Αναρτήσεις στο Διαύγεια για το HIV/AIDS

Αποφάσεις του τρέχοντος μηνός

Α.Δ.Α.: 9ΒΒΒ4690ΒΩ-ΠΟΩ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 'ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕIO'
Θέμα: ΘΕΜΑ 60 «Έγκριση σκοπιμότητας προμήθειας διαφόρων Υλικών εκτός Προγράμματος Προμηθειών και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την εύρυθμη λειτουργία του Γ.Ν.ΒΌΛΟΥ/36Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ/18-10-18
Ημερομηνία: 18/10/2018 15:15:05

Α.Δ.Α.: 6ΣΓΙ4690Ω8-ΟΒΨ
ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΛΑΙΚΟ)
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΗIV-1 ΓΟΝΟΤΥΠΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
Ημερομηνία: 18/10/2018 13:27:21

Α.Δ.Α.: 6ΘΚ846906Ψ-Η69
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 'ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ'-Γ.Ν.Δ.Α. 'Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ'
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
Ημερομηνία: 18/10/2018 11:16:56

Α.Δ.Α.: 6Α4ΝΩΨΙ-92Μ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ
Ημερομηνία: 18/10/2018 09:12:36

Α.Δ.Α.: Ω7ΘΡ4690Ω3-5ΔΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 739/2018
Ημερομηνία: 17/10/2018 14:36:05

Α.Δ.Α.: ΨΒ9046907Ω-ΩΩΟ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ »
Ημερομηνία: 17/10/2018 12:05:33

Α.Δ.Α.: 75ΨΜ4690ΒΩ-ΙΘΨ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 'ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕIO'
Θέμα: ΣΥΝΟΠ.Τ ΔΙΑΓΩΝ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 23862
Ημερομηνία: 17/10/2018 10:45:05

Α.Δ.Α.: Ω01Υ4690Ω3-76Ι
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ
Θέμα: προμήθεια: ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
Ημερομηνία: 17/10/2018 09:08:24

Α.Δ.Α.: 7Μ3Η46907Λ-Ω9Ρ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Θέμα: Κατακύρωση Διαγωνισμού - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ
Ημερομηνία: 17/10/2018 08:44:31

Α.Δ.Α.: 7ΤΤΓΩ1Χ-ΗΒ6
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1512 για :ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΩΣ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ 16014/6-6-18 (ΑΔΑΜ: 18SYMV003227213) ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 5/6/19
Ημερομηνία: 17/10/2018 08:03:12

Α.Δ.Α.: ΩΠΦΤ469Β7Θ-2ΔΛ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Εντολή δαπάνης έργου #32966 #181972
Ημερομηνία: 17/10/2018 07:42:24

Α.Δ.Α.: 7Δ51469Β7Θ-ΡΕΙ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Εντολή δαπάνης έργου #33018 #181930
Ημερομηνία: 17/10/2018 07:41:20

Α.Δ.Α.: 7242469Β7Θ-ΜΟΛ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Εντολή δαπάνης έργου #32924 #181929
Ημερομηνία: 17/10/2018 07:41:19

Α.Δ.Α.: Ω3ΔΒΩ1Χ-8Β2
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1511 για :ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟΥ, Α & Γ ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜ. ΧΡ. ΜΠΕΚΑ & ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ (ΛΗΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 28/01/2026)
Ημερομηνία: 16/10/2018 14:50:14

Α.Δ.Α.: ΨΩΣ1Ω1Χ-ΚΨ6
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Δ-211 για :ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ Δ.Φ.-Δ.Τ.-Τ.Α.Π. ΚΑΙ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΤΑ ΑΠΌ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ΓΡΑΜ. Ζ 123/18
Ημερομηνία: 16/10/2018 14:06:36

Α.Δ.Α.: 6Σ3ΝΩ0Ο-Δ9Β
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΚΡΗΤΗΣ)
Θέμα: αδεια δομηση 259-18
Ημερομηνία: 16/10/2018 13:18:50

