Αναρτήσεις στο Διαύγεια για το HIV/AIDS

Αποφάσεις του τρέχοντος μηνός

Α.Δ.Α.: ΩΝ964690ΒΞ-5ΓΨ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Θέμα: προμήθεια «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ» για ένα έτος
Ημερομηνία: 21/07/2017 09:24:02

Α.Δ.Α.: ΨΠΡ2ΩΡ7-4ΙΤ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
Θέμα: ?Έγκριση Απόφασης Υλοποίησης με Ιδία Μέσα του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης?
Ημερομηνία: 21/07/2017 08:51:30

Α.Δ.Α.: 6ΜΦ846Ψ8ΧΒ-ΙΜΖ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Εντολή δαπάνης έργου #1124730 #562058
Ημερομηνία: 20/07/2017 21:23:56

Α.Δ.Α.: ΩΜΕ146ΨΖ2Ν-3Υ3
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 114/2.10.2015 (ΦΕΚ 2265 τ.Β΄/20-10-2015) πράξης του Πρύτανη που αφορά στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ωκεανογραφία και Διαχείριση Θαλασσίου Περιβάλλοντος» των Τμημάτων Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Βιολογίας,Φυσικής και Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Ημερομηνία: 20/07/2017 11:10:19

Α.Δ.Α.: Ψ06Π46Ψ8ΧΒ-5Μ4
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Εντολή δαπάνης έργου #1124443 #561600
Ημερομηνία: 19/07/2017 21:48:58

Α.Δ.Α.: 6Τ76Ω6Χ-70Ω
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1542 για :ΠΛΗΗΡΩΜΗ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΚΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ (ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ)
Ημερομηνία: 19/07/2017 12:52:02

Α.Δ.Α.: Ψ4ΛΨ46ΨΖ2Ν-ΞΧΔ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Δωρεά ενός πλήρους kit ελέγχου γονοτυπικής αντοχής του HIV στα αντιρετροϊκά φάρμακα από την εταιρεία ΑΝΤΙΣΕΛ ΑΦΟΙ ΣΕΛΙΔΗ Α.Ε. προς το Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Ρετροϊών του Εργαστηρίου Υγιεινής, Επιδημιολογίας & Ιατρικής Στατιστικής
Ημερομηνία: 19/07/2017 11:02:58

Α.Δ.Α.: ΩΟΝ64690ΒΦ-ΟΝΚ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Θέμα: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ (08/2017)
Ημερομηνία: 19/07/2017 10:39:24

Α.Δ.Α.: ΩΠ2ΗΗ-3ΚΙ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Θέμα: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 2ου Π.Σ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Ημερομηνία: 19/07/2017 10:09:51

Α.Δ.Α.: 65ΩΙ469079-ΜΡ4
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΗΣ
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ 143/2017 ΜΕ BIOTRANS AE " ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ-ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΧΓΟΣ"
Ημερομηνία: 18/07/2017 13:15:07

Α.Δ.Α.: 60Ρ5469Η2Π-2ΘΠ
Γ. ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ»
Θέμα: Έγκριση Αιτήσεων Προμηθείας
Ημερομηνία: 18/07/2017 10:23:37

Α.Δ.Α.: 6ΟΦΡ46ΨΖ2Ν-49Ε
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Έγκριση προϋπολογισμού του έργου με ΚΕ 10643(Ορθή επανάληψη)
Ημερομηνία: 18/07/2017 08:29:28

Α.Δ.Α.: 65ΘΞΩ6Χ-ΓΥΙ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1536 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017
Ημερομηνία: 17/07/2017 11:36:54

Α.Δ.Α.: Ω6ΛΑΩ6Χ-ΞΛΓ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1535 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017
Ημερομηνία: 17/07/2017 11:36:08

Α.Δ.Α.: 6ΙΚΚΩ6Χ-Ν6Μ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1534 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017
Ημερομηνία: 17/07/2017 11:35:36

Α.Δ.Α.: 6ΔΡΜΩ6Χ-Β7Υ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1533 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017
Ημερομηνία: 17/07/2017 11:34:09

Α.Δ.Α.: 75ΡΜ4690ΩΑ-9ΙΚ
ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 'ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ' ΒΟΥΛΑΣ
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ
Ημερομηνία: 17/07/2017 07:51:22

