Αναρτήσεις στο Διαύγεια για το HIV/AIDS

Αποφάσεις του τρέχοντος μηνός

Α.Δ.Α.: 7ΜΕΡ46904Τ-ΦΒΓ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ ΚΩ
Θέμα: ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 239/2018 ΠΕΡΙ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
Ημερομηνία: 13/12/2018 09:15:14

Α.Δ.Α.: 6Ψ0Υ4690ΩΑ-9ΕΧ
ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 'ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ' ΒΟΥΛΑΣ
Θέμα: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 32/2018 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (CPV 33696300-8)
Ημερομηνία: 13/12/2018 08:43:04

Α.Δ.Α.: Ω75Ε46907Λ-5Θ7
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Θέμα: ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΟΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ (ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ) ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΓΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΣΧΕΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΤΙΜΗΣ.
Ημερομηνία: 13/12/2018 07:44:04

Α.Δ.Α.: Ρ4Φ046Ψ8ΧΒ-0ΟΔ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 94352 #3926542 #751735
Ημερομηνία: 12/12/2018 19:32:07

Α.Δ.Α.: ΨΜΧΑ46Ψ8ΧΒ-0ΞΤ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 94352 #3926491 #751734
Ημερομηνία: 12/12/2018 19:32:02

Α.Δ.Α.: 6ΥΡΒ46Ψ8ΧΒ-Ω2Π
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 94352 #3923454 #751653
Ημερομηνία: 12/12/2018 19:24:57

Α.Δ.Α.: Ω49Σ46Ψ8ΧΒ-464
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Αμοιβή για διάστημα από 01/11/2018 έως 30/11/2018 #637493 #751498
Ημερομηνία: 12/12/2018 19:11:36

Α.Δ.Α.: ΩΕΣ4469ΗΜΛ-4ΝΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ)
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημερομηνία: 12/12/2018 15:11:28

Α.Δ.Α.: 68Ε6ΩΡΧ-67Π
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ
Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-111 για :ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΚΕΔΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΠΌ 03-12-2018 ΈΩΣ ΚΑΙ 05-12-2018
Ημερομηνία: 12/12/2018 14:51:01

Α.Δ.Α.: 7ΑΠΑ469066-2ΑΖ
ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής για την αξιολόγηση των οικονομοτεχνικών προσφορών για την προμήθεια: Α/Α1. α) ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ silastic ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 7 Χ 13 60 ΡΟΛΑ ΤΩΝ 25 ΜΕΤΡΩΝ...
Ημερομηνία: 12/12/2018 14:23:40

Α.Δ.Α.: 7Σ7Ε4690Β6-ΦΞΓ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
Θέμα: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 37/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ Γ.Ν. ΠΕΛΛΑΣ (Ν.Μ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ) ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018
Ημερομηνία: 12/12/2018 13:33:23

Α.Δ.Α.: Ω3ΕΑΩ6Μ-Κ5Ο
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Θέμα: Κατακύρωση απευθείας ανάθεσης για τη κάλυψη της συνέντευξης τύπου εν όψει της Παγκόσμιας Ημέρας κατά του AIDS (1/12) και στο πλαίσιο της καμπάνιας που έχει ξεκινήσει ο Δήμος Αθηναίων με το AHF (AIDS Health Foundation).
Ημερομηνία: 12/12/2018 12:54:50

Α.Δ.Α.: ΩΧΩΥΟΡ1Π-9ΒΤ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ)
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΥ ΕΚΑΒ
Ημερομηνία: 12/12/2018 12:52:11

Α.Δ.Α.: 6ΚΞ846907Τ-Υ0Ε
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 'ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ'
Θέμα: (25970-ΜΕΘ)ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ
Ημερομηνία: 12/12/2018 12:08:49

Α.Δ.Α.: 6ΘΙΦ46906Π-ΨΣ1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΑΤ)
Θέμα: Συνοπτικός Διαγωνισμός «Ειδικά απολυμαντικά ? Απολυμαντικά αποστείρωσης»
Ημερομηνία: 12/12/2018 10:03:19

Α.Δ.Α.: 607Φ4690ΒΩ-ΝΞΜ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 'ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕIO'
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 46ΗΣ /10-12-18 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΟΥ Γ.Ν.ΒΟΛΟΥ"ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ" ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1 ΚΑΙ 3
Ημερομηνία: 12/12/2018 09:16:03

Α.Δ.Α.: ΩΝΞΜΩ9Β-Φ3Κ
ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ
Θέμα: ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018
Ημερομηνία: 12/12/2018 08:02:31

