Αναρτήσεις στο Διαύγεια για το HIV/AIDS

Αποφάσεις του τρέχοντος μηνός

Α.Δ.Α.: 6Σ38ΟΞ2Ξ-ΜΕΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Θέμα: Σύμβαση για παροχή υπηρεσιών διαχείρισης παραγωγής βίντεο - ActionAid
Ημερομηνία: 23/07/2021 15:51:48

Α.Δ.Α.: 667Ν469076-ΟΣ3
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 'ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ'
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ-ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΒΒΟΤΤ Α.Ε
Ημερομηνία: 23/07/2021 11:10:34

Α.Δ.Α.: 62Η0469070-ΨΝΛ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ 'ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ Κ ΠΡΩΙΟ'
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ 367 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ 27 ΤΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ
Ημερομηνία: 23/07/2021 09:48:32

Α.Δ.Α.: Ψ2Γ0469Η26-Υ5Ε
ΔΥΠΕ Α' ΑΤΤΙΚΗΣ
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΣΩ ΚΗΜΔΗΣ «Προμήθεια ανοσοβιοχημικών αντιδραστηρίων για το Κεντρικό Διαγνωστικό Εργαστήριο, αρμοδιότητας της 1ης Υ.ΠΕ.»
Ημερομηνία: 22/07/2021 16:42:47

Α.Δ.Α.: 6ΛΛΘ46907Ξ-Ω34
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ
Ημερομηνία: 22/07/2021 14:51:02

Α.Δ.Α.: 6ΡΜ84690Β2-Α5Υ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
Θέμα: ΘΕΜΑ 1ο 29η ΔΣ 15-06-2021
Ημερομηνία: 22/07/2021 13:22:08

Α.Δ.Α.: ΩΤΗΙ46ΨΖΥ1-ΠΟΕ
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Θέμα: Διακήρυξη συνοπτικού Διαγωνισμού για προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων
Ημερομηνία: 22/07/2021 09:35:14

Α.Δ.Α.: Ρ0Ν546Ψ8ΧΒ-ΞΥΚ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Χρηματικό Ένταλμα 29778/2021
Ημερομηνία: 21/07/2021 20:53:21

Α.Δ.Α.: 97Χ846907Κ-Ω4Ω
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
Θέμα: ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΛΔΕΫΔΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΕΜΒΑΠΤΙΣΗ
Ημερομηνία: 21/07/2021 14:15:27

Α.Δ.Α.: 6ΨΨΗ46907Μ-ΨΔΜ
ΝΟΣΟΚ. ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ & ΔΕΡΜ. ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ»
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΟΡΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ NUCLISENS HIV
Ημερομηνία: 21/07/2021 12:05:04

Α.Δ.Α.: ΨΤ2646907Φ-Ξ9Ψ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Θέμα: Έγκριση διενέργειας , σχεδίου διακήρυξης , προϋπολογισθείσας δαπάνης , ειδών και ποσοτήτων του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για προμήθεια « αντιδραστηρίων Αιματολογίας ? Αιμοδοσίας».
Ημερομηνία: 21/07/2021 12:04:47

Α.Δ.Α.: Ω5ΙΛ4690Β5-Α48
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ
Ημερομηνία: 20/07/2021 13:51:49

Α.Δ.Α.: 6ΧΨΜ46906Γ-ΜΣΞ
ΠΕΡΙΦ. ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ
Ημερομηνία: 20/07/2021 13:04:40

Α.Δ.Α.: ΩΧΞ3469Η2Π-ΜΣΦ
Γ. ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ»
Θέμα: Έγκριση σκοπιμότητας, δαπάνης και ανάθεση επείγουσας προμήθειας διαφόρων αντιδραστηρίων, συνολικής δαπάνης 29.409,58 ¤.
Ημερομηνία: 19/07/2021 12:58:28

Α.Δ.Α.: Ψ1ΥΧ4690ΒΜ-823
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
Θέμα: Προμήθεια αντιδραστηρίων ανοσολογικών βιοχημικών εξετάσεων
Ημερομηνία: 19/07/2021 09:09:05

Α.Δ.Α.: 6ΛΧΦ469Β7Δ-ΙΡΦ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, στο πλαίσιο του έργου «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021-2022 στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου» με κωδικό αριθμό ΟΠΣ (MIS) 5130641 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020.
Ημερομηνία: 16/07/2021 14:24:14

