Αναρτήσεις στο Διαύγεια για το HIV/AIDS

Αποφάσεις του τρέχοντος μηνός

Α.Δ.Α.: 91ΘΜ469Β7Θ-ΨΑΗ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης #2362199 #281308
Ημερομηνία: 18/06/2019 14:13:39

Α.Δ.Α.: 9Κ6Η469Β7Θ-ΗΩΗ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Ανάληψη Υποχρέωσης Με απευθείας ανάθεση χωρίς σύμβαση #2362199 #281294
Ημερομηνία: 18/06/2019 14:12:49

Α.Δ.Α.: 9ΠΘ0469Β7Θ-ΕΟΤ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Ανάληψη Υποχρέωσης Με απευθείας ανάθεση χωρίς σύμβαση #2362209 #281275
Ημερομηνία: 18/06/2019 14:11:40

Α.Δ.Α.: ΩΔΟΛ46ΨΖ2Ν-ΔΝΨ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Απόφαση Aνάληψης Υποχρέωσης
Ημερομηνία: 18/06/2019 13:40:54

Α.Δ.Α.: ΩΚ2Μ46ΨΖ2Ν-Ε0Ο
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Σύμβαση φυσικού προσώπου
Ημερομηνία: 18/06/2019 12:01:47

Α.Δ.Α.: ΩΩΣΒ46907Μ-ΒΡΟ
ΝΟΣΟΚ. ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ & ΔΕΡΜ. ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ»
Θέμα: 1760/06-06-2019 Πράξης της Εφορείας του Νοσοκομείου «ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ» για θέματα αρμοδιότητας Διοικητικού Συμβουλίου.
Ημερομηνία: 18/06/2019 11:14:48

Α.Δ.Α.: ΨΧΖΗ465ΦΥΟ-22Κ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Θέμα: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
Ημερομηνία: 14/06/2019 17:48:53

Α.Δ.Α.: ΨΟΗΚ4690Β3-4ΩΕ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Θέμα: ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ-ΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ» ME CPV 33696500-0 ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 14.875,00€ συμπ. Φ.Π.Α.
Ημερομηνία: 14/06/2019 13:32:31

Α.Δ.Α.: Ω21Χ469ΗΔΜ-Ψ1Ε
6Η ΔΥΠΕ ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 6ης ΥΠΕ.
Ημερομηνία: 14/06/2019 12:43:19

Α.Δ.Α.: ΩΥ0Τ46ΨΖ2Ν-4Σ9
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Ανατροπή Απόφασης Aνάληψης Υποχρέωσης
Ημερομηνία: 14/06/2019 09:05:25

Α.Δ.Α.: 6ΜΝΙ46ΨΖ2Ν-ΙΓ6
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Σύμβαση φυσικού προσώπου
Ημερομηνία: 14/06/2019 08:52:27

Α.Δ.Α.: ΩΟΠΡ469066-6ΙΟ
ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Θέμα: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 15Γ/2019 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 'ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ'
Ημερομηνία: 14/06/2019 07:08:59

Α.Δ.Α.: ΩΤΘΔ465ΦΥΟ-0Κ1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Θέμα: ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΥΨΟΥΣ 360,00€ ΑΠΟ ΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ 2420405001 ΤΟΥ Φ.1015-201
Ημερομηνία: 13/06/2019 14:53:08

Α.Δ.Α.: ΩΤΚΚ465ΦΥΟ-7ΛΟ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Θέμα: ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΥΨΟΥΣ 652,48€ ΑΠΟ ΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ 2420404001 ΤΟΥ Φ.1015-201
Ημερομηνία: 13/06/2019 14:50:44

Α.Δ.Α.: Ω1Γ1465ΦΥΟ-ΨΗ5
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Θέμα: ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΥΨΟΥΣ 240,00€ ΑΠΟ ΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ 2420403001 ΤΟΥ Φ.1015-201
Ημερομηνία: 13/06/2019 14:46:51

Α.Δ.Α.: Ψ9Ψ44690ΩΑ-ΤΥΗ
ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 'ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ' ΒΟΥΛΑΣ
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ARCHITECT HIV COMBO REAGENT - 100 TESTS (452727)
Ημερομηνία: 13/06/2019 12:26:18

Α.Δ.Α.: ΨΝΘΠ4690ΒΙ-Δ1Π
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 137/2019 ΠΟΣΟΥ 62.793,81€ ΜΕ Φ.Π.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΕΣΤ» (Αντιδραστήρια αιμοδοσίας) CPV 33696200-7 με συνοδό εξοπλισμό (1 κύριος αναλυτής)
Ημερομηνία: 13/06/2019 12:16:48

