Αναρτήσεις στο Διαύγεια για το HIV/AIDS

Αποφάσεις του τρέχοντος μηνός

Α.Δ.Α.: Ω22Ζ469Β7Θ-ΔΞΖ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης #2491628 #313956
Ημερομηνία: 21/10/2019 08:24:50

Α.Δ.Α.: 78Χ4469Β7Θ-ΙΥ2
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης #2491652 #313947
Ημερομηνία: 21/10/2019 08:24:20

Α.Δ.Α.: 67ΨΦ469Β7Θ-8ΩΖ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Ανάληψη Υποχρέωσης Με απευθείας ανάθεση χωρίς σύμβαση #2491652 #313937
Ημερομηνία: 21/10/2019 08:23:41

Α.Δ.Α.: 6ΩΧΦ469Β7Θ-ΡΞΞ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Ανάληψη Υποχρέωσης Με απευθείας ανάθεση χωρίς σύμβαση #2491628 #313936
Ημερομηνία: 21/10/2019 08:23:37

Α.Δ.Α.: ΨΞ3Ρ469ΗΔΧ-ΛΡ1
ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΓΕΝ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 'ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ
Θέμα: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υπηρεσιών α) διακίνησης αίματος και παραγώγων αυτού και β) δειγμάτων μοριακού ελέγχου από και προς το νοσοκομείο του ΑΝΘ Θεαγενείου, έως του ποσού των 30.000 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (20.000 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τη διακίνηση αίματος και παραγώγων αυτού και 10.000 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τη διακίνηση δειγμάτων μοριακού ελέγχου.
Ημερομηνία: 17/10/2019 14:32:00

Α.Δ.Α.: 9Ο5Σ46907Κ-Π7Ι
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
Θέμα: ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΛΔΕΫΔΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΕΜΒΑΠΤΙΣΗ
Ημερομηνία: 17/10/2019 13:52:03

Α.Δ.Α.: ΩΛΚΨ46907Κ-ΥΟΖ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
Θέμα: ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΛΔΕΫΔΕΣ
Ημερομηνία: 17/10/2019 13:47:43

Α.Δ.Α.: ΩΣΥΕ4690ΒΦ-ΡΑΞ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ 19-ΑΠΕΥΘ.109-01 ΑΒΒΟΤΤ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Ημερομηνία: 17/10/2019 11:23:05

Α.Δ.Α.: Ψ95Λ46ΨΖ2Ν-ΕΝ2
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Διάφορα Θέματα διαγωνισμών
Ημερομηνία: 17/10/2019 10:27:11

Α.Δ.Α.: ΩΝΓΓ4690ΒΩ-ΒΦΚ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 'ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕIO'
Θέμα: ΣΥΜΒ. 308/2019 ΑΒΒΟΤΤ Α.Ε.
Ημερομηνία: 17/10/2019 08:08:52

Α.Δ.Α.: 6Ρ2Ο46ΨΖ2Ν-ΒΔ1
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Αποδοχή διαχείρισης έργου
Ημερομηνία: 16/10/2019 13:56:15

Α.Δ.Α.: 7ΜΙΨ4690Β2-7Ω8
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Ημερομηνία: 16/10/2019 12:55:47

Α.Δ.Α.: ΨΠ13469041-6ΦΠ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Θέμα: Επείγουσα Έρευνα Αγοράς ? Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΚΑΕ 1311) του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκ.Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας).
Ημερομηνία: 16/10/2019 12:52:27

Α.Δ.Α.: ΨΓΩ94690ΒΩ-6ΞΕ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 'ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕIO'
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 41ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΓΝΒΟΛΟΥ "ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ" /10-10-19-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΣ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 11,15,16 , ΕΗΔ 11, ΕΗΔ 12
Ημερομηνία: 16/10/2019 12:17:22

Α.Δ.Α.: Ψ3Ψ6469Η2Π-ΒΡΡ
Γ. ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ»
Θέμα: Έγκριση Αιτήσεων Προμηθείας.
Ημερομηνία: 16/10/2019 11:36:07

Α.Δ.Α.: ΨΗΣ14690ΒΧ-Κ3Σ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Θέμα: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 11/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ
Ημερομηνία: 16/10/2019 10:27:00

Α.Δ.Α.: 6Δ2Ν46907Υ-ΓΒΔ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Θέμα: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΑΛΥΤΗ ΑΙΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Ημερομηνία: 15/10/2019 09:25:22

