Αναρτήσεις στο Διαύγεια για το HIV/AIDS

Αποφάσεις του τρέχοντος μηνός

Α.Δ.Α.: ΩΓΖΒ46907Ι-Θ6Α
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Θέμα: SYMBASH NO161
Ημερομηνία: 20/09/2017 13:27:47

Α.Δ.Α.: 61ΧΑ46907Ι-2ΚΦ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΟ 160
Ημερομηνία: 20/09/2017 12:49:51

Α.Δ.Α.: ΨΟΖΤ4690ΒΣ-Ζ69
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 'ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ'
Θέμα: Έγκριση αιτημάτων προμήθειας υγειονομικού υλικού, αντιδραστηρίων και αναλωσίμων υλικών Αιμοδοσίας ? Μικροβιολογικού Εργαστηρίου του Γενικού Νοσοκομείου «Μαμάτσειο»-«Μποδοσάκειο», με ή χωρίς συνοδό εξοπλισμό, από 30-08-2017 έως 12-09-2017
Ημερομηνία: 20/09/2017 12:28:45

Α.Δ.Α.: 6ΕΖΡ46Ψ8ΧΒ-Γ1Ψ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Εντολή δαπάνης έργου #1135413 #577168
Ημερομηνία: 19/09/2017 21:24:20

Α.Δ.Α.: 6ΙΘΒ4690Ω3-2ΩΜ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ
Θέμα: Έγκριση κατακύρωσης των αποτελεσμάτων προμήθειας Αντιδραστηρίων για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών διαφόρων τμημάτων του ΠΑ.Γ.Ν ΕΒΡΟΥ ?Ν.Μ. Π.Γ.Ν.ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ, συνολικής δαπάνης 21.734.74¤ με ΦΠΑ, (ΠΧ 325 ΕΩΣ ΠΧ 330
Ημερομηνία: 19/09/2017 10:47:23

Α.Δ.Α.: ΩΠΑ746Ψ8ΧΒ-ΗΧΟ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Αποφάσεις κατ' εξουσιοδότηση της Συνεδρίασης 666_12-09-2017_Α1. Αποδοχές Διαχείρισης, Προϋπολογισμοί
Ημερομηνία: 18/09/2017 16:36:46

Α.Δ.Α.: ΨΠ8Ι46906Γ-4Ο7
ΠΕΡΙΦ. ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Ημερομηνία: 15/09/2017 11:08:37

Α.Δ.Α.: ΩΙΦΩ4690ΒΨ-ΛΟΧ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Θέμα: ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
Ημερομηνία: 14/09/2017 14:40:05

Α.Δ.Α.: 67ΜΙ4690Β2-ΖΧΥ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΥΣΗΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
Ημερομηνία: 14/09/2017 14:05:38

Α.Δ.Α.: 7Φ0Ρ4690ΒΨ-ΑΓΖ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Θέμα: ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ABBOT
Ημερομηνία: 14/09/2017 12:37:33

Α.Δ.Α.: Ω97ΛΩ6Χ-ΝΧΛ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2136 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ-31345 ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Ημερομηνία: 14/09/2017 12:28:09

Α.Δ.Α.: 6Ρ5Ρ46Ψ8ΧΒ-ΓΚΓ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Σύμβαση Έργου #494080 #575219
Ημερομηνία: 13/09/2017 21:57:42

Α.Δ.Α.: ΩΒΔΓ46907Κ-7ΨΨ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
Θέμα: ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 2773/13-09-2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Ημερομηνία: 13/09/2017 14:20:40

Α.Δ.Α.: ΨΟΩ046907Κ-ΠΨ4
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ 23145/06-09-2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Ημερομηνία: 13/09/2017 13:34:49

Α.Δ.Α.: Ω1Δ446907Κ-ΔΣΖ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
Θέμα: ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 2772/13-09-2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Ημερομηνία: 13/09/2017 13:04:47

Α.Δ.Α.: ΨΨ7846907Κ-Τ7Ψ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ 23143/06-09-2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Ημερομηνία: 13/09/2017 12:09:24

Α.Δ.Α.: 7ΦΟ746907Κ-Β73
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
Θέμα: ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 2770/13-09-2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Ημερομηνία: 13/09/2017 12:00:35

Α.Δ.Α.: 65ΞΓ46907Κ-ΙΣ9
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
Θέμα: ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 2769/13-09-2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Ημερομηνία: 13/09/2017 11:10:41

