Αναρτήσεις στο Διαύγεια για το HIV/AIDS

Αποφάσεις του τρέχοντος μηνός

Α.Δ.Α.: 96ΝΓ46Ψ8ΧΒ-ΨΗΝ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Ανάληψη Υποχρέωσης #5294695 #978872
Ημερομηνία: 28/01/2020 19:42:09

Α.Δ.Α.: 6Ω4Ψ46Ψ8ΧΒ-0ΔΙ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Ανάληψη Υποχρέωσης #5294719 #978780
Ημερομηνία: 28/01/2020 19:33:00

Α.Δ.Α.: 6ΟΟΠ46Ψ8ΧΒ-94Χ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 94224 #5294719 #978680
Ημερομηνία: 28/01/2020 19:23:01

Α.Δ.Α.: Ψ5ΘΨ46Ψ8ΧΒ-Ζ3Ν
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 94352 #5294695 #978679
Ημερομηνία: 28/01/2020 19:22:57

Α.Δ.Α.: 68Ι246906Ρ-ΗΣ1
ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ 'ΑΓΛΑΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ'
Θέμα: ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ-ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ
Ημερομηνία: 28/01/2020 14:28:55

Α.Δ.Α.: ΨΦΟΩ46906Ρ-ΥΜΥ
ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ 'ΑΓΛΑΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ'
Θέμα: ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ-ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ
Ημερομηνία: 28/01/2020 13:54:50

Α.Δ.Α.: 65ΘΧ46Ψ8ΧΒ-ΔΥΞ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) Ακαδημαϊκού Υποτρόφου για την Α΄ Παθολογική Κλινική του Α.Π.Θ., με σύμβαση έργου ορισμένου χρόνου, στο γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία-Λοιμωξιολογία με ιδιαίτερη έμφαση τη διερεύνηση και αντιμετώπιση των νοσοκομειακών λοιμώξεων και της HIV λοίμωξης», με δυνατότητα ανανέωσης για δύο (2) ακόμη ακαδημαϊκά έτη
Ημερομηνία: 28/01/2020 12:21:04

Α.Δ.Α.: ΩΘΥ646ΨΖ2Ν-ΞΟΒ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Απόφαση Aνάληψης Υποχρέωσης
Ημερομηνία: 28/01/2020 09:59:34

Α.Δ.Α.: ΨΠΨΗ46ΨΖ2Ν-7ΛΓ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Εγκρίσεις Πρ/σμων Ερευνητικών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων
Ημερομηνία: 28/01/2020 08:16:31

Α.Δ.Α.: ΨΗ8Ι46Ψ8ΧΒ-ΔΛΥ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 94224 #5291874 #978178
Ημερομηνία: 27/01/2020 19:26:37

Α.Δ.Α.: ΨΣΘΠ46Ψ8ΧΒ-Τ0Δ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 94224 #5291866 #978177
Ημερομηνία: 27/01/2020 19:26:33

Α.Δ.Α.: ΨΕΨ24690Β9-Ι46
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
Θέμα: 304/2020 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Ημερομηνία: 27/01/2020 14:32:30

Α.Δ.Α.: ΨΥ09469Β7Θ-Ν4Ε
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Χρηματικό Ένταλμα 23252/2019
Ημερομηνία: 27/01/2020 11:44:45

Α.Δ.Α.: 6Υ2Ο469Β7Θ-1ΘΨ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Χρηματικό Ένταλμα 23236/2019
Ημερομηνία: 27/01/2020 11:44:42

Α.Δ.Α.: 685Ρ469Β7Θ-ΡΚΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Χρηματικό Ένταλμα 22490/2019
Ημερομηνία: 27/01/2020 11:41:50

Α.Δ.Α.: ΨΥΠ9469Β7Θ-Η69
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Χρηματικό Ένταλμα 23255/2019
Ημερομηνία: 27/01/2020 11:36:47

Α.Δ.Α.: ΩΣΛ5469Β7Θ-74Η
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Χρηματικό Ένταλμα 23254/2019
Ημερομηνία: 27/01/2020 11:36:43

