Αναρτήσεις στο Διαύγεια για το HIV/AIDS

Αποφάσεις του τρέχοντος μηνός

Α.Δ.Α.: ΩΝΞΓ469067-0Ψ4
ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 'ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙO'
Θέμα: Επικύρωση του από 16.4.2021 Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας και αξιο¬λόγησης του επαναληπτικού Διεθνή Δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια αντιδραστηρίων για «Καλλιέργειες Μικροβιολογίας (CPV: 33698100-0)» με ταυτό¬χρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού ενός ανοσολογικού αναλυτή (κύριος) και ενός εφεδρικού (back-up) αναλυτή, του ηλεκτρονικού διαγωνισμού 80934, με αριθμ. διακ. 138/2019, για ένα (1) έτος, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 185.800,00 ¤ με Φ.Π.Α. (371.000,00 ¤ με το δικαίωμα της προαίρεσης).
Ημερομηνία: 14/05/2021 10:47:22

Α.Δ.Α.: ΨΞΡΤ6-ΧΩΠ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Θέμα: Προκήρυξη ?ιαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών/τριών Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) [Ευελπίδων (ΣΣΕ), Ναυτικών ?οκίμων (ΣΝ?), Ικάρων (ΣΙ)], Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ), Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) και των Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) [Στρατού Ξηράς (ΣΜΥ), Πολεμικού Ναυτικού (ΣΜΥΝ) και Πολεμικής Αεροπορίας (ΣΜΥΑ)]
Ημερομηνία: 14/05/2021 10:13:08

Α.Δ.Α.: ΨΦ9Φ4690Β2-ΠΟΛ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
Θέμα: ΘΕΜΑ 21ο 23η ΔΣ 11-05-2021
Ημερομηνία: 13/05/2021 15:42:05

Α.Δ.Α.: ΨΤΨΙ4690Β0-ΘΧΨ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΒΩΝ
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Ημερομηνία: 13/05/2021 14:52:55

Α.Δ.Α.: ΩΞ9Φ46Ψ8ΧΒ-ΧΞΙ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Αποφάσεις Συνεδρίασης 881_27-04-2021
Ημερομηνία: 13/05/2021 11:26:13

Α.Δ.Α.: 94ΞΕ46906Ρ-Ξ0Ρ
ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ 'ΑΓΛΑΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ'
Θέμα: ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ
Ημερομηνία: 12/05/2021 13:58:38

Α.Δ.Α.: 6Θ5Κ469ΗΔΧ-9ΡΣ
ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΓΕΝ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 'ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ
Θέμα: Έγκριση πρακτικού σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για τις Υπηρεσίες α) διακίνησης Αίματος και Παραγώγων αυτού & β) δειγμάτων Μοριακού Ελέγχου από και προς το Νοσοκομείο.
Ημερομηνία: 12/05/2021 13:38:55

Α.Δ.Α.: Ω19Ρ4690ΩΡ-4ΤΗ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (ΟΚΑΝΑ)
Θέμα: Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 3 «Πρόγραμμα Υπηρεσιών Πρόληψης» της Πράξης με τίτλο «Δίκτυο Δομών και Υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων» στην Περιφέρεια Κρήτης με κωδικό ΟΠΣ (MIS 5055293). ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Ημερομηνία: 12/05/2021 10:28:30

Α.Δ.Α.: ΩΦ374690ΩΡ-51Ξ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (ΟΚΑΝΑ)
Θέμα: Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 2 «Ίδρυση και λειτουργία Κινητής Μονάδας Παρέμβασης» της Πράξης με τίτλο «Δίκτυο Δομών και Υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων» στην Περιφέρεια Κρήτης με κωδικό ΟΠΣ (MIS 5055293). ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Ημερομηνία: 12/05/2021 10:26:19

