Αναρτήσεις στο Διαύγεια για το HIV/AIDS

Αποφάσεις του τρέχοντος μηνός

Α.Δ.Α.: Ω4ΟΠ46907Κ-ΧΨΩ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
Θέμα: ΥΛΙΚΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
Ημερομηνία: 26/05/2017 09:36:03

Α.Δ.Α.: Ω4Υ046907Κ-ΒΘΝ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
Θέμα: ΥΛΙΚΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
Ημερομηνία: 26/05/2017 09:19:41

Α.Δ.Α.: 6ΟΩΒ469076-11Δ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 'ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ'
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημερομηνία: 26/05/2017 08:47:20

Α.Δ.Α.: ΩΤ5Π46907Κ-0ΟΓ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
Θέμα: ΥΛΙΚΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
Ημερομηνία: 26/05/2017 08:39:07

Α.Δ.Α.: 9ΟΡ2469ΗΜΛ-ΟΟΙ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ)
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημερομηνία: 25/05/2017 17:30:31

Α.Δ.Α.: ΩΠΔ7469ΗΜΛ-Ξ4Φ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ)
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημερομηνία: 25/05/2017 17:29:20

Α.Δ.Α.: 64Δ6469ΗΜΛ-Ι5Μ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ)
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημερομηνία: 25/05/2017 17:28:18

Α.Δ.Α.: 64ΦΞ46ΨΖ2Ν-1Β4
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Έγκριση απευθείας ανάθεσης
Ημερομηνία: 25/05/2017 16:10:23

Α.Δ.Α.: 7Χ8646Ψ8ΧΒ-8ΗΛ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 26377/2017
Ημερομηνία: 25/05/2017 15:46:25

Α.Δ.Α.: Ω4ΨΛ469ΗΜΛ-ΩΗΝ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ)
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημερομηνία: 25/05/2017 12:41:29

Α.Δ.Α.: ΩΛ98Ω6Χ-7ΧΒ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-911 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΟ-6685 ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Ημερομηνία: 25/05/2017 12:05:35

Α.Δ.Α.: Ω5ΘΩΩ6Χ-9Ω7
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-910 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΙ-7454 ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Ημερομηνία: 25/05/2017 12:05:18

Α.Δ.Α.: 75ΡΡΩ6Χ-72Β
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-909 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΟ-6686 ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘ/ΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
Ημερομηνία: 25/05/2017 12:04:58

Α.Δ.Α.: 78Φ14690ΒΩ-ΛΛΔ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 'ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕIO'
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 13ΗΣ /18-5-17 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΟΥ Γ.ΝΒΟΛΟΥ "ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ" - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ
Ημερομηνία: 25/05/2017 11:42:09

Α.Δ.Α.: 6ΚΒΠ469Η26-Ξ62
ΔΥΠΕ Α' ΑΤΤΙΚΗΣ
Θέμα: 2η Τροποποίηση Απόφασης για τη λειτουργία των βιοπαθολογικών-κυτταρολογικών Εργαστηρίων της 1ης ΥΠΕ Αττικής.
Ημερομηνία: 24/05/2017 14:48:25

Α.Δ.Α.: ΩΕ7Φ46907Κ-ΟΥΕ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
Θέμα: ΥΛΙΚΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
Ημερομηνία: 24/05/2017 12:22:04

Α.Δ.Α.: 65ΜΦ46907Κ-Μ9Γ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
Θέμα: ΥΛΙΚΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
Ημερομηνία: 24/05/2017 11:57:20

Α.Δ.Α.: ΩΛ8Ι46907Κ-ΨΝΨ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
Θέμα: ΥΛΙΚΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
Ημερομηνία: 24/05/2017 11:44:11

Α.Δ.Α.: 6Λ54469064-8Λ9
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ
Θέμα: Έγκριση σκοπιμότητας για την προμήθεια από το ελεύθερο εμπόριο μετά από έρευνα αγοράς, αντιδραστηρίων αναγκαίων για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του Κέντρου Αίματος του Νοσοκομείου, κατά το 2ο τετράμηνο έτους 2017
Ημερομηνία: 24/05/2017 11:06:03

Α.Δ.Α.: ΩΙΥ046907Φ-8ΒΩ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Θέμα: ΑΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ 331
Ημερομηνία: 24/05/2017 08:38:29

Α.Δ.Α.: 7ΚΩ046907Κ-2Β9
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
Θέμα: υλικα μικροβιολογικου
Ημερομηνία: 23/05/2017 10:57:35

Α.Δ.Α.: ΩΘΛΓ4690Β4-Ξ9Λ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Θέμα: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΡΓΟΥΣ & ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ
Ημερομηνία: 22/05/2017 14:25:36

