Αναρτήσεις στο Διαύγεια για το HIV/AIDS

Αποφάσεις του τρέχοντος μηνός

Α.Δ.Α.: ΨΣΞΔ46907Τ-17Ν
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 'ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ'
Θέμα: ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ -(5912)
Ημερομηνία: 27/03/2020 13:38:14

Α.Δ.Α.: ΩΤ8Ψ46ΨΖ2Ν-ΓΜΠ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Διάφορα Θέματα
Ημερομηνία: 27/03/2020 13:01:00

Α.Δ.Α.: 6ΝΟΗΟΡ1Π-ΛΨΔ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ)
Θέμα: ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ -ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ
Ημερομηνία: 27/03/2020 11:39:15

Α.Δ.Α.: Ψ3ΖΘ4690Β3-ΟΘΤ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
Ημερομηνία: 27/03/2020 11:12:55

Α.Δ.Α.: 6ΣΡ5ΟΡ1Π-1ΜΟ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ)
Θέμα: Το ΕΚΑΒ - Παράρτημα Τρίπολης, κατόπιν του υπ΄ αριθμ. ΑΕ 18/16-3-2020 Αιτήματος προμήθειας και σύμφωνα με την ΠΝΠ (ΦΕΚ 42/τ. Α’25.2.2020) καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για τα κάτωθι.Αλκοολούχο απολυμαντικό spray επιφανειών 1 lt
Ημερομηνία: 27/03/2020 10:19:17

Α.Δ.Α.: ΨΚ2946Ψ8ΧΒ-ΓΚΦ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Έγκριση του εσωτερικού κανονισμού του Εργαστηρίου με τίτλο: «Α΄ Εργαστήριο Μικροβιολογίας (First Department of Microbiology)» του Τομέα Βιολογικών Επιστημών και Προληπτικής Ιατρικής, του Τμήματος Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Ημερομηνία: 27/03/2020 09:49:08

Α.Δ.Α.: 6Β2Ν46907Ξ-Α98
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»
Θέμα: ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
Ημερομηνία: 27/03/2020 09:29:14

Α.Δ.Α.: 62ΖΟ469ΗΚΣ-Δ5Ω
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: « 2η ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΑΓΟΡΑΣ ? ΚΤΗΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ ? ΠΥΛΕΣ ΦΥΛΑΚΙΑ WC ΠΥΛΩΝ ? ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΥΡΗΝΩΝ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ ? WC ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ »
Ημερομηνία: 27/03/2020 09:11:03

Α.Δ.Α.: ΩΖΣΧ46907Λ-6ΓΕ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Θέμα: ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ
Ημερομηνία: 27/03/2020 09:10:59

Α.Δ.Α.: 6ΝΟΝ46ΜΤΛΒ-ΕΡΦ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ημερομηνία: 26/03/2020 18:07:07

Α.Δ.Α.: ΩΩΨΩ4690ΒΩ-0ΞΩ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 'ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕIO'
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 10ης/24-03-20 τακτικης /συνεδρίασης του ΔΣ του ΓΝΒΟΛΟΥ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΑ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 14,23,30,32
Ημερομηνία: 26/03/2020 15:42:13

Α.Δ.Α.: ΨΙΡΦΟΡ1Π-Ν2Ρ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ)
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ ΣΠΡΕΪ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Ημερομηνία: 26/03/2020 14:21:12

Α.Δ.Α.: Ω5Φ546ΨΖ2Ν-ΜΚΨ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Σύμβαση φυσικού προσώπου
Ημερομηνία: 26/03/2020 10:11:15

Α.Δ.Α.: 6ΓΓΘ4690Ω3-196
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ
Θέμα: Σύμβαση Υπ΄ αριθμ. 273/2020 Συμβατικής Αξίας: 3.972,80€ Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ Με αντικείμενο την προμήθεια Αντιδραστηρίων
Ημερομηνία: 26/03/2020 10:04:16

Α.Δ.Α.: 65ΔΜ46906Ψ-ΨΔΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 'ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ'-Γ.Ν.Δ.Α. 'Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ'
Θέμα: ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
Ημερομηνία: 26/03/2020 09:44:39

Α.Δ.Α.: ΩΔ6Ν4690Ω3-ΙΜ8
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ
Θέμα: «Ανάθεση Προμήθειας Αντιδραστηρίων, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 118 του Ν. 4412/16»
Ημερομηνία: 26/03/2020 09:37:27

Α.Δ.Α.: 6ΞΗ1469Β7Κ-Ο73
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Θέμα: Μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης Επίκουρου επί θητεία Καθηγητή σε οργανική θέση Επίκουρου Καθηγητή
Ημερομηνία: 25/03/2020 09:46:47

Α.Δ.Α.: 9Ν7Η46ΜΗΨ5-7ΙΩ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΟΔΥ
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Ημερομηνία: 24/03/2020 15:39:25

Α.Δ.Α.: ΨΧΖΠ4690Β2-ΨΣΝ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ
Ημερομηνία: 24/03/2020 14:52:07

Α.Δ.Α.: ΨΠ5Ψ46ΜΗΨ5-ΑΕΟ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΟΔΥ
Θέμα: Ε' ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΟΔΥ ΕΤΟΥΣ 2020
Ημερομηνία: 24/03/2020 13:59:56

Α.Δ.Α.: ΨΚΧΧΩ1Γ-ΚΚΤ
ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
Θέμα: Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για τη διενέργεια της προμηθείας «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19». Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης της διαπραγμάτευσης.
Ημερομηνία: 24/03/2020 13:57:23

Α.Δ.Α.: ΨΑ4Ι469Β7Θ-5ΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Ανάληψη Υποχρέωσης #2610305 #363079
Ημερομηνία: 24/03/2020 11:05:15

Α.Δ.Α.: ΩΜ9Ρ46906Ω-ΞΦΧ
ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝ.'Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ'
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
Ημερομηνία: 24/03/2020 10:48:35