Α.Δ.Α.: 7ΧΦΥ469Β7Θ-ΚΧΓ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Χρηματικό Ένταλμα 23253/2019
Ημερομηνία: 27/01/2020 11:36:39

Α.Δ.Α.: 6ΑΔΧ469Β7Θ-0Α3
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Χρηματικό Ένταλμα 23235/2019
Ημερομηνία: 27/01/2020 11:36:18

Α.Δ.Α.: Ω1ΨΛ469Β7Θ-4ΣΔ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Χρηματικό Ένταλμα 22886/2019
Ημερομηνία: 27/01/2020 11:36:15

Α.Δ.Α.: 9Ω36469Η2Π-ΩΟΝ
Γ. ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ»
Θέμα: Έγκριση Αιτήσεων Προμηθείας.
Ημερομηνία: 27/01/2020 10:37:56

Α.Δ.Α.: ΨΟΖΥ4690ΒΩ-1Ο4
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 'ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕIO'
Θέμα: ΣΥΝΟΠΤ. ΔΙΑΓΩΝ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
Ημερομηνία: 27/01/2020 10:37:10

Α.Δ.Α.: ΩΑΥΟΟΡΡ3-ΥΘΨ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. (ΑΕΜΥ Α.Ε.)
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ -«Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Γ.Ν. Θήρας για περίοδο δύο μηνών
Ημερομηνία: 27/01/2020 10:10:23

Α.Δ.Α.: ΩΤ5Π46904Υ-8ΒΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ
Ημερομηνία: 27/01/2020 09:33:20

Α.Δ.Α.: 6ΧΙΥ46906Λ-ΝΓΠ
ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 'ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ'
Θέμα: Έγκριση σκοπιμότητας της προμήθειας γραφικής ύλης ? εντύπων του Γ.Ν.Πατρών, προϋπολογισμού 15.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%) .
Ημερομηνία: 26/01/2020 10:48:09

Α.Δ.Α.: ΨΥ1Ξ46906Λ-076
ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 'ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ'
Θέμα: Έγκριση σκοπιμότητας της προμήθειας γραφικής ύλης ? εντύπων του Γ.Ν.Πατρών, προϋπολογισμού 15.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%) .
Ημερομηνία: 26/01/2020 10:47:31

Α.Δ.Α.: ΨΙΡ4469Η2Π-Ρ7Φ
Γ. ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ»
Θέμα: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ» - (CPV: 24455000-8).
Ημερομηνία: 25/01/2020 13:02:38

Α.Δ.Α.: Ω1ΤΥ469ΗΡ8-8Ε1
ΕΘΝ. ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛ. ΑΝΑΠΤ. (ΕΚΕΤΑ)
Θέμα: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης έτους 2020 για το έργο με τίτλο Joint Action on integrating prevention, testing and linkage to care strategies acros HIV, viral hepatitis, TB and STIs in Europe (INTEGRATE)
Ημερομηνία: 24/01/2020 14:40:29

Α.Δ.Α.: ΨΙ1Γ4690Β2-ΛΔΦ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
Θέμα: Σύμβαση ανάθεσης Υπηρεσιών Πλύσης Ιματισμού
Ημερομηνία: 24/01/2020 13:14:26

Α.Δ.Α.: ΩΜΣΙ46906Γ-Ρ5Ζ
ΠΕΡΙΦ. ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Ημερομηνία: 24/01/2020 11:49:05

Α.Δ.Α.: 6ΧΛΖ4690ΒΩ-3ΙΝ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 'ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕIO'
Θέμα: ,ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 2Ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΓΝΒΟΛΟΥ "ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ" -ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΣ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 9, 12,13,14,17
Ημερομηνία: 23/01/2020 14:12:34

Α.Δ.Α.: ΨΦΑΦ4690Β3-ΚΜΕ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Θέμα: ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ» ME CPV 33696300-8 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ 13.436,00€ συμπ. Φ.Π.Α.
Ημερομηνία: 23/01/2020 13:32:30