Α.Δ.Α.: ΩΗΠΣΟΡΥΤ-ΙΔ5
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
Θέμα: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΟΩΝ ΡΙΖΙΩΝ
Ημερομηνία: 15/10/2019 09:07:02

Α.Δ.Α.: Ψ8ΚΚ46907Κ-ΨΞΑ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
Θέμα: ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ
Ημερομηνία: 14/10/2019 13:27:49

Α.Δ.Α.: 6Ζ8Ε4690ΒΒ-ΤΟΗ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ
Θέμα: Έγκριση προμήθειας υγειονομικού υλικού
Ημερομηνία: 14/10/2019 12:14:03

Α.Δ.Α.: ΨΛΝΜ4690Β9-Α77
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
Θέμα: ΘΕΜΑ: «Έγκριση τού από 08-10-2019 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης της οικονομικής προσφοράς της εταιρείας που συμμετείχε στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 5691/2019 και κωδικό ΕΣΗΔΗΣ 78730, για την ανάδειξη προμηθευτή αντιδραστηρίων κι αναλωσίμων με ταυτόχρονη παραχώρηση από τον προμηθευτή συνοδού εξοπλισμού ενός (1) αναλυτή για τη διενέργεια ανοσολογικών εξετάσεων στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο του Γ.Ν. Διδυμοτείχου (33696100-6), για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με δικαίωμα παράτασης ένα (1) έτος, συνολικής ετήσιας δαπάνης 69.677,81€ με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά».
Ημερομηνία: 14/10/2019 11:47:00

Α.Δ.Α.: 63ΚΧ4690ΒΜ-ΝΘΙ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
Θέμα: «Τροποποίηση της με αρ.01.2703.1 Σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία «ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.» του διαγωνισμού για την προμήθεια «Αντιδραστηρίων Ανοσολογικών-Βιοχημικών Εξετάσεων με συνοδό Εξοπλισμό για ένα (1) έτος, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής προϋπολογισθείσας δαπάνης 644.902,76€ συμπ. ΦΠΑ»
Ημερομηνία: 14/10/2019 10:29:55

Α.Δ.Α.: ΩΖΔΘ469Β7Θ-5ΘΠ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης #2238776 #309953
Ημερομηνία: 14/10/2019 09:04:00

Α.Δ.Α.: 68Θ6469Β7Θ-Μ6Ο
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης #2362209 #309946
Ημερομηνία: 14/10/2019 09:03:46

Α.Δ.Α.: ΩΒΩΙ4690Β2-Ο41
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
Θέμα: ΘΕΜΑ 19ο 33η ΔΣ 10-10-2019
Ημερομηνία: 11/10/2019 15:27:15

Α.Δ.Α.: 6Π8Κ46907Μ-ΑΗΘ
ΝΟΣΟΚ. ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ & ΔΕΡΜ. ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ»
Θέμα: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ HIV
Ημερομηνία: 11/10/2019 12:15:32

Α.Δ.Α.: 673Φ46904Ε-99Ε
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
Θέμα: Προμήθεια ειδών και παροχή υπηρεσιών εξωσυμβατικών ειδών και υπηρεσιών.
Ημερομηνία: 10/10/2019 12:35:55

Α.Δ.Α.: ΨΩΡΩ469Β7Θ-Υ6Ι
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης #2446217 #311676
Ημερομηνία: 10/10/2019 11:38:55

Α.Δ.Α.: Ω0ΠΗ469Β7Θ-ΓΦΔ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Ανάληψη Υποχρέωσης Με απευθείας ανάθεση χωρίς σύμβαση #2446217 #311609
Ημερομηνία: 10/10/2019 11:34:56

Α.Δ.Α.: 6Ο2Ρ4690Β2-ΙΔΖ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
Θέμα: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την Ανάθεση Υπηρεσιών Πλύσης Ιματισμού
Ημερομηνία: 09/10/2019 14:37:30

Α.Δ.Α.: ΩΓΡ046904Ξ-ΦΔ1
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ
Θέμα: Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Αντιδραστηρίων για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.-Κ.Υ. Γουμένισσας.
Ημερομηνία: 09/10/2019 13:57:10

Α.Δ.Α.: ΩΖΣ946907Μ-4ΟΚ
ΝΟΣΟΚ. ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ & ΔΕΡΜ. ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ»
Θέμα: ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ημερομηνία: 09/10/2019 11:01:52