Α.Δ.Α.: ΨΟΦ04690ΩΡ-ΞΑΘ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (ΟΚΑΝΑ)
Θέμα: Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1 «Ίδρυση και λειτουργία Πολυδύναμου Κέντρου (ΠΚ)» της Πράξης με τίτλο «Δίκτυο Δομών και Υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων» στην Περιφέρεια Κρήτης με κωδικό ΟΠΣ (MIS 5055293). ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Ημερομηνία: 12/05/2021 10:23:24

Α.Δ.Α.: Ψ7Ζ74690Β5-Ω4Ω
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Θέμα: Απόφαση Έγκρισης για την προμήθεια ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Ημερομηνία: 11/05/2021 11:50:41

Α.Δ.Α.: ΩΓΖΤ46907Λ-ΕΔΖ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Θέμα: Διακήρυξη του Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού κάτω των ορίων (Τακτικό) διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας ? τιμής για την προμήθεια «ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ (ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ)» (CPV 38434550-6) με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού, απαραίτητου για τη διενέργεια αυτών, για τις ανάγκες του Γ. Ν Ρεθύμνου
Ημερομηνία: 11/05/2021 09:49:52

Α.Δ.Α.: ΩΙΦΥ4690ΒΓ-621
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
Θέμα: ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ
Ημερομηνία: 10/05/2021 13:22:12

Α.Δ.Α.: ΩΤΦΛ469ΗΚΣ-0ΑΦ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: ΟΚΤΩ (8) ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ, ΔΗΛΑΔΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ (ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ) ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 08/05/2021 ΕΩΣ 26/06/2021 ΤΩΝ: ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ(ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ), ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΑΓΟΡΑΣ ? ΚΤΗΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κ.Α.Θ. Α.Ε. ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ - ΠΥΛΕΣ Κ.Α.Θ. Α.Ε. (ΦΥΛΑΚΙΑ WC ΠΥΛΩΝ) ? ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΥΡΗΝΩΝ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ ? ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ WC ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ ? ΧΩΡΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ SOCIAL PLATE »
Ημερομηνία: 10/05/2021 11:42:50

Α.Δ.Α.: 659Α4653ΠΩ-ΒΦΟ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Θέμα: Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων
Ημερομηνία: 10/05/2021 10:33:06

Α.Δ.Α.: ΩΣΨΜ4690ΩΡ-ΘΙΤ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (ΟΚΑΝΑ)
Θέμα: Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ποσού ύψους ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ & ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ ( 24.178,64 ευρώ), για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του OKANA Λογαριασμού Εξόδου (ΚΑΕ) ,6498α1 οικονομικού έτους 2021, για ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΕΠΑΝΕΚ ΣΑ Ε1451.
Ημερομηνία: 07/05/2021 14:21:42

Α.Δ.Α.: 915646907Υ-Ι9Ξ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Θέμα: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΑΛΥΤΗ ΑΙΜΑΤΟΣ- ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Ημερομηνία: 07/05/2021 14:18:18

Α.Δ.Α.: 9ΣΛΒ4690ΩΡ-ΝΔΛ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (ΟΚΑΝΑ)
Θέμα: Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ποσού ύψους ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ ( 10.000,00 ευρώ), για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του OKANA Λογαριασμού Εξόδου (ΚΑΕ) ,6401α1 οικονομικού έτους 2021, για ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΠΑΝΕΚ ΣΑ Ε1451.
Ημερομηνία: 07/05/2021 14:04:26

Α.Δ.Α.: 654846907Ο-ΠΤΧ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 'ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ'
Θέμα: 8η/15-4-2021 (θέμα 20) Συνεδρίαση του Δ.Σ του Γ.Ν.Μ. 'Βοστάνειο'
Ημερομηνία: 06/05/2021 10:54:13

Α.Δ.Α.: 92ΓΚ4690Ω5-ΓΧΡ
ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 'ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ'
Θέμα: Θέμα 51ο : ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΔ 10/2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ_ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ»
Ημερομηνία: 05/05/2021 14:03:27