Α.Δ.Α.: ΩΧ4Ο4690ΩΝ-Γ70
ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 'Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ'
Θέμα: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017
Ημερομηνία: 14/07/2017 19:23:49

Α.Δ.Α.: 6ΦΞ04690Ω3-Χ7Φ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ
Θέμα: Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την προμήθεια Αντιδραστηρίων
Ημερομηνία: 14/07/2017 15:03:50

Α.Δ.Α.: ΩΘΚΡΟΞΝΑ-Χ65
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Θέμα: Προσχέδιο Οργανισμού του Κ.Κ.Π.Π.Δ.Ε.
Ημερομηνία: 14/07/2017 13:31:44

Α.Δ.Α.: 6ΛΦΙ4653ΠΣ-ΣΛΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Θέμα: Καταβολή ποσού υποτροφίας στο πλαίσιο του Προγράμματος Χρηματοδότησης «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΙΚΥ/SIEMENS?, "ακαδημαϊκού έτους 2015 - 2016.
Ημερομηνία: 14/07/2017 12:49:21

Α.Δ.Α.: 7Μ3ΗΟΡΛΟ-ΒΔ9
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (ΣΤΑΣΥ)
Θέμα: Συνοπτικός διαγωνισμός ΤΔ-138/17 για την σύναψη Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αστικής Ευθύνης (CPV 66516000-0)
Ημερομηνία: 14/07/2017 12:48:49

Α.Δ.Α.: 615Β46907Κ-Ι7Σ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
Θέμα: ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ
Ημερομηνία: 14/07/2017 10:42:54

Α.Δ.Α.: ΩΚΤΩΩ6Χ-72Υ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1516 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΚΕΛΩΝ ΚΑΙ ΦΥΛΛΩΝ ΧΑΡΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 2017
Ημερομηνία: 14/07/2017 10:42:46

Α.Δ.Α.: ΩΧ0Ω4690ΒΩ-ΡΞΘ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 'ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕIO'
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ
Ημερομηνία: 13/07/2017 08:48:52

Α.Δ.Α.: ΩΖΦΤ4690ΒΒ-2ΥΕ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ
Θέμα: Υγειονομικό Υλικό
Ημερομηνία: 12/07/2017 08:47:48

Α.Δ.Α.: 630Λ4690Ω5-ΤΣ8
ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 'ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ'
Θέμα: Θέμα 57ο: «Έγκριση χορήγησης άδειας για τη συμμετοχή της Μονάδας Ειδικών Λοιμώξεων σε μελέτη».
Ημερομηνία: 11/07/2017 16:46:27

Α.Δ.Α.: 6ΡΘ7ΟΞ7Μ-ΝΙΒ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Θέμα: Σχετικά με τα φάρμακα για τη θεραπεία της ηπατίτιδας C.
Ημερομηνία: 11/07/2017 09:42:51

Α.Δ.Α.: ΨΙΧΡ46Ψ8ΧΒ-ΟΧΕ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Εντολή δαπάνης έργου #1122283 #558048
Ημερομηνία: 10/07/2017 21:28:45

Α.Δ.Α.: 6ΞΥΘ46Ψ8ΧΒ-ΩΤ6
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Εντολή δαπάνης έργου #1122285 #558047
Ημερομηνία: 10/07/2017 21:28:31

Α.Δ.Α.: 93ΔΧ46Ψ8ΧΒ-9Ξ4
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Εντολή δαπάνης έργου #1122286 #558046
Ημερομηνία: 10/07/2017 21:28:19

Α.Δ.Α.: 6ΧΣΖ46Ψ8ΧΒ-Ξ6Μ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Εντολή δαπάνης έργου #1122296 #558044
Ημερομηνία: 10/07/2017 21:28:04

Α.Δ.Α.: ΨΛΖΕ46Ψ8ΧΒ-ΚΑΓ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Εντολή δαπάνης έργου #1122264 #558043
Ημερομηνία: 10/07/2017 21:27:44

Α.Δ.Α.: 99ΤΨ46Ψ8ΧΒ-ΔΞΑ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Εντολή δαπάνης έργου #1122266 #558042
Ημερομηνία: 10/07/2017 21:27:27

Α.Δ.Α.: ΨΣ6Ν4690ΒΒ-ΑΙΥ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ
Θέμα: KATAΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Ημερομηνία: 10/07/2017 14:12:08