Α.Δ.Α.: Ω8Ν84690ΒΒ-ΞΞΩ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ
Θέμα: Υγειονομικό Υλικό
Ημερομηνία: 19/05/2017 13:31:01

Α.Δ.Α.: 68Σ9469Η5Ω-ΨΓΠ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ 2 ΜΗΝΕΣ ΠΕΡΙΠΟΥ
Ημερομηνία: 19/05/2017 11:14:33

Α.Δ.Α.: ΩΞ2Χ46907Ξ-ΨΤΒ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»
Θέμα: ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ημερομηνία: 18/05/2017 14:47:08

Α.Δ.Α.: 6Η94Ω6Χ-9ΕΔ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-833 για :ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΟ-6888 ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘ/ΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
Ημερομηνία: 18/05/2017 12:44:30

Α.Δ.Α.: 72ΔΗΩ6Χ-8Ο9
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-845 για :ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΕΥΑ ΜΕ ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΟΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΔΕΥΑ Ε ΄ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΚΑΠ 2017 ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ( ΜΕΡΙΚΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗ)
Ημερομηνία: 18/05/2017 11:44:10

Α.Δ.Α.: 61ΛΨΩ6Χ-ΗΦΗ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-844 για :ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΕΥΑ ΜΕ ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΟΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΔΕΥΑ Ε ΄ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΚΑΠ 2017 ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ( ΕΞΟΦΛΗΣΗ)
Ημερομηνία: 18/05/2017 11:43:26

Α.Δ.Α.: ΩΓΝΗΩ6Χ-ΦΧΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-832 για :ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΕΥΑ ΜΕ ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΟΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΔΕΥΑ Ε ΄ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΚΑΠ 2017 ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ( ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ)
Ημερομηνία: 18/05/2017 11:43:07

Α.Δ.Α.: 6ΟΛΞΩ6Χ-ΦΑΧ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-829 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΌ E΄ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΠ 2017
Ημερομηνία: 18/05/2017 11:41:44

Α.Δ.Α.: 6ΜΟ4469066-Η6Χ
ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Θέμα: ΘΕΜΑ 70ο: Έγκριση πρακτικού επιτροπής τεχνικοοικονομικής αξιολόγησης συνοπτικού ανοιχτού διαγωνισμού προμήθειας αντιδραστηρίων ?ιολογικού για της ανάγκες της Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου μας, δαπάνης 24.800,00€ κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος .
Ημερομηνία: 18/05/2017 11:18:07

Α.Δ.Α.: ΩΝΕ146Ψ8ΧΒ-ΕΘΚ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Δ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 26377/2017
Ημερομηνία: 18/05/2017 10:23:39

Α.Δ.Α.: ΩΦ1Β4690Β1-Φ68
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 'ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ'
Θέμα: Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Τ Α Λ Μ Α Π Λ Η Ρ ? Μ Η Σ 607 Γ
Ημερομηνία: 18/05/2017 10:16:08

Α.Δ.Α.: ΩΖΑ9469067-145
ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 'ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙO'
Θέμα: Έγκριση προμήθειας του ιδιοσκευάσματος Stocrin 30mg/ml (Efavirenzum)
Ημερομηνία: 18/05/2017 09:21:12

Α.Δ.Α.: ΩΙΚΓ46906Η-Υ24
ΠΕΡΙΦ. ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Θέμα: ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡ. ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΑΡ. ΕΝΤ.2003(17-05-2017) ΑΡ.ΠΡΩΤ.12273.
Ημερομηνία: 18/05/2017 08:54:00

Α.Δ.Α.: ΩΙΞΒ46ΨΖ2Ν-ΞΞ5
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Έγκριση απευθείας ανάθεσης
Ημερομηνία: 17/05/2017 12:14:35

Α.Δ.Α.: ΩΙΡΕ46907Κ-ΓΗΜ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
Θέμα: ΥΛΙΚΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
Ημερομηνία: 17/05/2017 10:41:52

Α.Δ.Α.: 78ΟΝ469066-0ΤΖ
ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Θέμα: ΘΕΜΑ 58ο: Έγκριση πρακτικού επιτροπής τεχνικοοικονομικής αξιολόγησης συνοπτικού ανοιχτού διαγωνισμού προμήθειας αντιδραστηρίων ?ιολογικού (elisa) για της ανάγκες της Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου μας,δαπάνης 21.815,39€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, κατόπιν πρόσκλησης συνοπτικού ανοιχτού διαγωνισμού με διαπραγμάτευση.
Ημερομηνία: 17/05/2017 09:08:38