Α.Δ.Α.: 7ΧΝΜ4690Ω3-50Π
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
Ημερομηνία: 13/09/2017 09:02:37

Α.Δ.Α.: 6ΥΙ4469Η2Π-ΥΟΞ
Γ. ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ»
Θέμα: ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Ημερομηνία: 13/09/2017 07:42:23

Α.Δ.Α.: Ψ95546Ψ8ΧΒ-ΧΞΧ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Εντολή δαπάνης έργου #1132930 #574743
Ημερομηνία: 12/09/2017 21:20:14

Α.Δ.Α.: ΨΠΓΙ7Λ6-12Σ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Θέμα: Διαβίβαση της υπΆ αριθ. 149/11-9-2017 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Έγκριση 2ης τροποποίησης και συμπλήρωσης του Ετήσιου Σχεδίου Δράσης πρόληψης, Ενημέρωσης και Προαγωγής Υγείας των πολιτών Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το 2017 και Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας δαπανών υλοποίησης των επιμέρους δράσεων»
Ημερομηνία: 12/09/2017 14:20:10

Α.Δ.Α.: Ψ5Ω846904Ξ-ΦΑΜ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 385/2017 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Π/ ΑΕ 3/2017
Ημερομηνία: 12/09/2017 14:07:37

Α.Δ.Α.: ΩΤΩΓ46907Κ-Φ5Σ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
Θέμα: ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 2760/12-09-2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Ημερομηνία: 12/09/2017 12:56:19

Α.Δ.Α.: 68Π34690ΒΛ-9ΥΕ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ
Θέμα: «ΑΝΑΘΕΣΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ».
Ημερομηνία: 12/09/2017 12:46:08

Α.Δ.Α.: ΩΝ1Π4690ΒΒ-ΠΣΗ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ
Θέμα: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και έγκριση διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για προμήθεια «ΕΝΤΥΠΩΝ» (CPV 22820000-4) του Γ. Ν. ¶ρτας, προϋπολογισμού 21.049,92¤ συμπερ. ΦΠΑ, για ένα (1) έτος στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας και Φαρμάκων (ΠΠΥΦΥ) 2015-ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2016
Ημερομηνία: 12/09/2017 11:41:58

Α.Δ.Α.: ΩΦΜΨ46907Η-0ΕΗ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ
Θέμα: Προμήθεια αντιδραστηρίων ανοσολογικών εξετάσεων με συνοδό εξοπλισμό
Ημερομηνία: 12/09/2017 11:07:15

Α.Δ.Α.: Ω5ΓΩ46907Κ-6ΑΞ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
Θέμα: ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 2757/12-09-2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Ημερομηνία: 12/09/2017 10:47:14

Α.Δ.Α.: 6ΗΞ34690ΒΙ-Δ30
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Θέμα: Λήψη απόφασης σχετικά με προμήθεια «Αντιδραστηρίων για το μηχάνημα αερίων GEM 4000 PACK(150) PO2,PCO2,PH,K,NA,CA,GLUCOSE,HT.HB, COHb για το Αναισθησιολογικό τμήμα και ARCH HIV CONTROL για το τμήμα Αιμοδοσίας του ΓΝ Καρδίτσας, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 2.914,00¤ συμπ. Φ.Π.Α
Ημερομηνία: 12/09/2017 08:44:08

Α.Δ.Α.: ΩΗΥ646906Β-Ε2Ω
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»
Θέμα: 2η/10.02.2017 Τακτική Συνεδρίαση/θεμα 38ο εγκριση προσωρινης κοστολογησης ιατρικων πραξεων και εργαστηριακων εξετασεων απο την επιτροπη κοστολογησης του Νοσοκομειου
Ημερομηνία: 11/09/2017 14:57:42

Α.Δ.Α.: 6ΘΣ046907Κ-ΑΩΗ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
Θέμα: ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 2750/11-09-2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Ημερομηνία: 11/09/2017 13:19:37

Α.Δ.Α.: 7ΣΨΦ46907Κ-Υ0Ω
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
Θέμα: ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 2749/11-09-2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Ημερομηνία: 11/09/2017 12:52:21

Α.Δ.Α.: 62Ω846907Κ-ΩΥΡ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
Θέμα: ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 2747/11-09-2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Ημερομηνία: 11/09/2017 11:51:41

Α.Δ.Α.: 6ΩΤ546Ψ8ΧΒ-26Γ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 94224 #141000 #573974
Ημερομηνία: 08/09/2017 21:21:49