Α.Δ.Α.: 6ΨΗΚ46ΜΚ6Π-ΩΜ0
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Θέμα: Κατακύρωση αποτελεσμάτων του Συνοπτικού Διαγωνισμού της υπΆ αριθ. 8045/8/84-λγ΄ από 02/08/2018 Διακήρυξης ΔιΔΑΠ (με ΑΔΑΜ: 18PROC003520867) για τη σύναψη σύμβασης για την προμήθεια «ενός (1) ολοκληρωμένου συστήματος κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης περιμετρικής επιτήρησης για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων της ΔιΔΑΠ», εκτιμώμενης αξίας #34.500,00#¤, συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων, πλέον Φ.Π.Α.».
Ημερομηνία: 12/12/2018 07:54:56

Α.Δ.Α.: Ω27Β4690ΒΩ-ΠΣΩ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 'ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕIO'
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ 525/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ"
Ημερομηνία: 10/12/2018 14:52:43

Α.Δ.Α.: Ω9ΓΘ46ΨΖ2Ν-56Σ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Εγκρίσεις Πρ/σμων Ερευνητικών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων
Ημερομηνία: 10/12/2018 13:07:36

Α.Δ.Α.: ΨΛΦΝ46ΨΖ2Ν-ΧΑ6
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Εγκρίσεις Πρ/σμων Ερευνητικών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων
Ημερομηνία: 10/12/2018 13:06:37

Α.Δ.Α.: ΡΕΟΩ4690ΒΜ-ΜΣΘ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
Θέμα: «Λήψη Απόφασης για την προμήθεια Αντιδραστηρίων και Αναλωσίμων Ανοσολογικών Εξετάσεων για δύο (2) μήνες, συνολικής δαπάνης 7.948,40¤ συμπ. ΦΠΑ με απευθείας ανάθεση λόγω συνοδού εξοπλισμού (Αναλυτής ARCHITECT i2000 SR)»
Ημερομηνία: 09/12/2018 21:34:21

Α.Δ.Α.: Ψ1ΤΞ46907Φ-Ζ9Σ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Θέμα: ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 276/7-12-2018 ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ABBOTT LABORATORIES(ΕΛΛΑΣ) Α.Β.Ε.Ε ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
Ημερομηνία: 08/12/2018 14:57:58

Α.Δ.Α.: ΨΨΟ6469Η2Π-ΥΤΖ
Γ. ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ»
Θέμα: Σχετικά με έγκριση Αιτήσεων Προμηθείας του Φαρμακείου.
Ημερομηνία: 07/12/2018 15:41:59

Α.Δ.Α.: 69Ζ4469069-ΙΥΩ
ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΑ ΑΘΗΝΩΝ 'Η ΣΩΤΗΡΙΑ
Θέμα: «Σχετικά με έγκριση λειτουργίας Τακτικού Εξωτερικού Ιατρείου Λοιμώξεων- HIV.
Ημερομηνία: 07/12/2018 14:21:58

Α.Δ.Α.: ΨΚΕΙ469066-ΧΡΟ
ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΛΑΣΤΙΧΟ silastic `ΧΑΡΤΙ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΔΙΣΚΩΝ ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ NONWOVEN 5 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΤΑΜΠΟΝ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟ ΓΑΖΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΓΑΖΑ ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑΣ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΓΑΖΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ Ν ΛΑΡΙΣΑΣ
Ημερομηνία: 07/12/2018 12:21:11

Α.Δ.Α.: ΩΦ4ΚΩ1Χ-ΩΝ2
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1829 για :ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΣ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ 5490/2-3-2018 (ΑΔΑΜ: 18SYMV002744575) - ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 23/5/2019
Ημερομηνία: 07/12/2018 09:09:06

Α.Δ.Α.: 6ΤΞΔ46Ψ8ΧΒ-ΜΗΒ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Αμοιβή για διάστημα από 14/11/2018 έως 30/11/2018 #636787 #748778
Ημερομηνία: 06/12/2018 19:13:01

Α.Δ.Α.: Ψ73Ξ46907Λ-Ξ4Ρ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ABBOT
Ημερομηνία: 06/12/2018 14:26:28

Α.Δ.Α.: 60Φ8469Β7Θ-ΨΒΘ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Εντολή δαπάνης έργου #35907 #194887
Ημερομηνία: 06/12/2018 13:57:25