Α.Δ.Α.: 6ΩΣΕ46ΨΖ2Ν-ΧΝ5
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Έγκριση απευθείας ανάθεσης
Ημερομηνία: 16/05/2017 13:58:57

Α.Δ.Α.: 66ΤΦ4690Β3-Χ1Α
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Θέμα: ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ» ΜΕ CPV 24455000-8
Ημερομηνία: 16/05/2017 12:27:15

Α.Δ.Α.: ΨΠΕΗ4690ΒΚ-20Ν
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΘΡΙΑΣΙΟ
Θέμα: ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
Ημερομηνία: 16/05/2017 11:54:21

Α.Δ.Α.: 7Χ5Ι4690ΩΖ-ΨΛΧ
ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ 'ΜΕΤΑΞΑ'
Θέμα: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Ε.Α.Ν.Π. ΜΕΤΑΞΑ «Για την προμήθεια Απολυμαντικά για ένα έτος, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με κριτήριο μόνο την τιμή»
Ημερομηνία: 16/05/2017 11:34:08

Α.Δ.Α.: ΩΛ3Σ46907Κ-ΧΤΦ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
Θέμα: ΥΛΙΚΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
Ημερομηνία: 15/05/2017 14:34:40

Α.Δ.Α.: 6ΙΒΤ4690ΒΙ-Β5Τ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Θέμα: Συνοπτικός Διαγωνισμός για «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΕΣΤ» (Αντιδραστήρια Αιμοδοσίας) CPV 33696200-7 προϋπολογιζόμενης δαπάνης 45.000 € συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής
Ημερομηνία: 15/05/2017 13:48:27

Α.Δ.Α.: 6Ω234690ΒΞ-45Υ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Θέμα: ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΥ, ΡΑΜΜΑΤΑ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ
Ημερομηνία: 15/05/2017 12:40:54

Α.Δ.Α.: 6Λ7Ζ4690Ω3-ΞΓ6
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
Ημερομηνία: 15/05/2017 12:30:19

Α.Δ.Α.: ΩΣΜΛ4690ΩΔ-ΣΞΓ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. 'ΑΤΤΙΚΟΝ'
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΞΙΑΣ ΕΩΣ 20.000€ (ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ -ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΝΤΟΣ ΠΤΥ -ΕΚΤΟΣ ΠΤΥ -ΕΚΤΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ
Ημερομηνία: 15/05/2017 08:53:53

Α.Δ.Α.: 7ΙΞΜ46904Ε-ΦΨΓ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
Θέμα: Προμήθεια ειδών και παροχή υπηρεσιών εξωσυμβατικών ειδών και υπηρεσιών.
Ημερομηνία: 15/05/2017 08:48:04

Α.Δ.Α.: 7ΙΡΣ4690Β1-ΛΚΨ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 'ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ'
Θέμα: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 8ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 25-04-2017 ΘΕΜΑ 34ο : «Έγκριση προμήθειας διαφόρων υλικών και παροχή υπηρεσιών των τμημάτων της Αποκεντρωμένης Οργανικής Μονάδας «Ο Άγιος Δημήτριος», λόγω κατεπείγοντος, μετά από έρευνα αγοράς και ανάρτηση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου, για υπόλοιπα αιτημάτων κατά τον μήνα Απρίλιο 2017».
Ημερομηνία: 12/05/2017 11:05:13

Α.Δ.Α.: Ω5ΣΦ4690ΒΣ-643
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 'ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ'
Θέμα: Έγκριση αιτημάτων προμήθειας υγειονομικού υλικού, αντιδραστηρίων και αναλωσίμων υλικών Αιμοδοσίας ? Μικροβιολογικού Εργαστηρίου Γενικού Νοσοκομείου «Μαμάτσειο-Μποδοσάκειο», με ή χωρίς συνοδό εξοπλισμό από 27-04-2017 έως 08-05-2017
Ημερομηνία: 12/05/2017 10:28:36

Α.Δ.Α.: Ω35Ξ46ΨΖ2Ν-8ΧΒ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Έγκριση του προϋπολογισμού του έργου με ΚΕ 12727
Ημερομηνία: 12/05/2017 09:32:17

Α.Δ.Α.: ΨΕΟΧ4690Β4-1ΝΤ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Θέμα: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ TOY ΕΡΓΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΜΑΤΩΝ (ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ) (CPV 60161000-4)
Ημερομηνία: 11/05/2017 13:17:17

Α.Δ.Α.: 6ΘΒΚ4690ΒΩ-46Ξ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 'ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕIO'
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ
Ημερομηνία: 11/05/2017 10:32:21

