Αναρτήσεις στο Διαύγεια για το HIV/AIDS

Αποφάσεις του τρέχοντος μηνός

Α.Δ.Α.: 604Ι4690Β4-6Ρ2
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Θέμα: ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ
Ημερομηνία: 26/11/2021 14:41:24

Α.Δ.Α.: ΩΖΘΝ7Λ6-ΛΗ8
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Θέμα: Απόφαση για συνδιοργάνωση εκδήλωσης
Ημερομηνία: 26/11/2021 13:14:32

Α.Δ.Α.: 9ΔΓ446ΜΤΛΗ-Η7Ε
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Θέμα: «Ενεργοποίηση Επταμελών Επιτροπών για έκδοση Πιστοποιητικού για την Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις το ακαδημαϊκό έτος 2022-23»
Ημερομηνία: 26/11/2021 12:23:51

Α.Δ.Α.: 61ΩΖ4690ΩΡ-7ΞΙ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (ΟΚΑΝΑ)
Θέμα: Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 5 «Πρόγραμμα Κοινωνικής Ένταξης ? Υπηρεσίες Νομικής Συμπαράστασης» της Πράξης με τίτλο «Δίκτυο Δομών και Υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων» στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5045167.
Ημερομηνία: 26/11/2021 11:22:22

Α.Δ.Α.: 9Ω9Κ4690ΩΡ-ΥΙΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (ΟΚΑΝΑ)
Θέμα: Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 4 «Πρόγραμμα Υπηρεσιών Πρόληψης» της Πράξης με τίτλο «Δίκτυο Δομών και Υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων» στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5045167.
Ημερομηνία: 26/11/2021 11:19:40

Α.Δ.Α.: 670Υ4690ΩΡ-1ΝΚ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (ΟΚΑΝΑ)
Θέμα: Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 3 «Έγκαιρη παρέμβαση σε εφήβους ? νέους με παραβατική συμπεριφορά ? Υπηρεσία Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης» της Πράξης με τίτλο «Δίκτυο Δομών και Υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων» στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5045167.
Ημερομηνία: 26/11/2021 11:16:18

Α.Δ.Α.: 643Σ4690ΩΡ-ΓΕΗ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (ΟΚΑΝΑ)
Θέμα: Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 2 «Γονεϊκή στήριξη και προστασία εξαρτημένων» της Πράξης με τίτλο «Δίκτυο Δομών και Υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων» στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5045167.
Ημερομηνία: 26/11/2021 10:58:58

Α.Δ.Α.: 6Θ764690ΒΩ-Ρ0Η
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 'ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕIO'
Θέμα: Προμήθεια Απολυμαντικών
Ημερομηνία: 26/11/2021 08:47:32

Α.Δ.Α.: Ψ1ΕΒ46ΨΖ2Ν-Δ2Ω
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Αποδοχή διαχείρισης έργου
Ημερομηνία: 26/11/2021 08:29:59

Α.Δ.Α.: ΩΤΩΒ4690ΒΩ-Π6Ρ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 'ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕIO'
Θέμα: ΘΕΜΑ 20 : «Έγκριση σκοπιμότητας προμήθειας διαφόρων Υλικών και των τεχνικών τους προδιαγραφών, προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι έκτακτες και επιτακτικές ανάγκες για την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία του Νοσοκομείου, της 52ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ /24-11-2021
Ημερομηνία: 26/11/2021 07:57:46

Α.Δ.Α.: ΨΔΟΝ6-ΚΤΠ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Θέμα: ΑΓΟΡΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Ημερομηνία: 24/11/2021 13:30:21

Α.Δ.Α.: 6Ε9Θ46907Λ-ΥΞ9
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Θέμα: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού κάτω των ορίων (τακτικού) διαγωνισμού για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ (ΣΥΛΛΟΓΗ-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΑΙΜΑΤΟΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΑ & ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ)- CPV 85146000-4»
Ημερομηνία: 24/11/2021 12:19:03

Α.Δ.Α.: ΨΔΨΝ46904Τ-ΚΩ9
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΩ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ
Θέμα: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.
Ημερομηνία: 24/11/2021 10:48:12

Α.Δ.Α.: ΩΦΧ0469Η2Ο-ΠΣ9
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν. -Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
Ημερομηνία: 23/11/2021 13:25:01