Α.Δ.Α.: ΩΙΗΓ46ΨΖ2Ν-73Ο
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Έγκριση απασχ. προσωπ. που ασκεί ερευνητικό έργο
Ημερομηνία: 24/03/2020 10:25:03

Α.Δ.Α.: ΩΝ1Τ469Β7Θ-Σ25
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Ανάληψη Υποχρέωσης #2564337 #361863
Ημερομηνία: 24/03/2020 09:55:59

Α.Δ.Α.: 6ΗΡΣ469Β7Θ-ΚΚ5
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Ανάληψη Υποχρέωσης #2610038 #361788
Ημερομηνία: 24/03/2020 09:50:33

Α.Δ.Α.: 6ΥΒΧ469Β7Θ-Ω44
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Ανάληψη Υποχρέωσης #2575111 #361543
Ημερομηνία: 24/03/2020 09:31:41

Α.Δ.Α.: 65Ξ046ΨΖ2Ν-ΖΙΨ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Έγκριση ανανέωσης συμβάσεων απασχόλησης προσωπικού στο πλαίσιο ερευνητικών έργων/ προγραμμάτων
Ημερομηνία: 24/03/2020 07:09:25

Α.Δ.Α.: ΨΩ0Ρ4690ΒΚ-ΩΤΖ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΘΡΙΑΣΙΟ
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ
Ημερομηνία: 23/03/2020 14:20:33

Α.Δ.Α.: ΩΡ9Η465ΦΥΟ-ΟΛ4
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Θέμα: Ένταξη φαρμάκων στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων
Ημερομηνία: 23/03/2020 14:08:54

Α.Δ.Α.: ΩΓ6446904Υ-ΘΒΦ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ
Ημερομηνία: 23/03/2020 13:58:00

Α.Δ.Α.: ΨΗ76ΟΡ1Π-ΜΚΛ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ)
Θέμα: ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ ΔΕΡΜΑΤΟΣ & ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ(ΑΕ-41)
Ημερομηνία: 23/03/2020 12:52:24

Α.Δ.Α.: Ω2ΑΘ46907Τ-ΑΧΦ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 'ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ'
Θέμα: ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ -(5912)
Ημερομηνία: 23/03/2020 12:32:10

Α.Δ.Α.: 6ΥΨ946904Μ-ΧΘ0
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Θέμα: «Έγκριση σκοπιμότητας και χρηματοδότησης για την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία μεταφοράς βιολογικού υλικού, προϋπολογιζομένης δαπάνης 15.500,00 € συμπ. Φ.Π.Α και δυνατότητα χρήσης ετησίας προαίρεσης».
Ημερομηνία: 23/03/2020 12:05:36

Α.Δ.Α.: 9ΚΗ646ΜΗΨ5-ΗΛΑ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΟΔΥ
Θέμα: Δ' ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΟΔΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020
Ημερομηνία: 22/03/2020 14:45:42

Α.Δ.Α.: 6ΛΑΙ4690ΒΡ-38Ε
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 24/2019 Γ.Ν.ΔΡΑΜΑ
Ημερομηνία: 21/03/2020 12:06:12

Α.Δ.Α.: 9ΩΦ84690ΒΩ-1Γ0
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 'ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕIO'
Θέμα: Προμήθεια Απολυμαντικών
Ημερομηνία: 20/03/2020 16:53:14

Α.Δ.Α.: 9ΦΨΖ4690Β5-76Φ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ
Ημερομηνία: 20/03/2020 14:51:25

Α.Δ.Α.: ΨΚΑ14690Β1-3ΝΣ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 'ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ'
Θέμα: Έγκριση προμήθειας υλικών για την Οργανική Μονάδα « Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» λόγω του κατεπείγοντος.
Ημερομηνία: 20/03/2020 14:20:25

Α.Δ.Α.: ΨΜΥ04690ΒΦ-ΓΣΗ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ 20-ΑΠΕΥΘ.31 ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΦΑ ΜΕΝΤΙΚΑΛ ΑΕΒΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΣΩΤ.ΕΞΩΤ.ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΟΛΟΓΙΚΟΥ-ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ
Ημερομηνία: 20/03/2020 13:30:03

Α.Δ.Α.: 6Γ0Π4690Β5-ΑΓΑ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ
Ημερομηνία: 20/03/2020 12:55:26

Α.Δ.Α.: 6Ρ1Ψ469Β7Θ-Ρ3Χ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Έγκριση Πρακτικού - Πρακτικό Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ» (33500000, Ε.Υ.: Αθ. Μουζάκη)
Ημερομηνία: 20/03/2020 11:30:51

Α.Δ.Α.: Ψ4ΔΣ46906Η-4ΓΗ
ΠΕΡΙΦ. ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Θέμα: ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ
Ημερομηνία: 20/03/2020 11:27:17

Α.Δ.Α.: 6ΗΛ746906Ψ-ΚΙΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 'ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ'-Γ.Ν.Δ.Α. 'Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ'
Θέμα: ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
Ημερομηνία: 20/03/2020 11:25:49

Α.Δ.Α.: ΩΛΟΟ46Ψ8ΧΒ-3ΧΩ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Αποφάσεις Συνεδρίασης 819_17-03-2020
Ημερομηνία: 20/03/2020 11:02:04

Α.Δ.Α.: ΨΩΩΚ46907Ξ-4ΞΗ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ 10-2020 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
Ημερομηνία: 20/03/2020 11:00:19

Α.Δ.Α.: 6Δ6ΤΩΨ7-6Ω6
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ
Θέμα: Προμήθεια απολυμαντικού υγρού.
Ημερομηνία: 20/03/2020 10:55:50

Α.Δ.Α.: ΨΚΖΚ4690ΒΚ-Ψ5Ξ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΘΡΙΑΣΙΟ
Θέμα: ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ COVID-19
Ημερομηνία: 20/03/2020 09:06:55

Α.Δ.Α.: 6ΘΔΞΟΡ1Π-ΛΝΥ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ)
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημερομηνία: 20/03/2020 08:30:29

