Αναρτήσεις στο Διαύγεια για το HIV/AIDS

Αποφάσεις του τρέχοντος μηνός

Α.Δ.Α.: ΩΠΠΧ7Λ6-1ΜΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Θέμα: «Απόφαση απευθείας ανάθεσης προμήθειας υλικών και παροχής υπηρεσιών για τη διοργάνωση Ημερίδας με τίτλο: «Εμβολιασμοί : ασπίδα προστασίας για όλους» που θα διεξαχθεί το Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2019 στο Αμφιθέατρο του Αρχαιολογικού Μουσείου Πατρών»
Ημερομηνία: 13/12/2019 14:11:30

Α.Δ.Α.: Ω17Υ469Β7Θ-6ΡΛ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης #2545016 #330139
Ημερομηνία: 13/12/2019 14:03:20

Α.Δ.Α.: ΨΞ5Π4690Β1-ΞΞΦ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 'ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ'
Θέμα: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 22ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 12-12-2019. Α΄ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ 33ο «Έγκριση προμήθειας υγειονομικού υλικού στην Οργανική Μονάδα «Ο ¶γιος Δημήτριος», λόγω κατεπείγοντος μετά από συλλογή προσφορών με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και τις τιμές του Παρατηρητήριου Τιμών, για αιτήματα κατά το μήνα Δεκέμβριο 2019».
Ημερομηνία: 13/12/2019 14:00:51

Α.Δ.Α.: 6ΩΜΠ469Β7Θ-ΜΞΓ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 80745 #2540313 #329722
Ημερομηνία: 13/12/2019 10:55:18

Α.Δ.Α.: ΨΨ1Σ469Β7Θ-606
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 80745 #2540233 #329704
Ημερομηνία: 13/12/2019 10:54:26

Α.Δ.Α.: 6ΖΚΘ469Β7Θ-ΨΔΗ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Ανάληψη Υποχρέωσης #2540233 #329649
Ημερομηνία: 13/12/2019 10:50:21

Α.Δ.Α.: 6Ξ084690Β2-5ΧΩ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ
Ημερομηνία: 12/12/2019 11:14:25

Α.Δ.Α.: ΩΕΣΨ4690Β2-7ΑΤ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
Ημερομηνία: 12/12/2019 10:56:19

Α.Δ.Α.: ΩΟ614690ΒΦ-ΚΙΜ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ
Ημερομηνία: 12/12/2019 10:25:59

Α.Δ.Α.: ΨΙΥΝ4690ΒΩ-ΟΤ8
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 'ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕIO'
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 52ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΓΝΒΟΛΟΥ "ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ" /5-12-19 -ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΣ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 6,15.33,41, ΕΗΔ 1
Ημερομηνία: 12/12/2019 10:22:59

Α.Δ.Α.: 6Ε1546Ψ8ΧΒ-ΝΤΞ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Σύναψη σύμβασης του HEAL-Link με τον εκδοτικό οίκο OVID για την απόκτηση δικαιωμάτων απομακρυσμένης πρόσβασης σε ηλεκτρονικές πηγές και υπηρεσίες πληροφόρησης, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών επιστημονικών περιοδικών για τα έτη 2019-2021
Ημερομηνία: 11/12/2019 15:55:59

Α.Δ.Α.: Ψ167469066-Δ33
ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Θέμα: Απόσπασμα πρακτικών της 14ης /10.12.2019 Θ:27ο Τακτικής Συνεδρίασης Δ.Σ. έγκρισης του Πρακτικού υπΆ αριθμ. 3 (Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης, Ελέγχου Δικαιολογητικών κατακύρωσης) της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του ετήσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθ. Συστημικού 74150 και διακήρυξη με αριθ. 15Γ/2019 του Γ.Ν.Λ. «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο», για την Προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ CPV: 33140000-3»
Ημερομηνία: 11/12/2019 14:33:06

Α.Δ.Α.: Ψ29Λ4690ΒΚ-ΦΦΡ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΘΡΙΑΣΙΟ
Θέμα: ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Ημερομηνία: 11/12/2019 13:25:15

Α.Δ.Α.: 693Γ46907Κ-2ΞΖ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
Θέμα: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ " ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.Ρ.
Ημερομηνία: 11/12/2019 12:23:43

Α.Δ.Α.: ΨΘΑΦ469070-ΜΔΛ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ 'ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ Κ ΠΡΩΙΟ'
Θέμα: Θέμα28ο: Προμήθεια αντιδραστηρίων της Αιμοδοσίας με τα υπ αριθμ 31 και 32 /31-10-2019 αιτήματα του τμήματος
Ημερομηνία: 11/12/2019 11:55:07