Α.Δ.Α.: Ω1ΩΧ46907Ξ-ΩΡ2
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»
Θέμα: ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ημερομηνία: 23/11/2021 12:32:40

Α.Δ.Α.: Ψ67946ΨΖ2Ν-9ΝΒ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (για υποβολή πρότασης για σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου)
Ημερομηνία: 23/11/2021 10:07:01

Α.Δ.Α.: ΨΔΑΖΩΨΟ-Μ8Ε
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Θέμα: «Παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου (Πλατεία Εθνικής Ανεξαρτησίας) για διεξαγωγή Δράσης Δρόμου για το HIV/AIDS την Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου 2021»
Ημερομηνία: 23/11/2021 09:39:44

Α.Δ.Α.: ΨΠΜ446907Φ-ΚΕΜ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Θέμα: Σύμβαση 331/2021 με την εταιρεία ABBOTT LABORATORIES (ΕΛΛΑΣ) Α.Β.Ε.Ε. για την προμήθεια Αντιδραστηρίων Ορολογικών Εξετάσεων
Ημερομηνία: 23/11/2021 07:41:49

Α.Δ.Α.: ΩΜΘΩ46Ψ8ΧΒ-ΙΟΕ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Αποφάσεις Συνεδρίασης 913_09-11-2021_Ορθή επανάληψη_Λοιπά
Ημερομηνία: 22/11/2021 12:14:15

Α.Δ.Α.: ΨΠΓ0469060-1ΛΞ
ΠΕΡΙΦ. ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ΛΑΡΙΣΑΣ
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ
Ημερομηνία: 22/11/2021 11:25:02

Α.Δ.Α.: ΨΗ6Χ469ΗΚΣ-00Ω
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: «ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΤΗΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κ.Α.Θ. Α.Ε. ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΧΩΡΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ SOCIAL PLATE »
Ημερομηνία: 22/11/2021 10:16:54

Α.Δ.Α.: 6ΜΩΑΟΡΡ3-ΛΟΙ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. (ΑΕΜΥ Α.Ε.)
Θέμα: Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Γ.Ν. Θήρας με τη διαδικασία συλλογής προσφορών για περίοδο δυο μηνών
Ημερομηνία: 22/11/2021 10:05:00

Α.Δ.Α.: 641Θ46907Φ-ΛΙΠ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Θέμα: Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για προμήθεια « Ιατρικών αναλωσίμων- Ειδικών υλικών Αναισθησιολογικού- Χειρουργείου»
Ημερομηνία: 22/11/2021 08:19:44

Α.Δ.Α.: ΨΣΓ64690ΒΔ-ΒΓ9
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 'ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ'
Θέμα: ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Ημερομηνία: 19/11/2021 14:16:04

Α.Δ.Α.: 6ΥΨΟ46Ψ8ΧΒ-ΦΕ9
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Αποφάσεις Συνεδρίασης 913_09-11-2021
Ημερομηνία: 19/11/2021 11:55:47

Α.Δ.Α.: Ψ66446ΜΗΨ5-544
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΟΔΥ
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΛΚΕ ΕΚΠΑ
Ημερομηνία: 19/11/2021 11:14:28

Α.Δ.Α.: Ψ0ΓΞ46906Γ-ΥΣΝ
ΠΕΡΙΦ. ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ημερομηνία: 18/11/2021 13:53:40

Α.Δ.Α.: 6ΠΜΠ46ΨΖ2Ν-8Κ8
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Σύμβαση φυσικού προσώπου
Ημερομηνία: 18/11/2021 12:42:46

Α.Δ.Α.: ΩΞΥ946906Λ-4ΑΝ
ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 'ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ'
Θέμα: Έγκριση ανάθεσης προμήθειας αντιδραστηρίων διαφόρων τμημάτων με συνοδό εξοπλισμό συνολικής δαπάνης 4.124,19€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Ημερομηνία: 18/11/2021 12:04:00

Α.Δ.Α.: ΨΛ4Υ4690ΩΑ-ΩΩΖ
ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 'ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ' ΒΟΥΛΑΣ
Θέμα: ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ
Ημερομηνία: 18/11/2021 12:01:35