Α.Δ.Α.: ΨΦ2Ο4690ΒΩ-Ε2Η
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 'ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕIO'
Θέμα: ΣΥΝΟΠΤ. ΔΙΑΓΩΝ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 23864
Ημερομηνία: 16/10/2018 12:49:51

Α.Δ.Α.: 6ΘΥ646904Ρ-Ν2Ρ
ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ
Θέμα: Κρίση στο αποτέλεσμα διαγωνισμού προμήθειας αντιδραστηρίων με συνοδό εξοπλισμό διακ Ν 109 2018.
Ημερομηνία: 16/10/2018 10:58:47

Α.Δ.Α.: ΩΓΖΟ469Β7Θ-ΤΕΔ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης #2152753 #181664
Ημερομηνία: 16/10/2018 09:24:23

Α.Δ.Α.: ΩΑΘ4469Β7Θ-6ΓΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης #2152171 #181641
Ημερομηνία: 16/10/2018 09:22:53

Α.Δ.Α.: 7ΤΟ4469Β7Θ-ΙΟ3
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης #2152163 #181640
Ημερομηνία: 16/10/2018 09:22:50

Α.Δ.Α.: ΩΓΓΙ469Β7Θ-7Ι8
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Ανάληψη Υποχρέωσης Με απευθείας ανάθεση χωρίς σύμβαση #2152753 #181602
Ημερομηνία: 16/10/2018 09:20:28

Α.Δ.Α.: ΩΤΔΟ469Β7Θ-1Ε6
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Ανάληψη Υποχρέωσης Με απευθείας ανάθεση χωρίς σύμβαση #2152171 #181563
Ημερομηνία: 16/10/2018 09:17:50

Α.Δ.Α.: 75ΟΖ469Β7Θ-05Γ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Ανάληψη Υποχρέωσης Με απευθείας ανάθεση χωρίς σύμβαση #2152163 #181561
Ημερομηνία: 16/10/2018 09:17:43

Α.Δ.Α.: 6Ω64469073-ΞΡΗ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
Θέμα: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ
Ημερομηνία: 16/10/2018 09:02:55

Α.Δ.Α.: 6ΛΕ646Ψ8ΧΒ-ΖΞΧ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Αμοιβή για διάστημα από 01/09/2018 έως 30/09/2018 #632064 #722519
Ημερομηνία: 15/10/2018 19:06:51

Α.Δ.Α.: 7ΤΓ546ΨΖΣΠ-2ΚΔ
ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Θέμα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS+: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ.
Ημερομηνία: 15/10/2018 14:12:51

Α.Δ.Α.: 7ΝΔ0469045-Φ5Β
Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Θέμα: κατακύρωση της ?ρομήθειας των αναφερόμενων στην Την υ?΄ αριθμ. Πρωτ. 18/19-01-2018 α?όφαση @Σ του Γ.Ν ΛΑΣΙΘΙΟΥ-Γ.Ν-Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΕΣ «@ΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ» ?ου αφορά διάφορα είδη αντιδραστηρίων, σύμφωνα με τον ε?ισυνα?τόμενο ?ίνακα κατακύρωσης συνολικού ?οσού 1328.02€, ?λέον Φ.Π.Α.
Ημερομηνία: 15/10/2018 12:14:55

Α.Δ.Α.: 6Ι0Δ46906Γ-ΕΡΑ
ΠΕΡΙΦ. ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ
Ημερομηνία: 15/10/2018 09:40:27

Α.Δ.Α.: 7ΑΙΡ46ΨΖ2Ν-6ΣΗ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Απόφαση Aνάληψης Υποχρέωσης
Ημερομηνία: 12/10/2018 12:29:56

Α.Δ.Α.: Ω6ΟΞ4690Β2-ΚΝ7
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
Ημερομηνία: 12/10/2018 09:57:17

Α.Δ.Α.: 6ΛΜΞ46904Ε-Ω6Θ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ημερομηνία: 12/10/2018 09:39:40