Α.Δ.Α.: 6ΝΣ746907Υ-ΘΓΑ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Θέμα: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ,ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 65.000,00¤ ΜΕ ΦΠΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΙΔΚΗΣ
Ημερομηνία: 16/07/2021 14:05:00

Α.Δ.Α.: ΩΞ4Ξ469Β7Δ-8ΙΙ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Θέμα: α) Έγκριση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, στο πλαίσιο του έργου «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021-2022 στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου» με κωδικό αριθμό ΟΠΣ (MIS) 5130641 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020 και β) ορισμός Επιτροπών Αξιολόγησης και Επιτροπών ενστάσεων.
Ημερομηνία: 16/07/2021 12:21:31

Α.Δ.Α.: Ψ9ΧΣ4690ΒΩ-4ΘΓ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 'ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕIO'
Θέμα: Συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια «Απολυμαντικών»
Ημερομηνία: 16/07/2021 12:10:23

Α.Δ.Α.: 9Ω1846ΨΖ2Ν-ΩΡΞ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Απόφαση Aνάληψης Υποχρέωσης
Ημερομηνία: 16/07/2021 11:31:41

Α.Δ.Α.: ΩΓΖΨ46907Θ-ΥΛΝ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Θέμα: Π17ΘΕΗΔ11-2021
Ημερομηνία: 16/07/2021 11:27:55

Α.Δ.Α.: ΩΘΛΚ4653ΠΓ-ΛΣΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Θέμα: Έγκριση διενέργειας με απευθείας ανάθεση, προμήθειας αναλωσίμων απολυμαντικών εργαστηρίων για τις ανάγκες των Τμημάτων της Διεύθυνσης Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών.
Ημερομηνία: 16/07/2021 10:58:53

Α.Δ.Α.: ΨΚΓΨ46906Ω-099
ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝ.'Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ'
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΥ ΝΟΚΟΜΕΙΟΥ
Ημερομηνία: 16/07/2021 10:19:27

Α.Δ.Α.: 9Θ5Ψ46Ψ8ΧΒ-ΗΥΘ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Αποφάσεις Συνεδρίασης 894_06-07-2021
Ημερομηνία: 15/07/2021 17:03:06

Α.Δ.Α.: 64ΦΝ46904Κ-Σ09
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»
Θέμα: ΘΕΜΑ 5ο: « Έγκριση δαπάνης προμήθειας Διαγνωστικών Ειδών μετά από έρευνα αγοράς και συλλογή προσφορών, με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή και τις τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών για τα είδη που υπάρχουν σε αυτό, βάσει των τεχνικών προδιαγραφών και περιγραφών του Νοσοκομείου ».
Ημερομηνία: 15/07/2021 13:33:07

Α.Δ.Α.: 640Τ4690Β9-ΕΘΩ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
Θέμα: ΘΕΜΑ 3:«Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την προμήθεια αντιδραστηρίων και αναλωσίμων για τη διενέργεια ανοσολογικών εξετάσεων, με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού, συνολικής δαπάνης 140.000,00¤ με φπα».
Ημερομηνία: 15/07/2021 12:42:21

Α.Δ.Α.: ΨΚΒ34690Β7-ΧΜΒ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ - ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ
Ημερομηνία: 15/07/2021 12:16:48

Α.Δ.Α.: ΨΜ5Γ4690Ω3-ΩΑΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ
Θέμα: Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την προμήθεια Αντιδραστηρίων για το τμήμα Αιμοδοσίας του ΠΓΝΑ προϋπολογισθείσας δαπάνης 20.000,00¤ πλέον ΦΠΑ -CPV: 33696500-0
Ημερομηνία: 15/07/2021 11:12:38

Α.Δ.Α.: ΨΠΘΗ469Η2Ο-252
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ
Θέμα: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ ΓΙΑ ΕΝΝΕΑ (9) ΜΗΝΕΣ.
Ημερομηνία: 14/07/2021 12:14:01

Α.Δ.Α.: 6ΦΡΜ46907Ξ-425
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ 80-2021 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ημερομηνία: 13/07/2021 14:40:54

Α.Δ.Α.: Ψ7Ο94690ΒΠ-Τ3Α
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΠΕ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημερομηνία: 13/07/2021 13:25:19

Α.Δ.Α.: Ψ0Ν546904Ε-ΛΣ8
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. "ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ"
Ημερομηνία: 13/07/2021 11:03:44

