Αναρτήσεις στο Διαύγεια για το HIV/AIDS

Αποφάσεις του τρέχοντος μηνός

Α.Δ.Α.: ΨΕΓΟ469Β7Α-ΙΓΒ
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Θέμα: Έγκριση Μητρώου Εσωτερικών και Εξωτερικών Αξιολογητών (ημεδαπής και αλλοδαπής) για την εξέλιξη των καθηγητών του Τμήματος Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου.
Ημερομηνία: 04/10/2022 12:38:00

Α.Δ.Α.: ΨΣ2Λ469Β7Θ-ΘΙΗ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης #3470624 #562735
Ημερομηνία: 04/10/2022 11:50:55

Α.Δ.Α.: ΩΔ4Γ46907Λ-Π0Ι
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΞΙ (6) ΚΑΘΑΡΙΣΤΏΝ /ΣΤΡΙΏΝ ΥΕ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΌ ΔΙ¶ΣΤΗΜΑ 3 ΜΗΝΏΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ν.ΦΕΣΣΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ
Ημερομηνία: 04/10/2022 10:58:26

Α.Δ.Α.: 6ΟΝΩΩΞΘ-ΛΦΒ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
Θέμα: ΄Εγκριση προγραμματισμού δράσεων και προληπτικών εξετάσεων του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Παύλου Μελά με παράρτημα ΡΟΜΑ
Ημερομηνία: 04/10/2022 10:49:37

Α.Δ.Α.: 9ΒΩΘ46Μ9ΞΗ-Ζ62
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Θέμα: Χρηματικό Ένταλμα 4985/2022
Ημερομηνία: 03/10/2022 19:02:33

Α.Δ.Α.: 6ΖΜΦ469ΗΚΚ-79Ε
ΕΡΕΥΝ. ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΙΑΤΡ.ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 'Α. ΦΛΕΜΙΓΚ'
Θέμα: Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την επιλογή αναδόχου στα πλαίσια του έργου ΕΛΙΔΕΚ για την Προμήθεια Αναλωσίμων με τίτλο: «Autotaxin, LPA signaling and the pathogenesis of Idiopathic pulmonary fibrosis», Ακρωνύμιο : ATXIPF (Αρ.Προτ. 3565) με την διαδικασία της ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ μέσω Συμφωνίας ? Πλαίσιο προϋπολογισμού : 25.000,00 ¤ πλέον Φ.Π.Α.
Ημερομηνία: 03/10/2022 16:15:08

Α.Δ.Α.: 9ΓΧ646ΨΖ2Ν-Ω7Α
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Σύμβαση φυσικού προσώπου
Ημερομηνία: 03/10/2022 13:12:39

Α.Δ.Α.: 9ΚΕΡ469060-52Η
ΠΕΡΙΦ. ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ΛΑΡΙΣΑΣ
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ζ344/2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΛΑ ΜΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
Ημερομηνία: 03/10/2022 12:46:09

Α.Δ.Α.: ΩΖΔΕ4690ΒΦ-ΑΤ6
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Θέμα: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΔΗΜ.02/2022)
Ημερομηνία: 03/10/2022 12:22:35

Α.Δ.Α.: ΨΡΥ446904Ν-ΟΝΠ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 'Η ΕΛΠΙΣ'
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ -ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ (2022)
Ημερομηνία: 03/10/2022 10:24:17

Α.Δ.Α.: ΨΒΖΧ46ΨΖ2Ν-ΦΧ6
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Απόφαση Aνάληψης Υποχρέωσης
Ημερομηνία: 03/10/2022 09:37:09

Α.Δ.Α.: Ω22Ε46ΨΖ2Ν-ΩΞΔ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Απόφαση Αναμόρφωσης Ετήσιου Αναλυτικού προϋπολογισμού
Ημερομηνία: 03/10/2022 09:34:42

Α.Δ.Α.: Ψ3ΛΤ46907Μ-ΝΦΔ
ΝΟΣΟΚ. ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ & ΔΕΡΜ. ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ»
Θέμα: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ AIDS»
Ημερομηνία: 03/10/2022 08:46:56

Α.Δ.Α.: 68ΤΔ46907Θ-7ΡΚ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Θέμα: Π22Θ16-2022
Ημερομηνία: 03/10/2022 08:31:16NEJM

Πρόσφατες δημοσιεύσεις στο περιοδικό New England Journal of Medicine

Methods of Public Health Research β€” Strengthening Causal Inference from Observational Data

Choosing wisely among possible courses of action requires knowledge about the effects of those actions. Public health and medical decision makers therefore need sound causal inferences to know what works and what harms people. Decision makers prefer inferences based on randomized trials because…

Marking the 40th Anniversary of the AIDS Epidemic β€” American Physicians Look Back

June 5, 2021, will mark the 40th anniversary of the first report of cases that would signal the onset of the U.S. AIDS epidemic. On that date in 1981, the Morbidity and Mortality Weekly Report from the Centers for Disease Control (CDC; now the Centers for Disease Control and Prevention) noted that…


About us

Στο hivaids.gr, φιλοξενούμε αφιλοκερδώς το "Πρόγραμμα Συνεργασίας" Μονάδων Λοιμώξεων για την ανάπτυξη διαδικτυακής τράπεζας κλινικών παραμέτρων. Το Πρόγραμμα δημιουργήθηκε από έναν γιατρό ειδικό στην HIV λοίμωξη με τη συμμετοχή των Μονάδων: Περισσότερα

% Αναπηρία και HIV

Νέος κανονισμός

Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας

Ημερολόγιο

@ Διαύγεια

ΔιαύγειαΔι@ύγεια

διαφάνεια στο κράτος

Διαδικτυακές αναρτήσεις διοικητικών αποφάσεων για το HIV/AIDS

Έρευνα

Σας έχει σπάσει ποτέ το προφυλακτικό κατά τη διάρκεια μιας ερωτικής επαφής;
Ναι
Όχι
Δεν χρησιμοποιώ

Επικοινωνία

Newsletter

Ανακοινώσεις

Χρήσιμες πληροφορίες

Τηλεφωνική γραμμή για το HIV/AIDS

210-7222222

Δευτέρα - Παρασκευή
09:00 - 21:00