Α.Δ.Α.: 7Υ8Ω4690Β1-5ΥΞ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 'ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ'
Θέμα: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 7ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 06-04-2017 ΘΕΜΑ 18ο : «Έγκριση προμήθειας διαφόρων υλικών και παροχή υπηρεσιών των τμημάτων της Αποκεντρωμένης Οργανικής Μονάδας «Ο Άγιος Δημήτριος», λόγω κατεπείγοντος, μετά από έρευνα αγοράς και ανάρτηση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου, για αιτήματα κατά τον μήνα Απρίλιο 2017».
Ημερομηνία: 11/05/2017 09:13:47

Α.Δ.Α.: ΩΨΔΥΩ6Χ-5ΓΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-808 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017
Ημερομηνία: 11/05/2017 08:47:02

Α.Δ.Α.: 6Ρ9ΕΩ6Χ-Α1Ψ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-806 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017
Ημερομηνία: 11/05/2017 08:45:39

Α.Δ.Α.: 6Λ0ΝΩ6Χ-ΒΞΓ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-805 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017
Ημερομηνία: 11/05/2017 08:45:05

Α.Δ.Α.: ΩΔΕΟ469Η2Π-ΖΡΚ
Γ. ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ»
Θέμα: Έγκριση Αιτήσεων Προμηθείας του Φαρμακείου του Νοσοκομείου.
Ημερομηνία: 10/05/2017 14:54:41

Α.Δ.Α.: 6ΕΝΟ46907Κ-3ΣΥ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
Θέμα: ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ
Ημερομηνία: 10/05/2017 13:56:16

Α.Δ.Α.: 7ΚΧΝ469066-0ΙΙ
ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ημερομηνία: 10/05/2017 13:32:23

Α.Δ.Α.: Ω8ΓΨ4690ΒΙ-ΜΙΗ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Θέμα: 1. Εγκρίνουν την προμήθεια «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΣΚΟΣ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ AMBU, ΛΑΜΕΣ ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΕΣ, , Φίλτρα αναπνευστικά ΕΝΗΛΙΚΩΝ , ΦΟΡΗΤΗ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΗΣ ΑΝΤΛΙΑ, ΦΙΛΤΡΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟ , ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ, KAΘΕΤΗΡΑΣ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ, ΣΥΡΙΓΓΑ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΟΥ » για το Αναισθ/κο του Γ.Ν.Κ. δαπάνης 8.080,46 € ΜΕ ΦΠΑ.
Ημερομηνία: 10/05/2017 13:10:41

Α.Δ.Α.: 6Τ4Ν4690Β4-Υ1Σ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 1. ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (CPV 33140000-3), 2. ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ (CPV 33141110-4) , 3. ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ (CPV 24455000-8)
Ημερομηνία: 10/05/2017 12:29:57

Α.Δ.Α.: 73ΜΚ46907Θ-ΥΨΔ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Θέμα: ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
Ημερομηνία: 10/05/2017 09:21:40

Α.Δ.Α.: Ω3ΠΒ46907Τ-ΝΩΙ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 'ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ'
Θέμα: «Υποβολή πρακτικού της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ, ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ -ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ για την προμήθεια ??Διαγνωστικές Ουσίες ?Αντιδραστήρια Αιμοδοσίας με ταυτόχρονη Παραχώρηση Συνοδού εξοπλισμού (CPV 33694000-1).»
Ημερομηνία: 10/05/2017 08:56:40

Α.Δ.Α.: 6ΘΥΤΟΡΕ3-247
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ (ΕΚΕΑ)
Θέμα: «Έγκριση ευθείας ανάθεσης της προμήθειας Αντιδραστηρίων του Ορολογικού Εργαστηρίου του Ε.ΚΕ.Α., για την κάλυψη επειγουσών και επιτακτικών αναγκών».
Ημερομηνία: 09/05/2017 15:33:45

Α.Δ.Α.: ΩΧΝΜ4690ΒΞ-ΦΥ9
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Θέμα: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΜΔ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ
Ημερομηνία: 09/05/2017 14:08:44

Α.Δ.Α.: 6ΥΞ446907Ε-Λ1Λ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ BIOMERIEUX ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ.
Ημερομηνία: 09/05/2017 13:36:54

Α.Δ.Α.: 7ΧΞΜ6-ΝΩ6
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Θέμα: Απόφαση Ανάθεσης Προμήθειας Αναλωσίμων Υ/Γ Υλικών-Αντιδραστηρίων Τμήματος Αιμοδοσίας ΝΝΑ ποσού 30.377,85€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ».
Ημερομηνία: 09/05/2017 13:20:49

