοοικονομικής αξιολόγησης συνοπτικού ανοιχτού διαγωνισμού προμήθειας Χειρολαβών διαθερμίας Μ.Χ , Απολυμαντικού Υγρού, Ενδοσκοπικών Σάκων , Μαρκαδόρων επισήμανσης , για τις ανάγκες του Χειρουργείου του Νοσοκομείου μας , δαπάνης 7.590,30€. συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.»
Ημερομηνία: 05/02/2018 10:52:13

Α.Δ.Α.: ΩΥΖΒ46904Ρ-Ν15
ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΣ)
Ημερομηνία: 05/02/2018 10:49:09

Α.Δ.Α.: ΩΩΑΚ46ΨΖ2Ν-ΧΜΚ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Εγκρίσεις Προϋπολογισμών Ερευνητικών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων
Ημερομηνία: 05/02/2018 10:07:21

Α.Δ.Α.: 64Α2469041-ΣΘΧ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Θέμα: Επείγουσα Έρευνα Αγοράς ? Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (1311 ΚΑΕ) του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκ. Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας).
Ημερομηνία: 05/02/2018 10:06:33

Α.Δ.Α.: Ω17Σ46ΨΖ2Ν-ΗΧ6
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Εγκρίσεις Προϋπολογισμών Ερευνητικών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων
Ημερομηνία: 05/02/2018 09:58:03

Α.Δ.Α.: 6ΗΠΨ46904Ε-ΟΛΔ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
Θέμα: Προμήθεια ειδών και παροχή υπηρεσιών εξωσυμβατικών ειδών και υπηρεσιών.
Ημερομηνία: 05/02/2018 09:19:19

Α.Δ.Α.: 6Φ0Χ46904Ν-Θ2Τ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 'Η ΕΛΠΙΣ'
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ
Ημερομηνία: 05/02/2018 09:12:43

Α.Δ.Α.: 6ΟΛ7469Η27-5ΟΣ
ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ 59.600,00 € ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.
Ημερομηνία: 02/02/2018 14:01:00

Α.Δ.Α.: 6ΘΓΕ4690ΒΚ-Α00
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΘΡΙΑΣΙΟ
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
Ημερομηνία: 02/02/2018 10:34:16

Α.Δ.Α.: Ω8ΕΨ4690Β3-Η9Ε
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Θέμα: ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ» ME CPV 33696100-6 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 19.177,50€ συμπ. Φ.Π.Α.
Ημερομηνία: 02/02/2018 09:17:56

Α.Δ.Α.: 6Χ6Α46Ψ8ΧΒ-7ΝΖ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Σύμβαση Προμηθειών με διαγωνισμό #8013 #624368
Ημερομηνία: 01/02/2018 21:16:39

Α.Δ.Α.: 7ΥΘ346ΨΖ2Ν-2ΣΡ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Εγκρίσεις Προϋπολογισμών Ερευνητικών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων
Ημερομηνία: 01/02/2018 15:04:23

Α.Δ.Α.: 61ΤΙ46ΨΖ2Ν-4Φ2
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: απευθείας ανάθεσης
Ημερομηνία: 01/02/2018 13:41:04

Α.Δ.Α.: Ω9ΓΕ469Η2Γ-4Ξ7
5Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Θέμα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2017-2018
Ημερομηνία: 01/02/2018 13:23:15

Α.Δ.Α.: ΩΦΒ6Ω6Χ-Π0Γ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-60 για :ΚΡΑΤΗΣΗ 1% ΥΠΕΡ ΤΠΔΥ Α΄ ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 2018
Ημερομηνία: 01/02/2018 13:22:05

Α.Δ.Α.: Ω44Ρ469Η2Π-ΚΤ5
Γ. ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ»
Θέμα: Έγκριση Αιτήσεων Προμηθείας.
Ημερομηνία: 01/02/2018 13:13:36

Α.Δ.Α.: 6ΟΦΨ4690ΒΦ-Λ1Κ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Θέμα: Δ.Σ. 02/31.01.2018 ΘΕΜΑ: 27 << Υποβολή για έγκριση του με αρ. πρωτ. 1657/24.01.2018 πρακτικού Οικονομικής αξιολόγησης της επιτροπής διενέργειας του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διεθνούς διαγωνισμού, για την προμήθεια Αντιδραστηρίων Αιματολογικών τεστ για την κάλυψη των αναγκών της Νοσηλευτικής Μονάδας Καλαμάτας και της Νοσηλευτικής Μονάδας Κυπαρισσίας συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 313.066,32 € συμπερ. του Φ.Π.Α.>>
Ημερομηνία: 01/02/2018 12:38:03