Α.Δ.Α.: 6ΧΩ6469060-ΩΘΒ
ΠΕΡΙΦ. ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ΛΑΡΙΣΑΣ
Θέμα: ΘΕΜΑ 48ο: «Κατάθεση του υπΆ αριθ. πρωτ. 33700/11-07-2017 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών δαπάνης 7.991,80 ¤ με το ΦΠΑ βάσει πρόσκλησης υποβολής προσφορών που αφορούν σε αίτημα προμήθειας αντιδραστηρίων του ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ του Π.Γ.Ν.Λ.-Γ.Ν.Λ. Οργανική Μονάδα Π.Γ.Ν.Λ. με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης και συλλογής οικονομοτεχνικών προσφορών»
Ημερομηνία: 08/09/2017 13:46:22

Α.Δ.Α.: 675746ΨΖ2Ν-9ΜΞ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Καθορισμός αμοιβών στο πλαίσιο συμβάσεων ανάθεσης έργου
Ημερομηνία: 08/09/2017 13:18:40

Α.Δ.Α.: ΩΟΠ8469Β7Θ-ΤΑ9
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Αμοιβή για διάστημα από 01/08/2017 έως 31/08/2017 #10159 #37653
Ημερομηνία: 08/09/2017 12:14:17

Α.Δ.Α.: 6Δ3ΓΟΡ1Π-ΘΣ5
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ)
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ ΚΥ ΕΚΑΒ
Ημερομηνία: 08/09/2017 10:04:57

Α.Δ.Α.: 71ΞΥ46906Π-Ι1Ν
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΑΤ)
Θέμα: ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΝΟΣ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΙΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ
Ημερομηνία: 07/09/2017 12:49:04

Α.Δ.Α.: ΨΡΛΙ46906Η-62Π
ΠΕΡΙΦ. ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Θέμα: ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ
Ημερομηνία: 07/09/2017 12:39:04

Α.Δ.Α.: 7Ι0Σ4690Ω3-ΖΩΩ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ
Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Η ΘΕΜΑ : «Έγκριση Διενέργειας Έρευνας Αγοράς με αντικείμενο την προμήθεια με περιγραφή: ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΛΥΤΗ ARCHITECT 1200 (ΑΝΤΙ-HCV, ANTI-HIV, ANTI-HBsAg) ».
Ημερομηνία: 07/09/2017 08:45:01

Α.Δ.Α.: 6ΕΛΔ46904Ε-ΝΤΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
Θέμα: Περίληψη Διακήρυξης ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια απολυμαντικών και απορρυπαντικών πλυντηρίων για ένα (1) έτος, σύμφωνα με το Παράρτημα Α΄ της παρούσης διακήρυξης.
Ημερομηνία: 06/09/2017 11:11:32

Α.Δ.Α.: 710Φ469ΗΜΛ-0Ο8
ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ)
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημερομηνία: 06/09/2017 10:46:45

Α.Δ.Α.: 9ΩΥΩ46Ψ8ΧΒ-ΜΝΥ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Αμοιβή για διάστημα από 27/06/2017 έως 10/08/2017 #589710 #571936
Ημερομηνία: 05/09/2017 21:06:07

Α.Δ.Α.: ΨΘ1Ρ469077-67Φ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν.ΙΩΝΙΑΣ
Θέμα: Σύμβαση με αρ 101/17 για την προμήθεια αντιδραστηρίων για την εξακρίβωση της ομάδας αίματος ματολογικών τεστ (με και χωρίς παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού )
Ημερομηνία: 04/09/2017 13:00:22

Α.Δ.Α.: 6ΒΚ5ΟΛΧΖ-Δ5Α
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ
Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-37 για :ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΜΟΝΙΜΩΝ
Ημερομηνία: 02/09/2017 10:38:17