Α.Δ.Α.: Ω7ΒΚ46907Λ-ΡΓ6
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Θέμα: ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ
Ημερομηνία: 20/03/2020 08:22:45

Α.Δ.Α.: ΨΞ2646Ψ8ΧΒ-Ψ57
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Χρηματικό Ένταλμα 11245/2020
Ημερομηνία: 19/03/2020 19:38:49

Α.Δ.Α.: 6ΩΟΡ4690Β2-ΗΒΟ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
Θέμα: Έγκριση ανάθεσης προμήθειας αντιδραστηρίων αιματολογικών εξετάσεων για χρήση στον αναλυτή ARCHI TECT PLUS 1000SR της εταιρείας ABBOTT LABORATORIES (ΕΛΛΑΣ)
Ημερομηνία: 19/03/2020 14:34:21

Α.Δ.Α.: 6ΕΛ646904Ρ-ΧΜΝ
ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ
Θέμα: Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών Νο 37, για την προμήθεια απολυμαντικών υλικών.
Ημερομηνία: 19/03/2020 13:39:10

Α.Δ.Α.: Ψ49946907Φ-2ΔΒ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 7870/18-03-2020 για την προμήθεια Αντιδραστηρίων Αναλυτή ARCHITECT
Ημερομηνία: 19/03/2020 12:41:27

Α.Δ.Α.: ΩΩ9Π46ΜΤΛΡ-7ΜΗ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Θέμα: Συλλογικές Αποφάσεις (Σ.Α.) - ΑΡΧΙΚΗ ΣΑΕ 345_1 ΤΡΟΠ.00
Ημερομηνία: 19/03/2020 10:50:10

Α.Δ.Α.: Ω8ΛΕ46907Ξ-Π8Ψ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»
Θέμα: ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ
Ημερομηνία: 19/03/2020 09:54:11

Α.Δ.Α.: 6ΦΜΡ46Ψ8ΧΒ-6Κ8
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Αποφάσεις Συνεδρίασης 818_10-03-2020
Ημερομηνία: 19/03/2020 09:27:45

Α.Δ.Α.: ΨΓΩΣΟΡ1Π-ΚΗΨ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ)
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡ/ΤΟΣ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΤΟΜΕΙΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, ΣΥΡΟΥ, ΡΟΔΟΥ)
Ημερομηνία: 18/03/2020 16:26:03

Α.Δ.Α.: 9ΞΕΙ469060-ΥΗ4
ΠΕΡΙΦ. ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ΛΑΡΙΣΑΣ
Θέμα: Γ88/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 2
Ημερομηνία: 18/03/2020 14:00:09

Α.Δ.Α.: 69ΜΛΟΡ1Π-ΙΡΨ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ)
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ -2 ΚΑΤ΄ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Ημερομηνία: 18/03/2020 13:10:45

Α.Δ.Α.: 6ΗΧΗ4690ΒΒ-ΔΤΣ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ
Θέμα: ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ
Ημερομηνία: 18/03/2020 12:57:52

Α.Δ.Α.: 6Φ10ΟΡ1Π-8ΛΤ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ)
Θέμα: Απολυμαντικά
Ημερομηνία: 18/03/2020 12:47:51

Α.Δ.Α.: 660Τ4690ΒΒ-ΟΕΤ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ
Θέμα: Έγκριση προμήθειας υγειονομικού υλικού
Ημερομηνία: 18/03/2020 10:50:37

Α.Δ.Α.: ΩΤΤΞ4690ΒΒ-Σ35
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ
Θέμα: Προμήθεια εξωσυμβατικών αντιδραστηρίων
Ημερομηνία: 18/03/2020 10:48:36

Α.Δ.Α.: ΡΨΔΝ46ΜΗΨ5-Ο00
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΟΔΥ
Θέμα: Γ' ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΟΔΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020
Ημερομηνία: 17/03/2020 16:39:39

Α.Δ.Α.: 65Λ5Ω6Μ-ΚΣΨ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Θέμα: Έγκριση Α. του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Αθηναίων με τη Φιλανθρωπική Οργάνωση ?AHF ? AIDS HEALTHCARE FOUNDATION?, διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, προκειμένου να κλιμακωθεί η πρόσβαση σε καινοτόμες εξετάσεις για HIV, να υπάρχει διασύνδεση με την θεραπεία του HIV/AIDS, φροντίδα και υποστήριξη για άτομα που ζουν με HIV/AIDS, στα Δημοτικά Ιατρεία και Β. της εξουσιοδότησης του Δημάρχου για την υπογραφή του εν λόγω μνημονίου.
Ημερομηνία: 17/03/2020 16:29:17

Α.Δ.Α.: 6ΡΜ5469045-1Ι5
Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Θέμα: Εγκρίνει το α?ό 16/3/2020 ?ρακτικό της ε?ιτρο?ής ?αραλαβής και ?αρακολούθησης φαρμάκων-υγειονομικού υλικού και αντιδραστηρίων έτους 2020 και α?οδεχόμενος τις ?ροτάσεις της τρο?ο?οιεί την με αρ. ?ρωτ. 6786/16-7-2019 για ?ρομήθεια αντιδραστηρίων ανοσολογικών εξετάσεων για την Οργανική Μονάδα Έδρας Αγίου Νικολάου και την Α?οκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Σητείας του Γ.Ν.Λασιθίου με ταυτόχρονη ?αραχώρηση συνοδού εξο?λισμού ? αναλυτή ό?ως αυτή διαμορφώθηκε με τις υ?.αριθμ. 8194/4-9-2019, 8669/20-9-2019 και 11459/18-12-2019 τρο?ο?οιήσεις της κατά το μέρος της ?ου αφορά την Ο.Μ.Έδρας Αγίου Νικολάου, αυξάνοντας τις ?οσότητες των αντιδραστηρίων
Ημερομηνία: 17/03/2020 14:49:03

Α.Δ.Α.: 6ΝΧΑ4690ΒΩ-ΞΓ4
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 'ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕIO'
Θέμα: ΣΥΜΒ. 90/2020 ΑΒΒΟΤΤ ΑΕΒΕ
Ημερομηνία: 17/03/2020 14:26:19