Α.Δ.Α.: 6ΜΙ146907Η-ΗΧΦ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ
Θέμα: Υποβολή οικονομικού πρακτικού της επιτροπής αποσφράγισης/αξιολόγησης του ανοικτού άνω των ορίων ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια Αντιδραστηρίων Ανοσολογικών εξετάσεων με συνοδό εξοπλισμό.
Ημερομηνία: 09/05/2017 10:58:19

Α.Δ.Α.: 75ΧΗ46907Κ-211
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
Θέμα: ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ
Ημερομηνία: 09/05/2017 10:39:19

Α.Δ.Α.: ΩΞΤ84690ΒΜ-ΕΥ2
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
Θέμα: Προμήθεια Αντιδραστηρίων και Αναλωσίμων για Ανοσολογικό Αναλυτή COBAS 6000.
Ημερομηνία: 09/05/2017 09:15:13

Α.Δ.Α.: Ω1ΥΔ4690Β2-2ΤΧ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
Ημερομηνία: 09/05/2017 08:32:14

Α.Δ.Α.: ΡΓ5046Ψ8ΧΒ-ΤΨΥ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Εντολή δαπάνης έργου #1095554 #534238
Ημερομηνία: 08/05/2017 22:12:21

Α.Δ.Α.: ΩΕΤ746907Θ-6Ξ6
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ημερομηνία: 08/05/2017 14:30:32

Α.Δ.Α.: ΩΞΝΟ4690Β2-1Σ3
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
Θέμα: ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
Ημερομηνία: 08/05/2017 14:29:18

Α.Δ.Α.: 6ΠΟΕ469Β7Θ-ΟΧ2
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Αμοιβή για διάστημα από 01/04/2017 έως 30/04/2017 #3333 #10467
Ημερομηνία: 08/05/2017 14:28:49

Α.Δ.Α.: ΨΕΕΓ4690ΒΦ-27Φ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ 17-ΑΠΕΥΘ.49-01 <<ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ>> ΑΦΜ 094027257
Ημερομηνία: 08/05/2017 13:48:19

Α.Δ.Α.: 7ΣΜ346907Θ-7Ν4
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Θέμα: Π9Θ33-2017
Ημερομηνία: 08/05/2017 10:19:38

Α.Δ.Α.: ΨΦΓΦ4690Β1-ΜΚΥ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 'ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ'
Θέμα: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 6ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 28-03-2017 ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση προγραμματισμού ποσοτήτων ειδών (υγειονομικού υλικού, αντιδραστηρίων και ραμμάτων) 2ου τριμήνου έτους 2017».
Ημερομηνία: 05/05/2017 14:28:52

Α.Δ.Α.: 6ΣΖΚ46ΨΖ2Ν-36Χ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Προγραμματική σύμβαση μεταξύ ΕΚΠΑ -μέσω ΕΛΚΕ- και ΚΕΕΛΠΝΟ.
Ημερομηνία: 05/05/2017 12:42:17

Α.Δ.Α.: ΩΦΕ046907Κ-7ΡΞ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
Θέμα: ΥΛΙΚΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
Ημερομηνία: 05/05/2017 11:49:59

Α.Δ.Α.: Ω2ΜΙ4690ΒΒ-1ΒΡ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ
Θέμα: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για προμήθεια «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ » (CPV 24455000-8) του Γ. Ν. Άρτας, προϋπολογισμού 23.111,23€ συμπερ. ΦΠΑ,για ένα (1) έτος στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας και Φαρμάκων (ΠΠΥΦΥ) 2015-ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2016 ? 2017
Ημερομηνία: 05/05/2017 09:55:47

Α.Δ.Α.: ΩΕ6Π46904Μ-Ν34
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ υπ’αριθμ. 25/01-03-2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ(ΠΠΥΥ 2015)
Ημερομηνία: 05/05/2017 08:23:15

Α.Δ.Α.: ΩΑ476-ΨΗΙ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Θέμα: Απόφαση Κατακύρωσης για την Προμήθεια Αντιδραστηρίων ? Αναλωσίμων Ανοσολογικού Εργαστηρίου Ναυτικού Νοσοκομείου Κρήτης
Ημερομηνία: 04/05/2017 13:56:36

Α.Δ.Α.: 67Θ946907Κ-ΙΑ0
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
Θέμα: ΥΛΙΚΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
Ημερομηνία: 04/05/2017 12:29:03

Α.Δ.Α.: 6ΔΨΤ46907Κ-Δ1Λ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
Θέμα: ΥΛΙΚΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
Ημερομηνία: 04/05/2017 12:25:02

Α.Δ.Α.: 75ΙΖ4690ΒΦ-ΤΒΩ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Θέμα: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 34/2017 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ
Ημερομηνία: 04/05/2017 12:07:38