Α.Δ.Α.: 6ΖΛΩ4690ΩΔ-0ΓΩ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. 'ΑΤΤΙΚΟΝ'
Θέμα: «Έγκριση- διόρθωση προμήθειας ειδών έως 20.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α για τις ανάγκες του Νοσοκομείου .
Ημερομηνία: 09/10/2019 10:39:03

Α.Δ.Α.: ΨΓΕΨ46906Ψ-ΤΟ2
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 'ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ'-Γ.Ν.Δ.Α. 'Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ'
Θέμα: ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
Ημερομηνία: 08/10/2019 10:56:47

Α.Δ.Α.: ΩΤΖΛ46907Μ-9Μ8
ΝΟΣΟΚ. ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ & ΔΕΡΜ. ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ»
Θέμα: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ HIV
Ημερομηνία: 08/10/2019 10:25:21

Α.Δ.Α.: 68Η84690ΩΜ-Σ7Ζ
ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 'ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ'
Θέμα: ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΦΙΛΤΡΑ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ
Ημερομηνία: 08/10/2019 08:31:31

Α.Δ.Α.: ΩΕΙΜ46907Λ-7ΚΑ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Θέμα: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ (ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ)
Ημερομηνία: 08/10/2019 07:59:23

Α.Δ.Α.: 668Ω46907Κ-ΠΗΔ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
Θέμα: ΛΑΜΠΑΚΙΑ ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟΥ ΤΥΠΟΥ HEINE 3,5V ΦΙΛΤΡΑ ANΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΥΓΡΑΝΣΗΣ -ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΟΔΗΓΟΙ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ No6Fr (νεογνικοί)
Ημερομηνία: 08/10/2019 07:55:45

Α.Δ.Α.: Ψ0ΝΑ46906Ρ-7ΦΞ
ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ 'ΑΓΛΑΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ'
Θέμα: ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ
Ημερομηνία: 07/10/2019 13:33:18

Α.Δ.Α.: Ψ9Α74690ΒΡ-Υ44
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ
Θέμα: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 24η/2019 ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Για την Ετήσια (+ 01έτος Προαίρεση) Προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ? ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ - ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη, βάσει τιμής Συστημικός αριθμός: 79286
Ημερομηνία: 07/10/2019 13:29:34

Α.Δ.Α.: ΨΘ5446ΨΖ2Ν-Β11
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Έγκριση υποβολής προτάσεων
Ημερομηνία: 07/10/2019 12:31:13

Α.Δ.Α.: 7ΜΧΡ4690ΒΓ-ΔΥΙ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
Θέμα: ΔΙΑΛΥΜΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ/ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ
Ημερομηνία: 07/10/2019 09:47:42

Α.Δ.Α.: ΩΖΩΥ46ΨΖ2Ν-05Μ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Σύμβαση φυσικού προσώπου
Ημερομηνία: 04/10/2019 12:01:48

Α.Δ.Α.: 7ΝΠΑ6-ΨΓΤ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Θέμα: Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 104/19 για την Ανάδειξη Συνεργείου Καθαρισμού Χώρων ? Υαλοπινάκων 251 ΓΝΑ, Κέντρου Αεροπορικής Ιατρικής (ΚΑΙ) και Ανωτάτης Αεροπορικής Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΑΥΕ)
Ημερομηνία: 04/10/2019 09:38:37

Α.Δ.Α.: Ψ7ΝΚ6-00Ι
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Θέμα: Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 105/19 για την Ανάδειξη Συνεργείου Καθαρισμού Χώρων ? Υαλοπινάκων 251 ΓΝΑ, Κέντρου Αεροπορικής Ιατρικής (ΚΑΙ) και Ανωτάτης Αεροπορικής Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΑΥΕ)
Ημερομηνία: 04/10/2019 09:38:28

Α.Δ.Α.: 6Δ7Ξ469ΗΡ8-ΙΔΑ
ΕΘΝ. ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛ. ΑΝΑΠΤ. (ΕΚΕΤΑ)
Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «HIV PATIENTS HOLISTIC ASSESSMENT- HIV» @ ΕΚΕΤΑ / ΙΝΕΒ
Ημερομηνία: 03/10/2019 17:00:59

Α.Δ.Α.: ΩΑΗΖ469ΗΡ8-ΘΝΓ
ΕΘΝ. ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛ. ΑΝΑΠΤ. (ΕΚΕΤΑ)
Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «HIV PATIENTS HOLISTIC ASSESSMENT- HIV» @ ΕΚΕΤΑ / ΙΝΕΒ
Ημερομηνία: 03/10/2019 16:25:20