Α.Δ.Α.: ΨΙΞ4469045-ΞΞ9
Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Θέμα: Επικύρωση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης ανοικτού άνω του ορίου διαγωνισμού για την προμήθεια Αντιδραστηρίων ανοσολογικών εξετάσεων με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού-αναλυτή CPV Συσκευές ανάλυσης για ανοσολογικές εξετάσεις 38434580-5 για τις Οργανικές Μονάδες Έδρας-Αγίου Νικολάου, Ιεράπετρας και Σητείας του Γ.Ν. Λασιθίου και το Γ.Ν.-Κ.Υ. Νεάπολης «Διαλυνάκειο».
Ημερομηνία: 18/11/2021 11:53:25

Α.Δ.Α.: ΩΖΩΥ46907Λ-9ΥΝ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Θέμα: Υποβολή πρακτικών δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής αξιολόγησης Δημ. Ηλεκτρον. Ανοικτού Διαγ. προμήθειας Μετρητών Κυττάρων Αίματος (Αντιδραστήρια Μικροβιολογικού)
Ημερομηνία: 18/11/2021 09:03:38

Α.Δ.Α.: ΨΛΤΦ46907Λ-ΓΩΡ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Θέμα: Υποβολή πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας του Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού άνω των ορίων (Διεθνούς) διαγωνισμού με αρ. πρωτ. διακήρυξης 6002/24-5-2021 (Αρ. Συστ. ΕΣΗΔΗΣ: 133051,133050,133089,133090) για την προμήθεια «Βιοχημικοί αναλυτές» (CPV 38434500-1) {Αντιδραστήρια για αυτόματους Βιοχημικούς Αναλυτές με ταυτόχρονη δωρεάν παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού (Αναλυτών και αναλωσίμων), απαραίτητου για τη διενέργεια των εξετάσεων}, για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου, για ένα (1) έτος, 275.928,17 € συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑΕ 1359, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας ? τιμής.
Ημερομηνία: 18/11/2021 08:43:31

Α.Δ.Α.: ΩΙΓΗ46904Ε-ΓΜ9
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
Θέμα: ΔΑΔ_2021_3_ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ), άνω των ορίων Για την προμήθεια αντιδραστηρίων εξετάσεων βιοπαθολογίας, με παραχώρηση και χωρίς παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού (αναλυτών και αναλωσίμων) για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Βιοπαθολογίας του Νοσοκομείου, για ένα (1) έτος, σύμφωνα με το Παράρτημα I΄ της παρούσης διακήρυξης
Ημερομηνία: 16/11/2021 15:42:51

Α.Δ.Α.: ΩΖΟΥ4690Β5-Ψ1Π
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Θέμα: Απόφαση Ανάθεσης, κατόπιν διαπραγμάτευσης, για την προμήθεια ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ με συνοδό εξοπλισμό
Ημερομηνία: 16/11/2021 12:30:16

Α.Δ.Α.: ΩΤΘ246ΨΖ2Ν-5ΒΙ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Απόφαση Aνάληψης Υποχρέωσης
Ημερομηνία: 16/11/2021 11:01:36

Α.Δ.Α.: 6ΑΞΔ469Η2Ι-Π0Γ
ΔΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ
Θέμα: Έγκριση πίστωσης και προκήρυξης ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την Ανάθεση Υπηρεσίας της Ετήσιας Μεταφοράς δειγμάτων ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (PCR) ΓΙΑ SARS-COV-2, για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης για την αντιμετώπιση της πανδημίας Κορωνοϊού (Υπηρεσίες μεταφοράς δεμάτων, CPV 60161000-4) και με δικαίωμα προαίρεσης τριών (3) μηνών, προϋπολογισθείσας δαπάνης 104.160,00€ συμπ/νου ΦΠΑ 24% (με το δικαίωμα προαίρεσης 130.200,00€ συμπ/νου ΦΠΑ 24%)
Ημερομηνία: 15/11/2021 12:32:23

Α.Δ.Α.: ΩΗ2846ΨΖ2Ν-Δ30
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Ίδρυση - κατόπιν πιστοποίησης από την ΕΘ.Α.Α.Ε. του Ξενόγλωσσου Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Ιατρικής με τίτλο «Μedical Degree»
Ημερομηνία: 15/11/2021 10:22:08

Α.Δ.Α.: Ψ6ΤΡ46ΨΖ2Ν-6ΣΡ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την 4η εκτελεστική σύμβαση της από 11/01/2021 Συμφωνίας Πλαίσιο (21SYMV007995182) για την προμήθεια αντιδραστηρίων με συνοδό εξοπλισμό.
Ημερομηνία: 15/11/2021 08:56:49