Α.Δ.Α.: 6Ψ5Τ46Ψ8ΧΒ-Ζ63
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 26377/2017
Ημερομηνία: 04/05/2017 10:07:21

Α.Δ.Α.: ΩΝΓΕ46907Κ-337
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
Θέμα: ΥΛΙΚΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
Ημερομηνία: 04/05/2017 09:26:13

Α.Δ.Α.: Ω9Ε14690ΒΙ-7ΡΟ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Θέμα: 1. Εγκρίνουν την προμήθεια « ΛΑΜΕΣ ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΕΣ, , Φίλτρα αναπνευστικά ΕΝΗΛΙΚΩΝ , ΦΟΡΗΤΗ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΗΣ ΑΝΤΛΙΑ, ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ,» για το Αναισθ/κο του Γ.Ν.Κ. δαπάνης 6.899,36 ΜΕ ΦΠΑ.
Ημερομηνία: 04/05/2017 07:58:35

Α.Δ.Α.: Ψ94Σ46Ψ8ΧΒ-ΩΤΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Αποφάσεις Συνεδρίασης 650_02-05-2017_Α3. Διαγωνισμοί-Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Ημερομηνία: 03/05/2017 16:42:39

Α.Δ.Α.: Ψ3ΒΟ469066-ΓΤΧ
ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ-ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Ημερομηνία: 03/05/2017 14:13:51

Α.Δ.Α.: ΨΙ754690ΒΜ-ΕΞΘ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
Θέμα: Προμήθεια Αντιδρατσηρίων και Αναλωσίμων Αιμοδοσίας για Ανοσολογικό Αναλυτή ARCHITECT i1000SR
Ημερομηνία: 03/05/2017 13:29:52

Α.Δ.Α.: 6Ν9Ρ46Ψ8ΧΒ-ΑΒΛ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ημερομηνία: 03/05/2017 12:53:45

Α.Δ.Α.: Ω2ΘΛ46906Η-Φ2Ε
ΠΕΡΙΦ. ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡ. ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΑΡ. ΕΝΤ.1547 AΡ. ΠΡΩΤ.10587(28-04-2017)
Ημερομηνία: 03/05/2017 09:39:57

Α.Δ.Α.: 6ΡΖΞ46906Η-6ΒΟ
ΠΕΡΙΦ. ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ
Ημερομηνία: 03/05/2017 09:08:24

Α.Δ.Α.: ΩΨΣ1ΟΕΤΖ-22Ψ
Κ.Α.Π.Η ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Θέμα: ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ? ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ- ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ14ΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΚΑΠΗ. Δ.Θ. ΈΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΙΣΟΠΟΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 2.500,00 ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α.. 6277.01 «ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ, ΑΡΔΕΥΣΗ, ΑΡΔΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ» ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017
Ημερομηνία: 02/05/2017 14:35:35

Α.Δ.Α.: 7ΝΦΝ4690ΩΧ-72Ψ
ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 'Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ'
Θέμα: Τροποποίηση Σύμβασης της Κλινικής Μελέτης με κωδικό: 20130286 και με τίτλο: «Διπλά τυφλή, τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, πολυκεντρική μελέτη για την εκτίμηση της ασφάλειας, της ανοχής και της αποτελεσματικότητας του evolocumab (AMG 145) ως προς την LDL- C σε ασθενείς με HIV και υπερλιπιδαιμία ή/και μικτή δυσλιπιδαιμία» του Ε΄ Παθολογικού Τμήματος και Μονάδας Λοιμώξεων με επιστημονικά υπεύθυνο τον Συντ. Διευθυντή ?Καθηγητή κ. Α. Σκουτέλη.
Ημερομηνία: 02/05/2017 14:24:09

Α.Δ.Α.: 6ΓΕΥ6-ΖΛΠ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Θέμα: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ 2017-18
Ημερομηνία: 02/05/2017 11:56:23

Α.Δ.Α.: ΩΔΟ2Ω0Ο-ΑΦΞ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΚΡΗΤΗΣ)
Θέμα: ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 96/2017
Ημερομηνία: 02/05/2017 11:13:33

Α.Δ.Α.: ΩΜ3Υ4690ΒΩ-ΨΒΩ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 'ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕIO'
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ 181/2017
Ημερομηνία: 02/05/2017 08:07:11