Α.Δ.Α.: ΨΖΛΩ4690ΒΠ-ΒΚ3
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΠΕ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημερομηνία: 03/10/2019 14:30:27

Α.Δ.Α.: ΩΛΑΕΩΨΤ-Ψ56
ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ
Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-484 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΟΧΟΜΕΤΡΩΝ ΝΕΡΟΥ
Ημερομηνία: 03/10/2019 12:47:17

Α.Δ.Α.: 6ΡΨΟ4690Ω3-Ε53
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 823/2019 Συμβατικής Αξίας : 3.211,60€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ Με αντικείμενο την προμήθεια με περιγραφή: «Αντιδραστήρια συμβατά με ARCHITECT PLUS I2000 ΤΗΣ ΑΒΒΟΤΤ»
Ημερομηνία: 03/10/2019 09:06:56

Α.Δ.Α.: ΩΨ6Η46907Κ-ΒΦ6
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
Θέμα: ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΤΝ
Ημερομηνία: 02/10/2019 12:27:51

Α.Δ.Α.: ΩΓΓΝ4690ΒΣ-Ε46
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 'ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ'
Θέμα: Έγκριση αιτημάτων προμήθειας υγειονομικού υλικού, αντιδραστηρίων και αναλωσίμων υλικών Αιμοδοσίας ? Μικροβιολογικού Εργαστηρίου του Γ.Ν. Κοζάνης «Μαμάτσειο», με ή χωρίς συνοδό εξοπλισμό, από 12-09-2019 έως 25-09-2019
Ημερομηνία: 01/10/2019 11:55:21Knowledge of HIV status is associated with a decrease in the severity of depressive symptoms among female sex workers in Uganda and Zambia

Wed, 16 Oct 2019 00:00:00 GMT-05:00 - Ortblad, Katrina F.; Musoke, Daniel Kibuuka; Chanda, Michael M.; Ngabirano, Thomson; Velloza, Jennifer; Haberer, Jessica E.; McConnell, Margaret; Oldenburg, Catherine E.; BΓ€rnighausen, Till
Εισαγωγή: Knowledge of HIV-positive status may result in depressive symptoms, which may be a concern to scaling novel HIV testing interventions that move testing outside the health system and away from counselor support. Setting: Uganda and Zambia.
Μέθοδοι: We used longitudinal data from two female sex worker (FSW) cohorts in Uganda (n=960) and Zambia (n=965). Over four-months participants had ample opportunity to HIV test using standard-of-care services or self-tests. At baseline and four months, we measured participants’ perceived knowledge of HIV status, severity of depressive symptoms (continuous PHQ-9 scale, 0-27 points), and prevalence of likely depression (PHQ-9 scores β‰₯10). We estimated associations using individual fixed effects estimation.
Αποτελέσματα: Compared to unknown HIV status, knowledge of HIV-negative status was significantly associated with a decrease in depressive symptoms of 1.06 point in Uganda (95%CI -1.79, -0.34) and 1.68 points in Zambia (95%CI -2.70, -0.62). Knowledge of HIV-positive status was significantly associated with a decrease in depressive symptoms of 1.01 points in Uganda (95%CI -1.82, -0.20) and 1.98 points in Zambia (95%CI -3.09, -0.88). The prevalence of likely depression was not associated with knowledge of HIV status in Uganda, but was associated with a 14.1% decrease with knowledge of HIV-negative status (95%CI -22.1%, -6.0%) and 14.3% decrease with knowledge of HIV-positive status (95%CI -23.9%, -4.5%) in Zambia.
Συμπεράσματα: Knowledge of HIV status, be it positive or negative, was significantly associated with a decrease in depressive symptoms in two FSW populations. The expansion of HIV testing programs may have mental health benefits for FSWs. Contact details of the corresponding author: Katrina F. Ortblad, ScD, MPH International Clinical Research Center, University of Washington, Department of Global Health 908 Jefferson St, Seattle, WA 98104 katort@uw.edu; +1-206-265-1856 Conflicts of interest: The authors declare no conflicts of interest. Conferences: Ortblad K, Kibuuka Musoke D, Chanda M, Ngabirano T, Velloza J, McConnell M, Oldenburg C, BΓ€rnighausen T. Knowledge of HIV status decreases depressive symptoms among female sex workers. Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections 2019. Seattle, WA. Sources of Support: International initiative for impact evaluation (3ie). This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License 4.0 (CCBY), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. - Β© 2019

Reducing provider workload while preserving patient safety: a randomized control trial using 2-way texting for post-operative follow-up in Zimbabwe’s voluntary medical male circumcision program