Α.Δ.Α.: ΨΡ2Β469Β7Θ-5ΓΠ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Εντολή δαπάνης έργου #8213 #23012
Ημερομηνία: 10/07/2017 13:31:25

Α.Δ.Α.: ΩΨΝ5469Β7Θ-97Ψ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Εντολή δαπάνης έργου #8223 #23011
Ημερομηνία: 10/07/2017 13:31:13

Α.Δ.Α.: ΨΥΙΚ469Β7Θ-ΔΨΞ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Εντολή δαπάνης έργου #8224 #23010
Ημερομηνία: 10/07/2017 13:30:49

Α.Δ.Α.: 6Ρ91Ω6Χ-ΥΟ5
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1467 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Ημερομηνία: 10/07/2017 13:19:47

Α.Δ.Α.: 6ΩΗ3Ω6Χ-ΜΜΚ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1456 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Ημερομηνία: 10/07/2017 13:15:58

Α.Δ.Α.: Ψ9ΔΠ469Β7Θ-ΑΛΔ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Εντολή δαπάνης έργου #9115 #22895
Ημερομηνία: 10/07/2017 13:03:37

Α.Δ.Α.: 61ΗΡ469ΗΜΛ-ΛΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ)
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημερομηνία: 07/07/2017 14:26:45

Α.Δ.Α.: ΨΗΩΗ46ΨΖ2Ν-ΘΨ9
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Έγκριση προγραμματικής σύμβασης (άρθ. 20 παρ. 6 ν. 3370/2005) μεταξύ ΕΚΠΑ -μέσω ΕΛΚΕ- και ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.
Ημερομηνία: 07/07/2017 14:25:09

Α.Δ.Α.: 7ΣΘΨ469ΗΜΛ-ΕΔΙ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ)
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημερομηνία: 07/07/2017 12:45:47

Α.Δ.Α.: 7ΤΤΤ4690ΒΜ-5Υ5
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
Θέμα: Λήψη Απόφασης για την προμήθεια Αντιδραστηρίων και Αναλωσίμων Για Ανοσολογικό Αναλυτή COBAS 6000
Ημερομηνία: 07/07/2017 12:22:36

Α.Δ.Α.: Ω3ΡΕΩ6Χ-Θ1Γ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1453 για :ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ (ΥΠΕΡΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ)
Ημερομηνία: 07/07/2017 10:45:17

Α.Δ.Α.: ΩΓΣΓ469ΗΜΛ-ΕΑΛ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ)
Θέμα: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ PHILOS
Ημερομηνία: 06/07/2017 16:31:33

Α.Δ.Α.: Ψ34Ω469ΗΚΣ-46Β
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ & ΚΡΕΑΤΑΓΟΡΑΣ ? ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΚΡΕΑΤΑΓΟΡΑΣ & ΤΟΥ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ ? ΚΡΕΑΤΑΓΟΡΑΣ & ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ(ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ) ΣΤΗΝ Κ.Α.Θ. Α.Ε.
Ημερομηνία: 06/07/2017 14:04:19

Α.Δ.Α.: 6Δ13Ω6Χ-ΖΕ8
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1408 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Ημερομηνία: 06/07/2017 12:29:16

Α.Δ.Α.: ΩΡ80Ω6Χ-ΦΒΚ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1417 για :ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ
Ημερομηνία: 06/07/2017 11:52:53

Α.Δ.Α.: ΩΛΩΨ46Ψ8ΧΒ-7Ν0
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: προκήρυξη για την πρόσληψη δύο (2) Ακαδημαϊκών Υποτρόφων για την Α’ Παθολογική Κλινική του Α.Π.Θ., με σύμβαση έργου ορισμένου χρόνου, στο γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία-Λοιμωξιολογία με ιδιαίτερη έμφαση τη διερεύνηση και αντιμετώπιση των νοσοκομειακών λοιμώξεων και της HIV λοίμωξης», με δυνατότητα ανανέωσης για δύο (2) ακόμη ακαδημαϊκά έτη. Η (μεικτή) προϋπολογισθείσα δαπάνη θα ανέλθει έως του ποσού των 4000, έκαστη (με κατώτατο ποσό τις 3000 €)].
Ημερομηνία: 06/07/2017 11:41:32

Α.Δ.Α.: 70ΟΒ46907Λ-ΜΦ1
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Θέμα: Πρακτικό ΔΣ 10.30-5-2017.
Ημερομηνία: 06/07/2017 09:16:07