Α.Δ.Α.: 6ΞΛ6465ΦΥΟ-ΔΨ5
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Θέμα: «Ανάπτυξη - υλοποίηση από το Υπουργείο Υγείας δράσεων και παρεμβάσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του μαθητικού πληθυσμού στο πλαίσιο της Αγωγής Υγείας σε Εθνικό Επίπεδο, για το σχολικό έτος 2018 - 2019»
Ημερομηνία: 12/10/2018 08:38:56

Α.Δ.Α.: Ψ68Ω469Β7Θ-ΨΩ6
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης #2149701 #181046
Ημερομηνία: 11/10/2018 14:55:16

Α.Δ.Α.: Ω9Θ3469Β7Θ-ΛΞΛ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Ανάληψη Υποχρέωσης Με απευθείας ανάθεση χωρίς σύμβαση #2149701 #180995
Ημερομηνία: 11/10/2018 14:51:08

Α.Δ.Α.: ΩΥΙΝ469ΗΜΛ-04Ρ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ)
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημερομηνία: 11/10/2018 13:33:32

Α.Δ.Α.: ΩΑΙΗ465Θ1Ω-Α8Λ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Θέμα: Διακρατικές Υιοθεσίες: Αναγνωρισμένες Υπηρεσίες - Δικαιολογητικά - Διαδικασίες.
Ημερομηνία: 11/10/2018 12:14:23

Α.Δ.Α.: Ψ991469ΗΔΖ-43Μ
Γ. ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
Θέμα: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Ημερομηνία: 11/10/2018 11:44:23

Α.Δ.Α.: 78ΩΔ46906Γ-ΜΒ7
ΠΕΡΙΦ. ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ Τροποποίηση σύμβασης
Ημερομηνία: 11/10/2018 11:11:00

Α.Δ.Α.: ΩΦΔΓΩ9Β-ΡΓΒ
ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ
Θέμα: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018
Ημερομηνία: 11/10/2018 09:02:53

Α.Δ.Α.: ΨΡΥΑ46Ψ8ΧΒ-633
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Αποφάσεις Συνεδρίασης 722_02-10-2018
Ημερομηνία: 10/10/2018 13:54:18

Α.Δ.Α.: Ψ46Α4690ΒΛ-ΟΝΦ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ
Θέμα: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «30/2018» ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ(33696100-6)
Ημερομηνία: 10/10/2018 12:16:30

Α.Δ.Α.: Ψ1ΖΛ4690ΒΩ-ΜΞ6
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 'ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕIO'
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 34ΗΣ/4-10-18 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΟΥ Γ.Ν.ΒΟΛΟΥ "ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ" - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΗΔ 2και ΕΗΔ 5
Ημερομηνία: 10/10/2018 12:10:20

Α.Δ.Α.: 7ΣΟΞ4690ΩΔ-ΓΟΒ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. 'ΑΤΤΙΚΟΝ'
Θέμα: «Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ειδών/υπηρεσιών αξίας έως 20.000,00€ (ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ - ΤΕΧΝΙΚΗ -ΕΝΤΟΣ ΠΤΥ - ΕΚΤΟΣ ΠΤΥ ? ΕΚΤΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ) πλέον Φ.Π.Α (Από 30/06/2018 εως 01/09/2018 ) για τις ανάγκες του Νοσοκομείου.
Ημερομηνία: 10/10/2018 09:58:18

Α.Δ.Α.: ΩΥΖΖ46904Κ-ΗΒ1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια Διαγνωστικών Ειδών μετά από έρευνα αγοράς και συλλογή προσφορών, με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή και τις τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών, για τα είδη που υπάρχουν σε αυτό, βάσει των τεχνικών προδιαγραφών και περιγραφών του Νοσοκομείου.
Ημερομηνία: 10/10/2018 08:35:48

Α.Δ.Α.: Ω18Λ46Ψ8ΧΒ-ΩΔ1
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Σύμβαση Ανάθεσης Υπηρεσιών ή Τεχνικών Εργασιών με διαγωνισμό #8524 #720484
Ημερομηνία: 09/10/2018 19:06:10

Α.Δ.Α.: 6ΗΙΝ469Β7Θ-Μ0Ε
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης #2147871 #180353
Ημερομηνία: 09/10/2018 12:16:17