21/2/2017
News : Το ΚΕΕΛΠΝΟ σε Χίο και Μυτιλήνη για τη διαχείριση περιστατικών HIV στις προσφυγικές δομές. Ο πρόεδρος του ΚΕΕΛΠΝΟ, αναπληρωτής καθηγητής Θεόφιλος Ρόζενμπεργκ, ανακοινώσε την αποστολή διεπιστημονικού κλιμακίου του Οργανισμού εντός των επόμενων ημερών, στα δύο νησιά. Προς το σκοπό της προάσπισης της δημόσιας υγείας, το κλιμάκιο του ΚΕΕΛΠΝΟ θα επικεντρωθεί στην ενημέρωση των επαγγελματιών υγείας για την ορθή διαχείριση των περιστατικών HIV στον προσφυγικό/μεταναστευτικό πληθυσμό και στην αγωγή υγείας στην κοινότητα και την ψυχοκοινωνική στήριξη.
14/2/2017
News : Θεσσαλονίκη: Δωρεάν τεστ για HIV, ηπατίτιδες Β και C σήμερα. Η ΜΚΟ PRAKSIS και το Κέντρο Ζωής γιορτάζουν τη μέρα του Αγίου Βαλεντίνου στην Καμάρα με δράσεις ενημέρωσης, πρόληψης και εξέτασης. Στελέχη της PRAKSIS με την Κινητή Μονάδα Εξέτασης θα βρεθούν την Τρίτη 14 Φεβρουαρίου, από τις 18.00 έως και τις 22.00 στην Καμάρα παρέχοντας τη δυνατότητα να ενημερώσουν τους πολίτες για τον HIV και για τις Ηπατίτιδες, ενθαρρύνοντας τους παράλληλα να εξεταστούν δωρεάν, ανώνυμα και γρήγορα. Η εξέταση αφορά όλα τα άτομα που έχουν ενεργή σεξουαλική ζωή.
9/2/2017
News : Το ABX464 είναι ένα μοναδικό αντι-ιικό σύμπλεγμα μικρών μορίων που στοχεύουν την RNA βιογένεση. Αυτό το μόριο είναι το πρώτο στην κατηγορία του με μοναδικές ιδιότητες και τρόπο δράσης. Συγκεκριμένα, αναστέλλει την πρωτεΐνη REV HIV, η οποία είναι κρίσιμη για την αντιγραφή του HIV. Το ABX464 αναστέλλει in vitro και in vivo την αντιγραφή του ιού και προκαλεί μακρόχρονη μείωση του ιικού φορτίου μετά τη διακοπή της θεραπείας σε ένα προκλινικό μοντέλο του HIV. Συνεπώς, το ABX464 μπορεί να είναι η πρώτη ανάπτυξη μιας λειτουργικής θεραπείας για το HIV

Το video της ημέρας

Video

Μήπως έχω σύφιλη; Σημάδια και συμπτώματα της νόσου.

Δημοσιεύθηκε στις 2012-04-09

Μάθετε τα σημάδια και τα συμπτώματα της σύφιλης. Δείτε ένα γιατρό, κάντε εξετάσεις και ακολουθήστε τις οδηγίες του, αν έχετε συμπτώματα κάποιας σεξουαλικά μεταδιδόμενης μόλυνσης ή νομίζετε ότι μπορεί να έχετε εκτεθεί. Η σύφιλη μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο μόλυνσης ή μετάδοσης του ιού HIV. Η σύφιλη μπορεί εύκολα να θεραπευθεί και να μην προκαλέσει σοβαρά προβλήματα αν διαγνωστεί έγκαιρα.
Infection Staging and Incidence Surveillance Applications of High Dynamic Range Diagnostic Immuno-Assay Platforms.

Thu, 07 Sep 2017 00:00:00 GMT-05:00 - Grebe, Eduard; Welte, Alex; Hall, Jake; Keating, Sheila M.; Facente, Shelley N.; Marson, Kara; Martin, Jeffrey N.; Little, Susan J.; Price, Matthew A.; Kallas, Esper G.; Busch, Michael P.; Pilcher, Christopher D.; Murphy, Gary; on behalf of the Consortium for the Evaluation and Performance of HIV Incidence Assays (CEPHIA)
Εισαγωγή: Custom HIV staging assays, including the Sedia(TM) HIV Limiting Antigen Avidity EIA (LAg) and avidity modifications of the Ortho VITROS(R) anti-HIV+2 and Abbott ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo assays, are used to identify 'recent' infections in clinical settings and for cross-sectional HIV incidence estimation. However, the high dynamic range of chemiluminescent platforms allows differentiating recent and longstanding infection on signal intensity, and this raises the prospect of using unmodified diagnostic assays for infection timing and surveillance applications.
Μέθοδοι: We tested a panel of 2,500 well-characterised specimens with estimable duration of HIV infection with the three assays and the unmodified ARCHITECT. Regression models were used to estimate mean durations of recent infection (MDRI), context-specific false-recent rates (FRR) and correlation between diagnostic signal intensity and LAg measurements. Hypothetical epidemiological scenarios were constructed to evaluate utility in surveillance applications.
Αποτελέσματα: Over a range of MDRIs (reflecting recency discrimination thresholds), a diluted ARCHITECT-based RITA produced lower FRRs than the VITROS platform (FRR [almost equal to] 0.5% and 1.5% respectively at MDRI [almost equal to] 200 days) and the unmodified diagnostic ARCHITECT produces incidence estimates with comparable precision to LAg (RSE [almost equal to] 17.5% and 15% respectively at MDRI [almost equal to] 200 days). ARCHITECT S/CO measurements were highly correlated with LAg ODn measurements (r = 0.80) and values below 200 are strongly predictive of LAg recency and duration of infection less than one year.
Συμπεράσματα: Low quantitative measurements from the unmodified ARCHITECT obviate the need for additional recency testing and its use is feasible in clinical staging and incidence surveillance applications. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-Non Commercial License 4.0 (CCBY-NC), where it is permissible to download, share, remix, transform, and buildup the work provided it is properly cited. The work cannot be used commercially without permission from the journal. - (C) 2017