Α.Δ.Α.: ΨΡΝΟ469045-0ΦΚ
Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Θέμα: Επικύρωση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Συσκευών Αναισθησίας και Ανάνηψης CPV CPV33172000-6 για την Οργανική Μονάδα Έδρας ¶γιος Νικόλαος του Γ.Ν. Λασιθίου-Γ.Ν.-Κ.Υ. Νεάπολης «Διαλυνάκειο».
Ημερομηνία: 13/07/2021 10:29:51

Α.Δ.Α.: ΩΝΒΚΟΡΕ3-ΚΤΛ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ (ΕΚΕΑ)
Θέμα: Θέμα 1ο : «Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης, της ένωσης εταιρειών ABBOTT LABORATORIES (ΕΛΛΑΣ) Α.Β.Ε.Ε. - ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α.Β.Ε.Ε, για την υπογραφή της 5ης εκτελεστικής σύμβασης της συμφωνίας πλαισίου με αριθ. 01/14, για τον Ορολογικό Έλεγχο των Μονάδων Αίματος για τα μεταδιδόμενα με τη μετάγγιση νοσήματα, των τεσσάρων κέντρων ορολογικού ελέγχου της χώρας».
Ημερομηνία: 13/07/2021 10:14:25

Α.Δ.Α.: 6ΑΙ14690Β7-ΓΜ9
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ - ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ
Ημερομηνία: 12/07/2021 12:39:01

Α.Δ.Α.: 6ΑΑ24690ΩΜ-4ΘΡ
ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 'ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ'
Θέμα: Προμήθεια απολυμαντικών spray για τις ετήσιες ανάγκες του Νοσοκομείου.
Ημερομηνία: 12/07/2021 12:14:27

Α.Δ.Α.: ΩΥΖΓ46ΨΖ2Ν-ΤΞ4
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφορών Διαγωνισμού
Ημερομηνία: 12/07/2021 10:41:04

Α.Δ.Α.: 69ΘΡ469ΗΡ8-ΑΑ9
ΕΘΝ. ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛ. ΑΝΑΠΤ. (ΕΚΕΤΑ)
Θέμα: Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων του πρακτικού αξιολόγησης και επιλογής υποψηφίων της υπΆ αριθμόν 4331/14-06-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος @ ΕΚΕΤΑ/Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών
Ημερομηνία: 09/07/2021 16:45:16

Α.Δ.Α.: 91ΥΜ469ΗΡ8-ΟΕΨ
ΕΘΝ. ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛ. ΑΝΑΠΤ. (ΕΚΕΤΑ)
Θέμα: Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων του πρακτικού αξιολόγησης και επιλογής υποψηφίων της υπΆ αριθμόν 4332/14-06-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος @ ΕΚΕΤΑ/Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών
Ημερομηνία: 09/07/2021 16:44:21

Α.Δ.Α.: 91Σ7469ΗΡ8-9Ξ0
ΕΘΝ. ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛ. ΑΝΑΠΤ. (ΕΚΕΤΑ)
Θέμα: Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων του πρακτικού αξιολόγησης και επιλογής υποψηφίων της υπΆ αριθμόν 4333/14-06-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος @ ΕΚΕΤΑ/Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών
Ημερομηνία: 09/07/2021 16:43:11

Α.Δ.Α.: ΨΚΖΕ46907Μ-ΧΑ7
ΝΟΣΟΚ. ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ & ΔΕΡΜ. ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ»
Θέμα: 1792/25-06-2021 Πράξη της Εφορείας του Νοσοκομείου «ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ» για θέματα αρμοδιότητας Διοικητικού Συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης.
Ημερομηνία: 09/07/2021 14:35:38

Α.Δ.Α.: 998Λ46ΨΖ2Ν-ΑΨ8
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: ΕΜΒΑΣΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
Ημερομηνία: 09/07/2021 13:30:51

Α.Δ.Α.: Ω8ΙΜ46904Τ-9Ω0
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΩ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ
Θέμα: ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 162/2021 ΠΕΡΙ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.
Ημερομηνία: 09/07/2021 13:25:51

Α.Δ.Α.: ΩΗΤ64690Ω3-4ΧΩ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ
Θέμα: Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών με αντικείμενο την προμήθεια σκόνης πλυντηρίου ρούχων, σκόνη για μπιμπερό και απολυμαντικών, για τις ανάγκες του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, προϋπολογισθείσας δαπάνης 30.000,00 ¤ πλέον ΦΠΑ -CPV : 24455000-8, 39831200-8
Ημερομηνία: 09/07/2021 12:03:49