Α.Δ.Α.: ΩΡΠΑ469Β7Θ-055
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Ανάληψη Υποχρέωσης Με απευθείας ανάθεση χωρίς σύμβαση #2147871 #180301
Ημερομηνία: 09/10/2018 12:13:35

Α.Δ.Α.: ΩΛΕΨ469Β7Θ-ΦΑΧ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης #2145960 #180056
Ημερομηνία: 09/10/2018 12:05:51

Α.Δ.Α.: 6Α53469Β7Θ-ΓΕΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Ανάληψη Υποχρέωσης Με απευθείας ανάθεση χωρίς σύμβαση #2145960 #179940
Ημερομηνία: 09/10/2018 11:59:32

Α.Δ.Α.: 7Ζ1Ω46907Φ-ΡΩΞ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Θέμα: ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 220/9-10-2018 ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ABBOTT LABORATORIES (ΕΛΛΑΣ) Α.Β.Ε.Ε ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
Ημερομηνία: 09/10/2018 11:10:53

Α.Δ.Α.: Ω1Ρ646Ψ8ΧΒ-ΓΚΩ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Αμοιβή για διάστημα από 12/09/2018 έως 30/09/2018 #632076 #720039
Ημερομηνία: 08/10/2018 19:15:04

Α.Δ.Α.: ΨΛΨΦ4690Β5-ΦΡΔ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ
Ημερομηνία: 08/10/2018 15:18:19

Α.Δ.Α.: ΩΤΤΛ469ΗΜΛ-3Δ2
ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ)
Θέμα: Β' Τροποποίηση Προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων έτους 2018
Ημερομηνία: 08/10/2018 10:38:18

Α.Δ.Α.: 9Ο5Σ4690Β2-5ΕΦ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
Θέμα: ΘΕΜΑ 7ο 27η ΔΣ 04-10-2018
Ημερομηνία: 05/10/2018 15:36:09

Α.Δ.Α.: 6Υ0Σ469Β7Θ-ΞΞΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘ. 564_24.09.2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ
Ημερομηνία: 05/10/2018 14:57:49

Α.Δ.Α.: ΩΨ2Α469069-Τ34
ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΑ ΑΘΗΝΩΝ 'Η ΣΩΤΗΡΙΑ
Θέμα: «Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Παθολογικής Νοσηλευτικής Ειδικότητας του Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» για το Εκπαιδευτικό Έτος 2018-2019»
Ημερομηνία: 05/10/2018 13:11:07

Α.Δ.Α.: 624Μ4690Β5-ΤΤΛ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημερομηνία: 05/10/2018 13:05:24

Α.Δ.Α.: 6ΡΔ946904Ε-ΕΒΗ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
Θέμα: Προμήθεια ειδών και παροχή υπηρεσιών εξωσυμβατικών ειδών και υπηρεσιών ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Ημερομηνία: 05/10/2018 11:26:00

Α.Δ.Α.: Ψ9ΚΓΩ6Χ-Τ15
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2070 για :ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΙ-3694 ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Ημερομηνία: 05/10/2018 11:00:25

Α.Δ.Α.: 61ΘΜ4690Β2-ΦΥΡ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
Θέμα: Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάθεση Υπηρεσιών Πλύσης Ακάθαρτου Ιματισμού για τις ανάγκες του Γ.Ν. Κιλκίς, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής
Ημερομηνία: 05/10/2018 09:50:27

Α.Δ.Α.: ΩΩΜ146ΨΖ2Ν-Ε59
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Διάφορα Θέματα
Ημερομηνία: 05/10/2018 09:34:11

Α.Δ.Α.: ΩΒΔΒ46907Κ-ΒΙΤ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
Θέμα: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ-ELVITEGRAVIR+COMBISTAT+EMTRICITABINE+TENOFOVIR ALAFENAMIDE F.C.TAB (150+150+200+10)MG/TAB BTX30TABS
Ημερομηνία: 04/10/2018 14:53:26