Α.Δ.Α.: 6ΗΩΡ46906Ω-ΩΜΜ
ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝ.'Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ'
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ( ΣΤΑ ΠΛΑΣΙΑ ΤΟΥ 795/17-01-20 ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ)
Ημερομηνία: 23/01/2020 12:53:54

Α.Δ.Α.: Ψ4ΒΦ46ΜΗΨ5-4ΔΘ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΟΔΥ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημερομηνία: 23/01/2020 12:06:26

Α.Δ.Α.: 6ΜΞ34690ΩΜ-ΞΞ5
ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 'ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ'
Θέμα: ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΤΑΧΥΤΕΣΤ
Ημερομηνία: 23/01/2020 09:42:22

Α.Δ.Α.: Ψ89Ψ469ΗΡ8-Θ3Χ
ΕΘΝ. ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛ. ΑΝΑΠΤ. (ΕΚΕΤΑ)
Θέμα: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης έτους 2020 για το έργο με τίτλο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ HIV - HIV PATIENTS HOLISTIC ASSESSMENT
Ημερομηνία: 22/01/2020 17:09:51

Α.Δ.Α.: 9ΩΟΟ46ΨΖ2Ν-Θ5Λ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (για υποβολή πρότασης για σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με Κ.Ε. 9568 και τίτλο «Υποστήριξη των αιματολογικών ερευνών στην Αιματολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών»
Ημερομηνία: 22/01/2020 16:59:00

Α.Δ.Α.: ΩΚΞΑ469ΗΡ8-0ΞΝ
ΕΘΝ. ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛ. ΑΝΑΠΤ. (ΕΚΕΤΑ)
Θέμα: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης έτους 2020 για το έργο με τίτλο Joint Action on integrating prevention, testing and linkage to care strategies acros HIV, viral hepatitis, TB and STIs in Europe (INTEGRATE)
Ημερομηνία: 22/01/2020 13:26:43

Α.Δ.Α.: 6ΘΧΖ46904Τ-2ΛΛ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ ΚΩ
Θέμα: ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 08/2020 ΠΕΡΙ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
Ημερομηνία: 21/01/2020 13:18:07

Α.Δ.Α.: 6ΥΝΧ469Η26-ΤΕ9
ΔΥΠΕ Α' ΑΤΤΙΚΗΣ
Θέμα: ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 1ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ημερομηνία: 20/01/2020 14:11:11

Α.Δ.Α.: ΨΒΣ346ΨΖ2Ν-ΕΙΓ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Απόφαση Aνάληψης Υποχρέωσης
Ημερομηνία: 20/01/2020 11:21:58

Α.Δ.Α.: 63ΒΩ46ΨΖ2Ν-Β59
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Απόφαση Aνάληψης Υποχρέωσης
Ημερομηνία: 20/01/2020 11:18:56

Α.Δ.Α.: ΨΓΔΒ469Η27-5ΣΔ
ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
Ημερομηνία: 20/01/2020 11:11:57

Α.Δ.Α.: 6ΒΞΙ46906Ρ-7ΟΥ
ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ 'ΑΓΛΑΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ'
Θέμα: ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ-ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ
Ημερομηνία: 20/01/2020 11:03:01

Α.Δ.Α.: 6Χ5Σ46ΨΖ2Ν-ΜΜΟ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Έγκριση απασχ. προσωπ. που ασκεί ερευνητικό έργο
Ημερομηνία: 20/01/2020 11:01:52

Α.Δ.Α.: Ω6ΧΡ46ΨΖ2Ν-8Κ5
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Έγκριση απασχ. προσωπ. που ασκεί ερευνητικό έργο
Ημερομηνία: 20/01/2020 10:15:20

Α.Δ.Α.: Ω6ΨΓ46ΨΖ2Ν-ΨΟΑ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Εγκρίσεις Πρ/σμων Ερευνητικών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων
Ημερομηνία: 20/01/2020 09:03:08

Α.Δ.Α.: 6ΤΖΘ46ΨΖ2Ν-ΡΕ3
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Εγκρίσεις Πρ/σμων Ερευνητικών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων
Ημερομηνία: 20/01/2020 08:59:07