Α.Δ.Α.: ΩΕ53469ΗΡ8-190
ΕΘΝ. ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛ. ΑΝΑΠΤ. (ΕΚΕΤΑ)
Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Joint Action on integrating prevention, testing and linkage to care strategies acros HIV, viral hepatitis, TB and STIs in Europe - INTEGRATE» - «KOH.044126 @ ΕΚΕΤΑ / ΙΝΕΒ
Ημερομηνία: 06/12/2018 13:51:55

Α.Δ.Α.: 68ΙΖΟΡ1Ο-9ΡΕ
4Η ΔΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
Θέμα: ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ 13ΗΣ /26.09.2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΛΚΕΑ ΤΗΣ 4ΗΣ ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
Ημερομηνία: 06/12/2018 12:19:36

Α.Δ.Α.: 6ΨΛΚ4690Β3-ΒΩΙ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Θέμα: ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ» ME CPV 33696100-6 ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Ημερομηνία: 06/12/2018 08:37:02

Α.Δ.Α.: Ω8ΞΨΩ1Χ-ΜΤ9
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1821 για :ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟΥ, Α & Γ ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜ. ΧΡ. ΜΠΕΚΑ & ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ (ΛΗΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 28/01/2026)
Ημερομηνία: 06/12/2018 08:10:40

Α.Δ.Α.: ΡΑΤ746Ψ8ΧΒ-ΠΗΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 94352 #3918194 #747833
Ημερομηνία: 05/12/2018 21:00:24

Α.Δ.Α.: 7Ν0Ω46Ψ8ΧΒ-Ξ6Ρ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Αμοιβή για διάστημα από 14/11/2018 έως 30/11/2018 #636785 #746275
Ημερομηνία: 05/12/2018 19:08:13

Α.Δ.Α.: 9ΥΩΘ4690ΒΩ-ΓΡΞ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 'ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕIO'
Θέμα: ΣΥΝΟΠΤ. ΔΙΑΓΩΝ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
Ημερομηνία: 05/12/2018 16:04:16

Α.Δ.Α.: 6ΕΘ94690ΒΩ-4Ι4
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 'ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕIO'
Θέμα: ΘΕΜΑ 32 « Έγκριση σκοπιμότητας προμήθειας διαφόρων Υλικών εκτός Προγράμματος Προμηθειών και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου». της 45ης εκτακτης συνεδριασης του ΔΣ του Γ.Ν.Βόλου "Αχιλλοπουλειο"
Ημερομηνία: 05/12/2018 14:21:10

Α.Δ.Α.: ΨΜΦΨ469Β7Θ-ΓΙΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Ανάληψη Υποχρέωσης Αμοιβών #2195750 #194482
Ημερομηνία: 05/12/2018 13:43:18

Α.Δ.Α.: ΩΨ9ΤΩ6Μ-76Α
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Θέμα: Έγκριση όρων, τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού και ορισμός Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών της ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσίας ?ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018 ? 2019 ΜΕ ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 30%?, ενδεικτικού προϋπολογισμού 990.333,02¤ συμπ/νου Φ.Π.Α. 6% και προαίρεσης 30%.
Ημερομηνία: 05/12/2018 13:32:03

Α.Δ.Α.: ΩΦΝΥ469Β7Θ-1ΟΗ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Αμοιβή για διάστημα από 01/10/2018 έως 15/10/2018 #29406 #194166
Ημερομηνία: 05/12/2018 13:26:50

Α.Δ.Α.: 6Θ934690Β6-ΦΩΒ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
Θέμα: «Έγκριση για την σκοπιμότητα και προμήθειας διαφόρων υλικών και υπηρεσιών».
Ημερομηνία: 05/12/2018 12:41:38

Α.Δ.Α.: 73ΔΜ46907Ξ-ΡΧΩ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»
Θέμα: ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ
Ημερομηνία: 05/12/2018 11:59:22

Α.Δ.Α.: 7ΤΗΕ469060-ΚΡΤ
ΠΕΡΙΦ. ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ΛΑΡΙΣΑΣ
Θέμα: «Κατάθεση του υπΆ αριθ. πρωτ. 52131/22-10-2018 (ορθή επανάληψη) πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών δαπάνης 21.706,35 ¤ με το ΦΠΑ βάσει πρόσκλησης υποβολής προσφορών που αφορούν σε αίτημα προμήθειας αντιδραστηρίων του ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ του Π.Γ.Ν.Λ.-Γ.Ν.Λ. Οργανική Μονάδα Π.Γ.Ν.Λ. με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης και συλλογής οικονομοτεχνικών προσφορών»
Ημερομηνία: 05/12/2018 11:39:09