Α.Δ.Α.: ΨΦΚΔ46Ψ8ΧΒ-ΣΝΚ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Αμοιβή για διάστημα από 15/06/2017 έως 30/06/2017 #586364 #555189
Ημερομηνία: 05/07/2017 21:31:06

Α.Δ.Α.: ΨΟΒ146Ψ8ΧΒ-Α9Ξ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Αμοιβή για διάστημα από 15/06/2017 έως 30/06/2017 #586363 #555187
Ημερομηνία: 05/07/2017 21:30:22

Α.Δ.Α.: ΩΨ0Φ469Β7Θ-0ΨΧ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Αμοιβή για διάστημα από 01/06/2017 έως 30/06/2017 #6899 #21617
Ημερομηνία: 05/07/2017 15:27:07

Α.Δ.Α.: 7ΞΙΡΩ6Χ-52Η
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1366 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ-109554 ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Ημερομηνία: 05/07/2017 13:29:28

Α.Δ.Α.: 9ΓΠ14690ΒΒ-Ξ66
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ
Θέμα: Υγειονομικό υλικό Α, Β & Γ.
Ημερομηνία: 05/07/2017 11:50:09

Α.Δ.Α.: ΨΟΜΒ469Η5Ω-69Γ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Ημερομηνία: 04/07/2017 11:50:00

Α.Δ.Α.: 6ΚΕΑΟΡ1Ο-ΥΒΤ
4Η ΔΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΜΕΛΩΝ-ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Ε.Σ.Υ., ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» (ΑΡ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 6362/14.04.2008) ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Ημερομηνία: 04/07/2017 09:12:07

Α.Δ.Α.: 6ΖΞΥ46Ψ8ΧΒ-ΟΟΓ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Αποφάσεις κατ' εξουσιοδότηση της Συνεδρίασης 658_27-06-2017_Α1. Αποδοχές Διαχείρισης, Προϋπολογισμοί
Ημερομηνία: 03/07/2017 13:15:01

Α.Δ.Α.: 75ΨΚ4690ΩΔ-Σ1Ω
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. 'ΑΤΤΙΚΟΝ'
Θέμα: «Διακήρυξη Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Αντιδραστηρίων» Εργαστηρίων, CPV 33696500-0, ποσού 2.000.214,48€, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά από άποψη τιμής, ενταγμένο στο Π.Π.Υ.Φ.Υ. 2014»
Ημερομηνία: 03/07/2017 12:07:26

Α.Δ.Α.: ΨΒΩΛ46904Ε-ΖΧΓ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
Θέμα: Προμήθεια ειδών και παροχή υπηρεσιών εξωσυμβατικών ειδών και υπηρεσιών
Ημερομηνία: 03/07/2017 11:59:31

Α.Δ.Α.: 63ΑΙ4690ΒΦ-16Ο
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ 17-ΑΠΕΥΘ.65-01 <<ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ>> ΑΦΜ 094027257
Ημερομηνία: 03/07/2017 11:52:35

Α.Δ.Α.: Ω6ΚΑΩ6Χ-ΠΩ8
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1348 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2017
Ημερομηνία: 03/07/2017 08:49:06

Α.Δ.Α.: ΩΙ8ΦΩ6Χ-844
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1347 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2017
Ημερομηνία: 03/07/2017 08:48:51

Α.Δ.Α.: 7ΙΠΥΩ6Χ-ΗΟΨ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1346 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2017
Ημερομηνία: 03/07/2017 08:48:34

Α.Δ.Α.: 72ΔΠ46Ψ8Χ4-ΨΘΗ
ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Θέμα: Περί έγκρισης της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια σχημάτων εξωτερικής ποιοτικής αξιολόγησης.
Ημερομηνία: 03/07/2017 08:38:36