Α.Δ.Α.: 9Ο6Ο469070-Η56
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ 'ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ Κ ΠΡΩΙΟ'
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ 558 ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠ. ΤΡΟΠ. ΧΡΗΜ. ΔΑΠΑΝ ΔΙΑΘ. ΠΙΣΤ. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓ. ΔΙΕΝ ΑΝΟΙΧ. ΔΙΑΓ. ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑ. ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΝ ΚΥ ΝΑΞΟ
Ημερομηνία: 12/11/2021 13:55:41

Α.Δ.Α.: Ψ3ΡΩ46ΨΖ2Ν-Γ9Λ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: ΤΔ προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από διάφορους φορείς
Ημερομηνία: 12/11/2021 12:26:54

Α.Δ.Α.: 9Ω7Ε46ΨΖ2Ν-0Β2
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Έγκριση απασχόλησης ακαδημαϊκών υποτρόφων στο πλαίσιο έργων ή προγραμμάτων
Ημερομηνία: 12/11/2021 11:13:20

Α.Δ.Α.: 64ΓΓ469ΗΡ8-9ΑΤ
ΕΘΝ. ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛ. ΑΝΑΠΤ. (ΕΚΕΤΑ)
Θέμα: Απόφαση δημοσιοποίησης εγκεκριμένης δαπάνης ΙΝΕΒ με αριθμό πρωτοκόλλου 098408-1 (09/11/2021)
Ημερομηνία: 12/11/2021 11:01:52

Α.Δ.Α.: ΨΡΧΥ469ΗΡ8-ΞΙΞ
ΕΘΝ. ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛ. ΑΝΑΠΤ. (ΕΚΕΤΑ)
Θέμα: Απόφαση δημοσιοποίησης εγκεκριμένης δαπάνης ΙΝΕΒ με αριθμό πρωτοκόλλου 098513-1 (10/11/2021)
Ημερομηνία: 12/11/2021 11:00:52

Α.Δ.Α.: 6ΥΔΖ4690ΒΜ-ΟΦΞ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
Θέμα: Λήψη απόφασης για την προμήθεια «Αντιδραστηρίων Ανοσολογικών-Βιοχημικών Εξετάσεων» (CPV: 85145000-7) από τις εταιρείες «ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ» και «ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ Α.Ε.» με απευθείας ανάθεση κατόπιν έρευνας αγοράς συνολικής δαπάνης 27.818,01€ πλέον ΦΠΑ (29.980,29€ με ΦΠΑ) για χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα.
Ημερομηνία: 12/11/2021 09:36:25

Α.Δ.Α.: ΩΘΜΥ46ΨΖ2Ν-ΡΙ1
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Διάφορα Θέματα
Ημερομηνία: 12/11/2021 08:47:59

Α.Δ.Α.: 618946Ψ8ΧΒ-ΗΒΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Σύμβαση Προμηθειών με διαγωνισμό #12027 #1245061
Ημερομηνία: 11/11/2021 19:13:22

Α.Δ.Α.: ΨΥΜΑ465ΦΥΟ-Μ42
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Θέμα: «Ανάπτυξη - υλοποίηση από το Υπουργείο Υγείας δράσεων και παρεμβάσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του μαθητικού πληθυσμού στο πλαίσιο της Αγωγής Υγείας σε Εθνικό Επίπεδο, για το σχολικό έτος 2021 - 2022»
Ημερομηνία: 11/11/2021 14:31:40

Α.Δ.Α.: 6ΡΓΖ46ΜΗΨ5-ΗΑΜ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΟΔΥ
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για προμήθεια, εγκατάσταση και προγραμματισμό συναγερμού στο χώρο του HIV
Ημερομηνία: 11/11/2021 11:59:51

Α.Δ.Α.: 6ΦΤ44690ΒΚ-ΚΘΝ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΘΡΙΑΣΙΟ
Θέμα: ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
Ημερομηνία: 11/11/2021 07:42:53

Α.Δ.Α.: 6ΧΘΓ46907Ξ-Υ2Θ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ 113-2021 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
Ημερομηνία: 10/11/2021 18:27:24