Α.Δ.Α.: ΨΛ6046907Κ-ΞΗΕ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
Θέμα: ΠΡΑΞΗ 2805/04-10-2018ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ-ELVITEGRAVIR+COMBISTAT+EMTRICITABINE+TENOFOVIR ALAFENAMIDE F.C.TAB (150+150+200+10)MG/TAB BTX30TABS
Ημερομηνία: 04/10/2018 14:48:47

Α.Δ.Α.: 759Ε4690Ω3-ΖΛΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ
Θέμα: : «Έγκριση κατακύρωσης των αποτελεσμάτων προμήθειας Αντιδραστηρίων, μετά την πρόσκληση υποβολής προσφορών, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών διαφόρων Τμημάτων ?Εργαστηρίων του ΠΑ.Γ.Ν ΕΒΡΟΥ ?Νοσηλευτική Μονάδα Π.Γ.Ν.Αλεξ/πολης, συνολικής δαπάνης 62.864,53€ με Φ.Π.Α, (ΠΧ 245 ΕΩΣ ΠΧ 255)»
Ημερομηνία: 04/10/2018 14:29:54

Α.Δ.Α.: ΨΥΥ046904Τ-2Τ4
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ ΚΩ
Θέμα: ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 191/2018 ΠΕΡΙ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημερομηνία: 04/10/2018 13:47:39

Α.Δ.Α.: 6ΘΛΦ46Ψ8ΧΒ-ΧΞ3
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 96808 #3827386 #717418
Ημερομηνία: 03/10/2018 19:42:32

Α.Δ.Α.: 6Ι3Δ4690ΒΒ-ΟΚ0
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ
Θέμα: Έγκριση προμήθειας υγειονομικού υλικού.
Ημερομηνία: 03/10/2018 13:13:35

Α.Δ.Α.: 6Ι4Ι465ΦΥΟ-51Θ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Θέμα: Τροποποίηση 2η της υπ. αριθ. πρωτ. Α1β/Γ.Π.οικ.6187/24-01-2018 απόφασης με θέμα: Συγκρότηση και ορισμός μελών στην Ομάδα Εργασίας για την εκπόνηση Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης για το HIV/AIDS στην Ελλάδα.
Ημερομηνία: 03/10/2018 11:26:03

Α.Δ.Α.: 6ΤΖ6465ΦΥΟ-54Σ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Θέμα: Τροποποίηση 1η της υπ. αριθ. πρωτ.Α1β/Γ.Π.οικ.6192/24-01-2018 απόφασης, με θέμα: Συγκρότηση και ορισμός μελών της Επιτροπής για την υλοποίηση και παρακολούθηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την εκρίζωση των ιογενών ηπατιτίδων στην Ελλάδα.
Ημερομηνία: 03/10/2018 09:41:15

Α.Δ.Α.: 73ΘΨΩΕΗ-ΠΛ3
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 36/2018 ΑΠΟ ΤΗΝ Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π. ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΓΡ.ΓΟΥΛΙΑΝΟΥ 31 ΣΤΟ ΠΑΛΑΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Ημερομηνία: 03/10/2018 09:35:49

Α.Δ.Α.: 6Α4Γ469Η2Ξ-ΡΤΜ
2Η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ 6ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΛΚΕΑ
Ημερομηνία: 02/10/2018 13:41:06

Α.Δ.Α.: Ψ2ΦΒ4690Β1-ΓΓΩ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 'ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ'
Θέμα: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 18ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 27-9-2018. Α΄ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ 41ο:«Προγραμματισμός προμήθειας αντιδραστηρίων του Μικροβιολογικού Τμήματος της Οργανικής Μονάδας «Ο Άγιος Δημήτριος», μετά από έρευνα αγοράς και ανάρτηση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου για το Δ΄ τρίμηνο του 2018, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και τις τιμές του Παρατηρητήριου Τιμών
Ημερομηνία: 02/10/2018 13:38:02

Α.Δ.Α.: Ω67Χ46ΨΖ2Ν-Λ57
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Έγκριση απασχ. Μελών ΔΕΠ του ΕΚΠΑ στο πλαίσιο ερευνητικών έργων/ προγραμμάτων
Ημερομηνία: 02/10/2018 13:37:25