Α.Δ.Α.: 6ΗΧΝ469ΗΡ8-96Ι
ΕΘΝ. ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛ. ΑΝΑΠΤ. (ΕΚΕΤΑ)
Θέμα: Αποδοχή δωρεάς προς το ΕΚΕΤΑ/ΙΝΕΒ από την εταιρεία «Gilead Sciences Ελλάς Μ. Ε.Π.E.»
Ημερομηνία: 12/06/2019 13:22:49

Α.Δ.Α.: 6ΕΓΔ4690ΒΦ-Ρ2Ψ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Θέμα: ΣΥΜΒ. ΑΡ. 19-ΑΠΕΥΘ.56-01 ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ ΑΦΜ 094027257
Ημερομηνία: 12/06/2019 13:15:13

Α.Δ.Α.: 6Η2Ν4690Β5-8ΗΖ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Θέμα: Ανάθεση Υπηρεσιών Απεντόμωσης-Μυοκτονίας-Απολύμανσης
Ημερομηνία: 12/06/2019 11:07:47

Α.Δ.Α.: ΩΘ534690Ω8-6ΥΡ
ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΛΑΙΚΟ)
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΙΪΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ HIV-1 ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΛΑΣΜΑ
Ημερομηνία: 12/06/2019 07:32:06

Α.Δ.Α.: ΩΩΟ7469ΗΡ8-ΦΩ9
ΕΘΝ. ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛ. ΑΝΑΠΤ. (ΕΚΕΤΑ)
Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «HIV PATIENTS HOLISTIC ASSESSMENT- HIV» @ ΕΚΕΤΑ / ΙNEB
Ημερομηνία: 11/06/2019 16:38:44

Α.Δ.Α.: Ω9ΜΣΩ1Χ-ΟΒ9
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-955 για :ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 1/6/19 ΕΩΣ 30/6/19 ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ (ΛΗΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 31/12/2019)
Ημερομηνία: 11/06/2019 11:29:22

Α.Δ.Α.: 6368Ω1Χ-10Ξ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-958 για :ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 1/6/19 ΕΩΣ 30/6/19 ΤΟΥ Α ΚΑΠΗ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ (ΛΗΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 24/01/2021)
Ημερομηνία: 11/06/2019 11:29:10

Α.Δ.Α.: 69ΨΘ4690ΒΓ-Ζ74
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 13885/22-5-19
Ημερομηνία: 11/06/2019 09:41:36

Α.Δ.Α.: Ω3Ξ2469ΗΔ8-ΠΛΦ
Γ. ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ«ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ»
Θέμα: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο16, ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 63597, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, Π.Π.Υ.Υ.2018 ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ CPV33696100-6, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 264.997,38€.
Ημερομηνία: 11/06/2019 08:51:28

Α.Δ.Α.: ΩΝΝΠ469073-Θ1Α
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
Θέμα: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών υγειονομικού υλικού χειρουργείου και διατάξεων ενδοσκοπίας και ενδοχειρουργικής .
Ημερομηνία: 11/06/2019 08:48:51

Α.Δ.Α.: ΩΝΝ1469Β7Θ-ΜΗ8
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Ανάληψη Υποχρέωσης Με διαγωνισμό #2358290 #279599
Ημερομηνία: 11/06/2019 08:48:29

Α.Δ.Α.: 6ΙΣΡ469073-ΝΞ6
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
Θέμα: Έγκριση της με αριθμ. 21/2019 διακήρυξης ηλεκτρονικού διεθνή διαγωνισμού προμήθειας αντιδραστηρίων ανοσολογικών και βιοχημικών εξετάσεων .
Ημερομηνία: 11/06/2019 08:28:32

Α.Δ.Α.: ΨΝΘ946Ψ8ΧΒ-ΛΒΦ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Ανάληψη Υποχρέωσης #4293081 #861667
Ημερομηνία: 07/06/2019 19:31:59

Α.Δ.Α.: ΩΘΨΦ46Ψ8ΧΒ-72Θ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 94352 #4293081 #861616
Ημερομηνία: 07/06/2019 19:27:23

Α.Δ.Α.: 6ΡΡ1Ω1Χ-0Υ6
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Δ-129 για :ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ Δ.Φ.-Δ.Τ.-Τ.Α.Π. ΚΑΙ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΤΑ ΑΠΌ ELPEDISON Α.Ε. ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 ΓΡΑΜ. Ζ 75/19
Ημερομηνία: 07/06/2019 15:39:05