Α.Δ.Α.: 6Υ3Ω469066-3ΤΩ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ( ΜΑΣΚΕΣ FFP2 ΦΟΡΜΕΣ ΤΥΠΟΥ ΤYVEK,AΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ ΓΑΝΤΙΩΝ ΧΕΙΟΡΥΡΓΙΚΩΝ ΒΕΛΟΝΩΝ , ΣΥΣΚΕΥΩΝ 3 WAY ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΥΔΡΟΦΙΛΟΥ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝΛΑΡΙΣΑΣ
Ημερομηνία: 10/11/2021 15:04:28

Α.Δ.Α.: ΨΛΦΦ469066-ΜΗΧ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ
Θέμα: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικών Της 19ης/ 26.10.2021 Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»Θέμα ΕΗΔ 7ο : Έγκριση α) Των υπ΄αρ.21295/27-09-2021 πρωτ. Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια Υγειονομικού Υλικού ( CPV 33631600-8 Αντισηπτικά και απολυμαντικά), Προστατευτικής φόρμας τύπου TYVEK, Βελονών, Φλεβοκαθετήρων, Γαντιών αποστειρωμένων (33141420-0 Χειρουργικά γάντια). Πεταλούδων συσκευών 3 way βρυσάκια ) ( CPV 33140000-3 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ) Υδρόφιλου βαμβακιού, CPV 33141117-3 ΥΔΡΟΦΙΛΟ ΒΑΜΒΑΚΙ). και του υπ. αρ. 24032/26-10-2021 πρωτ. πρακτικού της επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια οξύμετρων (CPV 33196000-0 ΙΑΤΡΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ) . β) Σκοπιμότητας & Διενέργειας Διαγωνισμού Προμήθειας Υγειονομικού Υλικού (Μάσκες FFP2 , αντισηπτικού χεριών ( CPV 33631600-8 Αντισηπτικά και απολυμαντικά), Προστατευτικής φόρμας τύπου TYVEK, Βελονών, Φλεβοκαθετήρων, Γαντιών αποστειρωμένων (33141420-0 Χειρουργικά γάντια). Πεταλούδων συσκευών 3 way βρυσάκια ) ( CPV 33140000-3 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ) Υδρόφιλου βαμβακιού, CPV 33141117-3 ΥΔΡΟΦΙΛΟ ΒΑΜΒΑΚΙ) Οξύμετρων, (CPV 33196000-0 ΙΑΤΡΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ) συνολικού προϋπολογισμού 29.995,4€ χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι 37.194,30€ . με το ΦΠΑ ,κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή . γ) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και όρων αυτής. δ)Της επικαιροποίησης της αριθ. 2903/17-09-2021 απόφασης του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας με την οποία ορίστηκε η Επιτροπή σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών της διαγωνιστικής διαδικασίας.
Ημερομηνία: 10/11/2021 14:30:17

Α.Δ.Α.: ΨΚΝΩ46907Υ-6Ρ0
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Θέμα: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΑΛΥΤΗ ΑΙΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Ημερομηνία: 10/11/2021 14:28:37

Α.Δ.Α.: Ω8ΦΤ4690ΒΧ-82Ρ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Θέμα: Υποβολή-διαβίβαση του πρακτικού (ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής , της τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης) της αριθμ. 6504/2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με θέμα προμήθεια «ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ » για 12 μήνες.
Ημερομηνία: 10/11/2021 13:52:04

Α.Δ.Α.: 6ΠΗ44690Β1-Ψ78
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 'ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ'
Θέμα: ΘΕΜΑ 21ο : «Έγκριση προμήθειας ειδών αντιμετώπισης και πρόληψης της λοίμωξης SARS-COV-2 στην Οργανική Μονάδα «Ο Άγιος Δημήτριος» λόγω κατεπείγοντος μετά από συλλογή προσφορών με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και τις τιμές του Παρατηρητήριου Τιμών.»
Ημερομηνία: 10/11/2021 12:26:02

Α.Δ.Α.: 96ΛΔ469Β7Θ-4ΝΡ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 81254 #3179996 #485771
Ημερομηνία: 10/11/2021 12:15:02

Α.Δ.Α.: ΩΔΕ34690Ω3-07Ι
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 1225/2021 Συμβατικής Αξίας : 10.780,05 € πλέον ΦΠΑ (11.675,26€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Με αντικείμενο την προμήθεια με περιγραφή: «ANTIΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΗ ARCHITECT PLUS i2000» Αριθμός Δέσμευσης Ποσού: 1718/0 ΑΔΑ: ΨΦΕΜ4690Ω3-9ΗΥ
Ημερομηνία: 10/11/2021 09:53:36