Α.Δ.Α.: Ω6ΙΙΩ6Χ-ΔΥ5
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2754 για :ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ & ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ
Ημερομηνία: 20/01/2020 08:46:58

Α.Δ.Α.: 6ΘΤ846Ψ8ΧΒ-ΧΗΖ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Χρηματικό Ένταλμα 1744/2020
Ημερομηνία: 17/01/2020 20:02:54

Α.Δ.Α.: ΩΖ7346ΜΗΨ5-Κ11
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΟΔΥ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημερομηνία: 17/01/2020 18:01:59

Α.Δ.Α.: 6ΟΒ446ΜΗΨ5-ΡΡ6
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΟΔΥ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημερομηνία: 17/01/2020 15:36:39

Α.Δ.Α.: ΨΜΣΖ46ΨΖ2Ν-ΨΜ0
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: ΤΔ προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από διάφορους φορείς
Ημερομηνία: 17/01/2020 11:01:42

Α.Δ.Α.: Ψ0ΑΠΩ1Ο-ΙΓΚ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ
Θέμα: Ταχυδρομικά τέλη (ΠΑΓΙΑ)
Ημερομηνία: 17/01/2020 11:00:29

Α.Δ.Α.: ΨΓΩΑ46907Μ-ΞΚΘ
ΝΟΣΟΚ. ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ & ΔΕΡΜ. ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ»
Θέμα: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ 2/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΥ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ
Ημερομηνία: 17/01/2020 10:56:20

Α.Δ.Α.: 6Σ7Λ46904Τ-00Μ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ ΚΩ
Θέμα: Εκδήλωση ενδιαφέροντος περί δαπάνης προμήθειας αντιδραστηρίων Μικροβιολογικού Εργαστηρίου
Ημερομηνία: 16/01/2020 14:13:10

Α.Δ.Α.: ΨΔ21ΚΝ3-Γ2Ξ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Θέμα: Έγκριση δαπάνης στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΔΟΜΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ? SOCIAL NETWORK ΑΤΤΙΚΗ» με κωδικό ΟΠΣ 5017272 του ΕΠ «Αττική 2014-2020».
Ημερομηνία: 16/01/2020 11:18:31

Α.Δ.Α.: ΨΟΚΠ46ΨΖ2Ν-Β44
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (για υποβολή πρότασης για σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με MIS 5048514, κωδικό έργου Τ1ΕΔΚ-03812 και Κ.Ε 16147 με τίτλο «Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστήματος αυτόματης ανίχνευσης επιδημικών εκρήξεων και εκτίμηση ατομικού κινδύνου μόλυνσης ιογενών ηπατιτίδων Β και C και HIV λοίμωξης» που εντάσσεται στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους.
Ημερομηνία: 16/01/2020 11:15:52

Α.Δ.Α.: ΨΡΝΥ4690Ω3-2Τ4
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ
Θέμα: Έγκριση πρακτικού αποτελεσμάτων της υπ. αρίθμ. πρωτ. 34611/27-12-19 πρόσκλησης υποβολής προσφορών με αντικείμενο την προμήθεια Αντιδραστηρίων για τα τμήματα Παθολογοανατομικό, Κέντρο Αιμοδοσίας, ΜΕΘ, και Πυρηνικής Ιατρικής του ΠΓΝΑ προϋπολογισθείσας δαπάνης 20.000,00 πλέον ΦΠΑ
Ημερομηνία: 16/01/2020 10:37:45

Α.Δ.Α.: 6ΝΑΤ46ΨΖ2Ν-Δ7Ρ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Αποδοχή διαχείρισης έργου
Ημερομηνία: 16/01/2020 09:08:10

Α.Δ.Α.: ΩΤΘΧ46ΨΖ2Ν-Α7Ε
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Έγκριση Πρακτικών των Επιτροπών Αξιολόγησης για την επιλογή πρόσθετου προσωπικού στο πλαίσιο ερευνητικών έργων/ προγραμμάτων
Ημερομηνία: 16/01/2020 09:07:42

Α.Δ.Α.: 64Α946907Κ-Θ5Ν
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
Θέμα: ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ
Ημερομηνία: 16/01/2020 08:57:30