The effect of schooling on age-disparate relationships and number of sexual partners among young women in rural South Africa enrolled in HPTN 068.

Thu, 07 Sep 2017 00:00:00 GMT-05:00 - Stoner, Marie C.D.; Edwards, Jessie K; Miller, William C.; Aiello, Allison E.; Halpern, Carolyn T.; Julien, AimΓ©e; Selin, Amanda; Hughes, James P.; Wang, Jing; Gomez-Olive, F. Xavier; Wagner, Ryan G.; MacPhail, Catherine; Kahn, Kathleen; Pettifor, Audrey
Εισαγωγή: Attending school may have a strong preventative association with sexually transmitted infections among young women, but the mechanism for this relationship is unknown. One hypothesis is that students who attend school practice safer sex with fewer partners, establishing safer sexual networks that make them less exposed to infection. Setting: We used longitudinal data from a randomized controlled trial of young women age 13-20 in the Bushbuckridge district, South Africa, to determine if the percentage of school days attended, school dropout and grade repetition are associated with having a partner five or more years older (age-disparate) and with the number of sexual partners in the previous 12 months.
Μέθοδοι: Risks of having an age-disparate relationship and counts of sex partners were compared using inverse probability of exposure weighted Poisson regression models. Generalized estimating equations were used to account for repeated measures.
Αποτελέσματα: Young women who attended fewer school days (<80%) and who dropped out of school were more likely to have an age-disparate relationship (risk difference (RD) 9.9%, 95% CI 3.9%,16.0%; RD (%) dropout 17.2%, 95% CI: 5.4%,29.0%) and those who dropped out reported having fewer partners (count difference (CD) dropout 0.343, 95% CI: 0.192, 0.495). Grade repetition was not associated with either behavior.
Συμπέρασμα: Young women who less frequently attend school or who drop out are more likely to have an age-disparate relationship. Young women who drop out have more partners overall. These behaviors may increase risk of exposure to HIV infection in young women out of school. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-Non Commercial License 4.0 (CCBY-NC) , where it is permissible to download, share, remix, transform, and buildup the work provided it is properly cited. The work cannot be used commercially without permission from the journal. - (C) 2017

About us

Στο hivaids.gr, φιλοξενούμε αφιλοκερδώς το "Πρόγραμμα Συνεργασίας" Μονάδων Λοιμώξεων για την ανάπτυξη διαδικτυακής τράπεζας κλινικών παραμέτρων. Το Πρόγραμμα δημιουργήθηκε από έναν γιατρό ειδικό στην HIV λοίμωξη με τη συμμετοχή των Μονάδων: Περισσότερα

% Αναπηρία και HIV

Νέος κανονισμός

Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας

Ημερολόγιο

@ Διαύγεια

ΔιαύγειαΔι@ύγεια

διαφάνεια στο κράτος

Διαδικτυακές αναρτήσεις διοικητικών αποφάσεων για το HIV/AIDS

Έρευνα

Σας έχει σπάσει ποτέ το προφυλακτικό κατά τη διάρκεια μιας ερωτικής επαφής;
Ναι
Όχι
Δεν χρησιμοποιώ

Επικοινωνία

Newsletter

Ανακοινώσεις

Χρήσιμες πληροφορίες