Α.Δ.Α.: ΨΛΘΕ4690Β8-Τ6Ο
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΕΙΟ
Θέμα: ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημερομηνία: 10/11/2021 09:44:32

Α.Δ.Α.: ΨΦΚΨ4653ΠΓ-ΗΦΨ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Θέμα: Έγκριση διενέργειας με απευθείας ανάθεση, προμήθειας αναλώσιμων εργαστηριακών ειδών για τις ανάγκες του Τμήματος Τοξικολογίας, Καταλοίπων και Περιβαλλοντικών Ρυπαντών της Διεύθυνσης Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών.
Ημερομηνία: 09/11/2021 12:19:35

Α.Δ.Α.: ΨΖΥ4469070-Ν1Υ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ 'ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ Κ ΠΡΩΙΟ'
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ 533 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 3Ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΝΒΟΥΛΙΟΥ Γ Ν ΣΥΡΟΥ
Ημερομηνία: 09/11/2021 11:57:48

Α.Δ.Α.: ΩΜΔ646Ψ8ΧΒ-ΖΗΡ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Ανάληψη Υποχρέωσης #6753682 #1243721
Ημερομηνία: 08/11/2021 19:38:18

Α.Δ.Α.: ΡΝ3Σ46Ψ8ΧΒ-1ΚΛ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 94024 #6757121 #1243661
Ημερομηνία: 08/11/2021 19:31:17

Α.Δ.Α.: 6ΘΤΨ46Ψ8ΧΒ-Η9Γ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 94502 #6757112 #1243660
Ημερομηνία: 08/11/2021 19:31:08

Α.Δ.Α.: 6ΖΔΓ4690ΒΩ-Τ3Ψ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 'ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕIO'
Θέμα: Προμήθεια Απολυμαντικών
Ημερομηνία: 08/11/2021 13:40:24

Α.Δ.Α.: ΨΛΘΜ469074-ΥΑΝ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ANTI-HCV ELECSYS COBAS E 100, HIV COMBI PT ELECSYS COBAS E 100,HBSAG G2 ELECSYS COBAS E 100
Ημερομηνία: 08/11/2021 12:01:29

Α.Δ.Α.: 9ΟΠΘΟΡ9Υ-ΟΔΔ
ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕ.Θ.Ε.Α.)
Θέμα: Δαπάνες, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και έξοδα φιλοξενίας, όπως σνακ (καφές, γλυκίσματα, τυροπιτοειδή, σφολιατοειδή και σάντουϊτς) για τη διοργάνωση του διήμερου (11.11.2021 & 12.11.2021) εκπαιδευτικού προγράμματος ARIΕ για επαγγελματίες φυσικής αγωγής
Ημερομηνία: 08/11/2021 11:35:57

Α.Δ.Α.: ΨΞ2Λ46906Ι-ΣΛ2
ΠΡΩΤΟ ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΑΡ. 2021-14/ΣΠ «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ» CPV: 33141800-8
Ημερομηνία: 05/11/2021 15:00:39

Α.Δ.Α.: 90ΘΒ4690ΒΞ-ΗΦΒ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. ??190/2021 Teleflex Medical Ελλάς Α.Ε.Ε. Για την Προμήθεια: Αναλωσίμων ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ Υλικών
Ημερομηνία: 05/11/2021 14:48:03

Α.Δ.Α.: ΨΘΨΥ4690ΩΜ-ΔΑΧ
ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 'ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ'
Θέμα: ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΤΑΧΥΤΕΣΤ
Ημερομηνία: 05/11/2021 14:38:42

Α.Δ.Α.: 9Ξ63ΟΡ9Υ-ΧΡ2
ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕ.Θ.Ε.Α.)
Θέμα: Ανάληψη και δέσμευση πίστωσης ποσού ύψους 120,00 ευρώ από τον ΚΑΕ 6401001000.
Ημερομηνία: 05/11/2021 14:08:29

Α.Δ.Α.: 9ΟΤΕ469Β7Α-Κ5Α
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Θέμα: Επικαιροποίηση Μητρώου Εξωτερικών Αξιολογητών (ημεδαπής και αλλοδαπής) για την εξέλιξη των καθηγητών του Τμήματος Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου.
Ημερομηνία: 05/11/2021 13:57:16

Α.Δ.Α.: 9ΩΧ246907Γ-ΤΧ3
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 'ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣ
Θέμα: ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ
Ημερομηνία: 05/11/2021 12:54:23