Α.Δ.Α.: 9Θ1ΠΩ1Χ-ΩΜΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Δ-125 για :ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ Δ.Φ.-Δ.Τ.-Τ.Α.Π. ΚΑΙ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΤΑ ΑΠΌ VOLTERRA Α.Ε. ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΓΡΑΜ. Ζ 71/19
Ημερομηνία: 07/06/2019 15:38:53

Α.Δ.Α.: 6Π87Ω1Χ-Ξ35
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Δ-116 για :ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ 53/72 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΕΣ ΓΙΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΑΠΌ 1/1/13 ΕΩΣ 31/7/13 ΣΤΗΝ ΕΥΔΑΠ Α.Ε. (ΓΡΑΜ: Ζ 64/19)
Ημερομηνία: 07/06/2019 15:38:21

Α.Δ.Α.: 9ΘΒΧΩ1Χ-ΨΗ3
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Δ-111 για :ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟ ΤΟΚΩΝ EUROBANK 2/5/19 2.211,88€ (0026.0334.89.0200416933)
Ημερομηνία: 07/06/2019 15:38:03

Α.Δ.Α.: ΩΞΓΤ46907Η-ΑΡ5
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ
Θέμα: Υποβολή πρακτικών αξιολόγησης δικαιολογητικών, τεχνικών & οικονομικών προσφορών της επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Απολυμαντικών & Προϊόντων Καθαρισμού αρ. διακ. 3/2019.
Ημερομηνία: 07/06/2019 15:08:47

Α.Δ.Α.: 621Α469Β7Θ-55Χ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης #2353240 #278702
Ημερομηνία: 07/06/2019 13:27:33

Α.Δ.Α.: Ω2ΛΠ469Β7Θ-ΛΜΚ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Ανάληψη Υποχρέωσης Με απευθείας ανάθεση χωρίς σύμβαση #2353240 #278635
Ημερομηνία: 07/06/2019 13:21:15

Α.Δ.Α.: Ω42946906Ρ-ΦΤΗ
ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ 'ΑΓΛΑΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ'
Θέμα: ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ
Ημερομηνία: 07/06/2019 13:07:31

Α.Δ.Α.: Ψ9Ο846906Ρ-ΩΤΙ
ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ 'ΑΓΛΑΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ'
Θέμα: ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ
Ημερομηνία: 07/06/2019 12:55:02

Α.Δ.Α.: 6ΝΑ9469060-80Ψ
ΠΕΡΙΦ. ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ΛΑΡΙΣΑΣ
Θέμα: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ.Θ69/3/21-5-19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΤΟΥ ΠΓΝΛ
Ημερομηνία: 07/06/2019 12:20:56

Α.Δ.Α.: 6Μ3Γ4690ΒΒ-Ε4Π
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ
Θέμα: Προμήθεια εξωσυμβατικών αντιδραστηρίων
Ημερομηνία: 07/06/2019 11:18:32

Α.Δ.Α.: 6ΚΔ246906Γ-ΞΑΥ
ΠΕΡΙΦ. ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Ημερομηνία: 07/06/2019 09:18:32

Α.Δ.Α.: 6ΕΨΡ4690ΒΨ-ΔΛΗ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Θέμα: Υποβολή για έγκριση εξωσυμβατικών προμηθειών για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.Γρεβενών.
Ημερομηνία: 07/06/2019 08:08:10

Α.Δ.Α.: 6ΤΙ446904Ε-97Τ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
Θέμα: Προμήθεια ειδών και παροχή υπηρεσιών εξωσυμβατικών ειδών και υπηρεσιών. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ, ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΕ 514/9-5-2019
Ημερομηνία: 06/06/2019 09:01:17

Α.Δ.Α.: 6ΔΠΧ4653ΠΩ-Π2Θ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Θέμα: Διαδικασία επιλογής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, με εφαρμογή του συστήματος μοριοδότησης των υποψηφίων
Ημερομηνία: 06/06/2019 08:57:20

Α.Δ.Α.: ΨΛΧ44690ΒΟ-ΦΘΘ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΣ-22η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ.
Ημερομηνία: 05/06/2019 23:39:20

Α.Δ.Α.: 6Π0446Ψ8ΧΒ-ΧΙΛ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Χρηματικό Ένταλμα 20361/2019
Ημερομηνία: 05/06/2019 21:22:09

Α.Δ.Α.: 9Λ0Λ46Ψ8ΧΒ-96Ξ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Ανάληψη Υποχρέωσης #4118917 #858956
Ημερομηνία: 05/06/2019 15:41:15