Α.Δ.Α.: Ω6Σ546906Γ-ΕΙ0
ΠΕΡΙΦ. ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Ημερομηνία: 05/12/2018 10:05:19

Α.Δ.Α.: 7Α4Α469Η26-679
ΔΥΠΕ Α' ΑΤΤΙΚΗΣ
Θέμα: Ανάπτυξη-υλοποίηση από το Υπουργείο Υγείας δράσεων και παρεμβάσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του μαθητικού πληθυσμού στο πλαίσιο Αγωγής Υγείας σε Εθνικό Επίπεδο για το σχολικό έτος 2018-19, αρμοδιότητας 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής
Ημερομηνία: 05/12/2018 08:18:33

Α.Δ.Α.: 7850469060-Ξ9Ε
ΠΕΡΙΦ. ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ΛΑΡΙΣΑΣ
Θέμα: «Κατάθεση του υπΆ αριθ. πρωτ. 60482/27-11-2018 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών δαπάνης 20.135,12 ¤ με το ΦΠΑ βάσει πρόσκλησης υποβολής προσφορών που αφορούν σε αίτημα προμήθειας αντιδραστηρίων του ΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ του Π.Γ.Ν.Λ.-Γ.Ν.Λ. Οργανική Μονάδα Π.Γ.Ν.Λ. με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης και συλλογής οικονομοτεχνικών προσφορών»
Ημερομηνία: 05/12/2018 08:03:17

Α.Δ.Α.: ΩΖΙΛ46906Ι-ΩΑΖ
ΠΡΩΤΟ ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»
Θέμα: ΘΕΜΑ B2: Υποβολή προς έγκριση του υπ. αριθμ. 18957/30-11-2018 τελικού πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» με CPV 33696300-8, του ΠΠΥΦΥ 2014 αρχικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 350.000,00¤ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.
Ημερομηνία: 04/12/2018 15:43:30

Α.Δ.Α.: Ω1ΖΓΩ6Μ-Χ58
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου απευθείας ανάθεσης για τη φωτογραφική κάλυψη της συνέντευξης τύπου εν όψει της Παγκόσμιας Ημέρας κατά του AIDS (1/12)
Ημερομηνία: 04/12/2018 14:45:49

Α.Δ.Α.: 6ΛΧ4ΟΡΕΠ-Ξ38
3Η ΔΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Θέμα: Τροποποίηση Απόφασης 1214/18 Απόφασης Διοικητή 3ης Υ.ΠΕ. για δράσεις Αγωγής Υγείας σε μαθητικό πληθυσμό για το σχολικό έτος 2018-19
Ημερομηνία: 04/12/2018 11:42:40

Α.Δ.Α.: 73874690Β1-ΓΥΠ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 'ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ'
Θέμα: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 22ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30-11-2018. Α΄ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ 39:«Έγκριση προμήθειας διαφόρων υλικών και παροχής υπηρεσιών στην Οργανική Μονάδα «Ο ¶γιος Δημήτριος», λόγω κατεπείγοντος μετά από έρευνα αγοράς και ανάρτηση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και τις τιμές του Παρατηρητήριου Τιμών, για υπόλοιπα αιτημάτων κατά τον μήνα Νοέμβριο 2018.»
Ημερομηνία: 04/12/2018 09:56:02

Α.Δ.Α.: ΩΟΙΞ4690ΒΣ-ΕΣΒ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 'ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ'
Θέμα: Έγκριση αιτημάτων προμήθειας υγειονομικού υλικού, αντιδραστηρίων και αναλωσίμων υλικών Αιμοδοσίας ? Μικροβιολογικού Εργαστηρίου του Γενικού Νοσοκομείου «Μαμάτσειο»-«Μποδοσάκειο» Φορέας Νοσοκομείο Κοζάνης, με ή χωρίς συνοδό εξοπλισμό από 15-11-2018 έως 28-11-2018
Ημερομηνία: 04/12/2018 08:46:38

Α.Δ.Α.: Ω07846Ψ8ΧΒ-ΩΔ3
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Αμοιβή για διάστημα από 28/11/2018 έως 30/11/2018 #636779 #744974
Ημερομηνία: 03/12/2018 19:08:29

Α.Δ.Α.: 6Ξ77469Β7Θ-Π9Ι
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Αμοιβή για διάστημα από 04/10/2018 έως 14/10/2018 #29368 #193878
Ημερομηνία: 03/12/2018 15:13:17