Α.Δ.Α.: 6ΒΙ1ΩΞΥ-0Ι2
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Θέμα: Έγκριση της προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση βάσει του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/16, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης για την ανάθεση της υπηρεσίας: «Απολυ?άνσεις ?η?οτικών κτιρίων στα πλαίσια προληπτικών ενεργειών κατά του Covid-19», προϋπολογισμού δαπάνης 12.096€ πλέον ΦΠΑ 24%, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Έγκριση της μελέτης, των τεχνικών προδιαγραφών και τους όρων διαπραγμάτευσης, όπως αυτοί αναφέρονται αναλυτικά στην πρόσκληση ενδιαφέροντος της αρμόδιας υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
Ημερομηνία: 17/03/2020 14:00:49

Α.Δ.Α.: 9Ω7Μ46ΨΖ2Ν-ΛΩΛ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Διάφορα Θέματα
Ημερομηνία: 17/03/2020 12:46:20

Α.Δ.Α.: ΩΕΘΞ46ΨΖ2Ν-ΥΘΟ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Απόφαση Aνάληψης Υποχρέωσης
Ημερομηνία: 17/03/2020 11:35:20

Α.Δ.Α.: ΩΙΑ646906Ψ-ΞΔΗ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 'ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ'-Γ.Ν.Δ.Α. 'Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ'
Θέμα: ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
Ημερομηνία: 17/03/2020 11:31:49

Α.Δ.Α.: 6ΓΠΧΟΚΟΚ-ΜΦΠ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Θέμα: ΕΚΤΑΚΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ-ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΤΟΝΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π
Ημερομηνία: 17/03/2020 11:00:29

Α.Δ.Α.: ΨΛ3Α469061-ΩΒΝ
ΠΕΡΙΦ. ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Θέμα: Έγκριση πιστώσεων
Ημερομηνία: 17/03/2020 10:36:13

Α.Δ.Α.: 665Ν4653Π4-ΡΚ7
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Θέμα: Απόφαση ανάθεσης και έγκριση δαπάνης
Ημερομηνία: 17/03/2020 10:31:13

Α.Δ.Α.: 64Ν44690Β5-ΤΒΗ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Θέμα: Έγκριση δαπάνης ? ανάθεσης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ
Ημερομηνία: 17/03/2020 09:34:51

Α.Δ.Α.: Ρ2ΥΘ46Ψ8ΧΒ-ΟΩ5
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Ανάληψη Υποχρέωσης #5049138 #1003426
Ημερομηνία: 16/03/2020 23:33:15

Α.Δ.Α.: 6ΦΕΤ46Ψ8ΧΒ-ΝΘΔ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Ανάληψη Υποχρέωσης #5291874 #1002476
Ημερομηνία: 16/03/2020 22:02:19

Α.Δ.Α.: ΨΙΔΥ46Ψ8ΧΒ-ΚΛ1
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Ανάληψη Υποχρέωσης #5301077 #1001612
Ημερομηνία: 16/03/2020 20:35:18

Α.Δ.Α.: Ρ3ΜΑ46Ψ8ΧΒ-Θ4Κ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Ανάληψη Υποχρέωσης #5300803 #1001094
Ημερομηνία: 16/03/2020 19:45:31

Α.Δ.Α.: 602Φ4690ΒΩ-86Δ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 'ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕIO'
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 9ΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΓΝΒΟΛΟΥ "ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ" /16-03-20 -ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΣ ΠΛΗΝ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 4
Ημερομηνία: 16/03/2020 16:28:02

Α.Δ.Α.: 6316469066-Γ5Ψ
ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΤΟΥ Γ Ν ΛΑΡΙΣΑΣ
Ημερομηνία: 16/03/2020 14:07:48

Α.Δ.Α.: 9ΛΖΚ4690ΒΚ-Τ1Ω
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΘΡΙΑΣΙΟ
Θέμα: ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
Ημερομηνία: 16/03/2020 13:41:22

Α.Δ.Α.: 6Υ294690ΒΩ-ΣΨΕ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 'ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕIO'
Θέμα: προμήθεια «Απολυμαντικών»
Ημερομηνία: 16/03/2020 13:03:11

Α.Δ.Α.: ΩΧΣ246907Θ-4ΧΠ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Θέμα: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΙΣΥΠΤΙΚΩΝ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ
Ημερομηνία: 16/03/2020 12:59:46

Α.Δ.Α.: ΩΞΧΕ4690ΒΦ-ΘΟΝ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ 20-ΑΠΕΥΘ.31 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΟΛΟΓΙΚΟΥ-ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ
Ημερομηνία: 16/03/2020 10:03:27

Α.Δ.Α.: ΨΠΕ34690Β1-359
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 'ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ'
Θέμα: Έγκριση προμήθειας διάφορων υλικών και παροχής υπηρεσιών για την Οργανική Μονάδα « Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» λόγω του κατεπείγοντος .
Ημερομηνία: 16/03/2020 09:26:12

Α.Δ.Α.: ΨΑΑΩ46Ψ8ΧΒ-Ξ03
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Χρηματικό Ένταλμα 10768/2020
Ημερομηνία: 13/03/2020 19:54:30

Α.Δ.Α.: ΩΨΕΤ4690ΒΩ-Κ22
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 'ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕIO'
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 8ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΒΟΛΟΥ"ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ"/11-03-20 /ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΣ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΗΔ1, ΕΗΔ2, ΕΗΔ3, 6, ΕΗΔ 7
Ημερομηνία: 13/03/2020 15:05:19

Α.Δ.Α.: 9Λ6946904Ε-Ζ1Θ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
Θέμα: Προμήθεια ειδών και παροχή υπηρεσιών εξωσυμβατικών ειδών και υπηρεσιών.
Ημερομηνία: 13/03/2020 14:20:29

Α.Δ.Α.: ΨΠΛΝ469060-Α7Ν
ΠΕΡΙΦ. ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ΛΑΡΙΣΑΣ
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟ ΣΠΡΕΙ»
Ημερομηνία: 13/03/2020 12:56:24

