Αναρτήσεις στο Διαύγεια για το HIV/AIDS

Αποφάσεις του τρέχοντος μηνός

Α.Δ.Α.: 94ΦΥ4690ΒΟ-Π1Ζ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ
Ημερομηνία: 09/08/2022 10:28:30

Α.Δ.Α.: ΨΑΤ946ΨΖ2Ν-Φ59
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ AIΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2022-2023 ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ». Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ? Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με Κ.Ε. 19006 και τίτλο: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2022-2023 στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5183804, του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (κωδ. ΕΔΒΜ191), η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και Εθνικούς Πόρους.
Ημερομηνία: 08/08/2022 16:31:55

Α.Δ.Α.: Ψ80Α4690ΒΝ-ΨΕ5
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ
Θέμα: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΔΣ 25/29-07-2022 Γ.Ν.ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ- Γ.Ν.ΘΗΒΑΣ
Ημερομηνία: 08/08/2022 15:00:33

Α.Δ.Α.: Ψ5ΙΔ4690ΒΟ-ΞΥΚ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
Θέμα: ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.
Ημερομηνία: 08/08/2022 12:35:28

Α.Δ.Α.: 6Ο0Ν46907Τ-ΜΒΝ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 'ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ'
Θέμα: ( 18523 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ) ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ
Ημερομηνία: 08/08/2022 11:17:12

Α.Δ.Α.: 9ΠΠΦ46906Λ-Κ79
ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 'ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ'
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ AIDS ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 17.000,00¤ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ.
Ημερομηνία: 08/08/2022 10:27:11

Α.Δ.Α.: 9ΕΙΤ46906Ο-1ΟΞ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ
Θέμα: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ
Ημερομηνία: 05/08/2022 13:30:26

Α.Δ.Α.: ΨΞ0Δ469066-Ν9Ξ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ
Θέμα: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 11Γ/2022 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ», (CPV 33696100-6) ΓΙΑ ΤIΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟY ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟY ΛΑΡΙΣΑΣ«ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 199.575,64¤ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ, ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 50% ΤΩΝ ΑΡΧΙΚΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ. Η ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 299.363,46¤ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. ΚΑΙ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΜΟΝΟ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ).
Ημερομηνία: 05/08/2022 08:18:55

Α.Δ.Α.: 64Ν5469ΗΔΜ-Ρ99
6Η ΔΥΠΕ ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ
Θέμα: 2Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΣΠΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
Ημερομηνία: 05/08/2022 08:00:02

Α.Δ.Α.: Ψ15Φ469ΗΔΜ-4ΥΨ
6Η ΔΥΠΕ ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ
Θέμα: 2Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΣΠΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
Ημερομηνία: 05/08/2022 07:58:51

Α.Δ.Α.: ΩΥ6Θ469070-ΟΔΠ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ 'ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ Κ ΠΡΩΙΟ'
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ 344 ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΗΨΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓ_ ΕΠΙ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘ_ ΠΡΟΣΚΛ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕ ΑΝΤΙΔ_ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ
Ημερομηνία: 05/08/2022 07:29:44

Α.Δ.Α.: 6ΜΚ146Ψ8ΧΒ-ΜΝΦ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Χρηματικό Ένταλμα 39081/2022
Ημερομηνία: 04/08/2022 19:37:44

Α.Δ.Α.: ΨΣΤΘ46Ψ8ΧΒ-7Κ0
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Χρηματικό Ένταλμα 39060/2022
Ημερομηνία: 04/08/2022 19:36:45

Α.Δ.Α.: Ρ6ΙΖ46Ψ8ΧΒ-ΑΘ3
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Χρηματικό Ένταλμα 39058/2022
Ημερομηνία: 04/08/2022 19:36:31

Α.Δ.Α.: 9Ι7Κ4690Ω3-ΖΒΙ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 920/2022 Συμβατικής Αξίας : 8.087,00¤ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ Με αντικείμενο την προμήθεια: ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ
Ημερομηνία: 04/08/2022 14:12:57

Α.Δ.Α.: 6ΚΟΘ46ΜΧ1Θ-ΞΡΚ
ΕΙΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αριθμ.18/2022 Διενέργειας Επαναληπτικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις Υπηρεσίες από εξωτερικό ανάδοχο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ» με CPV: 98310000-9 και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά συνολικού κόστους 19.742,784¤ συμπεριλαμβανομένου του νομίμου ΦΠΑ.
Ημερομηνία: 04/08/2022 14:11:30