Α.Δ.Α.: 6ΒΕΔ469Β7Θ-200
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης #2193612 #193757
Ημερομηνία: 03/12/2018 15:09:10

Α.Δ.Α.: ΩΖΞ7469Β7Θ-407
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης #2193605 #193756
Ημερομηνία: 03/12/2018 15:09:07

Α.Δ.Α.: ΩΩ76469Β7Θ-ΣΛΡ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης #2193597 #193755
Ημερομηνία: 03/12/2018 15:09:04

Α.Δ.Α.: 94Τ8469Β7Θ-ΧΧΗ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης #2193545 #193753
Ημερομηνία: 03/12/2018 15:03:26

Α.Δ.Α.: ΨΛΑΔ469Β7Θ-Θ13
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Ανάληψη Υποχρέωσης Με απευθείας ανάθεση χωρίς σύμβαση #2193612 #193704
Ημερομηνία: 03/12/2018 15:00:21

Α.Δ.Α.: Ψ35Δ469Β7Θ-108
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Ανάληψη Υποχρέωσης Με απευθείας ανάθεση χωρίς σύμβαση #2193605 #193703
Ημερομηνία: 03/12/2018 15:00:18

Α.Δ.Α.: 66ΨΩ469Β7Θ-ΓΦ1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Ανάληψη Υποχρέωσης Με απευθείας ανάθεση χωρίς σύμβαση #2193597 #193702
Ημερομηνία: 03/12/2018 15:00:14

Α.Δ.Α.: Ω6ΞΜ469Β7Θ-ΝΝΩ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Ανάληψη Υποχρέωσης Με απευθείας ανάθεση χωρίς σύμβαση #2193545 #193700
Ημερομηνία: 03/12/2018 15:00:05

Α.Δ.Α.: 6ΨΙΗ4690Β2-2Α0
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΥΣΗΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
Ημερομηνία: 03/12/2018 13:57:02

Α.Δ.Α.: 78ΗΒ46907Λ-ΒΨ4
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Θέμα: Έγκριση προμήθειας Αντιδραστηρίων Μικροβιολογικού με συνοδό εξοπλισμό
Ημερομηνία: 03/12/2018 09:07:23

21/2/2017
News : Το ΚΕΕΛΠΝΟ σε Χίο και Μυτιλήνη για τη διαχείριση περιστατικών HIV στις προσφυγικές δομές. Ο πρόεδρος του ΚΕΕΛΠΝΟ, αναπληρωτής καθηγητής Θεόφιλος Ρόζενμπεργκ, ανακοινώσε την αποστολή διεπιστημονικού κλιμακίου του Οργανισμού εντός των επόμενων ημερών, στα δύο νησιά. Προς το σκοπό της προάσπισης της δημόσιας υγείας, το κλιμάκιο του ΚΕΕΛΠΝΟ θα επικεντρωθεί στην ενημέρωση των επαγγελματιών υγείας για την ορθή διαχείριση των περιστατικών HIV στον προσφυγικό/μεταναστευτικό πληθυσμό και στην αγωγή υγείας στην κοινότητα και την ψυχοκοινωνική στήριξη.
14/2/2017
News : Θεσσαλονίκη: Δωρεάν τεστ για HIV, ηπατίτιδες Β και C σήμερα. Η ΜΚΟ PRAKSIS και το Κέντρο Ζωής γιορτάζουν τη μέρα του Αγίου Βαλεντίνου στην Καμάρα με δράσεις ενημέρωσης, πρόληψης και εξέτασης. Στελέχη της PRAKSIS με την Κινητή Μονάδα Εξέτασης θα βρεθούν την Τρίτη 14 Φεβρουαρίου, από τις 18.00 έως και τις 22.00 στην Καμάρα παρέχοντας τη δυνατότητα να ενημερώσουν τους πολίτες για τον HIV και για τις Ηπατίτιδες, ενθαρρύνοντας τους παράλληλα να εξεταστούν δωρεάν, ανώνυμα και γρήγορα. Η εξέταση αφορά όλα τα άτομα που έχουν ενεργή σεξουαλική ζωή.
9/2/2017
News : Το ABX464 είναι ένα μοναδικό αντι-ιικό σύμπλεγμα μικρών μορίων που στοχεύουν την RNA βιογένεση. Αυτό το μόριο είναι το πρώτο στην κατηγορία του με μοναδικές ιδιότητες και τρόπο δράσης. Συγκεκριμένα, αναστέλλει την πρωτεΐνη REV HIV, η οποία είναι κρίσιμη για την αντιγραφή του HIV. Το ABX464 αναστέλλει in vitro και in vivo την αντιγραφή του ιού και προκαλεί μακρόχρονη μείωση του ιικού φορτίου μετά τη διακοπή της θεραπείας σε ένα προκλινικό μοντέλο του HIV. Συνεπώς, το ABX464 μπορεί να είναι η πρώτη ανάπτυξη μιας λειτουργικής θεραπείας για το HIV

Το video της ημέρας

Video

Μήπως έχω σύφιλη; Σημάδια και συμπτώματα της νόσου.