Α.Δ.Α.: ΨΦΛΨ46907Φ-ΓΗΖ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Θέμα: ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση των υπ’ αριθμ. πρωτ. 4367/14-2-2020, 4368/14-2-2020, 4364/14-2-2020,4403/17-2-2020, 4392/17-2-2020, 4396/17-2-2020, 4397/17-2-2020, 4394/17-2-2020, 4402/17-2-2020, 4398/17-2-2020, 4395/17-2-2020, 5176/24-2-2020, 5172/24-2-2020, 5174/24-2-2020, 5177/24-2-2020 πρακτικών διενέργειας των προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια «Διάφορων Αντιδραστηρίων»
Ημερομηνία: 13/03/2020 10:32:57

Α.Δ.Α.: Ω2ΥΠ46ΨΖ2Ν-Ε0Ψ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Εγκρίσεις Πρ/σμών Ερευνητικών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων
Ημερομηνία: 13/03/2020 10:02:02

Α.Δ.Α.: 6Δ7Ρ4690ΩΑ-8Ξ6
ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 'ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ' ΒΟΥΛΑΣ
Θέμα: ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ
Ημερομηνία: 13/03/2020 09:20:06

Α.Δ.Α.: ΨΞΠΒ4690ΒΧ-ΠΞ8
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Θέμα: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 5/2020 "ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ" ΚΑΙ "ΕΙΔΗ ΠΟΛΥΣΤΥΡΟΛΙΟΥ" ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ.
Ημερομηνία: 13/03/2020 09:15:48

Α.Δ.Α.: 6Ν5446Ψ8ΧΒ-ΜΞ3
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης #5378927 #1000125
Ημερομηνία: 12/03/2020 19:27:54

Α.Δ.Α.: ΡΚ0Υ46ΜΗΨ5-Μ5Ε
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΟΔΥ
Θέμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2018 - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ημερομηνία: 12/03/2020 19:00:51

Α.Δ.Α.: Ρ1ΣΧ46Ψ8ΧΒ-ΡΗ0
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης #5378918 #999756
Ημερομηνία: 11/03/2020 19:48:30

Α.Δ.Α.: 6ΨΥΧ4690ΒΩ-67Ν
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 'ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕIO'
Θέμα: Προμήθεια Απολυμαντικών
Ημερομηνία: 11/03/2020 16:35:41

Α.Δ.Α.: ΩΚΦΤ4690Β5-ΨΕΞ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Ημερομηνία: 11/03/2020 15:19:35

Α.Δ.Α.: ΨΕΨΜ4690ΒΩ-ΜΤ5
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 'ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕIO'
Θέμα: ΣΥΝΟΠΤ. ΔΙΑΓΩΝ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ
Ημερομηνία: 11/03/2020 14:52:19

Α.Δ.Α.: ΩΛΣ64690ΒΩ-Χ5Ε
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 'ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕIO'
Θέμα: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 86 /2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
Ημερομηνία: 11/03/2020 12:33:04

Α.Δ.Α.: ΩΓΟΖ46ΜΤΛΒ-ΜΣΜ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΚΡΑΤΗΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Α.Θ.
Ημερομηνία: 11/03/2020 09:51:13

Α.Δ.Α.: ΩΖ8Α46Ψ8ΧΒ-ΨΗ8
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης #5375590 #999022
Ημερομηνία: 10/03/2020 19:30:03

Α.Δ.Α.: 68ΟΓ4690Ω3-Σ6Φ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ
Θέμα: Έγκριση δημοσίευσης πρόσκλησης υποβολής προσφορών με αντικείμενο την προμήθεια Αντιδραστηρίων για τα τμήματα ΜΕΛ, Παθολογοανατομικό, Κέντρο Αιμοδοσίας, Εργ/ριο Υγιεινής & Προστασίας Περιβάλλοντος και Αιμ/κό Εργ/ριο της Παν/κής Αιμ/κής Κλινικής του ΠΓΝΑ προϋπολογισθείσας δαπάνης 20.000,00 πλέον ΦΠΑ
Ημερομηνία: 10/03/2020 13:04:50

Α.Δ.Α.: ΩΡΘΤ6-ΤΨΤ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Θέμα: Ανάδειξη των μειοδότριων εταιρειών (TΕLEFLEX MEDICAL A.E.E., ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε., MEDI-SUP A.E, ΒΙΟPRO ΒΙΟΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝ Ε.Π.Ε, Y-LOGIMED, MEDICARE HELLAS A.E, ΕΝΟΡΑΣΙΣ Α.Ε, INTERMEDICA ΕΜΜ.ΤΗΛ.ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ, ΥΓΕΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε), του υπ’ αριθ. 59/2019 συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Υλικά Αναισθησίας - Ανάνηψης (CPV: 33170000-2)» για το 401 ΓΣΝΑ
Ημερομηνία: 10/03/2020 11:45:18

Α.Δ.Α.: 6Λ1Β46906Γ-Ρ71
ΠΕΡΙΦ. ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ
Ημερομηνία: 10/03/2020 10:17:37

Α.Δ.Α.: ΩΦΥ8Ω6Ν-ΟΙΠ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
Θέμα: Παραχώρηση χώρου στη Μ.Κ.Ο. PRAKSIS
Ημερομηνία: 10/03/2020 09:50:16

Α.Δ.Α.: Ω06946904Ε-Ι70
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
Θέμα: Προμήθεια ειδών και παροχή υπηρεσιών εξωσυμβατικών ειδών και υπηρεσιών.ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Ημερομηνία: 10/03/2020 09:12:13

Α.Δ.Α.: ΨΓΑ44690ΒΩ-Ψ09
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 'ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕIO'
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 7Ης ΕΚΑΤΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΓΝΒΟΛΟΥ "ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ " /6-3-20 -ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΣ ΠΛΗΝ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 1
Ημερομηνία: 09/03/2020 14:43:09