21/2/2017
News : Το ΚΕΕΛΠΝΟ σε Χίο και Μυτιλήνη για τη διαχείριση περιστατικών HIV στις προσφυγικές δομές. Ο πρόεδρος του ΚΕΕΛΠΝΟ, αναπληρωτής καθηγητής Θεόφιλος Ρόζενμπεργκ, ανακοινώσε την αποστολή διεπιστημονικού κλιμακίου του Οργανισμού εντός των επόμενων ημερών, στα δύο νησιά. Προς το σκοπό της προάσπισης της δημόσιας υγείας, το κλιμάκιο του ΚΕΕΛΠΝΟ θα επικεντρωθεί στην ενημέρωση των επαγγελματιών υγείας για την ορθή διαχείριση των περιστατικών HIV στον προσφυγικό/μεταναστευτικό πληθυσμό και στην αγωγή υγείας στην κοινότητα και την ψυχοκοινωνική στήριξη.
14/2/2017
News : Θεσσαλονίκη: Δωρεάν τεστ για HIV, ηπατίτιδες Β και C σήμερα. Η ΜΚΟ PRAKSIS και το Κέντρο Ζωής γιορτάζουν τη μέρα του Αγίου Βαλεντίνου στην Καμάρα με δράσεις ενημέρωσης, πρόληψης και εξέτασης. Στελέχη της PRAKSIS με την Κινητή Μονάδα Εξέτασης θα βρεθούν την Τρίτη 14 Φεβρουαρίου, από τις 18.00 έως και τις 22.00 στην Καμάρα παρέχοντας τη δυνατότητα να ενημερώσουν τους πολίτες για τον HIV και για τις Ηπατίτιδες, ενθαρρύνοντας τους παράλληλα να εξεταστούν δωρεάν, ανώνυμα και γρήγορα. Η εξέταση αφορά όλα τα άτομα που έχουν ενεργή σεξουαλική ζωή.
9/2/2017
News : Το ABX464 είναι ένα μοναδικό αντι-ιικό σύμπλεγμα μικρών μορίων που στοχεύουν την RNA βιογένεση. Αυτό το μόριο είναι το πρώτο στην κατηγορία του με μοναδικές ιδιότητες και τρόπο δράσης. Συγκεκριμένα, αναστέλλει την πρωτεΐνη REV HIV, η οποία είναι κρίσιμη για την αντιγραφή του HIV. Το ABX464 αναστέλλει in vitro και in vivo την αντιγραφή του ιού και προκαλεί μακρόχρονη μείωση του ιικού φορτίου μετά τη διακοπή της θεραπείας σε ένα προκλινικό μοντέλο του HIV. Συνεπώς, το ABX464 μπορεί να είναι η πρώτη ανάπτυξη μιας λειτουργικής θεραπείας για το HIV

Το video της ημέρας

Video

Το νέο μόριο της ABIVAX και ο τρόπος δράσης του κατά του HIV

Δημοσιεύθηκε στις 2015-03-19

Το ABX464 αναστέλλει την βιογένεση του ιικού RNA που απαιτείται για την αντιγραφή του HIV, ένας μηχανισμός δράσης που ποτέ δεν είχε μελετηθεί. Για πρώτη φορά, η φαρμακευτική αντιμετώπιση του AIDS με το μόριο αυτό, θα μπορούσε να εξασφαλίσει μία μακράς διαρκείας καταστολή του ιικού φορτίου μετά από θεραπεία λίγων μόνο εβδομάδων.
Manuscript title: Multidisciplinary Point of Care testing in South African primary healthcare clinics accelerates HIV ART initiation but does not alter retention in care.

Tue, 23 May 2017 00:00:00 GMT-05:00 - Stevens, Wendy S.; Gous, Natasha M.; MacLeod, William B.; Long, Lawrence C.; Variava, Ebrahim; Martinson, Neil A.; Sanne, Ian; Osih, Regina; Scott, Lesley E.
Εισαγωγή: Lack of accessible laboratory infrastructure limits HIV antiretroviral (ART) treatment initiation, monitoring and retention in many resource-limited settings. Point-of-care testing (POCT) is advocated as a mechanism to overcome these limitations. We executed a pragmatic, prospective, randomized, controlled trial comparing the impact of POCT versus standard-of-care (SOC) on treatment initiation and retention in care. Method: Selected POC technologies were embedded at 3 primary health clinics in South Africa. Confirmed HIV-positive participants were randomized to either SOC or POC: SOC participants were venesected and specimens referred to the laboratory with patient follow-up as per algorithm (~3visits); POC participants had phlebotomy and POCT immediately on-site using PIMA CD4 to assess ART eligibility followed by haematology, chemistry and tuberculosis screening with the goal of receiving same-day adherence counselling and treatment initiation. Participant outcomes measured at recruitment, 6, 12months post-initiation.
Αποτελέσματα: 432/717 treatment eligible participants enrolled between May 2012-September 2013: 198 (56.7%) SOC; 234 (63.6%) POC. Mean age was 37.4years; 60.5% female. Significantly more participants were initiated using POC (aPR 0.83; 95%CI:0.74-0.93; p<0.0001), the median time to initiation was 1day for POC and 26.5days for SOC. The proportion of patients in care and on ART was similar for both arms at 6months (47 vs. 50%) (aPR 0.96; 95%CI:0.79-1.16) and 12months (32 vs. 32%) (aPR 1.05; 95%CI:0.80-1.38), with similar mortality rates. Loss to follow-up at 12months was higher for POC (36% versus 51%) (aPR 0.82; 95%CI:0.65-1.04).
Συμπέρασμα: Adoption of POCT accelerated ART initiation but once on treatment, there was unexpectedly higher loss to follow-up on POC, and no improvement in outcomes at 12months over SOC. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-Non Commercial License 4.0 (CCBY-NC), where it is permissible to download, share, remix, transform, and buildup the work provided it is properly cited. The work cannot be used commercially without permission from the journal. - (C) 2017