Α.Δ.Α.: 6Ο534690ΒΩ-703
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 'ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕIO'
Θέμα: ΣΥΜΒ. 389/2019 ΑΒΒΟΤΤ Α.Ε.
Ημερομηνία: 11/12/2019 11:10:54

Α.Δ.Α.: 6ΣΛΚ46904Υ-ΚΔΧ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ
Ημερομηνία: 11/12/2019 10:59:24

Α.Δ.Α.: ΨΟΞΓ469Β7Θ-ΓΔ4
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης #2543955 #328713
Ημερομηνία: 11/12/2019 09:41:16

Α.Δ.Α.: 69Δ64690ΩΜ-6Γ9
ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 'ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ'
Θέμα: ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΓΥΑΛΙΝΑ
Ημερομηνία: 10/12/2019 14:12:18

Α.Δ.Α.: ΩΤΝΡ46904Τ-ΡΔΞ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ ΚΩ
Θέμα: ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 324/2019 ΠΕΡΙ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.
Ημερομηνία: 10/12/2019 12:50:33

Α.Δ.Α.: ΨΒΣ546ΨΖ2Ν-ΘΕΜ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Τροποποιήσεις Αποδοχών Χρη/σεων από εξωπανεπιστημιακούς φορείς
Ημερομηνία: 10/12/2019 12:30:09

Α.Δ.Α.: 6ΣΞ546906Ψ-ΗΜΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 'ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ'-Γ.Ν.Δ.Α. 'Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ'
Θέμα: ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
Ημερομηνία: 10/12/2019 11:16:26

Α.Δ.Α.: ΨΒΒΓ46906Η-Ψ3Ι
ΠΕΡΙΦ. ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Θέμα: ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ
Ημερομηνία: 10/12/2019 10:49:00

Α.Δ.Α.: ΩΣΚΚ46906Η-ΟΔΡ
ΠΕΡΙΦ. ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Θέμα: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ
Ημερομηνία: 10/12/2019 10:46:15

Α.Δ.Α.: ΨΩΨΖ469Η2Π-Γ2Δ
Γ. ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ»
Θέμα: Έγκριση Αιτήσεων Προμηθείας.
Ημερομηνία: 10/12/2019 10:44:57

Α.Δ.Α.: 78Τ246907Τ-Λ5Γ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 'ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ'
Θέμα: ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΣΤ. ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ -(24217)
Ημερομηνία: 10/12/2019 09:32:01

Α.Δ.Α.: ΨΩΑ4469Η2Ξ-ΩΝΣ
2Η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
Θέμα: Απόφαση : Περί ανάπτυξης?υλοποίησης από το Υπουργείο Υγείας δράσεων παρεμβάσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του μαθητικού πληθυσμού στο πλαίσιο Αγωγής Υγείας σε Εθνικό Επίπεδο για το σχολικό έτος 2019-2020
Ημερομηνία: 10/12/2019 09:31:38

Α.Δ.Α.: Ω0Ε6469Β7Θ-Ω2Α
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 80735 #2538090 #328433
Ημερομηνία: 10/12/2019 07:59:40

Α.Δ.Α.: 6ΔΚ9469Β7Θ-ΤΜΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 80735 #2538073 #328432
Ημερομηνία: 10/12/2019 07:59:34

Α.Δ.Α.: 6ΔΘΗ469Β7Θ-30Τ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Ανάληψη Υποχρέωσης #2538073 #328342
Ημερομηνία: 10/12/2019 07:55:31

Α.Δ.Α.: 6ΟΒ846ΨΖ2Ν-Κ7Ρ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (για υποβολή πρότασης για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με MIS 5048514, κωδικό έργου Τ1ΕΔΚ-03812 και Κ.Ε 16147 με τίτλο «Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστήματος αυτόματης ανίχνευσης επιδημικών εκρήξεων και εκτίμηση ατομικού κινδύνου μόλυνσης ιογενών ηπατιτίδων Β και C και HIV λοίμωξης» που εντάσσεται στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους.
Ημερομηνία: 09/12/2019 16:42:53

Α.Δ.Α.: ΨΔΦΒΩ6Μ-ΒΕΕ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Θέμα: Καθορισμός των όρων, έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και των τευχών της διαδικασίας και τον ορισμό Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών της ανοικτής δημόσιας σύμβασης, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανάδειξης χορηγητών ? προμηθευτών για την ?ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ?, για τις ετήσιες ανάγκες φορέων του Δήμου Αθηναίων με έναρξη ισχύος της σύμβασης την ημερομηνία καταχώρισής της στο ΚΗΜΔΗΣ προϋπολογισμού 228.285,17¤ συμπ/νου Φ.Π.Α. 6%, 13% και 24%
Ημερομηνία: 09/12/2019 14:39:27