Α.Δ.Α.: ΩΟΓΩ46ΨΖ2Ν-ΠΧ6
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Έγκριση απασχ. προσωπ. που έχει αξιολογηθεί από το Φορέα Χρηματοδότησης
Ημερομηνία: 02/10/2018 13:35:11

Α.Δ.Α.: 60ΒΔ4690Β5-Γ5Λ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ YΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημερομηνία: 02/10/2018 13:32:03

Α.Δ.Α.: ΩΧΙΜ46904Υ-63Γ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Μ.Τ.Ν.
Ημερομηνία: 02/10/2018 13:17:42

Α.Δ.Α.: 6Τ7ΞΩ6Χ-ΗΡΤ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2029 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΙΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Ημερομηνία: 02/10/2018 10:47:19

Α.Δ.Α.: Ω6ΓΨΩ6Χ-98Ω
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2020 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΌ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 Γ΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗ
Ημερομηνία: 02/10/2018 10:46:26

Α.Δ.Α.: 6ΓΕΤΩ6Χ-ΧΨΧ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2019 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ
Ημερομηνία: 02/10/2018 10:46:22

Α.Δ.Α.: ΩΙΡΘ469Β7Θ-75Θ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης #2141735 #178380
Ημερομηνία: 02/10/2018 09:24:29

Α.Δ.Α.: 64ΒΓ469Β7Θ-5ΑΤ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης #2141723 #178379
Ημερομηνία: 02/10/2018 09:24:26

Α.Δ.Α.: ΩΦΤΗ469Β7Θ-ΛΤΔ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Ανάληψη Υποχρέωσης Με απευθείας ανάθεση χωρίς σύμβαση #2141735 #178302
Ημερομηνία: 02/10/2018 09:19:46

Α.Δ.Α.: 7ΥΤΤ469Β7Θ-ΗΟΕ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Ανάληψη Υποχρέωσης Με απευθείας ανάθεση χωρίς σύμβαση #2141723 #178301
Ημερομηνία: 02/10/2018 09:19:42

Α.Δ.Α.: ΩΛ5Θ4690ΩΑ-ΖΗΔ
ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 'ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ' ΒΟΥΛΑΣ
Θέμα: ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ
Ημερομηνία: 02/10/2018 09:13:53

Α.Δ.Α.: Ω0ΠΕ469Β7Θ-3ΕΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Αμοιβή για διάστημα από 01/09/2018 έως 30/09/2018 #25770 #178210
Ημερομηνία: 02/10/2018 09:13:50

Α.Δ.Α.: ΩΓ5Υ469Β7Θ-ΒΔΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Αμοιβή για διάστημα από 04/09/2018 έως 03/10/2018 #25769 #178207
Ημερομηνία: 02/10/2018 09:13:41

Α.Δ.Α.: 7ΤΣΨ46907Λ-ΘΜΨ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Θέμα: Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για προμήθεια Μετρητών Κυττάρων Αίματος
Ημερομηνία: 02/10/2018 07:42:14

Α.Δ.Α.: 6ΡΜ6469045-4ΛΥ
Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Θέμα: κατακύρωση της ?ρομήθειας των αναφερόμενων στην Την υ?΄ αριθμ. Πρωτ. 18/19-01-2018 α?όφαση ?Σ του Γ.Ν ΛΑΣΙΘΙΟΥ-Γ.Ν-Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΕΣ «?ΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ» ?ου αφορά διάφορα είδη αντιδραστηρίων, σύμφωνα με τον ε?ισυνα?τόμενο ?ίνακα κατακύρωσης συνολικού ?οσού 3952.10€, ?λέον Φ.Π.Α.
Ημερομηνία: 01/10/2018 14:12:58

Α.Δ.Α.: 7Σ5Λ4690ΒΩ-ΜΛΙ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 'ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕIO'
Θέμα: Προμήθεια Υγρών Απολυμαντικών
Ημερομηνία: 01/10/2018 12:58:30