Α.Δ.Α.: 9ΒΣΚ4690ΒΩ-ΦΥ8
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 'ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕIO'
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗς 49Ης/04-11-2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ/ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ/ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 4,11,15,16,17,19,20,21,23,24, ΚΑΙ 28
Ημερομηνία: 05/11/2021 11:52:13

Α.Δ.Α.: ΨΔ3Ο46ΨΖ2Ν-3Κ9
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Διάφορα Θέματα
Ημερομηνία: 05/11/2021 10:04:20

Α.Δ.Α.: ΡΟ7Σ46Ψ8ΧΒ-74Σ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Σύμβαση Προμηθειών με διαγωνισμό #12023 #1241505
Ημερομηνία: 04/11/2021 19:12:09

Α.Δ.Α.: 6ΧΣΙ46Ψ8ΧΒ-1ΚΒ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Σύμβαση Προμηθειών με διαγωνισμό #12009 #1241499
Ημερομηνία: 04/11/2021 19:11:42

Α.Δ.Α.: 9ΨΤΡ4690ΒΙ-ΥΕΤ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Θέμα: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 38/2021 ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ''ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ''
Ημερομηνία: 04/11/2021 13:36:56

Α.Δ.Α.: 6ΣΓΥ4690ΩΡ-ΣΙΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (ΟΚΑΝΑ)
Θέμα: Την έγκριση δαπάνης ποσού: δύο χιλιάδων εξακοσίων εξήντα πέντε ευρώ και εξήντα τριών λεπτών (2665,63€) σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού του ΟΠΣ ΣΑ Ε1451 ΕΠΑΝΕΚ (ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ) έτους 2021, Κωδ. Εξόδου 6000-6003, για καταβολή μισθοδοσίας 10ου/ 2021 και σύμφωνα με τη συνημμένη μισθοδοτική κατάσταση.
Ημερομηνία: 04/11/2021 12:41:41

Α.Δ.Α.: ΨΜΘΒ469Η2Ι-ΟΡΗ
ΔΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ
Θέμα: Απόφαση έγκρισης διαγωνισμού για την προμήθεια του είδους "Αλκοολούχο απολυμαντικό ταχείας δράσης για μικρές επιφάνειες" και "Αντισηπτικό χεριών (1/2 λίτρο)", για την κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υγείας της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης για ένα έτος .
Ημερομηνία: 04/11/2021 10:54:45

Α.Δ.Α.: ΨΨΕΕ46ΨΖ2Ν-ΥΦΡ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Έγκριση απασχ. προσωπ. που ασκεί ερευνητικό έργο
Ημερομηνία: 04/11/2021 09:43:24

Α.Δ.Α.: 9ΑΣΩ46ΨΖ2Ν-ΟΛΝ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: ΤΔ προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από ΕΣΠΑ
Ημερομηνία: 03/11/2021 14:57:29

Α.Δ.Α.: Ψ3ΒΧΟΡ9Υ-ΛΗ2
ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕ.Θ.Ε.Α.)
Θέμα: Ανάληψη και δέσμευση πίστωσης ποσού ύψους 120,00 ευρώ από τον ΚΑΕ 6401001000.
Ημερομηνία: 03/11/2021 13:00:59

Α.Δ.Α.: ΨΤ3ΠΟΡ9Υ-Κ7Β
ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕ.Θ.Ε.Α.)
Θέμα: Ανάληψη και δέσμευση πίστωσης ποσού ύψους 120,00 ευρώ από τον ΚΑΕ 6401001000.
Ημερομηνία: 03/11/2021 12:54:10

Α.Δ.Α.: 6Α78ΟΡ9Υ-Ξ1Μ
ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕ.Θ.Ε.Α.)
Θέμα: Ανάληψη και δέσμευση πίστωσης ποσού ύψους 120,00 ευρώ από τον ΚΑΕ 6401001000.
Ημερομηνία: 02/11/2021 13:59:04

Α.Δ.Α.: 68ΝΛ46907Κ-ΑΥΗ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ
Ημερομηνία: 02/11/2021 12:32:50

Α.Δ.Α.: 6ΑΩΥ469073-7Υ3
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
Θέμα: Έγκριση τροποποιημένης οικονομοτεχνικής μελέτης και τεχνικών προδιαγραφών για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου σε υπηρεσίες καθαριότητας.
Ημερομηνία: 02/11/2021 12:20:41