Α.Δ.Α.: 73ΖΩ46906Ρ-ΕΝΚ
ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ 'ΑΓΛΑΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ'
Θέμα: ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΝΟΝΤAI ΔΕΚΤΕΣ ΜΟΝΟ ΜΕΣΟ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΣ cosmoONE ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ!
Ημερομηνία: 01/02/2018 11:05:47

Α.Δ.Α.: 7Ι8Γ46906Ω-ΔΗ1
ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝ.'Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ'
Θέμα: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡ.17.30-8-17 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Ημερομηνία: 01/02/2018 09:39:25

Α.Δ.Α.: Ω9ΓΩ46906Λ-ΛΦ5
ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 'ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ'
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ-ΕΝΤΥΠΩΝ , ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 17.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠO ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ.
Ημερομηνία: 01/02/2018 09:29:04

Α.Δ.Α.: 6ΝΚΓ46ΨΖ2Ν-416
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Εγκρίσεις Προϋπολογισμών Ερευνητικών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων
Ημερομηνία: 01/02/2018 09:14:34

21/2/2017
News : Το ΚΕΕΛΠΝΟ σε Χίο και Μυτιλήνη για τη διαχείριση περιστατικών HIV στις προσφυγικές δομές. Ο πρόεδρος του ΚΕΕΛΠΝΟ, αναπληρωτής καθηγητής Θεόφιλος Ρόζενμπεργκ, ανακοινώσε την αποστολή διεπιστημονικού κλιμακίου του Οργανισμού εντός των επόμενων ημερών, στα δύο νησιά. Προς το σκοπό της προάσπισης της δημόσιας υγείας, το κλιμάκιο του ΚΕΕΛΠΝΟ θα επικεντρωθεί στην ενημέρωση των επαγγελματιών υγείας για την ορθή διαχείριση των περιστατικών HIV στον προσφυγικό/μεταναστευτικό πληθυσμό και στην αγωγή υγείας στην κοινότητα και την ψυχοκοινωνική στήριξη.
14/2/2017
News : Θεσσαλονίκη: Δωρεάν τεστ για HIV, ηπατίτιδες Β και C σήμερα. Η ΜΚΟ PRAKSIS και το Κέντρο Ζωής γιορτάζουν τη μέρα του Αγίου Βαλεντίνου στην Καμάρα με δράσεις ενημέρωσης, πρόληψης και εξέτασης. Στελέχη της PRAKSIS με την Κινητή Μονάδα Εξέτασης θα βρεθούν την Τρίτη 14 Φεβρουαρίου, από τις 18.00 έως και τις 22.00 στην Καμάρα παρέχοντας τη δυνατότητα να ενημερώσουν τους πολίτες για τον HIV και για τις Ηπατίτιδες, ενθαρρύνοντας τους παράλληλα να εξεταστούν δωρεάν, ανώνυμα και γρήγορα. Η εξέταση αφορά όλα τα άτομα που έχουν ενεργή σεξουαλική ζωή.
9/2/2017
News : Το ABX464 είναι ένα μοναδικό αντι-ιικό σύμπλεγμα μικρών μορίων που στοχεύουν την RNA βιογένεση. Αυτό το μόριο είναι το πρώτο στην κατηγορία του με μοναδικές ιδιότητες και τρόπο δράσης. Συγκεκριμένα, αναστέλλει την πρωτεΐνη REV HIV, η οποία είναι κρίσιμη για την αντιγραφή του HIV. Το ABX464 αναστέλλει in vitro και in vivo την αντιγραφή του ιού και προκαλεί μακρόχρονη μείωση του ιικού φορτίου μετά τη διακοπή της θεραπείας σε ένα προκλινικό μοντέλο του HIV. Συνεπώς, το ABX464 μπορεί να είναι η πρώτη ανάπτυξη μιας λειτουργικής θεραπείας για το HIV

Το video της ημέρας

Video

BBC: Πρέπει το Truvada να δοθεί δωρεάν ως PrEP σε gay άνδρες που διατρέχουν κίνδυνο μόλυνσης με HIV;

Δημοσιεύθηκε στις 2016-01-18

Αυτό είναι το ερώτημα που εξετάζει το ΕΣΥ αυτή τη στιγμή. Το Truvada αποτρέπει νέες μολύνσεις, σκοτώνοντας τον ιό πριν βρει την ευκαιρία να προσβάλει τα λεμφοκύτταρα. Ένας από τους κορυφαίους δημοσιογράφους ΛΟΑΤ της Βρετανίας, o Patrick Strudwick λέει τη γνώμη του. Στη συνέχεια, η Emily Maitlis συζητά με τον Dr. Michael Brady από το Terrence Higgins Trust και ρωτάει τον Jed Kemsley, διευθυντή του AHF, αν θα ανακαλέσει τον ισχυρισμό του ότι το Truvada είναι party drug.
Evaluation of the protective role for C. albicans-reactive IgA against oral fungal infection