Α.Δ.Α.: 9Π3546Ψ8ΧΒ-ΛΓΨ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Ανάληψη Υποχρέωσης #4082385 #858864
Ημερομηνία: 05/06/2019 15:35:08

Α.Δ.Α.: 9ΠΚΙ46Ψ8ΧΒ-3ΞΕ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Ανάληψη Υποχρέωσης #4208018 #858761
Ημερομηνία: 05/06/2019 15:28:21

Α.Δ.Α.: ΨΡΛΣ4690Ω3-ΗΩΦ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ
Θέμα: Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών με αντικείμενο την προμήθεια απολυμαντικών για την κάλυψη άμεσων αναγκών του Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης.
Ημερομηνία: 05/06/2019 14:44:16

Α.Δ.Α.: Ψ04146Μ9ΞΗ-ΕΓ4
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Θέμα: Αίτημα της κ. Μαρίας Βενετίκου, Καθηγήτριας ΠΑΔΑ και Διευθύντριας του ΠΜΣ με τίτλο «Βιοϊατρικές μέθοδοι και τεχνολογία στη διάγνωση» (κωδικός ΠΜΣ 60507), για έγκριση σύναψης συμβάσεων.
Ημερομηνία: 05/06/2019 14:43:50

Α.Δ.Α.: 6ΛΙΚ4690Ω3-ΚΔΘ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ
Θέμα: Έγκριση Δημοσίευσης Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών με αντικείμενο την προμήθεια απολυμαντικών για την κάλυψη άμεσων αναγκών του Π.Γ.Ν.Α προϋπολογισθείσας 18.108,00€ πλέον ΦΠΑ.
Ημερομηνία: 05/06/2019 14:42:03

Α.Δ.Α.: Ψ14146907Ξ-Τ5Δ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ 56-2019 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ημερομηνία: 05/06/2019 14:05:03

Α.Δ.Α.: 67ΨΠ46Ψ8ΧΒ-Υ9Χ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Ανάληψη Υποχρέωσης #4019679 #856973
Ημερομηνία: 05/06/2019 12:47:52

Α.Δ.Α.: Ψ1ΤΣ4690ΒΡ-Ζ9Ε
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ
Θέμα: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 15/2019 (ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ-ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ)
Ημερομηνία: 05/06/2019 11:51:59

Α.Δ.Α.: 6ΡΗΛΟΛ0Ν-ΓΚΩ
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 1ΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΙΑΣ
Θέμα: Η υπ' αριθμ. 33769/4.6.2019 περίληψη διακήρυξης για το έργο με τίτλο: KΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΥΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ (ΑΝΟΡΥΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ, ΑΓΩΓΟΙ, ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΥΡΣΟΥ ΚΑΥΣΗΣ).
Ημερομηνία: 05/06/2019 11:18:08

Α.Δ.Α.: 66ΔΙΟΞΧ1-ΚΕΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Θέμα: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ Κ.Κ.Π.Π.Α
Ημερομηνία: 05/06/2019 09:55:10

Α.Δ.Α.: 7ΖΕΑ4653ΠΩ-ΧΡΔ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Θέμα: Επιλογή και κατάταξη Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος ? Ελληνικής Ακτοφυλακής, με εφαρμογή του συστήματος μοριοδότησης των υποψηφίων
Ημερομηνία: 05/06/2019 08:59:41

Α.Δ.Α.: 9ΚΗ9469Β7Θ-ΡΔΛ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης #2351980 #276644
Ημερομηνία: 04/06/2019 14:06:19

Α.Δ.Α.: 654Ι469Β7Θ-ΛΦ3
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Ανάληψη Υποχρέωσης Με απευθείας ανάθεση χωρίς σύμβαση #2351980 #276602
Ημερομηνία: 04/06/2019 14:01:50

Α.Δ.Α.: ΩΩ2Α46906Ψ-4ΜΚ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 'ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ'-Γ.Ν.Δ.Α. 'Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ'
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ -ΙΟΛΟΓΙΚΟΣ
Ημερομηνία: 04/06/2019 12:52:08

Α.Δ.Α.: 6ΨΒΛ469066-ΜΝΛ
ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Θέμα: ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση πρακτικού επιτροπής τεχνικοοικονομικής αξιολόγησης συνοπτικού ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια (φίλτρα αναπνευστήρα-συνδετικά 3way-ειδική συσκευή χορηγήσης για σύριγγα-ειδική συσκευή χορήγησης λιπιδίων-επιθέματα τραχειοστομίας-φιαλίδιο συλλογής βρογχικών εκκρίσεων-προεκτάσεις τριπλού αυλού-ρινονηστηδικός καθετήρας σίτισης) για τις ανάγκες της ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, δαπάνης 13.561,25€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Ημερομηνία: 04/06/2019 07:28:52