Α.Δ.Α.: Ω9Τ146ΨΖ2Ν-ΨΕΚ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Έγκριση διενέργειας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή πρόσθετου προσωπικού στο πλαίσιο ερευνητικών έργων και προγραμμάτων (άρθρο 64 παρ. 3 του ν. 4485/2017)
Ημερομηνία: 09/12/2019 13:55:36

Α.Δ.Α.: ΩΥΟΞ46Ψ8ΧΒ-5ΨΔ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Αποφάσεις Συνεδρίασης 803_03-12-2019
Ημερομηνία: 09/12/2019 13:06:35

Α.Δ.Α.: 683Μ46906Ψ-52Ε
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 'ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ'-Γ.Ν.Δ.Α. 'Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ'
Θέμα: ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΓΝΔΑ
Ημερομηνία: 09/12/2019 12:36:41

Α.Δ.Α.: ΩΠΟΔ46Ψ8ΧΒ-07Μ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Κατακύρωση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης με τον εκδοτικό οίκο OVID για την απόκτηση δικαιωμάτων απομακρυσμένης πρόσβασης σε ηλεκτρονικές πηγές και υπηρεσίες πληροφόρησης, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών επιστημονικών περιοδικών για τα έτη 2019-2021
Ημερομηνία: 09/12/2019 12:10:08

Α.Δ.Α.: ΩΙ8Φ4690ΒΓ-ΥΒ3
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
Θέμα: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
Ημερομηνία: 09/12/2019 09:55:35

Α.Δ.Α.: ΩΦ2546Ψ8ΧΒ-Π0Ι
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Σύμβαση Ανάθεσης Υπηρεσιών ή Τεχνικών Εργασιών χωρίς διαγωνισμό #10621 #952033
Ημερομηνία: 06/12/2019 19:32:57

Α.Δ.Α.: Ω105ΟΚΠΕ-Υ27
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.)
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Κ.Δ.Α.Π. ΜΕ.Α. ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
Ημερομηνία: 06/12/2019 14:53:13

Α.Δ.Α.: ΨΣ9746904Θ-ΠΔ4
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ ΚΥΜΗΣ
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ - ΑΒΒΟΤΤ ΑΕ.
Ημερομηνία: 06/12/2019 12:32:44

Α.Δ.Α.: 639ΣΟΡΕ3-6ΡΩ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ (ΕΚΕΑ)
Θέμα: Τροποποίηση της με αρ. ΑΠ. Β2α/37861/23.5.2018 απόφασης πολυετούς υποχρέωσης, ώστε να συμπεριληφθούν τα έτη 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 και 2026 για τον ΚΑΕ 1329α , για τη σύμβαση συμφωνία πλαίσιο του ΕΚΕΑ, με αριθμό 17/18
Ημερομηνία: 06/12/2019 09:17:54

Α.Δ.Α.: Ω29Τ46906Γ-25Μ
ΠΕΡΙΦ. ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ
Ημερομηνία: 06/12/2019 08:41:18

Α.Δ.Α.: ΩΧ8Α46904Θ-ΖΓ5
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ ΚΥΜΗΣ
Θέμα: ΘΕΜΑ:50ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ABBOTT A.E.»
Ημερομηνία: 06/12/2019 07:54:30

Α.Δ.Α.: 97Ψ34690ΒΨ-ΑΞ1
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Θέμα: Έγκριση προμήθειας εξωσυμβατικών ειδών
Ημερομηνία: 05/12/2019 14:48:44

Α.Δ.Α.: ΨΗΔΧ4690Β2-1ΝΨ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
Θέμα: ΘΕΜΑ 11ο 40η ΔΣ 05-12-2019
Ημερομηνία: 05/12/2019 13:52:00

Α.Δ.Α.: 6ΗΨΣ469041-Υ1Μ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Θέμα: Επείγουσα Έρευνα Αγοράς ? Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ- ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ( ΚΑΕ 1311 )του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκ.Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας).
Ημερομηνία: 05/12/2019 10:30:17

Α.Δ.Α.: Ψ1ΡΤ46907Τ-Π3Σ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 'ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ'
Θέμα: ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΣΤ. ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ -(24217)
Ημερομηνία: 05/12/2019 10:17:38