Α.Δ.Α.: Ω6Υ946907Κ-54Ψ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
Θέμα: αντιδραστηρια
Ημερομηνία: 16/01/2020 08:53:19

Α.Δ.Α.: Ω31Δ46907Κ-ΓΝΩ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
Θέμα: ΔΙΑΛΥΜΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΜΤΝ
Ημερομηνία: 16/01/2020 07:06:36

Α.Δ.Α.: 97ΚΓ46Ψ8ΧΒ-7ΧΨ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 94224 #5058493 #971066
Ημερομηνία: 15/01/2020 19:43:39

Α.Δ.Α.: Ω1ΕΗ46Ψ8ΧΒ-ΙΛ8
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 94352 #5055357 #970994
Ημερομηνία: 15/01/2020 19:38:14

Α.Δ.Α.: ΨΤ3Ρ46Ψ8ΧΒ-ΧΔ1
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 96808 #5051215 #970909
Ημερομηνία: 15/01/2020 19:31:19

Α.Δ.Α.: Ψ8ΚΘ46ΜΗΨ5-ΚΧΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΟΔΥ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημερομηνία: 15/01/2020 17:19:28

Α.Δ.Α.: 92ΔΒ46ΨΖ2Ν-Μ35
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (για υποβολή πρότασης για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με MIS 5048514, κωδικό έργου Τ1ΕΔΚ-03812 και Κ.Ε 16147 με τίτλο «Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστήματος αυτόματης ανίχνευσης επιδημικών εκρήξεων και εκτίμηση ατομικού κινδύνου μόλυνσης ιογενών ηπατιτίδων Β και C και HIV λοίμωξης» που εντάσσεται στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους.
Ημερομηνία: 15/01/2020 16:46:58

Α.Δ.Α.: ΩΘΤ8469Β7Ξ-ΓΧΕ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Θέμα: Εκ νέου συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο «Κυτταρολογία» του Τομέα Μορφολογίας του ΤΙ, ΣΕΥ, ΠΘ (κωδικός ανάρτησης ΑΠΕΛΛΑ ΑΡΡ12236).
Ημερομηνία: 15/01/2020 14:57:49

Α.Δ.Α.: ΨΡΨΕ46Ψ8ΧΒ-ΣΛΟ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Ανάληψη Υποχρέωσης #5051215 #970047
Ημερομηνία: 14/01/2020 19:42:45

Α.Δ.Α.: Ψ6ΗΤ46Ψ8ΧΒ-Μ20
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Ανάληψη Υποχρέωσης #5058493 #970029
Ημερομηνία: 14/01/2020 19:41:10

Α.Δ.Α.: 62Δ546Ψ8ΧΒ-ΝΙ2
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Ανάληψη Υποχρέωσης #5055357 #969990
Ημερομηνία: 14/01/2020 19:38:18

Α.Δ.Α.: 6Ζ4Ξ469Β7Θ-ΘΝ4
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης #2577826 #342791
Ημερομηνία: 14/01/2020 11:35:51

Α.Δ.Α.: 6ΧΒΩ469Β7Θ-ΣΟΛ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης #2577835 #342790
Ημερομηνία: 14/01/2020 11:35:47

Α.Δ.Α.: ΨΒΕΝ46906Ω-Β2Ψ
ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝ.'Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ'
Θέμα: ΤΡΟΠΟΠ. ΤΗΣ ΑΡ. 17.30-8-2017(Θ.15) ΓΙΑ ΔΙΕΝ. ΗΛΕΚΤΡ. ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡ. ΔΙΑΓΩΝ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜ. ΑΝΤΙΔΡ. & ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣ. ΑΙΜΟΔ.-ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧ. ΠΡΟΔ.& ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚ.2-2020
Ημερομηνία: 14/01/2020 10:30:09

Α.Δ.Α.: 6Ω5Ω469Β7Θ-ΔΙΤ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 80791 #2575354 #342702
Ημερομηνία: 14/01/2020 09:53:23