Tue, 20 Feb 2018 00:00:00 GMT-06:00 - Wulandari, Endah A.T; Saraswati, Henny; Adawiyah, Robiatul; Djauzi, Samsuridjal; Wahyuningsih, Retno; Lee, Silvia; Price, Patricia

A Social Network Analysis of HIV Treatment Partners and Patient Viral Suppression in Botswana

Tue, 20 Feb 2018 00:00:00 GMT-06:00 - Bogart, Laura M.; Mosepele, Mosepele; Phaladze, Nthabiseng; Lekoko, Bright; Klein, David J.; MacCarthy, Sarah; Green, Harold D. Jr Abstract
Θέμα:Many national HIV guidelines recommend that healthcare providers encourage patients to identify a treatment partner from their social network to support antiretroviral therapy adherence. The present study examined associations of patient and treatment partner characteristics with patient viral suppression in Botswana. Design: 131 patients [67 (51.1%) virally suppressed, 64 (48.9%) not suppressed] and their treatment partners were recruited for cross-sectional interviews from one HIV clinic.
Μέθοδοι: Participants completed surveys assessing social network, socio-demographic, and psychosocial characteristics. Open-ended questions explored treatment partner relationship quality.
Αποτελέσματα: Multivariate logistic regressions indicated a higher likelihood of viral suppression among patients who reported greater average emotional closeness to their network members [OR (95% CI)=3.8(1.3-11.5), p=.02], and whose treatment partners were spouses/partners [OR (95% CI)=2.6 (1.0-6.7), p=.04]. Qualitative analyses indicated that treatment partners of suppressed patients provided both medical and non-medical support, whereas treatment partners of unsuppressed patients focused mainly on adherence reminders and appointment accompaniment. Treatment partners, especially of unsuppressed patients, requested ongoing training and counseling skills.
Συμπεράσματα: Additional research is needed to further explore effective characteristics of treatment partners, in order to inform HIV treatment guidelines. Standard training for treatment partners could include medical-related information as well as counseling education.
Θέμα: Many national HIV guidelines recommend that healthcare providers encourage patients to identify a treatment partner from their social network to support antiretroviral therapy adherence. The present study examined associations of patient and treatment partner characteristics with patient viral suppression in Botswana. Design: 131 patients [67 (51.1%) virally suppressed, 64 (48.9%) not suppressed] and their treatment partners were recruited for cross-sectional interviews from one HIV clinic.
Μέθοδοι: Participants completed surveys assessing social network, socio-demographic, and psychosocial characteristics. Open-ended questions explored treatment partner relationship quality.
Αποτελέσματα: Multivariate logistic regressions indicated a higher likelihood of viral suppression among patients who reported greater average emotional closeness to their network members [OR (95% CI)=3.8(1.3-11.5), p=.02], and whose treatment partners were spouses/partners [OR (95% CI)=2.6 (1.0-6.7), p=.04]. Qualitative analyses indicated that treatment partners of suppressed patients provided both medical and non-medical support, whereas treatment partners of unsuppressed patients focused mainly on adherence reminders and appointment accompaniment. Treatment partners, especially of unsuppressed patients, requested ongoing training and counseling skills.
Συμπεράσματα: Additional research is needed to further explore effective characteristics of treatment partners, in order to inform HIV treatment guidelines. Standard training for treatment partners could include medical-related information as well as counseling education. Corresponding Author: Laura M. Bogart, PhD, RAND Corporation, Health Unit, 1776 Main Street, P.O. Box 2138, Santa Monica, CA 90407-2138. Fax: 310) 260 8175. Email: lbogart@rand.org Conflicts of Interest: There are no conflicts of interest to report. Note: Drs. Bogart and Mosepele are sharing first authorship. Funding: National Institutes of Health R21MH107454, P30MH058107 - Β© 2018

About us

Στο hivaids.gr, φιλοξενούμε αφιλοκερδώς το "Πρόγραμμα Συνεργασίας" Μονάδων Λοιμώξεων για την ανάπτυξη διαδικτυακής τράπεζας κλινικών παραμέτρων. Το Πρόγραμμα δημιουργήθηκε από έναν γιατρό ειδικό στην HIV λοίμωξη με τη συμμετοχή των Μονάδων: Περισσότερα

% Αναπηρία και HIV

Νέος κανονισμός

Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας

Ημερολόγιο

@ Διαύγεια

ΔιαύγειαΔι@ύγεια

διαφάνεια στο κράτος

Διαδικτυακές αναρτήσεις διοικητικών αποφάσεων για το HIV/AIDS

Έρευνα

Σας έχει σπάσει ποτέ το προφυλακτικό κατά τη διάρκεια μιας ερωτικής επαφής;
Ναι
Όχι
Δεν χρησιμοποιώ

Επικοινωνία

Newsletter

Ανακοινώσεις

Χρήσιμες πληροφορίες