Α.Δ.Α.: ΩΜΚ54690ΩΑ-5ΙΔ
ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 'ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ' ΒΟΥΛΑΣ
Θέμα: ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ
Ημερομηνία: 04/08/2022 11:54:24

Α.Δ.Α.: 63ΘΕ46ΜΗΨ5-9Ξ6
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΟΔΥ
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΛΚΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ημερομηνία: 04/08/2022 11:14:49

Α.Δ.Α.: ΨΓΞΒ46904Μ-ΔΗ6
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Θέμα: «ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΓΚΡΙΣΗ OIKONOMIKOY ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ. 12272/2021 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΊΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ Ν.Μ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ»
Ημερομηνία: 03/08/2022 12:45:50

Α.Δ.Α.: 62ΩΚ469066-8Τ6
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
Ημερομηνία: 03/08/2022 08:22:53

Α.Δ.Α.: 62Τ346ΨΖ3Π-ΙΘΓ
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗ 122 ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση» ΠΡΑΞΗΣ «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2022 ? 2023 στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος» ΈΡΓΟ: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος» Κωδικός ΟΠΣ:5181174 / κωδικός Φορέα: 80939 [ΕΥ ΚΟΡΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ]
Ημερομηνία: 02/08/2022 14:52:35

Α.Δ.Α.: ΨΚ7Φ46907Ι-ΓΛ6
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Θέμα: 2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 21 ΘΕΜΑ 1 ΑΡ.ΑΠΟΦ. 162 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.Φ
Ημερομηνία: 02/08/2022 13:35:30

Α.Δ.Α.: ΨΦΥΩ46907Φ-ΘΔΧ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για προμήθεια Αντιδραστηρίων Αιμοδοσίας
Ημερομηνία: 02/08/2022 12:26:24

Α.Δ.Α.: 9ΦΘ046Μ9ΞΗ-4ΦΡ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Θέμα: Χρηματικό Ένταλμα 3922/2022
Ημερομηνία: 01/08/2022 19:04:43

Α.Δ.Α.: 6ΠΛΙ4690ΩΡ-8ΑΔ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (ΟΚΑΝΑ)
Θέμα: Την έγκριση δαπάνης ποσού: τριών χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα έξη ευρώ και ενενήντα εννιά λεπτών (3946,99¤) σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού του ΟΠΣ ΣΑ Ε1451 ΕΠΑΝΕΚ (ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ 7/2022 και σύμφωνα με τη συνημμένη μισθοδοτική κατάσταση.
Ημερομηνία: 01/08/2022 13:48:16NEJM

Πρόσφατες δημοσιεύσεις στο περιοδικό New England Journal of Medicine

Methods of Public Health Research β€” Strengthening Causal Inference from Observational Data

Choosing wisely among possible courses of action requires knowledge about the effects of those actions. Public health and medical decision makers therefore need sound causal inferences to know what works and what harms people. Decision makers prefer inferences based on randomized trials because…

Marking the 40th Anniversary of the AIDS Epidemic β€” American Physicians Look Back

June 5, 2021, will mark the 40th anniversary of the first report of cases that would signal the onset of the U.S. AIDS epidemic. On that date in 1981, the Morbidity and Mortality Weekly Report from the Centers for Disease Control (CDC; now the Centers for Disease Control and Prevention) noted that…


About us

Στο hivaids.gr, φιλοξενούμε αφιλοκερδώς το "Πρόγραμμα Συνεργασίας" Μονάδων Λοιμώξεων για την ανάπτυξη διαδικτυακής τράπεζας κλινικών παραμέτρων. Το Πρόγραμμα δημιουργήθηκε από έναν γιατρό ειδικό στην HIV λοίμωξη με τη συμμετοχή των Μονάδων: Περισσότερα

% Αναπηρία και HIV

Νέος κανονισμός

Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας

Ημερολόγιο

@ Διαύγεια

ΔιαύγειαΔι@ύγεια

διαφάνεια στο κράτος

Διαδικτυακές αναρτήσεις διοικητικών αποφάσεων για το HIV/AIDS

Έρευνα

Σας έχει σπάσει ποτέ το προφυλακτικό κατά τη διάρκεια μιας ερωτικής επαφής;
Ναι
Όχι
Δεν χρησιμοποιώ

Επικοινωνία

Newsletter

Ανακοινώσεις

Χρήσιμες πληροφορίες

Τηλεφωνική γραμμή για το HIV/AIDS

210-7222222

Δευτέρα - Παρασκευή
09:00 - 21:00