Αναρτήσεις στο Διαύγεια για το HIV/AIDS

Αποφάσεις του τρέχοντος μηνός

Α.Δ.Α.: ΨΖΚΩ469Η2Ο-ΔΕΨ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ
Θέμα: ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. -Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
Ημερομηνία: 02/06/2023 15:15:05

Α.Δ.Α.: Ψ3Λ94691Β5-8ΡΙ
ΗΔΙΚΑ Α.Ε (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Α.Ε)
Θέμα: Ανάθεση παροχής υπηρεσιών παραγωγικής λειτουργίας του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης κατηγορίας Β΄ και Ε΄ - Σύναψη 11ης Εκτελεστικής Σύμβασης της υπ΄αριθμ. 30/2021 Συμφωνίας Πλαίσιο
Ημερομηνία: 02/06/2023 13:42:32

Α.Δ.Α.: 62Π346904Ρ-67Ω
ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νο 70- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ( ΓΙΑ 4 ΜΗΝΕΣ)
Ημερομηνία: 02/06/2023 08:01:21

Α.Δ.Α.: 68ΧΙ4690ΒΓ-ΚΟ4
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ
Ημερομηνία: 02/06/2023 07:53:30

Α.Δ.Α.: 65ΔΣ469066-ΦΕ1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ
Θέμα: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 15/2023 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ‘ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ’ CPV 33140000-3 ΓΙΑ ΤIΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟY ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟY ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 370.043,20€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α./ 449.977,33€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ, ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 50% ΤΩΝ ΑΡΧΙΚΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ. Η ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 555.064,80€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α / 674.965,99€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. ΚΑΙ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΜΟΝΟ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ(ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 193717
Ημερομηνία: 02/06/2023 07:24:31

Α.Δ.Α.: Ε0ΤΥ46Μ9ΞΗ-ΙΟ8
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Θέμα: Χρηματικό Ένταλμα 2795/2023
Ημερομηνία: 01/06/2023 19:04:25

Α.Δ.Α.: ΨΣΒΥ469ΗΔΜ-ΟΝΝ
6Η ΔΥΠΕ ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ
Θέμα: Καταχώρηση και ανάρτηση στο Διαδίκτυο και στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, των θεμάτων της 4ης Συνεδρίασης στις 1 Ιουνίου 2023 της επιτροπής του ΕΛΚΕΑ 6ης ΥΠΕ.
Ημερομηνία: 01/06/2023 13:00:25

Α.Δ.Α.: 6Γ47Ω6Μ-ΟΘΙ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Μνημονίου Συνεργασίας για την υλοποίηση από κοινού δράσεων μεταξύ του Δήμου Αθηναίων, του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων, του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής της Ελλάδος με την επωνυμία «Αποστολή», της ?PR.A.K.S.I.S?, των Γιατρών του Κόσμου ? Ελληνική Αντιπροσωπεία και της «Equal Society ? Κοινωνία Ίσων Ευκαιριών», αναφορικά και με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Πολυδύναμου Κέντρου Αστέγων, ο οποίος προσαρτάται ως παράρτημα στο Μνημόνιο Συνεργασίας και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
Ημερομηνία: 01/06/2023 12:49:29

Α.Δ.Α.: 61ΤΙ46907Β-ΚΝΔ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ THN ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ , ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΗΣ Ν.Μ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Ημερομηνία: 01/06/2023 12:00:45

Α.Δ.Α.: ΨΙ9Β469Β7Θ-ΣΟ8
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Χρηματικό Ένταλμα 10543/2023
Ημερομηνία: 01/06/2023 10:40:02

Α.Δ.Α.: 6Ο5Ψ46ΨΖ2Ν-8ΔΩ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφορών Διαγωνισμού
Ημερομηνία: 01/06/2023 09:13:34NEJM

Πρόσφατες δημοσιεύσεις στο περιοδικό New England Journal of Medicine

Loading...

About us

Στο hivaids.gr, φιλοξενούμε αφιλοκερδώς το "Πρόγραμμα Συνεργασίας" Μονάδων Λοιμώξεων για την ανάπτυξη διαδικτυακής τράπεζας κλινικών παραμέτρων. Το Πρόγραμμα δημιουργήθηκε από έναν γιατρό ειδικό στην HIV λοίμωξη με τη συμμετοχή των Μονάδων: Περισσότερα

% Αναπηρία και HIV

Νέος κανονισμός

Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας

Ημερολόγιο

@ Διαύγεια

ΔιαύγειαΔι@ύγεια

διαφάνεια στο κράτος

Διαδικτυακές αναρτήσεις διοικητικών αποφάσεων για το HIV/AIDS

Έρευνα

Σας έχει σπάσει ποτέ το προφυλακτικό κατά τη διάρκεια μιας ερωτικής επαφής;
Ναι
Όχι
Δεν χρησιμοποιώ

Επικοινωνία

Newsletter

Ανακοινώσεις

Χρήσιμες πληροφορίες