Α.Δ.Α.: Ω6ΗΙ469066-ΙΣΩ
ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Θέμα: ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση πρακτικού επιτροπής τεχνικοοικονομικής αξιολόγησης συνοπτικού ανοιχτού διαγωνισμού προμήθειας (χειροπετσέτες χειρουργείου-χαρτί αποστείρωσης 5 στρωμάτων-αμπούλες βιολογικού ελέγχου κλιβάνων-ολοκληρωμένος παραμετρικός χημικός δείκτης-λάστιχο σιλικόνης-χαρτί επίστρωσης δίσκων- απορρυπαντικό χειρουργικών εργαλείων-απολυμαντικό & καθαριστικό εργαλείων ενδοσκοπίων στο χέρι-test pack κλιβάνου-φίλτρα χάρτινα για container-λάδι λίπανσης εργαλείων-βούρτσες καθαρισμού εργαλείων) για τις ανάγκες του Τμήματος Αποστείρωσης του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, δαπάνης 19.484,18€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Ημερομηνία: 04/06/2019 07:25:48

Α.Δ.Α.: 6Α3Γ46904Τ-ΞΕΙ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ ΚΩ
Θέμα: ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 166/2019 ΠΕΡΙ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ.
Ημερομηνία: 03/06/2019 10:28:06

Α.Δ.Α.: 7ΧΡΤΩ6Χ-Ξ65
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1180 για :ΧΡΗΣΗ ΧΥΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΜΑΙΟ 2018
Ημερομηνία: 03/06/2019 08:29:18Lancet

Πρόσφατες δημοσιεύσεις στο περιοδικό The Lancet HIV

Bictegravir and dolutegravir: head to head at 96 weeks

In The Lancet HIV, David Wohl and colleagues1 present 96 week data on bictegravir in a fixed-dose combination with emtricitabine and tenofovir alafenamide versus fixed-dose dolutegravir, abacavir, and lamivudine for initial treatment of HIV, while Hans-JΓΌrgen Stellbrink and co-workers2 report 96 week data on co-formulated bictegravir, emtricitabine, and tenofovir alafenamide versus dolutegravir with emtricitabine and tenofovir alafenamide for the same indication, both from randomised, double-blind, placebo-controlled, multicentre, phase 3 non-inferiority trials.

Is point-of-care early infant HIV diagnosis sustainable?

The high mortality of untreated HIV infection in infants was first documented in a study1 in 2004. However, the cumulative morbidity of late initiation of combination antiretroviral therapy (ART) is less well appreciated. For example, in a large cohort study2 from South Africa, almost 50% of children had advanced HIV disease when starting ART, at a median age of 43 months. The Children with HIV Early Antiretroviral (CHER) study3 provided the first evidence from a randomised controlled trial that initiating ART from a median age of 7Β·4 weeks was not only associated with significantly lower mortality, but also with less disease progression than when ART was deferred until a median age of 21 weeks.

Estimating fiscal space for health: pitfalls and solutions

In The Lancet HIV, Annie Haakenstad and colleagues1 report how much fiscal space for HIV/AIDS could be created in 137 low-income and middle-income countries. The research is timely and extremely important. Given substantial cuts in development assistance for HIV/AIDS,2 domestic financing is essential to sustain the response to the epidemic.

About us

Στο hivaids.gr, φιλοξενούμε αφιλοκερδώς το "Πρόγραμμα Συνεργασίας" Μονάδων Λοιμώξεων για την ανάπτυξη διαδικτυακής τράπεζας κλινικών παραμέτρων. Το Πρόγραμμα δημιουργήθηκε από έναν γιατρό ειδικό στην HIV λοίμωξη με τη συμμετοχή των Μονάδων: Περισσότερα

% Αναπηρία και HIV

Νέος κανονισμός

Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας

Ημερολόγιο

@ Διαύγεια

ΔιαύγειαΔι@ύγεια

διαφάνεια στο κράτος

Διαδικτυακές αναρτήσεις διοικητικών αποφάσεων για το HIV/AIDS

Έρευνα

Σας έχει σπάσει ποτέ το προφυλακτικό κατά τη διάρκεια μιας ερωτικής επαφής;
Ναι
Όχι
Δεν χρησιμοποιώ

Επικοινωνία

Newsletter

Ανακοινώσεις

Χρήσιμες πληροφορίες