Δημοσιεύθηκε στις 2012-04-09

Μάθετε τα σημάδια και τα συμπτώματα της σύφιλης. Δείτε ένα γιατρό, κάντε εξετάσεις και ακολουθήστε τις οδηγίες του, αν έχετε συμπτώματα κάποιας σεξουαλικά μεταδιδόμενης μόλυνσης ή νομίζετε ότι μπορεί να έχετε εκτεθεί. Η σύφιλη μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο μόλυνσης ή μετάδοσης του ιού HIV. Η σύφιλη μπορεί εύκολα να θεραπευθεί και να μην προκαλέσει σοβαρά προβλήματα αν διαγνωστεί έγκαιρα.
Lancet

Πρόσφατες δημοσιεύσεις στο περιοδικό The Lancet HIV

Taking Malawi's option B+ programme from a B+ to an A+

In The Lancet HIV, Beth A Tippett Barr and colleagues1 present national estimates of early mother-to-child transmission (MTCT) of HIV and factors associated with early MTCT from the National Evaluation of Malawi's Prevention of MTCT Program (NEMAPP) for the period 2014–16. Among HIV-exposed infants aged 4–12 weeks, the MTCT rate was 3·7% (95% CI 2·3–6·0) and consistent across all four subnational regions. A somewhat lower prevalence was observed among infants aged 4–7 weeks than among those aged 8–12 weeks (2·9% vs 5·2%; p=0·07).

Digital health to support early infant diagnosis of HIV

Early diagnosis of HIV infection among infants born to HIV-positive mothers is key to optimise treatment and prevent morbidity. Confirmation of an infant's HIV status after birth requires a cascade of follow-up, and testing can take up to 18 months to be completed. Implementation of early infant diagnosis programmes is challenging in both high-volume and remote resource-limited settings, and completion of diagnostic protocols is typically well below ideal targets.1 Evidence has been mounting for digital health (eHealth and mHealth) services to support maternal and child health in settings with high HIV prevalence, with mixed results.

Birth HIV testing and paediatric treatment programmes

In The Lancet HIV, Karl-GΓΌnter Technau and colleagues1 report on 12-month outcomes of 88 HIV-infected neonates. The infants were identified through birth HIV testing at a well resourced, academic, public maternity hospital in South Africa, an upper-middle-income country with an HIV prevalence of about 32%. Their infant birth HIV testing approach included testing high-risk HIV-exposed infants in era 1 (September, 2013 to May, 2014), testing all HIV-exposed infants in era 2 (June, 2014 to September, 2014), and testing all HIV-exposed infants with added point-of-care (POC) diagnostic PCR testing in era 3 (October, 2014 to June, 2016).

About us

Στο hivaids.gr, φιλοξενούμε αφιλοκερδώς το "Πρόγραμμα Συνεργασίας" Μονάδων Λοιμώξεων για την ανάπτυξη διαδικτυακής τράπεζας κλινικών παραμέτρων. Το Πρόγραμμα δημιουργήθηκε από έναν γιατρό ειδικό στην HIV λοίμωξη με τη συμμετοχή των Μονάδων: Περισσότερα

% Αναπηρία και HIV

Νέος κανονισμός

Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας

Ημερολόγιο

@ Διαύγεια

ΔιαύγειαΔι@ύγεια

διαφάνεια στο κράτος

Διαδικτυακές αναρτήσεις διοικητικών αποφάσεων για το HIV/AIDS

Έρευνα

Σας έχει σπάσει ποτέ το προφυλακτικό κατά τη διάρκεια μιας ερωτικής επαφής;
Ναι
Όχι
Δεν χρησιμοποιώ

Επικοινωνία

Newsletter

Ανακοινώσεις

Χρήσιμες πληροφορίες

Τηλεφωνική γραμμή για το HIV/AIDS

210-7222222

Δευτέρα - Παρασκευή
09:00 - 21:00