Wed, 16 Oct 2019 00:00:00 GMT-05:00 - Feldacker, Caryl; Murenje, Vernon; Holeman, Isaac; Xaba, Sinokuthemba; Makunike-Chikwinya, Batsirai; Korir, Michael; Gundidza, Patricia Tapiwa; Holec, Marrianne; Barnhart, Scott; Tshimanga, Mufuta
Εισαγωγή: Voluntary medical male circumcisions (MC) is safe: the vast majority of men heal without complication. However, guidelines require multiple follow-up visits. In Zimbabwe, where high mobile phone ownership, severe healthcare worker shortages, and rapid MC scale up intersect, we tested a two-way texting (2wT) intervention to reduce provider workload while safeguarding patient safety. Setting: Two high-volume facilities providing MC near Harare, Zimbabwe.
Μέθοδοι: A prospective, un-blinded, non-inferiority, randomized control trial of 722 adult MC clients with cell phones randomized 1:1. 2wT clients (n=362) responded to a daily text with in-person follow-up only if desired or an AE suspected. The control group (n=359) received routine in-person visits. All men were asked to return on post-operative day 14 for review. Adverse events ≀ day 14 visit and number of in-person visits were compared between groups.
Αποτελέσματα: Cumulative AEs were identified in 0.84% (%% CI: 0.28,2.43) among routine care men as compared to 1.88% (95% CI: 0.86, 4.03) of 2wT participants. Non-inferiority cannot be ruled out (95% CI: -∞, +2.72); however, AE rates did not differ between groups (p=0.32). 2wT men attended an average of 0.30 visits as compared to 1.69 visits among routine care men, a significant reduction (p<0.001).
Συμπέρασμα: Although non-inferiority cannot be demonstrated, increased AEs in the 2wT arm likely reflect improved AE ascertainment. 2wT serves as a proxy for active surveillance, improving the quality of MC patient care. 2wT also reduced provider workload. 2wT provides an option for men to heal safely at home, returning to care when desired or if complications arise. 2wT should be further tested to enable widespread scale-up. Corresponding author: Caryl Feldacker, Box 359932, University of Washington, Seattle, WA 98104-3508 USA, cfeld@uw.edu Competing interests: The authors declare no competing interests Email addresses of all authors: Caryl Feldacker: cfeld@uw.edu Vernon Murenje: vmurenje@itech-zimbabwe.org Isaac Holeman: iholeman@uw.edu Sinokuthemba Xaba: xabasino@gmail.com Batsirai Makunike: bmakunike@itech-zimbabwe.org Michael Korir: korir@medicmobile.org Patricia Tapiwa Gundidza: ptgundidza@gmail.com Marrianne M Holec: mmholec@uw.edu Scott Barnhart: sbht@uw.edu Mufuta Tshimanga: tshimangamufuta@gmail.com Funding: Research reported in this publication was supported by the Fogarty International Center of the National Institutes of Health under Award Number R21TW010583. The content is solely the responsibility of the authors and does not necessarily represent the official views of the National Institutes of Health. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-Non Commercial-No Derivatives License 4.0 (CCBY-NC-ND), where it is permissible to download and share the work provided it is properly cited. The work cannot be changed in any way or used commercially without permission from the journal. - Β© 2019

About us

Στο hivaids.gr, φιλοξενούμε αφιλοκερδώς το "Πρόγραμμα Συνεργασίας" Μονάδων Λοιμώξεων για την ανάπτυξη διαδικτυακής τράπεζας κλινικών παραμέτρων. Το Πρόγραμμα δημιουργήθηκε από έναν γιατρό ειδικό στην HIV λοίμωξη με τη συμμετοχή των Μονάδων: Περισσότερα

% Αναπηρία και HIV

Νέος κανονισμός

Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας

Ημερολόγιο

@ Διαύγεια

ΔιαύγειαΔι@ύγεια

διαφάνεια στο κράτος

Διαδικτυακές αναρτήσεις διοικητικών αποφάσεων για το HIV/AIDS

Έρευνα

Σας έχει σπάσει ποτέ το προφυλακτικό κατά τη διάρκεια μιας ερωτικής επαφής;
Ναι
Όχι
Δεν χρησιμοποιώ

Επικοινωνία

Newsletter

Ανακοινώσεις

Χρήσιμες πληροφορίες

Τηλεφωνική γραμμή για το HIV/AIDS

210-7222222

Δευτέρα - Παρασκευή
09:00 - 21:00