Α.Δ.Α.: Ψ4ΛΗ46ΨΖ2Ν-Μ65
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Απευθείας Ανάθεσης
Ημερομηνία: 05/12/2019 10:08:22

Α.Δ.Α.: Ψ5ΤΒΩ6Ν-ΣΡΙ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
Θέμα: Παραχώρηση η μη κοινόχρηστου χώρου στην πλατεία Εσταυρωμένου στο «2ο Σύστημα Προσκόπων Αιγάλεω»
Ημερομηνία: 05/12/2019 10:02:43

Α.Δ.Α.: 6ΥΠΙ469061-5ΥΨ
ΠΕΡΙΦ. ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Θέμα: Έγκριση πιστώσεων
Ημερομηνία: 05/12/2019 09:09:51

Α.Δ.Α.: 6Ι2746904Τ-9ΒΓ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ ΚΩ
Θέμα: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ.
Ημερομηνία: 05/12/2019 09:08:24

Α.Δ.Α.: 67Μ04690Β2-67Φ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
Θέμα: Σύμβαση ανάθεσης Υπηρεσιών πλύσης ιματισμού
Ημερομηνία: 05/12/2019 08:14:33

Α.Δ.Α.: Ρ4Ζ146Ψ8ΧΒ-8Ψ7
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Σύμβαση Έργου #550405 #950388
Ημερομηνία: 04/12/2019 20:14:53

Α.Δ.Α.: ΨΒΩΥ46Μ9ΞΗ-ΤΩΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Θέμα: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 11/13-05-2019, ΘΕΜΑ 6ο ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ημερομηνία: 04/12/2019 14:15:27

Α.Δ.Α.: ΩΡΑΟ46906Ψ-ΞΤΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 'ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ'-Γ.Ν.Δ.Α. 'Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ'
Θέμα: ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΓΝΔΑ
Ημερομηνία: 04/12/2019 13:39:57

Α.Δ.Α.: Ψ3206-9Ρ6
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Θέμα: Ανάδειξη της μειοδότριας εταιρείας ( Ι. Μ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Α.Ε ), του υπΆ αριθ. 44/2019 συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Συστήματα Κλινικής Χημείας ? Ξηρή Χημεία (CPV: 33159000-9)» για το 401 ΓΣΝΑ
Ημερομηνία: 04/12/2019 11:30:25

Α.Δ.Α.: ΨΨΤΘ469Β7Γ-ΘΦΛ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Θέμα: Χρηματικό Ένταλμα 8493/2019
Ημερομηνία: 04/12/2019 10:55:35

Α.Δ.Α.: 6ΕΕ846907Υ-6ΕΡ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Θέμα: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΑΛΥΤΗ ΑΙΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Ημερομηνία: 04/12/2019 09:18:10

Α.Δ.Α.: Ω6ΛΚ469ΗΡ8-Θ7Η
ΕΘΝ. ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛ. ΑΝΑΠΤ. (ΕΚΕΤΑ)
Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Joint Action on integrating prevention, testing and linkage to care strategies acros HIV, viral hepatitis, TB and STIs in Europe» - «INTEGRATE» @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ
Ημερομηνία: 03/12/2019 16:05:29

Α.Δ.Α.: Ψ3Ζ346904Ε-Ψ3Ζ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
Θέμα: Προμήθεια ειδών και παροχή υπηρεσιών εξωσυμβατικών ειδών και υπηρεσιών .
Ημερομηνία: 03/12/2019 11:31:29

Α.Δ.Α.: 6ΑΚΓ4690ΒΣ-Λ4Δ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 'ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ'
Θέμα: Έγκριση αιτημάτων προμήθειας υγειονομικού υλικού, αντιδραστηρίων και αναλωσίμων υλικών Αιμοδοσίας ? Μικροβιολογικού Εργαστηρίου του Γ.Ν. Κοζάνης «Μαμάτσειο», με ή χωρίς συνοδό εξοπλισμό, από 14-11-2019 έως 27-11-2019
Ημερομηνία: 03/12/2019 10:22:18

Α.Δ.Α.: ΩΞΩΦΟΡΕ3-Ν01
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ (ΕΚΕΑ)
Θέμα: ΕΗΔ 7ο: «Ορισμός του ΕΚΕΑ ως ΚΑΑ (Κεντρική Αρχή Αγορών) για τη Διενέργεια διαγωνισμού συμφωνία πλαίσιο για τέσσερα έτη με έναν μειοδότη, για την προμήθεια αντιδραστηρίων με συνοδό εξοπλισμό, για τον Ορολογικό Έλεγχο των Μονάδων Αίματος των αιμοδοτών της χώρας, για τα μεταδιδόμενα με τη μετάγγιση νοσήματα CPV:33696500-0 ? Αντιδραστήρια Εργαστηρίων».
Ημερομηνία: 03/12/2019 09:05:16