Dapivirine vaginal ring use does not diminish the effectiveness of hormonal contraception.

Tue, 23 May 2017 00:00:00 GMT-05:00 - Balkus, Jennifer E.; Palanee-Phillips, Thesla; Reddy, Krishnaveni; Siva, Samantha; Harkoo, Ishana; Nakabiito, Clemensia; Kintu, Kenneth; Nair, Gonasangrie; Chappell, Catherine; Kiweewa, Flavia Matovu; Kabwigu, Samuel; Naidoo, Logashvari; Jeenarain, Nitesha; Marzinke, Mark; Soto-Torres, Lydia; Brown, Elizabeth R.; Baeten, Jared M.
Θέμα: To evaluate the potential for a clinically relevant drug-drug interaction with concomitant use of a dapivirine vaginal ring, a novel antiretroviral-based HIV prevention strategy, and hormonal contraception by examining contraceptive efficacies with and without dapivirine ring use. Design: A secondary analysis of women participating in MTN-020/ASPIRE, a randomized, double-blind, placebo-controlled trial of the dapivirine vaginal ring for HIV prevention.
Μέθοδοι: Use of a highly effective method of contraception was an eligibility criterion for study participation. Urine pregnancy tests were performed monthly. Pregnancy incidence by arm was calculated separately for each hormonal contraceptive method and compared using an Andersen-Gill proportional hazards model stratified by site and censored at HIV infection.
Αποτελέσματα: Of 2629 women enrolled, 2310 women returned for follow-up and reported using a hormonal contraceptive method at any point during study participation (1139 in the dapivirine arm, 1171 in the placebo arm). Pregnancy incidence in the dapivirine arm versus placebo among women using injectable depot medroxyprogesterone acetate was 0.43% vs. 0.54%, among women using injectable norethisterone enanthate was 1.15% vs. 0%, among women using hormonal implants was 0.22% vs. 0.69%, and among women using oral contraceptive pills was 32.26% vs. 28.01%. Pregnancy incidence did not differ by study arm for any of the hormonal contraceptive methods.
Συμπεράσματα: Use of the dapivirine ring does not reduce the effectiveness of hormonal contraceptives for pregnancy prevention. Oral contraceptive pill use was associated with high pregnancy incidence, potentially due to poor pill adherence. Injectable and implantable methods were highly effective in preventing pregnancy. - (C) 2017

About us

Στο hivaids.gr, φιλοξενούμε αφιλοκερδώς το "Πρόγραμμα Συνεργασίας" Μονάδων Λοιμώξεων για την ανάπτυξη διαδικτυακής τράπεζας κλινικών παραμέτρων. Το Πρόγραμμα δημιουργήθηκε από έναν γιατρό ειδικό στην HIV λοίμωξη με τη συμμετοχή των Μονάδων: Περισσότερα

% Αναπηρία και HIV

Νέος κανονισμός

Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας

Ημερολόγιο

@ Διαύγεια

ΔιαύγειαΔι@ύγεια

διαφάνεια στο κράτος

Διαδικτυακές αναρτήσεις διοικητικών αποφάσεων για το HIV/AIDS

Έρευνα

Σας έχει σπάσει ποτέ το προφυλακτικό κατά τη διάρκεια μιας ερωτικής επαφής;
Ναι
Όχι
Δεν χρησιμοποιώ

Επικοινωνία

Newsletter

Ανακοινώσεις

Χρήσιμες πληροφορίες

Τηλεφωνική γραμμή για το HIV/AIDS

210-7222222

Δευτέρα - Παρασκευή
09:00 - 21:00