Α.Δ.Α.: 6Δ337Λ1-0ΔΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Θέμα: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ, ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΟΝΟΣΙΑΣ, ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Ημερομηνία: 05/05/2021 12:36:54

Α.Δ.Α.: ΩΔΒΧ46904Κ-49Ι
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»
Θέμα: ΘΕΜΑ 3ο : « Έγκριση δαπάνης προμήθειας Διαγνωστικών Ειδών μετά από έρευνα αγοράς και συλλογή προσφορών, με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή και τις τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών για τα είδη που υπάρχουν σε αυτό, βάσει των τεχνικών προδιαγραφών και περιγραφών του Νοσοκομείου ».
Ημερομηνία: 05/05/2021 12:08:59

Α.Δ.Α.: 6ΨΧΑ46904Μ-6Ε1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Θέμα: Σχετικά με διαχωρισμό εξετάσεων Μικροβιολογικού και Βιοχημικού Τμήματος για τη διεξαγωγή διεθνούς διαγωνισμού
Ημερομηνία: 05/05/2021 10:49:55Lancet

Πρόσφατες δημοσιεύσεις στο περιοδικό The Lancet HIV

All the viral loads we cannot see

Sustained antiretroviral therapy (ART) during and after pregnancy improves maternal health and substantially reduces horizontal and vertical HIV transmission. However, studies have shown that disengagement from HIV care poses a public health challenge and such interruptions in treatment threaten the benefits of lifelong ART.1 Monitoring of HIV viral load can guide individual patient care and inform programme interventions, including in the prevention of mother-to-child transmission (PMTCT) of HIV.

Life-expectancy with HIV in Latin America and the Caribbean

Using data from the Caribbean, Central and South America network for HIV epidemiology (CCASAnet), Casey Smiley and colleagues1 analysed life expectancy in 30 688 people with HIV starting antiretroviral therapy (ART) across Argentina, Brazil, Chile, Haiti, Honduras, Mexico, and Peru, and found remarkable increases in life expectancy at age 20 years between 2003–08 and 2013–17: from 13·9 years to 61·2 years in Haiti and from 31·0 years to 69·5 years at other sites.

Need for transgender-specific data from Africa and elsewhere

Transfeminine people, or transgender women, have been shown to have a large HIV burden worldwide.1 Until 5–10 years ago, an apparent conflation of gender and sex had led several countries to inappropriately categorise transfeminine people as men who have sex with men (MSM), a behavioural term coined by WHO. A WHO report from 2018 highlighted that only ten (22%) of 45 national HIV strategic plans from African countries mentioned transgender people, and only four (9%) offered interventions.2 UNAIDS notes that countries with generalised HIV epidemics, like some countries in Africa, might also have concentrated subepidemics among transgender people, and recommends reporting on several indicators (eg, HIV prevalence, use of antiretroviral therapy).

About us

Στο hivaids.gr, φιλοξενούμε αφιλοκερδώς το "Πρόγραμμα Συνεργασίας" Μονάδων Λοιμώξεων για την ανάπτυξη διαδικτυακής τράπεζας κλινικών παραμέτρων. Το Πρόγραμμα δημιουργήθηκε από έναν γιατρό ειδικό στην HIV λοίμωξη με τη συμμετοχή των Μονάδων: Περισσότερα

% Αναπηρία και HIV

Νέος κανονισμός

Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας

Ημερολόγιο

@ Διαύγεια

ΔιαύγειαΔι@ύγεια

διαφάνεια στο κράτος

Διαδικτυακές αναρτήσεις διοικητικών αποφάσεων για το HIV/AIDS

Έρευνα

Σας έχει σπάσει ποτέ το προφυλακτικό κατά τη διάρκεια μιας ερωτικής επαφής;
Ναι
Όχι
Δεν χρησιμοποιώ

Επικοινωνία

Newsletter

Ανακοινώσεις

Χρήσιμες πληροφορίες