Α.Δ.Α.: 6Δ2546907Γ-ΑΚ1
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 'ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣ
Θέμα: ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ OIK 2994
Ημερομηνία: 09/03/2020 14:35:18

Α.Δ.Α.: 9ΕΣ34690ΩΔ-Κ53
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. 'ΑΤΤΙΚΟΝ'
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 00726 ΚΑΕ 1312 ΠΟΣΟΥ 50,48
Ημερομηνία: 09/03/2020 14:32:00

Α.Δ.Α.: Ω0Θ3ΟΡ1Π-Γ55
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ)
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημερομηνία: 09/03/2020 14:07:43

Α.Δ.Α.: Ψ5ΖΧ469066-7ΔΓ
ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Θέμα: Απόφαση για: 1. Την έγκριση πρακτικού επιτροπής τεχνικοοικονομικής αξιολόγησης για την προμήθεια Υλικών Αποστείρωσης για τις ανάγκες του Γ. Ν. Λάρισας κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος δαπάνης 8.820,12€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. 2. Την έκδοση αντίστοιχης δέσμευσης δαπάνης στον αντίστοιχο ΚΑΕ 3. Την επικύρωση της παρούσας Απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου.
Ημερομηνία: 09/03/2020 14:02:41

Α.Δ.Α.: 6Κ4546ΨΖ2Ν-ΗΨΘ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (για υποβολή πρότασης για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με MIS 5048514, κωδικό έργου Τ1ΕΔΚ-03812 και Κ.Ε 16147 με τίτλο «Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστήματος αυτόματης ανίχνευσης επιδημικών εκρήξεων και εκτίμηση ατομικού κινδύνου μόλυνσης ιογενών ηπατιτίδων Β και C και HIV λοίμωξης» που εντάσσεται στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους.
Ημερομηνία: 09/03/2020 13:30:11

Α.Δ.Α.: ΩΖ0Ι469066-ΚΕΔ
ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Θέμα: Απόφαση για: 1. Την έγκριση πρακτικού επιτροπής τεχνικοοικονομικής αξιολόγησης για την προμήθεια Υλικών Αποστείρωσης για τις ανάγκες του Γ. Ν. Λάρισας κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος δαπάνης 8.820,12€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. 2. Την έκδοση αντίστοιχης δέσμευσης δαπάνης στον αντίστοιχο ΚΑΕ 3. Την επικύρωση της παρούσας Απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου.
Ημερομηνία: 09/03/2020 13:10:49

Α.Δ.Α.: 6ΡΑΘ4690ΩΑ-84Τ
ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 'ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ' ΒΟΥΛΑΣ
Θέμα: Ανάθεση του Ηλεκτρονικού Διεθνή Ανοικτού Διαγωνισμού προμήθειας Χημικών αντιδραστηρίων (CPV 33696300-8)
Ημερομηνία: 09/03/2020 12:26:09

Α.Δ.Α.: 6Β4Ε46906Ψ-059
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 'ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ'-Γ.Ν.Δ.Α. 'Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ'
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
Ημερομηνία: 09/03/2020 09:43:37

Α.Δ.Α.: ΨΘΩ546ΨΖ2Ν-ΑΦ0
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Έγκριση απασχ. προσωπ. του ΕΚΠΑ για την εκτέλεση πρόσθετου έργου επ' αμοιβή σε ερευνητικά έργα/ προγράμματα (άρθρο 64 παρ. 1 του ν. 4485/2017)
Ημερομηνία: 06/03/2020 15:03:36

Α.Δ.Α.: 94Ζ746ΨΧ6Τ-ΤΜΒ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ
Θέμα: Διενέργεια Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων στο πλαίσιο του έργου «Βιοδείκτες σε αυτοάνοσα νευρολογικά νοσήματα», με Ακρωνύμιο NeuroMarkers, με Ε.Υ. την Δρα Π. Ζησιμοπούλου
Ημερομηνία: 06/03/2020 14:36:46

Α.Δ.Α.: 9ΓΦ046ΨΧ6Τ-79Η
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ
Θέμα: Διενέργεια Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια ενός (1) πληροφοριακού συστήματος (LIS) για την μηχανογράφηση του Διαγνωστικού Τμήματος
Ημερομηνία: 06/03/2020 14:20:03

Α.Δ.Α.: 6ΜΘΘΟΡΕ3-5ΗΘ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ (ΕΚΕΑ)
Θέμα: Θέμα 5ο: «Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης, της ένωσης εταιρειών ABBOTT LABORATORIES(ΕΛΛΑΣ) Α.Β.Ε.Ε. -ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α.Β.Ε.Ε, που υποβλήθηκαν μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, για την υπογραφή της 4ης εκτελεστικής ετήσιας σύμβασης της συμφωνίας πλαισίου με αριθ. 01/14, για τον Ορολογικό Έλεγχο των Μονάδων Αίματος για τα μεταδιδόμενα με τη μετάγγιση νοσήματα, των δύο κέντρων ορολογικού ελέγχου της χώρας».
Ημερομηνία: 06/03/2020 14:18:17

Α.Δ.Α.: 6ΥΧΜ4690Β1-ΖΗ5
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 'ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ'
Θέμα: Έγκριση προμήθειας διάφορων υλικών και παροχής υπηρεσιών για την Οργανική Μονάδα « Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» λόγω του κατεπείγοντος .
Ημερομηνία: 06/03/2020 14:17:34

Α.Δ.Α.: 6Τ3ΙΩΨΦ-ΞΗ9
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-152 για :ΟΦΕΙΛΗ ΕΤΟΥΣ 2019 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ.
Ημερομηνία: 06/03/2020 14:15:36

Α.Δ.Α.: ΩΩΛΔ4690ΒΥ-ΚΙ3
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημερομηνία: 06/03/2020 09:30:16

Α.Δ.Α.: ΩΝ1Ω46907Υ-Ξ2Θ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Θέμα: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΑΛΥΤΗ ΑΙΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Ημερομηνία: 05/03/2020 12:07:07