Α.Δ.Α.: 6ΥΝΧ469Η26-ΤΕ9
ΔΥΠΕ Α' ΑΤΤΙΚΗΣ
Θέμα: ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 1ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ημερομηνία: 02/12/2019 12:23:04

Α.Δ.Α.: Ω9ΠΚ469Β7Θ-ΨΧΒ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Ανάληψη Υποχρέωσης #2285633 #325124
Ημερομηνία: 02/12/2019 11:05:27

Α.Δ.Α.: ΨΗ7Ι469Β7Θ-Δ0Υ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Ανάληψη Υποχρέωσης #2060313 #324851
Ημερομηνία: 02/12/2019 10:50:08

Α.Δ.Α.: ΩΟΧΞ469Β7Θ-3ΞΔ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Ανάληψη Υποχρέωσης #2404620 #324752
Ημερομηνία: 02/12/2019 10:44:46

Α.Δ.Α.: Ω988469Β7Θ-ΔΧΜ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Ανάληψη Υποχρέωσης #2493987 #324489
Ημερομηνία: 02/12/2019 10:27:36

Α.Δ.Α.: ΨΩΥΕ469Β7Θ-ΛΡΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Ανάληψη Υποχρέωσης #2223620 #323930
Ημερομηνία: 02/12/2019 09:54:36

Α.Δ.Α.: 69Δ9469Β7Θ-90Κ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Ανάληψη Υποχρέωσης #2240724 #323832
Ημερομηνία: 02/12/2019 09:49:04

Α.Δ.Α.: Ψ9Υ0469Β7Θ-Η0Φ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Ανάληψη Υποχρέωσης #2269858 #323826
Ημερομηνία: 02/12/2019 09:48:45Lancet

Πρόσφατες δημοσιεύσεις στο περιοδικό The Lancet HIV

Tesamorelin, liver fat, and NAFLD in the setting of HIV

Management of abnormal liver function tests and cirrhosis, in the absence of hepatis B or C coinfection and high alcohol intake, has become an important issue in people with HIV on antiretroviral therapy (ART). One of the most common causes for abnormal liver function in both the general population and people living with HIV is non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), which has two forms: non-alcoholic steatohepatitis (NASH) or hepatic steatosis (figure). Between 6% and 35% of people globally1 have NASH-related cirrhosis, and it is the fastest growing indication for liver transplantation in the USA.

The global burden of HIV and prospects for control

HIV/AIDS continues to have devastating health effects globally, with over 39 million HIV/AIDS-related deaths to date and more than 36 million people living with HIV currently.1,2 Despite great advancements in antiretroviral therapy (ART) and worldwide progress towards implementation of treatment-as-prevention programmes, approximately 2 million people become newly infected with HIV every year.2,3 Retrospectively, evaluations of the HIV burden are integral to the assessment of control approaches.

Time to change cardiovascular prevention in people with HIV

Today, people with HIV live longer because of antiretroviral therapy (ART) but experience a higher risk of comorbidities, including atherosclerotic cardiovascular disease.1 Increased risk of cardiovascular disease might be due to not only classic risk factors, which are over-represented in the HIV-positive population, but also additional factors not present in the general population. These factors include chronic inflammation associated with HIV infection (even if successfully treated) and the use of some antiretroviral drugs, through mechanisms that are poorly understood.

About us

Στο hivaids.gr, φιλοξενούμε αφιλοκερδώς το "Πρόγραμμα Συνεργασίας" Μονάδων Λοιμώξεων για την ανάπτυξη διαδικτυακής τράπεζας κλινικών παραμέτρων. Το Πρόγραμμα δημιουργήθηκε από έναν γιατρό ειδικό στην HIV λοίμωξη με τη συμμετοχή των Μονάδων: Περισσότερα

% Αναπηρία και HIV

Νέος κανονισμός

Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας

Ημερολόγιο

@ Διαύγεια

ΔιαύγειαΔι@ύγεια

διαφάνεια στο κράτος

Διαδικτυακές αναρτήσεις διοικητικών αποφάσεων για το HIV/AIDS

Έρευνα

Σας έχει σπάσει ποτέ το προφυλακτικό κατά τη διάρκεια μιας ερωτικής επαφής;
Ναι
Όχι
Δεν χρησιμοποιώ

Επικοινωνία

Newsletter

Ανακοινώσεις

Χρήσιμες πληροφορίες