21/2/2017
News : Το ΚΕΕΛΠΝΟ σε Χίο και Μυτιλήνη για τη διαχείριση περιστατικών HIV στις προσφυγικές δομές. Ο πρόεδρος του ΚΕΕΛΠΝΟ, αναπληρωτής καθηγητής Θεόφιλος Ρόζενμπεργκ, ανακοινώσε την αποστολή διεπιστημονικού κλιμακίου του Οργανισμού εντός των επόμενων ημερών, στα δύο νησιά. Προς το σκοπό της προάσπισης της δημόσιας υγείας, το κλιμάκιο του ΚΕΕΛΠΝΟ θα επικεντρωθεί στην ενημέρωση των επαγγελματιών υγείας για την ορθή διαχείριση των περιστατικών HIV στον προσφυγικό/μεταναστευτικό πληθυσμό και στην αγωγή υγείας στην κοινότητα και την ψυχοκοινωνική στήριξη.
14/2/2017
News : Θεσσαλονίκη: Δωρεάν τεστ για HIV, ηπατίτιδες Β και C σήμερα. Η ΜΚΟ PRAKSIS και το Κέντρο Ζωής γιορτάζουν τη μέρα του Αγίου Βαλεντίνου στην Καμάρα με δράσεις ενημέρωσης, πρόληψης και εξέτασης. Στελέχη της PRAKSIS με την Κινητή Μονάδα Εξέτασης θα βρεθούν την Τρίτη 14 Φεβρουαρίου, από τις 18.00 έως και τις 22.00 στην Καμάρα παρέχοντας τη δυνατότητα να ενημερώσουν τους πολίτες για τον HIV και για τις Ηπατίτιδες, ενθαρρύνοντας τους παράλληλα να εξεταστούν δωρεάν, ανώνυμα και γρήγορα. Η εξέταση αφορά όλα τα άτομα που έχουν ενεργή σεξουαλική ζωή.
9/2/2017
News : Το ABX464 είναι ένα μοναδικό αντι-ιικό σύμπλεγμα μικρών μορίων που στοχεύουν την RNA βιογένεση. Αυτό το μόριο είναι το πρώτο στην κατηγορία του με μοναδικές ιδιότητες και τρόπο δράσης. Συγκεκριμένα, αναστέλλει την πρωτεΐνη REV HIV, η οποία είναι κρίσιμη για την αντιγραφή του HIV. Το ABX464 αναστέλλει in vitro και in vivo την αντιγραφή του ιού και προκαλεί μακρόχρονη μείωση του ιικού φορτίου μετά τη διακοπή της θεραπείας σε ένα προκλινικό μοντέλο του HIV. Συνεπώς, το ABX464 μπορεί να είναι η πρώτη ανάπτυξη μιας λειτουργικής θεραπείας για το HIV

Το video της ημέρας

Video

And The Band Played On

Δημοσιεύθηκε στις 1993-09-11

Το And the Band Played On είναι ένα δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ, βασισμένο στο best-seller του 1987 με τίτλο And the Band Played On: Politics, People, and the AIDS Epidemic. Ο Αμερικανός επιδημιολόγος Don Francis μαθαίνει την είδηση του αυξανόμενου αριθμού θανάτων από ανεξήγητες αιτίες μεταξύ ομοφυλόφιλων ανδρών στο Λος 'Aντζελες, τη Νέα Υόρκη και το Σαν Φρανσίσκο, και αρχίζει μία σε βάθος έρευνα για τις πιθανές αιτίες. Θα αποδειχθεί ότι η ασθένεια μεταδίδεται μέσω του αίματος, αλλά οι ιατρικοί ερευνητές και ιδιαίτερα ο Δρ. Robert Gallo, καυγαδίζουν για το ποιος θα λάβει τα εύσημα για την ανακάλυψη του ιού. Εν τω μεταξύ, ο αριθμός των νεκρών ανεβαίνει γρήγορα.
HIV viral load suppression in adults and children receiving antiretroviral therapy - results from the IeDEA collaboration.