Α.Δ.Α.: ΨΤΔΓ46ΨΖ2Ν-ΓΚ0
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Ορισμός Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών
Ημερομηνία: 05/03/2020 11:17:44

Α.Δ.Α.: ΩΞΜΘ4690Ω3-ΞΑΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ
Θέμα: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ
Ημερομηνία: 05/03/2020 10:31:32

Α.Δ.Α.: 69ΘΑ46ΨΖ2Ν-ΑΝΥ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Έγκριση διενέργειας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή πρόσθετου προσωπικού στο πλαίσιο ερευνητικών έργων και προγραμμάτων (άρθρο 64 παρ. 3 του ν. 4485/2017)
Ημερομηνία: 05/03/2020 10:21:10

Α.Δ.Α.: Ω1ΠΘ46Ψ8ΧΒ-439
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Χρηματικό Ένταλμα 8329/2020
Ημερομηνία: 05/03/2020 01:28:20

Α.Δ.Α.: ΩΗΠ046ΨΖ2Ν-2ΝΩ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Αποδοχή διαχείρισης έργου
Ημερομηνία: 04/03/2020 14:15:29

Α.Δ.Α.: Ψ8ΗΥ4690ΒΨ-71Ω
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Θέμα: Λήψη απόφασης για έγκριση προμήθειας εξωσυμβατικών ειδών
Ημερομηνία: 04/03/2020 12:38:34

Α.Δ.Α.: Ω0ΝΧ46906Γ-ΗΜΧ
ΠΕΡΙΦ. ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Ημερομηνία: 04/03/2020 11:58:08

Α.Δ.Α.: ΨΕΕ44690Ω3-ΕΡΤ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ
Θέμα: Έγκριση πρακτικού αποτελεσμάτων της υπ. αρίθμ. πρωτ. 2979/30-01-20 πρόσκλησης υποβολής προσφορών με αντικείμενο την προμήθεια Αντιδραστηρίων για τα τμήματα ΜΕΛ, Ορολογικό, Αιμοδοσία και Αιμ/κό Εργ/ριο της Παν/κής Αιμ/κής Κλινικής του ΠΓΝΑ προϋπολογισθείσας δαπάνης 20.000,00 πλέον ΦΠΑ.
Ημερομηνία: 04/03/2020 11:30:54

Α.Δ.Α.: ΨΧΓΥ46ΜΗΨ5-ΣΕΨ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΟΔΥ
Θέμα: Β' ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΟΔΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020
Ημερομηνία: 03/03/2020 15:24:12

Α.Δ.Α.: ΩΔ1ΟΟΡ1Π-ΔΘΚ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ)
Θέμα: ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 1L ΜΕ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ (ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)
Ημερομηνία: 03/03/2020 14:08:25

Α.Δ.Α.: Ψ02Ω469Β7Θ-ΗΤ6
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Χρηματικό Ένταλμα 24050/2019
Ημερομηνία: 03/03/2020 12:38:34

Α.Δ.Α.: ΨΤ394690ΒΓ-8ΗΚ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
Ημερομηνία: 03/03/2020 12:14:26

Α.Δ.Α.: ΩΙΣ046907Θ-3ΧΘ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Θέμα: Π3Θ30-2020
Ημερομηνία: 03/03/2020 11:17:48

Α.Δ.Α.: ΩΩ8Η4690ΒΩ-ΦΤΛ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 'ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕIO'
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕ ΑΝΑΓΚΑΙΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΚΑΘΕ ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΟΥ ΜΕΣΟΥ ΑΤΟΜΙΚΗΣ Η ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ
Ημερομηνία: 03/03/2020 10:22:02

Α.Δ.Α.: ΩΤΔΖ46ΨΖ2Ν-ΛΙΦ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Διάφορα Θέματα
Ημερομηνία: 03/03/2020 07:57:05

Α.Δ.Α.: ΩΩΞΜ4690ΒΩ-0ΜΡ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 'ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕIO'
Θέμα: Προσκληση της 6ης έκτακτης συνεδρίασης του ΔΣ του ΓΝΒΟΛΟΥ "ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ"/27-02-2020 - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΣ πλην των θεματων 3,6,38,40
Ημερομηνία: 02/03/2020 14:16:18

Α.Δ.Α.: ΡΛΙ34690ΒΜ-ΘΚΔ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
Θέμα: Λήψη απόφασης για την προμήθεια «Αντιδραστηρίων Βιοχημικών-Ανοσολογικών εξετάσεων» (CPV: 85145000-7) λόγω εξάντλησης των ποσοτήτων αυτών με τις εταιρείες «ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ», «ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΔΕΛΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.» λόγω συνοδού εξοπλισμού, συνολικής αξίας 186.535,46€ με ΦΠΑ για κάλυψη των αναγκών του Βιοχημικού Τμήματος του Γ.Ν. Λαμίας για τρεις (3) μήνες
Ημερομηνία: 01/03/2020 17:09:18Trajectories of viral suppression in people living with HIV receiving coordinated care: Differences by comorbidities