Α.Δ.Α.: ΨΩ924690ΒΦ-Ζ7Ξ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Θέμα: Διακήρυξη Συνοπτικού (Πρόχειρου) διαγωνισμού την ανάδειξη αναδόχου ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΡΟΧ. 50/18)
Ημερομηνία: 01/10/2018 12:41:28

Α.Δ.Α.: 7Ν3ΔΩ1Χ-0ΝΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1411 για :ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Ημερομηνία: 01/10/2018 12:00:22

Α.Δ.Α.: 6ΥΞΜ4690ΒΣ-Π0Λ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 'ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ'
Θέμα: Έγκριση αιτημάτων προμήθειας υγειονομικού υλικού, αντιδραστηρίων και αναλωσίμων υλικών Αιμοδοσίας ? Μικροβιολογικού Εργαστηρίου του Γενικού Νοσοκομείου «Μαμάτσειο»-«Μποδοσάκειο» Φορέας Νοσοκομείο Κοζάνης, με ή χωρίς συνοδό εξοπλισμό, από 13-09-2018 έως 26-09-2018
Ημερομηνία: 01/10/2018 11:29:38

Α.Δ.Α.: Ω5ΤΤ46904Ρ-3Β5
ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 9 ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ )
Ημερομηνία: 01/10/2018 11:05:57

21/2/2017
News : Το ΚΕΕΛΠΝΟ σε Χίο και Μυτιλήνη για τη διαχείριση περιστατικών HIV στις προσφυγικές δομές. Ο πρόεδρος του ΚΕΕΛΠΝΟ, αναπληρωτής καθηγητής Θεόφιλος Ρόζενμπεργκ, ανακοινώσε την αποστολή διεπιστημονικού κλιμακίου του Οργανισμού εντός των επόμενων ημερών, στα δύο νησιά. Προς το σκοπό της προάσπισης της δημόσιας υγείας, το κλιμάκιο του ΚΕΕΛΠΝΟ θα επικεντρωθεί στην ενημέρωση των επαγγελματιών υγείας για την ορθή διαχείριση των περιστατικών HIV στον προσφυγικό/μεταναστευτικό πληθυσμό και στην αγωγή υγείας στην κοινότητα και την ψυχοκοινωνική στήριξη.
14/2/2017
News : Θεσσαλονίκη: Δωρεάν τεστ για HIV, ηπατίτιδες Β και C σήμερα. Η ΜΚΟ PRAKSIS και το Κέντρο Ζωής γιορτάζουν τη μέρα του Αγίου Βαλεντίνου στην Καμάρα με δράσεις ενημέρωσης, πρόληψης και εξέτασης. Στελέχη της PRAKSIS με την Κινητή Μονάδα Εξέτασης θα βρεθούν την Τρίτη 14 Φεβρουαρίου, από τις 18.00 έως και τις 22.00 στην Καμάρα παρέχοντας τη δυνατότητα να ενημερώσουν τους πολίτες για τον HIV και για τις Ηπατίτιδες, ενθαρρύνοντας τους παράλληλα να εξεταστούν δωρεάν, ανώνυμα και γρήγορα. Η εξέταση αφορά όλα τα άτομα που έχουν ενεργή σεξουαλική ζωή.
9/2/2017
News : Το ABX464 είναι ένα μοναδικό αντι-ιικό σύμπλεγμα μικρών μορίων που στοχεύουν την RNA βιογένεση. Αυτό το μόριο είναι το πρώτο στην κατηγορία του με μοναδικές ιδιότητες και τρόπο δράσης. Συγκεκριμένα, αναστέλλει την πρωτεΐνη REV HIV, η οποία είναι κρίσιμη για την αντιγραφή του HIV. Το ABX464 αναστέλλει in vitro και in vivo την αντιγραφή του ιού και προκαλεί μακρόχρονη μείωση του ιικού φορτίου μετά τη διακοπή της θεραπείας σε ένα προκλινικό μοντέλο του HIV. Συνεπώς, το ABX464 μπορεί να είναι η πρώτη ανάπτυξη μιας λειτουργικής θεραπείας για το HIV

Το video της ημέρας

Video

Μήπως έχω σύφιλη; Σημάδια και συμπτώματα της νόσου.