Α.Δ.Α.: ΨΚ8Ζ469Β7Θ-6Β9
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 80791 #2575346 #342700
Ημερομηνία: 14/01/2020 09:53:14

Α.Δ.Α.: ΨΡΠΗ469Β7Θ-673
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 80058 #2575117 #342684
Ημερομηνία: 14/01/2020 09:52:20

Α.Δ.Α.: ΩΡ9Ι469Β7Θ-ΞΚΨ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 80058 #2575111 #342683
Ημερομηνία: 14/01/2020 09:52:16

Α.Δ.Α.: 6Κ98469Β7Θ-Ξ5Τ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 80036 #2564341 #342641
Ημερομηνία: 14/01/2020 09:49:53

Α.Δ.Α.: ΩΦΩΚ469Β7Θ-ΤΗΡ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 80036 #2564337 #342639
Ημερομηνία: 14/01/2020 09:49:47

Α.Δ.Α.: 662Β469Β7Θ-ΟΗ9
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Ανάληψη Υποχρέωσης #2575354 #342615
Ημερομηνία: 14/01/2020 09:48:13

Α.Δ.Α.: Ω9ΖΑ469Β7Θ-ΧΝ7
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Ανάληψη Υποχρέωσης #2575117 #342593
Ημερομηνία: 14/01/2020 09:46:56

Α.Δ.Α.: 6ΟΣΨ469Β7Θ-5ΙΖ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Ανάληψη Υποχρέωσης #2564341 #342592
Ημερομηνία: 14/01/2020 09:46:52

Α.Δ.Α.: ΨΚΔ046907Υ-30Ζ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Θέμα: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΑΛΥΤΗ ΑΙΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Ημερομηνία: 14/01/2020 09:35:29

Α.Δ.Α.: ΨΝ2Μ469ΗΡ8-80Υ
ΕΘΝ. ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛ. ΑΝΑΠΤ. (ΕΚΕΤΑ)
Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μια (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Joint Action on integrating prevention, testing and linkage to care strategies acros HIV, viral hepatitis, TB and STIs in Europe» - «INTEGRATE»@ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ
Ημερομηνία: 13/01/2020 16:15:12

Α.Δ.Α.: ΩΦΥΠ465ΧΠΙ-9ΑΙ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΦΚΑ
Θέμα: ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΘΗΒΩΝ ΚΑΝΤΖΟΥΡΑ 14/01/2020
Ημερομηνία: 13/01/2020 12:43:00

Α.Δ.Α.: 6Λ1946ΨΖ2Ν-7ΒΚ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Έγκριση διενέργειας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή πρόσθετου προσωπικού στο πλαίσιο ερευνητικών έργων και προγραμμάτων (άρθρο 64 παρ. 3 του ν. 4485/2017)
Ημερομηνία: 13/01/2020 12:12:54

Α.Δ.Α.: ΨΔΣΜ4690ΒΒ-0ΦΓ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ
Θέμα: Έγκριση πρακτικού, δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών, της επιτροπής διενέργειας - αξιολόγησης του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΕΝΤΥΠΩΝ» (CPV 22820000-4) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 20.155,239 € συμπ/νου ΦΠΑ, για ένα(1) έτος.
Ημερομηνία: 13/01/2020 11:42:19

Α.Δ.Α.: ΨΘΖΧΩΡ5-ΚΜΖ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για δαπάνη για απόδοση εισφορών υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης
Ημερομηνία: 13/01/2020 11:39:37

Α.Δ.Α.: ΡΕ8Η46Ψ8ΧΒ-ΙΙ6
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 94352 #5055361 #968341
Ημερομηνία: 10/01/2020 19:34:48

Α.Δ.Α.: 65ΧΝ469ΗΡ8-ΔΒΩ
ΕΘΝ. ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛ. ΑΝΑΠΤ. (ΕΚΕΤΑ)
Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για για τη χορήγηση μίας (1) Μεταπτυχιακής Υποτροφίας στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο «HIV PATIENTS HOLISTIC ASSESSMENT- HIV» @ ΕΚΕΤΑ / ΙΝΕΒ
Ημερομηνία: 10/01/2020 12:30:06