Mon, 23 Mar 2020 00:00:00 GMT-05:00 - Li, Michael J.; Su, Erica; Garland, Wendy H.; Oksuzyan, Sona; Lee, Sung-Jae; Kao, Uyen H.; Weiss, Robert E.; Shoptaw, Steven J.
Εισαγωγή: In March of 2013, the Los Angeles County (LAC) Division of HIV and STD Programs (DHSP) implemented a clinic-based Medical Care Coordination (MCC) Program to increase viral suppression (VS) (<200 c/mL) among people living with HIV (PLWH) at high risk for poor health outcomes.
Θέμα: This study aimed to estimate trajectories of VS and to assess whether these trajectories differed by stimulant use, housing instability, and depressive symptom severity as reported by PLWH participating in MCC.
Μέθοδοι: Data represent 6,408 PLWH in LAC receiving services from the MCC Program, and were obtained from LAC HIV surveillance data matched to behavioral assessments obtained across 35 Ryan White Program clinics participating in MCC. Piecewise mixed effects logistic regression with a random intercept estimated probabilities of VS from 12 months prior to MCC enrollment through 36 months post-enrollment, accounting for time by covariate interactions for three comorbid conditions: housing instability, stimulant use, and depressive symptoms.
Αποτελέσματα: The overall probability of VS increased from 0.35 to 0.77 within the first six months in the MCC Program, and this probability was maintained up to 36 months post-enrollment. Those who reported housing instability, stimulant use, or multiple comorbid conditions did not achieve the same probability of VS by 36 months as those with none of those comorbidities.
Συμπεράσματα: Findings suggest that MCC improved the probability of VS for all patient groups regardless of the presence of comorbidities. However, those with comorbid conditions will still require increased support from patient-centered programs to address disparities in VS. Corresponding author: Michael J. Li, Ph.D., M.P.H. Department of Family Medicine 10880 Wilshire Blvd., Ste. 1800, Los Angeles, CA 90024 mjli@mednet.ucla.edu 310-825-2557 Conflicts of interest and Source of Funding: The authors report no conflicts of interest. Author contributions: MJ Li – study conceptualization, writing, and analysis. E Su – data analysis, reporting, and visualization, writing methods section. WH Garland – study implementation, conceptualization, and supervision, writing, revision. S Oksuzyan – data collection and management, study conceptualization, writing, revision S-J Lee – study conceptualization, writing, revision. UH Kao – study conceptualization, study coordination, writing, revision. RE Weiss – senior statistician, study conceptualization, writing, revision. SJ Shoptaw – study conceptualization and supervision, writing, revision This work was supported by the Center for HIV Identification, Prevention, and Treatment Services (CHIPTS) NIMH grant P30MH58107, the California HIV/AIDS Research Grants Program Office of the University of California grant MH10-LAC-610, the University of California, Los Angeles Postdoctoral Fellowship Training Program in Global HIV Prevention Research NIMH grant 5T32MH080634-13. - Β© 2020

The impact of loneliness on brain health and quality of life among adults living with HIV in Canada

Mon, 23 Mar 2020 00:00:00 GMT-05:00 - Harris, Marianne; Brouillette, Marie-JosΓ©e; Scott, Susan C.; Smaill, Fiona; Smith, Graham; Thomas, RΓ©jean; Fellows, Lesley K.; Mayo, Nancy E.
Εισαγωγή: People aging with HIV are at risk for loneliness, with stigmatization and economic marginalization added to the health challenges arising from chronic infection. This study provides evidence for the extent, contributors, and consequences of loneliness in people living with HIV, focusing on brain health and quality of life. Setting: Cross-sectional data from 856 middle-aged and older adults living with HIV recruited from five urban specialty clinics in Canada were drawn from the inaugural visit of the Positive Brain Health Now cohort study.
Μέθοδοι: Participants completed an extensive assessment of biopsychosocial variables. The prevalence, severity and quality of life impact of self-reported loneliness were described. Clinical and environmental factors hypothesized as contributing to loneliness and the consequences of loneliness on health and function were identified using logistic, ordinal, and linear regression.
Αποτελέσματα: Eighteen percent reported being β€œquite often” and 46% β€œsometimes” lonely. Those with more loneliness were younger, less mobile, suffered more financial hardship, and were more likely to use opioids. HIV symptoms, pain, fatigue, low motivation, stigma, and unemployment were related to loneliness. Loneliness increased the odds of cognitive impairment, low mood, stress, and poor physical health. Those who were β€œquite often” lonely were over four times more likely to report poor or very poor quality of life than those who were β€œalmost never” lonely.
Συμπέρασμα: Loneliness is common in older people living with HIV in Canada. Many of the associated factors are modifiable, offering novel targets for improving brain health, general health and quality of life in HIV. Corresponding author: Lesley Fellows, MD CM, DPhil, room 276, Montreal Neurological Institute, rue UniversitΓ©, MontrΓ©al, QC H3A 2B4 Canada 514-398-8481 lesley.fellows@mcgill.ca. The authors report no conflicts of interest related to this work. * equal contribution Funding: The project was supported by a Team Grant from the Canadian Institutes of Health Research (CIHR) (TCO-125272) and by the CIHR HIV Clinical Trials Network (CTN 273). The funding agency had no role in the design, data collection, analysis, or interpretation of the study, nor in the writing of the report or the decision to submit the paper for publication. Author contributions: MH: study conception, data acquisition, interpreted results, drafted manuscript. MJB: study conception, data acquisition, interpretation, revised manuscript. SC: data analysis, interpretation, drafted manuscript. FS: study conception, data acquisition, revised manuscript. GM: study conception, data acquisition, revised manuscript. RT: study conception, data acquisition, revised manuscript. LKF: study conception, data acquisition, interpretation, drafted manuscript. NB: study conception, data acquisition, data analysis, interpretation, drafted manuscript All authors approved the final manuscript. - Β© 2020

About us

Στο hivaids.gr, φιλοξενούμε αφιλοκερδώς το "Πρόγραμμα Συνεργασίας" Μονάδων Λοιμώξεων για την ανάπτυξη διαδικτυακής τράπεζας κλινικών παραμέτρων. Το Πρόγραμμα δημιουργήθηκε από έναν γιατρό ειδικό στην HIV λοίμωξη με τη συμμετοχή των Μονάδων: Περισσότερα

% Αναπηρία και HIV

Νέος κανονισμός

Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας

Ημερολόγιο

@ Διαύγεια

ΔιαύγειαΔι@ύγεια

διαφάνεια στο κράτος

Διαδικτυακές αναρτήσεις διοικητικών αποφάσεων για το HIV/AIDS

Έρευνα

Σας έχει σπάσει ποτέ το προφυλακτικό κατά τη διάρκεια μιας ερωτικής επαφής;
Ναι
Όχι
Δεν χρησιμοποιώ

Επικοινωνία

Newsletter

Ανακοινώσεις

Χρήσιμες πληροφορίες