Δημοσιεύθηκε στις 2012-04-09

Μάθετε τα σημάδια και τα συμπτώματα της σύφιλης. Δείτε ένα γιατρό, κάντε εξετάσεις και ακολουθήστε τις οδηγίες του, αν έχετε συμπτώματα κάποιας σεξουαλικά μεταδιδόμενης μόλυνσης ή νομίζετε ότι μπορεί να έχετε εκτεθεί. Η σύφιλη μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο μόλυνσης ή μετάδοσης του ιού HIV. Η σύφιλη μπορεί εύκολα να θεραπευθεί και να μην προκαλέσει σοβαρά προβλήματα αν διαγνωστεί έγκαιρα.
Lancet

Πρόσφατες δημοσιεύσεις στο περιοδικό The Lancet HIV

Anti-inflammatory therapy in well controlled HIV infection

In The Lancet HIV, the ADVICE study group1 report the results of the ADVICE study, which aimed to study the effect of vorapaxar in reducing deleterious pro-inflammatory and pro-coagulatory mechanisms in patients with well controlled HIV infection. Vorapaxar is an anticoagulatory drug that inhibits thrombin-induced platelet aggregation, and has not previously been studied in HIV.2 Vorapaxar is an antagonist of proteinase-activated receptor 1 (PAR-1), and findings from previous studies suggest that PAR-1 is upregulated by CD4 and CD8 cells, even in well suppressed HIV infection.

HIV care continuum for key populations in Indonesia

The HIV epidemic remains largely concentrated among key populations in countries across the Asia-Pacific region, including Indonesia. Key populations at high risk are people who inject drugs (PWID), men who have sex with men (MSM), female sex workers, and transgender people (known as waria in Indonesia). HIV testing and treatment in these groups are low in the region.1 Engagement of HIV-positive individuals at each stage of the HIV care continuum is crucial for positive outcomes. The continuum, which includes diagnosis, linkage to and retention in HIV care, prescription of antiretroviral therapy (ART), and viral suppression, reduces mortality and morbidity and prevents further HIV transmission.

No more Scott Counties

The opioid crisis in the USA has caused enormous suffering and the loss of hundreds of thousands of lives, and in 2017 surpassed motor vehicle accidents as a cause of death in the USA.1 In 2017 alone, of 72β€ˆ000 estimated deaths resulting from overdose, more than 63β€ˆ000 were due to opiates,2 exceeded the number of US military personnel who died during the Vietnam war (about 58β€ˆ000 people).3 The greatest number of people who died of drug overdoses were Americans aged 24–35 years. In 2016, one in five deaths in this vital age group involved opioids.

About us

Στο hivaids.gr, φιλοξενούμε αφιλοκερδώς το "Πρόγραμμα Συνεργασίας" Μονάδων Λοιμώξεων για την ανάπτυξη διαδικτυακής τράπεζας κλινικών παραμέτρων. Το Πρόγραμμα δημιουργήθηκε από έναν γιατρό ειδικό στην HIV λοίμωξη με τη συμμετοχή των Μονάδων: Περισσότερα

% Αναπηρία και HIV

Νέος κανονισμός

Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας

Ημερολόγιο

@ Διαύγεια

ΔιαύγειαΔι@ύγεια

διαφάνεια στο κράτος

Διαδικτυακές αναρτήσεις διοικητικών αποφάσεων για το HIV/AIDS

Έρευνα

Σας έχει σπάσει ποτέ το προφυλακτικό κατά τη διάρκεια μιας ερωτικής επαφής;
Ναι
Όχι
Δεν χρησιμοποιώ

Επικοινωνία

Newsletter

Ανακοινώσεις

Χρήσιμες πληροφορίες

Τηλεφωνική γραμμή για το HIV/AIDS

210-7222222

Δευτέρα - Παρασκευή
09:00 - 21:00