Α.Δ.Α.: 6Σ4Ε469ΗΔΖ-ΧΥ6
Γ. ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
Θέμα: ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
Ημερομηνία: 10/01/2020 09:00:56

Α.Δ.Α.: 6ΦΠΥ46Ψ8ΧΒ-ΤΓΨ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 94224 #5051281 #967447
Ημερομηνία: 09/01/2020 19:27:49

Α.Δ.Α.: 9ΔΜ546Ψ8ΧΒ-5Ξ0
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 94352 #5051241 #967440
Ημερομηνία: 09/01/2020 19:27:20

Α.Δ.Α.: Ψ5ΜΟ46ΜΗΨ5-Λ1Ε
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΟΔΥ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημερομηνία: 09/01/2020 16:16:10

Α.Δ.Α.: 6ΛΟΜ46904Θ-ΩΟΧ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ ΚΥΜΗΣ
Θέμα: ΘΕΜΑ:3ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Ημερομηνία: 09/01/2020 10:14:28

Α.Δ.Α.: Ω5Ο246Ψ8ΧΒ-6Δ8
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 96808 #5049138 #966533
Ημερομηνία: 08/01/2020 19:45:44

Α.Δ.Α.: 67ΙΡ46Ψ8ΧΒ-50Ρ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 96808 #5048592 #966491
Ημερομηνία: 08/01/2020 19:41:55

Α.Δ.Α.: 678Π469Η27-Φ7Δ
ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Ημερομηνία: 08/01/2020 12:10:30

Α.Δ.Α.: ΩΧΔΞ46ΨΖ2Ν-ΠΗΓ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Απόφαση Aνάληψης Υποχρέωσης
Ημερομηνία: 07/01/2020 12:22:54

Α.Δ.Α.: Ψ6Η146ΨΖ2Ν-ΦΣΤ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Απόφαση Aνάληψης Υποχρέωσης
Ημερομηνία: 07/01/2020 09:25:26

Α.Δ.Α.: ΨΓ2Η46906Ω-ΟΦ4
ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝ.'Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ'
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Β΄ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΝΑΛΥΤH ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ) ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΥΤΩΝ (Διακ. αριθ. 59/’18) (ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 67256).
Ημερομηνία: 03/01/2020 11:43:17

Α.Δ.Α.: Ψ09Η6-Κ9Ω
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Θέμα: Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 133/19 για την Ανάδειξη Συνεργείου Καθαρισμού Χώρων ? Υαλοπινάκων 251 ΓΝΑ, Κέντρου Αεροπορικής Ιατρικής (ΚΑΙ) και Ανωτάτης Αεροπορικής Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΑΥΕ)
Ημερομηνία: 03/01/2020 10:42:54

Α.Δ.Α.: ΩΧΖΘ469Β7Θ-ΔΚΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Ανάληψη Υποχρέωσης #2540313 #333536
Ημερομηνία: 03/01/2020 10:08:31

Α.Δ.Α.: ΨΗΥ5469Β7Θ-Κ7Ε
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Ανάληψη Υποχρέωσης #2538090 #333478
Ημερομηνία: 03/01/2020 10:04:37

Α.Δ.Α.: 9ΟΓΟΟΡ1Ο-ΦΑΔ
4Η ΔΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
Θέμα: 12η/04-10-2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ Ε.Λ.Κ.Ε.Α. ΤΗΣ 4ης Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
Ημερομηνία: 02/01/2020 15:06:41

Α.Δ.Α.: 66Ψ046ΜΗΨ5-0ΕΒ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΟΔΥ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημερομηνία: 02/01/2020 13:42:49

Α.Δ.Α.: Ω7ΘΞ469066-ΙΤΜ
ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Θέμα: Απόσπασμα πρακτικών 7/23-12-2019 (θέμα 4) έκτακτης συνεδρίασης του Δ.Σ. του Γ.Ν.Λάρισας "Κουτλιμπάνειο και Τριανταφύλλειο" έγκρισης πρακτικού υπ' αριθμ. 3 προμήθειας αντιδραστηρίων αιματολογικών τεστ
Ημερομηνία: 02/01/2020 10:18:49