Α.Δ.Α.: ΨΝΘ74690ΒΙ-03Α
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Θέμα: Προμήθεια «βελονών βιοψίας προστάτη για την Ουρολογική Κλινική», CPV: 33141320-9 «Ιατρικές βελόνες», «σετ περικαρδιοπαρακέντησης για τη Στεφανιαία Μονάδα», CPV: 33140000-3 «Ιατρικά Αναλώσιμα» και «χειρουργικών πεδίων κάθετης απομόνωσης για το Χειρουργείο», CPV: 33162000-3 «Συσκευές και όργανα χειρουργείου» του Γ. Ν. Καρδίτσας. Ύψος δαπάνης: 4.328,47 ευρώ συμπ. ΦΠΑ.
Ημερομηνία: 02/11/2021 11:27:27

Α.Δ.Α.: 6ΙΠΑΩΕΡ-Σ5Α
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
Θέμα: Έγκριση διαδικτυακής εκδήλωσης «Προφυλασσόμαστε από τον ιό HIV. Βάζουμε τέλος στις διακρίσεις. Μαθαίνουμε να ζούμε μαζί» σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης Ελπίδα».
Ημερομηνία: 02/11/2021 10:10:22

Α.Δ.Α.: Ψ61Υ4690Β5-ΘΑΔ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Θέμα: Απόφαση Έγκρισης για την προμήθεια ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ & ΣΑΚΟΥΛΩΝ
Ημερομηνία: 02/11/2021 08:42:45

Α.Δ.Α.: ΩΦΖ846906Ω-ΡΩΛ
ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝ.'Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ'
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ
Ημερομηνία: 01/11/2021 13:19:52

Α.Δ.Α.: Ψ3ΩΨΩ6Χ-ΒΑΩ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2070 για :ΜΠΑΤΑΡΙΑ 56038 60 ΑΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΚΗΟ 6882
Ημερομηνία: 01/11/2021 12:18:06

Α.Δ.Α.: 6Χ3Μ469060-ΞΩΤ
ΠΕΡΙΦ. ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ΛΑΡΙΣΑΣ
Θέμα: Κατάθεση του υπ’ αριθ. πρωτ. 38394/05-10-2021 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών, που αφορά στον έλεγχο δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού (με αριθμό διακήρυξης Δ172/2021), σχετικά με την προμήθεια «Αντιδραστηρίων Ορολογικού Εργαστηρίου 1 » του Π.Γ.Ν.Λ»
Ημερομηνία: 01/11/2021 11:11:15

Α.Δ.Α.: 6Ξ36469067-9Ι4
ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 'ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙO'
Θέμα: Επικύρωση του από 20.10.2021 Πρακτικού εξέτασης του από 20.10.2021 (αρ. πρ. εισ. εγγρ. 47841/20.10.2021) εγγράφου της Διευθύντριας του Βιοπαθολογι¬κού Εργαστηρίου, για την προμήθεια αντιδραστηρίων, Controls και Calibrators αναφορικά με τη συνέχιση της διενέργειας ποσοτικής μέτρησης αντισωμάτων SARS-CoV-2, τόσο για το προσωπικό όσο και για τους ασθενείς του Νοσοκομείου.
Ημερομηνία: 01/11/2021 10:50:03Loading...

About us

Στο hivaids.gr, φιλοξενούμε αφιλοκερδώς το "Πρόγραμμα Συνεργασίας" Μονάδων Λοιμώξεων για την ανάπτυξη διαδικτυακής τράπεζας κλινικών παραμέτρων. Το Πρόγραμμα δημιουργήθηκε από έναν γιατρό ειδικό στην HIV λοίμωξη με τη συμμετοχή των Μονάδων: Περισσότερα

% Αναπηρία και HIV

Νέος κανονισμός

Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας

Ημερολόγιο

@ Διαύγεια

ΔιαύγειαΔι@ύγεια

διαφάνεια στο κράτος

Διαδικτυακές αναρτήσεις διοικητικών αποφάσεων για το HIV/AIDS

Έρευνα

Σας έχει σπάσει ποτέ το προφυλακτικό κατά τη διάρκεια μιας ερωτικής επαφής;
Ναι
Όχι
Δεν χρησιμοποιώ

Επικοινωνία

Newsletter

Ανακοινώσεις

Χρήσιμες πληροφορίες