Α.Δ.Α.: ΨΩ2546907Ι-Ι9Θ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ Νο 76/2021
Ημερομηνία: 09/07/2021 10:16:28

Α.Δ.Α.: ΨΘΑΑ4690ΒΧ-ΛΤΛ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ"ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Ημερομηνία: 09/07/2021 09:58:11

Α.Δ.Α.: 6ΑΩΧ4690ΒΟ-1Υ3
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΣ-ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 3804/16-06-2021 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ.
Ημερομηνία: 09/07/2021 07:57:57

Α.Δ.Α.: ΨΓΜ24690Ω5-Ν2Π
ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 'ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ'
Θέμα: Θέμα 13ο Έγκριση εξωσυμβατικών προμηθειών υλικών και εντολή εξόφλησης των σχετικών τιμολογίων (για ΥΛΙΚΑ ΤΟΝΕΡ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ-ΕΝΤΥΠΩΝ-Φ14/2021, συνολικό ποσό 10.494,41¤)
Ημερομηνία: 08/07/2021 17:40:21

Α.Δ.Α.: 6ΓΖΗ4690ΒΧ-7ΘΦ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Θέμα: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ -ΕΙΔΗ ΠΟΛΥΣΤΥΡΟΛΙΟΥ-ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
Ημερομηνία: 08/07/2021 13:39:16

Α.Δ.Α.: Ω33Η46Ψ8ΧΒ-7Σ4
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Απόφαση έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού
Ημερομηνία: 08/07/2021 11:32:26

Α.Δ.Α.: ΩΗΩΣ46906Λ-ΑΟ9
ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 'ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ'
Θέμα: Έγκριση σκοπιμότητας της προμήθειας απολυμαντικών, προϋπολογισμού 5.000,00 ¤ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Ημερομηνία: 08/07/2021 11:31:46

Α.Δ.Α.: 674Ρ46Ψ8ΧΒ-ΡΓΨ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Περίληψη διαγωνισμού με ηλεκτρονικές διαδικασίες, κάτω των ορίων
Ημερομηνία: 08/07/2021 11:29:03

Α.Δ.Α.: ΨΙ9Ι46906Λ-73Υ
ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 'ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ'
Θέμα: Έγκριση επαναπροκήρυξης της διαγωνιστικής διαδικασίας για την προμήθεια απολυμαντικών.
Ημερομηνία: 08/07/2021 10:52:39

Α.Δ.Α.: ΩΚΙΚ46907Ρ-ΙΓΟ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ 'ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ'
Θέμα: Απόφαση 169/29-06-2021 με Θέμα : «Έγκριση αιτημάτων προμήθειας αντιδραστηρίων του Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας από 8-06-2021 έως 27-06-2021»
Ημερομηνία: 08/07/2021 10:17:47

Α.Δ.Α.: ΨΕΞ046907Μ-ΤΒ9
ΝΟΣΟΚ. ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ & ΔΕΡΜ. ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ»
Θέμα: 1792/25-06-2021 Πράξη της Εφορείας του Νοσοκομείου «ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ» για θέματα αρμοδιότητας Διοικητικού Συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης.
Ημερομηνία: 07/07/2021 12:43:49

Α.Δ.Α.: 67ΔΕ4690Β1-ΨΩΓ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 'ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ'
Θέμα: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 12ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 24-06-2021. ΘΕΜΑ 14ο : «Έγκριση προμήθειας ειδών αντιμετώπισης και πρόληψης της λοίμωξης SARS-COV-2 στην Οργανική Μονάδα «Ο ¶γιος Δημήτριος» λόγω κατεπείγοντος μετά από συλλογή προσφορών με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και τις τιμές του Παρατηρητήριου Τιμών.»
Ημερομηνία: 07/07/2021 12:36:00

Α.Δ.Α.: Ω1Ζ94690ΒΧ-Ψ0Μ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Θέμα: Έγκριση διενέργειας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια «ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ»
Ημερομηνία: 07/07/2021 09:25:34

Α.Δ.Α.: 6ΑΡΥ46907Κ-0ΘΛ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
Θέμα: ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 2078-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Ημερομηνία: 07/07/2021 09:24:23

Α.Δ.Α.: ΨΠ5846904Τ-ΟΟ1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΩ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ
Θέμα: Εκδήλωση ενδιαφέροντος περί δαπάνης προμήθειας αντιδραστηρίων Μικροβιολογικού Εργαστηρίου
Ημερομηνία: 06/07/2021 15:00:31

Α.Δ.Α.: ΨΡΥΚ4690ΒΟ-ΟΤΛ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
Θέμα: 38η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ.
Ημερομηνία: 06/07/2021 13:43:28