Α.Δ.Α.: Ω1ΨΞ4690ΒΦ-Ι3Ζ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ 19-ΑΠΕΥΘ.166-01 ABBOTT
Ημερομηνία: 02/01/2020 08:31:36Variability of CD4+ cell counts in HIV-1 uninfected volunteers who are eligible for a Phase I HIV vaccine study

Fri, 24 Jan 2020 00:00:00 GMT-06:00 - Stafford, Kristen A.; Mayer, Bryan T.; Fulp, William; Chua, Joel; Davis, Charles; Gilliam, Bruce; Dong, Dan; Gallo, Robert C.; Sajadi, Mohammad M.
Θέμα: Vaccines and biologics containing CD4 molecules or HIV gp120 might induce antibodies targeting CD4. We evaluated temporal variability of CD4 levels in healthy volunteers to quantify declines that could indicate true adverse events. Design: Prospective observational cohort study of 100 healthy adults without HIV infection from the Baltimore region.
Μέθοδοι: Participants enrolled and consented to blood draws for immunologic lab panels performed once every eight weeks for 48 weeks. The primary CD4+ measurements were CD4+ absolute count (cells/mm3) and CD4 percentage (CD4%, total CD4 cells/total lymphocyte cells). CD4 changes over time were modeled using fold-changes for CD4+ absolute counts and differences for CD4 percentages.
Αποτελέσματα: Variation of average CD4+ cell counts and percentages were highly participant-specific (p < 0.001 for both). However, changes in both CD4+ measurements over time were stable in the population. We proposed thresholds to flag unusual drops using 1.5 standard deviation estimates, calculated as 1.5-fold declines for CD4+ count 6.4% declines for CD4 percentage. In this healthy cohort, flagging simultaneous declines in both measurements corresponded to a low false-positive rate (5.26%).
Συμπεράσματα: Normal biological variation in large lymphocytes should be taken into account to establish thresholds for adverse changes in clinical trials. The inherent subject-specific variability in CD4 levels make establishing absolute cutoffs difficult. However, this study proposes that thresholds for declines using 1.5 standard deviations from these data (50% in absolute count and 6.4% for CD4 percentage) allow a small false-positive rate (∼5%) that could maintain sensitivity for true adverse events in a clinical trial. Corresponding author: Mohammad M. Sajadi, MD, Institute of Human Virology, University of Maryland School of Medicine, 725 W. Lombard Street, Baltimore, Maryland 21201, msajadi@ihv.umaryland.edu The authors report no conflicts of interest related to this work. * These authors contributed equally to this manuscript Funding: This study was funded by the Bill and Melinda Gates Foundation. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-Non Commercial License 4.0 (CCBY-NC), where it is permissible to download, share, remix, transform, and buildup the work provided it is properly cited. The work cannot be used commercially without permission from the journal. - Β© 2020

About us

Στο hivaids.gr, φιλοξενούμε αφιλοκερδώς το "Πρόγραμμα Συνεργασίας" Μονάδων Λοιμώξεων για την ανάπτυξη διαδικτυακής τράπεζας κλινικών παραμέτρων. Το Πρόγραμμα δημιουργήθηκε από έναν γιατρό ειδικό στην HIV λοίμωξη με τη συμμετοχή των Μονάδων: Περισσότερα

% Αναπηρία και HIV

Νέος κανονισμός

Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας

Ημερολόγιο

@ Διαύγεια

ΔιαύγειαΔι@ύγεια

διαφάνεια στο κράτος

Διαδικτυακές αναρτήσεις διοικητικών αποφάσεων για το HIV/AIDS

Έρευνα

Σας έχει σπάσει ποτέ το προφυλακτικό κατά τη διάρκεια μιας ερωτικής επαφής;
Ναι
Όχι
Δεν χρησιμοποιώ

Επικοινωνία

Newsletter

Ανακοινώσεις

Χρήσιμες πληροφορίες