Αναρτήσεις στο Διαύγεια για το HIV/AIDS

Αποφάσεις του τρέχοντος μηνός

Α.Δ.Α.: ΨΟΜ8ΟΡΕ3-ΙΡΔ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ (ΕΚΕΑ)
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ-289/0- ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΕΚΕΑ , ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΙΩΝ HBV,HCV,HIV I/II, HTLV I/II KAI TOY ΒΑΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΣΥΦΙΛΗΣ.ΤΕΚΜ. ΑΙΤΗΜ. Α.Π:6383-28/11/2023
Ημερομηνία: 01/12/2023 13:03:43

Α.Δ.Α.: ΨΩΩΥ46907Φ-ΦΘΘ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Θέμα: Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος, διενέργειας , σχεδίου διακήρυξης και προϋπολογισθείσας δαπάνης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Ιατρικά αναλώσιμα- Ειδικά υλικά Χειρουργείου και Αναισθησιολογικού»
Ημερομηνία: 01/12/2023 10:45:03

Α.Δ.Α.: ΨΣΣΥ4694Φ7-036
ΙΔΡΥΜΑ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΙΙΒΕΑΑ)
Θέμα: Αίτημα για προμήθεια αγαθών και παροχή υπηρεσιών ? ανάληψη υποχρέωσης
Ημερομηνία: 01/12/2023 08:24:25

Α.Δ.Α.: ΨΟΟΣ4694Φ7-ΖΚΓ
ΙΔΡΥΜΑ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΙΙΒΕΑΑ)
Θέμα: Αίτημα για προμήθεια αγαθών και παροχή υπηρεσιών ? ανάληψη υποχρέωσης
Ημερομηνία: 01/12/2023 07:57:36NEJM

Πρόσφατες δημοσιεύσεις στο περιοδικό New England Journal of Medicine

Loading...

About us

Στο hivaids.gr, φιλοξενούμε αφιλοκερδώς το "Πρόγραμμα Συνεργασίας" Μονάδων Λοιμώξεων για την ανάπτυξη διαδικτυακής τράπεζας κλινικών παραμέτρων. Το Πρόγραμμα δημιουργήθηκε από έναν γιατρό ειδικό στην HIV λοίμωξη με τη συμμετοχή των Μονάδων: Περισσότερα

% Αναπηρία και HIV

Νέος κανονισμός

Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας

Ημερολόγιο

@ Διαύγεια

ΔιαύγειαΔι@ύγεια

διαφάνεια στο κράτος

Διαδικτυακές αναρτήσεις διοικητικών αποφάσεων για το HIV/AIDS

Έρευνα

Σας έχει σπάσει ποτέ το προφυλακτικό κατά τη διάρκεια μιας ερωτικής επαφής;
Ναι
Όχι
Δεν χρησιμοποιώ

Επικοινωνία

Newsletter

Ανακοινώσεις

Χρήσιμες πληροφορίες