Α.Δ.Α.: 656Π469ΗΡ8-7Χ5
ΕΘΝ. ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛ. ΑΝΑΠΤ. (ΕΚΕΤΑ)
Θέμα: Ορισμός Επιτροπής Αξιολόγησης των υποψηφίων θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «HIV Patients Holistic Assesment - Cyprus - PAR.045034»
Ημερομηνία: 05/07/2021 16:48:20

Α.Δ.Α.: 6ΗΘΓ46ΨΖ2Ν-ΝΝΙ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΘΗΤΕΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ - ΡΕΤΣΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
Ημερομηνία: 02/07/2021 15:06:21

Α.Δ.Α.: Ψ2ΨΠΟΡ1Ο-ΖΨΒ
4Η ΔΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
Θέμα: Διάθεση αντιδραστηρίων του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής ?ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ? στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής
Ημερομηνία: 02/07/2021 13:42:12

Α.Δ.Α.: 9ΙΓΓ469ΗΖΞ-ΤΑΠ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΗΜΝΟΥ
Θέμα: Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Απολυμαντικών για το Γ.Ν.-Κ.Υ. Λήμνου
Ημερομηνία: 02/07/2021 13:15:27

Α.Δ.Α.: 9Ω2846906Λ-ΚΟΓ
ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 'ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ'
Θέμα: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών προϋπολογισμού και σκοπιμότητας για την προμήθεια και τοποθέτηση απόλυτων φίλτρων για του κρίσιμους χώρους του Γ.Ν. Πατρών «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ», προϋπολογισμού 35.000,00¤ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Ημερομηνία: 02/07/2021 12:39:02

Α.Δ.Α.: ΨΚΩΒΟΡ9Υ-ΟΕΤ
ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕ.Θ.Ε.Α.)
Θέμα: Ανάληψη και δέσμευση πίστωσης ποσού ύψους 150,00 ευρώ από τον ΚΑΕ 6401001000.
Ημερομηνία: 02/07/2021 12:38:34

Α.Δ.Α.: 601Ε4690ΩΡ-ΨΟ4
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (ΟΚΑΝΑ)
Θέμα: Την έγκριση δαπάνης ποσού: ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ (2665,63¤) σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού του ΟΠΣ ΣΑ Ε1451 ΕΠΑΝΕΚ (ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ) έτους 2021, Κωδ. Εξόδου 6000-6003, για καταβολή μισθοδοσίας 6OY/ 2021 και σύμφωνα με τη συνημμένη μισθοδοτική κατάσταση.
Ημερομηνία: 02/07/2021 10:34:27

Α.Δ.Α.: ΩΖ7Χ46907Κ-7ΝΨ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
Θέμα: απολυμαντικα
Ημερομηνία: 01/07/2021 14:25:52

Α.Δ.Α.: ΨΖ7Ω46906Ρ-6ΡΑ
ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ 'ΑΓΛΑΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ'
Θέμα: ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ
Ημερομηνία: 01/07/2021 13:36:30

Α.Δ.Α.: 97Μ6ΟΡ9Υ-ΨΕΧ
ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕ.Θ.Ε.Α.)
Θέμα: Ανάληψη και δέσμευση πίστωσης ποσού ύψους 150,00 ευρώ από τον ΚΑΕ 6401001000.
Ημερομηνία: 01/07/2021 11:56:06Loading...

About us

Στο hivaids.gr, φιλοξενούμε αφιλοκερδώς το "Πρόγραμμα Συνεργασίας" Μονάδων Λοιμώξεων για την ανάπτυξη διαδικτυακής τράπεζας κλινικών παραμέτρων. Το Πρόγραμμα δημιουργήθηκε από έναν γιατρό ειδικό στην HIV λοίμωξη με τη συμμετοχή των Μονάδων: Περισσότερα

% Αναπηρία και HIV

Νέος κανονισμός

Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας

Ημερολόγιο

@ Διαύγεια

ΔιαύγειαΔι@ύγεια

διαφάνεια στο κράτος

Διαδικτυακές αναρτήσεις διοικητικών αποφάσεων για το HIV/AIDS

Έρευνα

Σας έχει σπάσει ποτέ το προφυλακτικό κατά τη διάρκεια μιας ερωτικής επαφής;
Ναι
Όχι
Δεν χρησιμοποιώ

Επικοινωνία

Newsletter

Ανακοινώσεις

Χρήσιμες πληροφορίες