Sat, 08 Jul 2017 00:00:00 GMT-05:00 - Jiamsakul, Awachana; Kariminia, Azar; Althoff, Keri N; Cesar, Carina; Cortes, Claudia P; Davies, Mary-Ann; Do, Viet Chau; Eley, Brian; Gill, John; Kumarasamy, Nagalingeswaran; Machado, Daisy Maria; Moore, Richard; Prozesky, Hans; Zaniewski, Elizabeth; Law, Matthew
Εισαγωγή: Having 90% of patients on antiretroviral therapy (ART) and achieving an undetectable viral load (VL) is one of the 90:90:90 by 2020 targets. In this global analysis, we investigated the proportions of adult and paediatric patients with VL suppression in the first three years after ART initiation.
Μέθοδοι: Patients from the IeDEA cohorts who initiated ART between 2010 and 2014 were included. Proportions with VL suppression (<1000 copies/mL) were estimated using: (i) strict intention-to-treat (ITT) - loss to follow-up (LTFU) and dead patients counted as having detectable VL; and (ii) modified ITT - LTFU and dead patients were excluded. Logistic regression was used to identify predictors of viral suppression at one year after ART initiation using modified ITT.
Αποτελέσματα: A total of 35561 adults from 38 sites/16 countries and 2601 children from 18 sites/6 countries were included. When comparing strict with modified ITT methods, the proportion achieving VL suppression at three years from ART initiation changed from 45.1% to 90.2% in adults, and 60.6% to 80.4% in children. In adults, older age, higher CD4 count pre-ART, and homosexual/bisexual HIV exposure were associated VL suppression. In children, older age and higher CD4 percentage pre-ART showed significant associations with VL suppression.
Συμπεράσματα: Large increases in the proportion of VL suppression in adults were observed when we excluded those who were LTFU or had died. The increases were less pronounced in children. Greater emphasis should be made to minimise LTFU and maximise patient retention in HIV-infected patients of all age groups. - (C) 2017

Gender differences in outcomes of antiretroviral treatment among HIV-infected patients in China: a retrospective cohort study, 2010-2015.

Sat, 08 Jul 2017 00:00:00 GMT-05:00 - Chen, Meiling; Dou, Zhihui; Wang, Liming; Wu, Yasong; Zhao, Decai; Gan, Xiumin; Ran, Hu; Ma, Ye; Fujie, Zhang Backgroud: Women now account for about half of all people living with HIV worldwide, but researchers lack clear information and large population-based study about gender differences in treatment outcomes.
Μέθοδοι: A nationwide retrospective observational cohort study with data from the China National Free Antiretroviral Treatment Program was carried out. Antiretroviral-naive patients older than 18 years initiating standard antiretroviral therapy between January 1, 2010 and December 31, 2011 were included and followed up to Dec 31, 2015. We used modified Poisson regression models to estimate the impact of gender on virological suppression and retention in treatment, and Kaplan-Meier analysis and Cox proportional hazard models to evaluate gender difference in mortality.
Αποτελέσματα: 68646 patients (46083 (67.1%) men and 22563 (32.9%) women) with HIV met eligibility criteria. Women were significantly more likely to achieve virological suppression than men both at 12 months (adjusted relative risk [aRR] 1.02, 95%CI 1.01-1.03, p<0.001) and 48 months (aRR 1.01, 95%CI 1.00-1.02,p=0.005) after initiating antiretroviral treatment. Women were also more likely to remain in treatment at 12 months (aRR 1.02, 95%CI 1.01-1.02,p<0.001) and 48 months (aRR 1.04, 95%CI 1.03-1.05,p<0.001), although the difference became insignificant in alive patients. All-cause mortality was lower in women than in men (2.34 vs. 4.03 deaths/100PY, adjusted hazard ratio 0.72, 95%CI 0.67-0.77, p<0.001).
Συμπεράσματα: In China, women are more likely to achieve virological suppression, remain in treatment and have a significantly lower risk of death than men. Future studies could take both biological and socio-behavioral factors into analysis to clarify the influence factors. - (C) 2017

About us

Στο hivaids.gr, φιλοξενούμε αφιλοκερδώς το "Πρόγραμμα Συνεργασίας" Μονάδων Λοιμώξεων για την ανάπτυξη διαδικτυακής τράπεζας κλινικών παραμέτρων. Το Πρόγραμμα δημιουργήθηκε από έναν γιατρό ειδικό στην HIV λοίμωξη με τη συμμετοχή των Μονάδων: Περισσότερα

% Αναπηρία και HIV

Νέος κανονισμός

Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας

Ημερολόγιο

@ Διαύγεια

ΔιαύγειαΔι@ύγεια

διαφάνεια στο κράτος

Διαδικτυακές αναρτήσεις διοικητικών αποφάσεων για το HIV/AIDS

Έρευνα

Σας έχει σπάσει ποτέ το προφυλακτικό κατά τη διάρκεια μιας ερωτικής επαφής;
Ναι
Όχι
Δεν χρησιμοποιώ

Επικοινωνία

Newsletter

Ανακοινώσεις

Χρήσιμες πληροφορίες

Τηλεφωνική γραμμή για το HIV/AIDS

210-7222222

Δευτέρα - Παρασκευή
09:00 - 21:00